Tài liệu

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 47 :ĐẠI NÃO

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 9337     Tải về: 8     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 47 :ĐẠI NÃO - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 47 :ĐẠI NÃO,I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Nêu rõ được đặc điểm cấu tạo của đại não người , đặc biệt là vỏ đại não thể hiện sự tiến hoá…
background image

BÀI 47  :  

ĐẠI N

ÃO  

 

I/ MỤC TIÊU:  

1/Kiến thức: 

  Nêu rõ được đặc điểm cấu tạo của đại não người , đặc biệt là vỏ đại 

não thể hiện sự tiến hoá so với động vật thuộc lớp thú  

  Xác định được các vùng chức năng của vỏ đại não ở người . 

2/ Kỹ năng: 

  Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích hình  

  Kỹ năng hoạt động nhóm . 

3 / Thái độ :  

  Giáo dục ý thức bảo vệ bộ não . 

II/ CHUẨN BỊ: 

1/ Giáo viên: Tranh phóng to  hình 47.1 ; 47.2 ; 47.3 ; 47 .4 

   

 

Mô hình bộ não tháo lắp . 

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1/ Ổn định lớp 

2 / Kiềm tra bài cũ :  

3 / Các hoạt động dạy và học: 

Mở bài : SGK  

background image

Hoạt động của giáo viên 

Hoạt động của học sinh 

Nội dung ghi bài 

Hoạt động 1 : Cấu tạo của đại 

não . 

Mục tiêu: Trình bày được đặc 

điểm cấu tạo ngoài và cấu tạo 

trong của đại não . 

– GV yêu cầu học sinh quan 

sát hình 47.1 47.3  

Xác định vị trí của đại não 

 

Thảo  luận  nhóm  hoàn 

thành bài tập điền từ . 

– GV  điều  khiển  các  nhóm 

hoạt  động    chốt  lại  kiến 

thức đúng . 

 

– GV yêu cầu học sinh quan 

sát  lại  hình  47.1  và  2   

Trình  bày  cấu  tạo  ngoài  của 

 

–  Học  sinh  quan  sát  kỹ 

hình  với  chú  thích  kèm 

theo    tự  thu  nhận  thông 

tin . 

–  Các  nhóm  thảo  luận 

thống nhất ý kiến : 

Vị  trí  :  Phiá  trên  não 

trung  gian  ,  đại  não  rất 

phát triển  

–  Lưạ  chọn  các  thuật 

ngữ  cần  điền    đại  diện 

nhóm trình bày . 

1 – khe ; 2 – rãnh ; 3 – trán 

;  4  –  đỉnh  ;  5  –  Thùy  thái 

dương ; 6 – chất trắng  

–   học sinh quan sát hình 

kết  hợp  bài  tập  vưà  hoàn 

thành    trình  bày  hình 

I  .  Cấu  tạo  của  đại 

não : 

1.  Hình  dạng  cấu  tạo 

ngoài : 

–   Rãnh liên bán cầu 

chia  đại  não  làm  2 

nưả 

–  Rãnh sâu chia bán 

cầu  não  là,  4  thùy  ( 

trán  ,  đỉnh  ,  chẩm  , 

thái dương ) 

–  Khe  và  rãnh  tạo 

thành  khúc  cuộn  não 

  tăng  diện  tích  bề 

mặt não . 

2. Cấu tạo trong : 

–  Chất  xám  (  ngoài 

)  :  làm  thành  vỏ  não 

dày  2-  3mm  gồm  6 

background image

đại não ? 

– GV yêu cầu học sinh tự rút 

ra kết luận . 

– GV  hướng  dẫn  học  sinh 

quan  sát  hình  47.3  ,  mô  tả 

cấu tạo trong của đại não ? 

– GV  hoàn  thiện  lại  kiến 

thức . 

– GV cho học sinh giải thích 

hiện tượng liệt nưả người .  

Hoạt  động  2:  Sự  phân  vùng 

chức năng của đại não .  

–  GV  yêu  cầu  học  sinh  đọc 

thông  tin  và  quan  sát  hình 

47.4    hoàn  thành  bài  tập 

mục  tr. 149 

–  GV  ghi  kết  quả  của  các 

nhóm  lên  bảng    trao  đổi 

toàn  lớp    chốt  lại  đáp  án 

đúng (ả , b4 , c6 , d7, e 5. G8, 

dạng cấu tạo ngoài của đại 

não trên mô hình  

 

–  Học sinh quan sát hình 

  mô  tả  được  :  Vị  trí  và 

độ  dày  của  chất  xám  và 

chất trắng  

–  Một  vài  học  sinh  phát 

biểu  lớp bổ sung . 

 

 

–  Cá  nhân  tự  thu  nhận 

thông tin  trao đổi nhóm 

 trả lời  

 

 

 

 

Học sinh rút ra kết luận  

lớp  

–  Chất 

trắng 

trong)  :  là  các  đường 

thần  kinh  .  Hầu  hết 

các  đường  này  bắt 

chéo ở hành tủy hoặc 

tủy sống  

II  .  Sự  phân  vùng 

chức  năng  của  đại 

não : 

–  Vỏ  đại  não  là 

trung  ương  thần  kinh 

của  các  phản  xạ  có 

điều kiện . 

–  Vỏ  não  có  nhiều 

vùng  ,  mỗi  vùng  có 

tên  gọi  và  chức  năng 

riêng  

–  Các  vùng  có  ở 

người và động vật : 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 47 :ĐẠI NÃO

I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Nêu rõ được đặc điểm cấu tạo của đại não người , đặc biệt là vỏ đại não thể hiện sự tiến hoá so với động vật thuộc lớp thú Xác định được các vùng chức năng của vỏ đại não ở người . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích hình Kỹ năng hoạt động nhóm . 3 / Thái độ : Giáo dục ý thức bảo vệ bộ não . II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 47.1 ; 47.2 ; 47.3 ; 47 .4 Mô hình bộ não tháo lắp . III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2 / Kiềm tra bài cũ : 3 / Các hoạt động dạy và học: Mở bài : SGK

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 32485
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 32449
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 28281
Có thể bạn quan tâm
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 28281
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 251 Lượt xem: 28154
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 13 Lượt xem: 22956
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 21778
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 463 Lượt xem: 19877