Thành viên idoc2012

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 58 :TUYẾN SINH DỤC

- 10/16/2012
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (5 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 58 :TUYẾN SINH DỤC

- 10/16/2012
5,568
Báo lỗi

I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được chức năng của tinh hoàn và buồng trứng . Kể tên các hoocmôn sinh dục nam và hoocmôn sinh dục nữ . Hiểu rõ ảnh hưởng của hoocmôn sinh dục nam và nữ đến những biến đổi cơ thể ở tuổi dạy thì 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích hình . 3/ Kỹ năng: Giáo dục ý thức vệ sinh và bảo vệ cơ thể . II/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Tranh phóng to hình 58.1 , 58.2 ; 58.3 III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2 / Kiềm tra bài cũ : Trình bày cấu tạo và vai trò của tuyến tụy ? Trình bày cấu tạo và vai trò của tuyến trên thận ? Tóm tắc quá trình điều hoà lượng đường huyết ở mức ổn định ?

Nội dung

BÀI 58 : TUYẾN SINH DỤC

I/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

� Trình bày được chức năng của tinh hoàn và buồng trứng .

� Kể tên các hoocmôn sinh dục nam và hoocmôn sinh dục nữ .

� Hiểu rõ ảnh hưởng của hoocmôn sinh dục nam và nữ đến những

biến đổi cơ thể ở tuổi dạy thì

2/ Kỹ năng:

� Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích hình .

3/ Kỹ năng:

� Giáo dục ý thức vệ sinh và bảo vệ cơ thể .

II/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Tranh phóng to hình 58.1 , 58.2 ; 58.3

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1/ Ổn định lớp

2 / Kiềm tra bài cũ :

� Trình bày cấu tạo và vai trò của tuyến tụy ?

� Trình bày cấu tạo và vai trò của tuyến trên thận ?

� Tóm tắc quá trình điều hoà lượng đường huyết ở mức ổn định ?

3 / Các hoạt động dạy và học:

Mở bài : Khi phát hiện đến độ tuổi nhất định cơ thể các em bắt đầu có

những biến đổi . Những biến đổi đó do đâu mà có  Bài mới . Sau đó GV

yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin  Tìm hiểu chức năng kép của tinh

hoàn và buồng trứng .

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

Hoạt động 1 : Tinh hoàn và

hoocmôn sinh dục nam .

––– GV hướng dẫn học sinh

quan sát hình 58.1 ; 58.2 

làm bài tập điền từ ( tr 182 )

––– GV nhận xét , công bố

đáp án đúng .

+ 1 . LH , FSH

+ 2 . TB kẽ

+ 3 . Testosterron .

+  Nêu chức năng của

tinh hoàn ?

––– GV phát bài tập bảng

58.1 , cho các học sinh nam

––– Cá nhân làm việc độc

lập với SGK , quan sát kỹ

hình đọc chú thích  tự

thu nhận kiến thức .

––– Thảo luận nhóm

thống nhất từ cần điền .

––– Đại diện nhóm phát

biểu , các nhóm khác bổ

sung .

––– Học sinh dưạ vào bài

tập đã hoàn chỉnh tự rút ra

kết luận .

––– Học sinh nam đọc kỹ

I . Tinh hoàn và

hoocmôn sinh dục

nam

––– Tinh hoàn :

+ Sản sinh tinh

trùng

+ Tiết hoócmôn

sinh dục nam

Testosteron

––– Hoócmôn sinh

dục nam gây biến

đổi cơ thể ở tuổi

dậy thì của nam

 Yêu cầu các em đánh dấu

vào những dấu hiệu có ở

bản thân .

––– GV nêu những dấu hiệu

xuất hiện ở tuổi dậy thì như

bảng 58.1 (SGK).

––– Nhấn mạnh xuất tinh lần

đầu là dấu hiệu của giai

đoạn dậy thì chính thức .

––– GV lưu ý giáo dục ý thức

giữ vệ sinh .

Hoạt động 2 : Buồng trứng

và hoocmôn sinh dục nữ .

––– GV yêu cầu học sinh

quan sát hình 58.3  làm

bài tập điền từ ( tr.183)

––– GV nhận xét , công bố

đáp án đúng : 1 – Tuyến yên

; 2 – Nang trứng ; 3 –

Ơstrogen ; 4 – Progesteron .

nội sung bảng 58.1 , đánh

dấu vào các ô lưạ chọn .

––– Thu bài tập nộp cho

GV .

––– Cá nhận quan sát kỹ

hình tìm hiểu quá trình

phát triển của trứng ( Từ

các nang trứng gốc ) và

tiết hoocmôn buồng trứng

––– Dấu hiệu xuất

hiện ở tuổi dậy thì

của nam . ( bảng

58.1 )

II . Buồng trứng

và hoócmôn sinh

dục nữ

––– Buồng trứng :

+ Sản sinh trứng

+ Tiết hoócmôn

sinh dục nữ

Ơstrogen .

+ Ơstrogen gây

biến đổi cơ thể ở

tuổi dậy thì của

nữ

––– Dấu hiệu xuất

hiện ở tuổi dậy thì

của nữ ( bảng

58.2 )

 Nêu chức năng của

buồng trứng ?

––– GV phát phiểu bài tập

bảng 58.2 cho các em học

sinh nữ  yêu cầu các em

đánh dấu vào ô trống các

dấu hiệu của bản thận .

––– GV tổng kết lại những

dấu hiệu xuất hiện ở tuổi

dậy thì như bảng 58.2

––– Nhấn mạnh : Kinh nguyệt

lần đầu là dấu hiệu của giai

đoạn dậy thì chính thức .

––– GV giáo dục ý thức giữ

vệ sinh kinh nguyệt .

Kết luận chung : Học sinh

đọc khung ghi nhớ SGK

.

––– Trao đổi trong nhóm

lưạ chọn từ cần thiết

––– Đại diện nhóm, phát

biểu , các nhóm khác bổ

sung

––– Học sinh dưạ vào bài

tập đã hoàn chỉnh  rút ra

kết luận .

––– Học sinh nữ đọc kỹ

nội dung bảng 58.2 , đánh

dấu vào các ô lưạ chọn

––– Thu bài tập nộp cho

GV .

IV/ CỦNG CỐ:

1 . Trình bày chức năng của tinh hoàn và buồng trứng ?

2 . Nêu chức năng của tuyến sinh dục ? Vì sao nói tuyến sinh dục vưà

là tuyến nội tiết vưà là tuyến ngoại tiết ?

3 . Nguyên nhân dẫn tới biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì ở nam và nữ ?

V/ DẶN DÒ:

––– Học bài và trả lời câu hỏi SGK

––– Đọc mục : “ Em có biết ?“

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang