Thành viên idoc2012

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 47 :ĐẠI NÃO

- 10/20/2012
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (5 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 47 :ĐẠI NÃO

- 10/20/2012
11,601
Báo lỗi

I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Nêu rõ được đặc điểm cấu tạo của đại não người , đặc biệt là vỏ đại não thể hiện sự tiến hoá so với động vật thuộc lớp thú Xác định được các vùng chức năng của vỏ đại não ở người . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích hình Kỹ năng hoạt động nhóm . 3 / Thái độ : Giáo dục ý thức bảo vệ bộ não . II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 47.1 ; 47.2 ; 47.3 ; 47 .4 Mô hình bộ não tháo lắp . III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2 / Kiềm tra bài cũ : 3 / Các hoạt động dạy và học: Mở bài : SGK

Nội dung

BÀI 47 : ĐẠI NÃO

I/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

� Nêu rõ được đặc điểm cấu tạo của đại não người , đặc biệt là vỏ đại

não thể hiện sự tiến hoá so với động vật thuộc lớp thú

� Xác định được các vùng chức năng của vỏ đại não ở người .

2/ Kỹ năng:

� Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích hình

� Kỹ năng hoạt động nhóm .

3 / Thái độ :

� Giáo dục ý thức bảo vệ bộ não .

II/ CHUẨN BỊ:

1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 47.1 ; 47.2 ; 47.3 ; 47 .4

Mô hình bộ não tháo lắp .

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1/ Ổn định lớp

2 / Kiềm tra bài cũ :

3 / Các hoạt động dạy và học:

Mở bài : SGK

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

Hoạt động 1 : Cấu tạo của đại

não .

Mục tiêu: Trình bày được đặc

điểm cấu tạo ngoài và cấu tạo

trong của đại não .

––– GV yêu cầu học sinh quan

sát hình 47.1 47.3

+ Xác định vị trí của đại não

?

+ Thảo luận nhóm hoàn

thành bài tập điền từ .

––– GV điều khiển các nhóm

hoạt động  chốt lại kiến

thức đúng .

––– GV yêu cầu học sinh quan

sát lại hình 47.1 và 2 

Trình bày cấu tạo ngoài của

––– Học sinh quan sát kỹ

hình với chú thích kèm

theo  tự thu nhận thông

tin .

––– Các nhóm thảo luận

thống nhất ý kiến :

+ Vị trí : Phiá trên não

trung gian , đại não rất

phát triển

––– Lưạ chọn các thuật

ngữ cần điền  đại diện

nhóm trình bày .

1 – khe ; 2 – rãnh ; 3 – trán

; 4 – đỉnh ; 5 – Thùy thái

dương ; 6 – chất trắng

––– học sinh quan sát hình

kết hợp bài tập vưà hoàn

thành  trình bày hình

I . Cấu tạo của đại

não :

1. Hình dạng cấu tạo

ngoài :

––– Rãnh liên bán cầu

chia đại não làm 2

nưả

––– Rãnh sâu chia bán

cầu não là, 4 thùy (

trán , đỉnh , chẩm ,

thái dương )

––– Khe và rãnh tạo

thành khúc cuộn não

 tăng diện tích bề

mặt não .

2. Cấu tạo trong :

––– Chất xám ( ngoài

) : làm thành vỏ não

dày 2- 3mm gồm 6

đại não ?

––– GV yêu cầu học sinh tự rút

ra kết luận .

––– GV hướng dẫn học sinh

quan sát hình 47.3 , mô tả

cấu tạo trong của đại não ?

––– GV hoàn thiện lại kiến

thức .

––– GV cho học sinh giải thích

hiện tượng liệt nưả người .

Hoạt động 2: Sự phân vùng

chức năng của đại não .

––– GV yêu cầu học sinh đọc

thông tin và quan sát hình

47.4  hoàn thành bài tập

mục  tr. 149

––– GV ghi kết quả của các

nhóm lên bảng  trao đổi

toàn lớp  chốt lại đáp án

đúng (ả , b4 , c6 , d7, e 5. G8,

dạng cấu tạo ngoài của đại

não trên mô hình

––– Học sinh quan sát hình

 mô tả được : Vị trí và

độ dày của chất xám và

chất trắng

––– Một vài học sinh phát

biểu  lớp bổ sung .

––– Cá nhân tự thu nhận

thông tin  trao đổi nhóm

 trả lời

Học sinh rút ra kết luận

lớp

––– Chất trắng (

trong) : là các đường

thần kinh . Hầu hết

các đường này bắt

chéo ở hành tủy hoặc

tủy sống

II . Sự phân vùng

chức năng của đại

não :

––– Vỏ đại não là

trung ương thần kinh

của các phản xạ có

điều kiện .

––– Vỏ não có nhiều

vùng , mỗi vùng có

tên gọi và chức năng

riêng

––– Các vùng có ở

người và động vật :

h2, i 1)

––– So sánh sự phân vùng

chức năng giưã người và

động vật ?

Kết luận chung : Học sinh

đọc khung ghi nhớ SGK

+ Vùng cảm giác

+ Vùng vận động

+ Vùng thị giác

+ Vùng thính giác ..

––– Vùng chức năng

chỉ có ở người :

+++ Vùng vận động

ngôn ngữ

+++ Vùng hiểu tiếng

noí

+++ Vùng hiểu chữ

viết

IV/ CỦNG CỐ:

1 . GV treo tranh H 47.2 , gọi học sinh lên chú thích

2 . Nêu rõ đặc điểm cấu tạo và chức năg của đại não người chứng tỏ

sự tiến hoá của người so với các động vật khác thuộc lớp thú ?

V/ DẶN DÒ:

––– Học bài và trả lời câu hoỉ SGK

––– Đọc mục : “em có biết “

––– Chuẩn bị bài : Hệ thần kinh sinh dưỡng

––– Kẻ phiếu học tập

Đặc điểm Cung phản xạ vận

động

Cung phản xạ sinh

dưỡng

Cấu

tạo

+ Trung ương

+ Hạch thần

kinh

+ Đường

hướng tâm

+ Đường li tâm

Chức năng

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang