Thành viên idoc2012

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 56 :TUYẾN YÊN , TUYẾN GIÁP

- 10/26/2012
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (5 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 56 :TUYẾN YÊN , TUYẾN GIÁP

- 10/26/2012
6,124
Báo lỗi

I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được vị trí , cấu tạo , chức năng của tuyến yên . Nêu rõ được vị trí và chức năng của tuyến giáp Xác định rõ mối quan hệ nhân quả giữa hoạt động của các tuyến với các bệnh do Hoocmôn của các tuyến đó tiết ra quá ít hoặc quá nhiều . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát hình . Kỹ năng hoạt động nhóm 3 / Kỹ năng: Giáo dục ý thức giữ gìn sức khoẻ , bảo vệ cơ thể . II/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Tranh phóng to hình 56.2 , 56.3 , 55. 3 . Bảng 56 . 1 III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2 / Kiềm tra bài cũ :

Nội dung

BÀI 56 : TUYẾN YÊN , TUYẾN GIÁP

I/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

� Trình bày được vị trí , cấu tạo , chức năng của tuyến yên .

� Nêu rõ được vị trí và chức năng của tuyến giáp

� Xác định rõ mối quan hệ nhân quả giữa hoạt động của các tuyến

với các bệnh do Hoocmôn của các tuyến đó tiết ra quá ít hoặc quá

nhiều .

2/ Kỹ năng:

� Phát triển kỹ năng quan sát hình .

� Kỹ năng hoạt động nhóm

3 / Kỹ năng:

� Giáo dục ý thức giữ gìn sức khoẻ , bảo vệ cơ thể .

II/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Tranh phóng to hình 56.2 , 56.3 , 55. 3 .

Bảng 56 . 1

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1/ Ổn định lớp

2 / Kiềm tra bài cũ :

� So sánh tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết ?

� Nêu vai trò của hoocmôn , từ đó xác định tầm quan trọng của hệ

nội tiết ?

3 / Các hoạt động dạy và học:

Mở bài : Tuyến yên và tuyến giáp là 2 tuyến có vai trò rất quan trọng đối

với hoạt động của cơ thể . Vậy các tuyến đó có cấu tạo và chức năng như

thế nào ?

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

Hoạt động 1 : Tuyến yên .

––– GV yêu cầu học sinh

quan sát hình 55.3 , nghiên

cứu thông tin  SGK tr 176

 thảo luận các câu hỏi :

+ Tuyến yên nằm ở đâu ?

Có cấu tạo như thế nào ?

+ Hoocmôn tuyến yên tác

động tới những cơ quan nào

?

––– GV hoàn thiện lại kiến

thức : Có thể nêu thêm một

––– Học sinh quan sát

hình , đọc kỹ thông tin và

bảng 56 . 1  tự thu nhận

kiến thức .

––– Thảo luận nhóm

thống nhất ý kiến :

+ Nêu được vị trí cấu tạo

của tuyến .

+ Kể tên được các cơ

quan chịu ảnh hưởng như

bảng 56.1 .

I . Tuyến yên :

––– Vị trí : Nằm ở

nền sọ , có liên

quan đến vùng

dưới đồi .

––– Cấu tạo gồm 3

thùy

+ Thùy trước

+ Thùy giưã

+ Thùy sau

––– Hoạt động của

số thông tin như SGV .

––– GV gọi 1 , 2 học sinh đọc

to lại thông tin bảng 56 . 1

––– GV đưa thêm tranh ảnh ,

thông tin liên quan đến các

bệnh do hoocmôn tiết nhiều

hoặt ít .

Hoạt động 2 : Tuyến giáp .

––– GV yêu cầu học sinh

nghiên cứu thông tin , quan

sát hình 56.2  Trả lời câu

hỏi :

+ Nêu vị trí tuyến giáp ?

+ Cấu tạo và tác dụng của

tuyến giáp ?

––– GV tổng kết lại các ý

kiến

––– GV yêu cầu học sinh thảo

luận câu hỏi : “ Nêu ý nghiã

của cuộc vận động “ Toàn

+ Đại diện nhóm phát

biểu , các nhóm khác bổ

sung

+ 1 hoặc 2 học sinh đọc to

bảng 56.1 , lớp theo dõi

ghi nhớ tên hoocmôn và

tác dụng của chúng .

––– Cá nhân làm việc độc

lập với SGK  tự thu

nhận thông tin để trả lời

câu hỏi :

+ Vị trí : Trước sụn giáp

+ Cấu tạo : Nang tuyến và

tế bào tiết

+ Vai trò : Trong trao đổi

chất và chuyển hoá .

––– Một số học sinh phát

biểu lớp bổ sung .

tuyến yên chiụ sự

điều khiển trực

tiếp hoặc gián tiếp

của hệ thần kinh

––– Vai trò :

+ Tiết hoocmôn

kích thích hoạt

động của nhiều

tuyến nội tiết

+ Tiết hoocmôn

ảnh hưởng tới

một số quá trình

sinh lý trong cơ

thể .

II . Tuyến Giáp .

––– Vị trí : Nằm

trước sụn giáp

của thanh quảng ,

nặng 10 – 25 g

––– Hoocmôn là

dân dùng muối Iốt “

––– GV đưa thêm thông tin về

vai trò của tuyến yên trong

điều hoà hoạt động tuyến

giáp .

––– Phân biệt bệnh Bazơđô

với bệnh bướu cổ do thiếu

Iốt :

+ Nguyên nhân ?

+ Hậu quả ?

Kết luận chung : Học sinh

đọc khung ghi nhớ SGK

––– Học sinh dưạ vào thông

tin SGK và kiến thức thực

tế  Nhóm , thống nhất ý

kiến .

+ Thiếu Iốt  Giảm chức

năng tuyến giáp  bướu

cổ

+ Hậu quả : trẻ em chậm

lớn , trí não kém phát

triển , người lớn hoạt

động thần kinh giảm sút .

+  cần dùng muối Iốt

bồ sung khẩu phần ăn

hằng ngày .

Tirôxin , có vai

trò quan trọng

trong trao đổi chất

và chuyển hoá ở

tế bào .

––– Tuyến giáp

cùng tuyến cận

giáp có vai trò

trong điều hoà

trao đổi can xi và

phốt pho trọng

máu .

IV/ CỦNG CỐ:

1 . Lập bảng tổng kết vai trò của các tuyến nội tiết theo mẫu bảng 56.2

tr 178 GSK

2 . Phân biệt bệnh Bazơđô với bệnh bướu cổ do thiếu Iốt

V/ DẶN DÒ:

––– Học bài và trả lời câu hoỉ SGK

––– Đọc mục : “ Em có biết ?“

––– Ôn tập lại chức năng tuyến tụy .

––– Đọc trước bài 57 .

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang