Tài liệu

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 47 :ĐẠI NÃO

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 11355     Tải về: 9     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 47 :ĐẠI NÃO - tài liệu, sách iDoc.Vn
Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 47 :ĐẠI NÃO
I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Nêu rõ được đặc điểm cấu tạo của đại não người , đặc biệt là vỏ đại não thể hiện sự tiến hoá so với động vật thuộc lớp thú Xác định được các vùng chức năng của vỏ đại não ở người . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích hình Kỹ năng hoạt động nhóm . 3 / Thái độ : Giáo dục ý thức bảo vệ bộ não . II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 47.1 ; 47.2 ; 47.3 ; 47 .4 Mô hình bộ não tháo lắp . III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2 / Kiềm tra bài cũ : 3 / Các hoạt động dạy và học: Mở bài : SGK
Nội dung trích xuất từ tài liệu

BÀI 47 : ĐẠI NÃO

I/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

� Nêu rõ được đặc điểm cấu tạo của đại não người , đặc biệt là vỏ đại

não thể hiện sự tiến hoá so với động vật thuộc lớp thú

� Xác định được các vùng chức năng của vỏ đại não ở người .

2/ Kỹ năng:

� Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích hình

� Kỹ năng hoạt động nhóm .

3 / Thái độ :

� Giáo dục ý thức bảo vệ bộ não .

II/ CHUẨN BỊ:

1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 47.1 ; 47.2 ; 47.3 ; 47 .4

Mô hình bộ não tháo lắp .

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1/ Ổn định lớp

2 / Kiềm tra bài cũ :

3 / Các hoạt động dạy và học:

Mở bài : SGK

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

Hoạt động 1 : Cấu tạo của đại

não .

Mục tiêu: Trình bày được đặc

điểm cấu tạo ngoài và cấu tạo

trong của đại não .

––– GV yêu cầu học sinh quan

sát hình 47.1 47.3

+ Xác định vị trí của đại não

?

+ Thảo luận nhóm hoàn

thành bài tập điền từ .

––– GV điều khiển các nhóm

hoạt động  chốt lại kiến

thức đúng .

––– GV yêu cầu học sinh quan

sát lại hình 47.1 và 2 

Trình bày cấu tạo ngoài của

––– Học sinh quan sát kỹ

hình với chú thích kèm

theo  tự thu nhận thông

tin .

––– Các nhóm thảo luận

thống nhất ý kiến :

+ Vị trí : Phiá trên não

trung gian , đại não rất

phát triển

––– Lưạ chọn các thuật

ngữ cần điền  đại diện

nhóm trình bày .

1 – khe ; 2 – rãnh ; 3 – trán

; 4 – đỉnh ; 5 – Thùy thái

dương ; 6 – chất trắng

––– học sinh quan sát hình

kết hợp bài tập vưà hoàn

thành  trình bày hình

I . Cấu tạo của đại

não :

1. Hình dạng cấu tạo

ngoài :

––– Rãnh liên bán cầu

chia đại não làm 2

nưả

––– Rãnh sâu chia bán

cầu não là, 4 thùy (

trán , đỉnh , chẩm ,

thái dương )

––– Khe và rãnh tạo

thành khúc cuộn não

 tăng diện tích bề

mặt não .

2. Cấu tạo trong :

––– Chất xám ( ngoài

) : làm thành vỏ não

dày 2- 3mm gồm 6

đại não ?

––– GV yêu cầu học sinh tự rút

ra kết luận .

––– GV hướng dẫn học sinh

quan sát hình 47.3 , mô tả

cấu tạo trong của đại não ?

––– GV hoàn thiện lại kiến

thức .

––– GV cho học sinh giải thích

hiện tượng liệt nưả người .

Hoạt động 2: Sự phân vùng

chức năng của đại não .

––– GV yêu cầu học sinh đọc

thông tin và quan sát hình

47.4  hoàn thành bài tập

mục  tr. 149

––– GV ghi kết quả của các

nhóm lên bảng  trao đổi

toàn lớp  chốt lại đáp án

đúng (ả , b4 , c6 , d7, e 5. G8,

dạng cấu tạo ngoài của đại

não trên mô hình

––– Học sinh quan sát hình

 mô tả được : Vị trí và

độ dày của chất xám và

chất trắng

––– Một vài học sinh phát

biểu  lớp bổ sung .

––– Cá nhân tự thu nhận

thông tin  trao đổi nhóm

 trả lời

Học sinh rút ra kết luận

lớp

––– Chất trắng (

trong) : là các đường

thần kinh . Hầu hết

các đường này bắt

chéo ở hành tủy hoặc

tủy sống

II . Sự phân vùng

chức năng của đại

não :

––– Vỏ đại não là

trung ương thần kinh

của các phản xạ có

điều kiện .

––– Vỏ não có nhiều

vùng , mỗi vùng có

tên gọi và chức năng

riêng

––– Các vùng có ở

người và động vật :

h2, i 1)

––– So sánh sự phân vùng

chức năng giưã người và

động vật ?

Kết luận chung : Học sinh

đọc khung ghi nhớ SGK

+ Vùng cảm giác

+ Vùng vận động

+ Vùng thị giác

+ Vùng thính giác ..

––– Vùng chức năng

chỉ có ở người :

+++ Vùng vận động

ngôn ngữ

+++ Vùng hiểu tiếng

noí

+++ Vùng hiểu chữ

viết

IV/ CỦNG CỐ:

1 . GV treo tranh H 47.2 , gọi học sinh lên chú thích

2 . Nêu rõ đặc điểm cấu tạo và chức năg của đại não người chứng tỏ

sự tiến hoá của người so với các động vật khác thuộc lớp thú ?

V/ DẶN DÒ:

––– Học bài và trả lời câu hoỉ SGK

––– Đọc mục : “em có biết “

––– Chuẩn bị bài : Hệ thần kinh sinh dưỡng

––– Kẻ phiếu học tập

Đặc điểm Cung phản xạ vận

động

Cung phản xạ sinh

dưỡng

Cấu

tạo

+ Trung ương

+ Hạch thần

kinh

+ Đường

hướng tâm

+ Đường li tâm

Chức năng

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1214 Lượt xem: 59100
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 323 Lượt xem: 37573
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34412
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34412
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 34322
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29932
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 25687
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 16 Lượt xem: 24039