Tài liệu

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 42 :VỆ SINH DA

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6174     Tải về: 7     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 42 :VỆ SINH DA - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 42 :VỆ SINH DA,I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được cơ sở khoa học của các biện pháp bảo vệ da, rèn luyện da Có ý thức vệ sinh, phòng tránh các…
background image

BÀI 42 :  

VỆ SINH DA 

 

I/ MỤC TIÊU:  

1/Kiến thức: 

  Trình  bày  được cơ  sở khoa  học của  các  biện pháp  bảo vệ  da,  rèn 

luyện da 

  Có ý thức vệ sinh, phòng tránh các bệnh về da 

2/ Kỹ năng: 

  Rèn luyện kỹ năng quan sát và liên hệ thực tế  

  Rèn kỹ năng hoạt động nhóm  

3 / Thái độ : 

 Có thái độ và hành vi vệ sinh cá nhân 

II/ CHUẨN BỊ: 

1/ Giáo viên: 

  Tranh các bệnh ngoài da 

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1/ Ổn định lớp 

2 / Kiềm tra bài cũ :  

Em hãy nêu cấu tạo và chức năng của Da ? 

3 / Các hoạt động dạy và học: 

background image

a) Mở bài:  Nêu cấu tạo và chức năng của da. Cần làm gì để da thực hiện 

tốt các chức năng đó  Vào bài mới  

Hoạt động của giáo viên 

Hoạt động của học sinh 

Nội dung ghi bài 

Hoạt động 1 : Bảo vệ da 

Mục  tiêu:  xây dựng  thái độ  và 

hành vi baỏ vệ da. 

– GV  yêu  cầu học  sinh  trả  lời 

các câu hoỉ :  

Da bẩn có hại như thế nào ? 

Da bị xây xát có hại như thế 

nào ?  

Giữ da sạch bằng cách nào ? 

 

 

Hoạt động 2: Rèn luyện da .  

Mục tiêu : Học sinh hiểu được 

nguyên tắc và phương pháp rèn 

luyện da . Có hành vi rèn luyện 

thân thể 1 cách hợp lí 

–  GV  phân  tích  mối  quan  hệ 

 

 

–  Cá nhân tự đọc thông tin 

và trả lời câu hỏi  

–  Một  vài  học  sinh  trình 

bày  ,  lớp  nhận  xét  và  bổ 

sung  

–  Học  sinh  đề  ra  các  biện 

pháp như :  

 Tắm giặc thường xuyên  

 Không  nên  nặn  mụn 

trứng cá 

 

 

–  Học  sinh  ghi  nhớ  thông 

tin  

I/ Bảo vệ da : 

– Da  bẩn  là  môi 

trường 

cho 

vi 

khuẩn  phát  triển 

và  hạn  chế  hoạt 

động  của  tuyến 

mồ hôi  

– Da  bị  xây  xát 

dễ nhiễm trùng  

– Cần giữ da sạch 

và tránh bị xây xát 

II . Rèn luyện da  

–  Cơ  thể  là  một 

hkối  thống  nhất 

nên  rèn  luyện  cơ 

thể  là  rèn  luyện 

các  hệ  cơ  quan 

background image

giữa rèn luyện thân thể với rèn 

luyện da. 

–  GV  yêu  cầu  học  sinh  thảo 

luận  nhóm  hoàn  thành  bài  tập 

mục   

 

–  GV chốt lại đáp án đúng  

–  GV lưu ý  cho học sinh hình 

thức tắm nước lạnh phải : 

Được  rèn  luyện  thường 

xuyên  

Trước  khi  tắm  phải  khởp 

động ?  

Không tắm lâu  

Hoạt  động  3  :  Phòng  chống 

bệnh ngoài da .  

–  GV  yêu  cầu  học  sinh  hoàn 

thành bảng 42.2 : 

–  GV ghi bảng  

–  GV sử dụng 1 số tranh ảnh , 

–  Học sinh  đọc kỹ  bài  tập 

,  thảo  luận  trong  nhóm  , 

thống  nhất  ý  kiến  đánh  dấu 

vào  bảng  42.1  và  bài  tập 

trang 135 . 

–  1 vài nhóm đọc kết quả , 

các nhóm khác bổ sung  

 

 

 

 

 

 

 

 

–  Học  sinh  vận  dụng  hiểu 

biết của mình : Tóm tắc biểu 

hiện của bệnh  

–  Cách phòng bệnh  

–  1  vài  học  sinh  đọc  bài 

trong đó có da  

–  Các  hình  thức 

rèn  luyện  da  :  ( 

SGK )  

–  Nguyên tắc rèn 

luyện da : ( SGK ) 

 

III  .  Phòng  chống 

bệnh ngoài da : 

–  Các 

bệnh 

ngoài da  

Do  vi  khuẩn  , 

do  nấm  ,  bỏng 

nhiệt  ,  bỏng  hoá 

chất  

–  Phòng  bệnh  : 

giữ  vệ  sinh  thân 

thể  ,  giữ  vệ  sinh 

môi trường , tránh 

để  da  bị  xây  xát  , 

Liên hệ quảng cáo

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 42 :VỆ SINH DA

I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được cơ sở khoa học của các biện pháp bảo vệ da, rèn luyện da Có ý thức vệ sinh, phòng tránh các bệnh về da 2/ Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát và liên hệ thực tế Rèn kỹ năng hoạt động nhóm 3 / Thái độ : Có thái độ và hành vi vệ sinh cá nhân II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh các bệnh ngoài da III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2 / Kiềm tra bài cũ :

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 32686
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 32608
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 253 Lượt xem: 28835
Có thể bạn quan tâm
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 253 Lượt xem: 28835
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 28396
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 14 Lượt xem: 23099
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 10 Lượt xem: 21919
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 493 Lượt xem: 21402