Tài liệu

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 42 :VỆ SINH DA

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6826     Tải về: 10     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 42 :VỆ SINH DA - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 42 :VỆ SINH DA,I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được cơ sở khoa học của các biện pháp bảo vệ da, rèn luyện da Có ý thức vệ sinh, phòng tránh các…
BÀI 42 : VỆ SINH DA
I/ MỤC TIÊU:
1/Kiến thức:
Trình bày được cơ sở khoa học của các biện pháp bảo vệ da, rèn
luyện da
Có ý thức vệ sinh, phòng tránh các bệnh về da
2/ Knăng:
Rèn luyện kỹ năng quan sát và liên hệ thực tế
Rèn kỹ năng hoạt động nhóm
3 / Thái độ :
Có thái độ và hành vi vệ sinh cá nhân
II/ CHUẨN BỊ:
1/ Giáo viên:
Tranh các bệnh ngoài da
III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:
1/ Ổn định lớp
2 / Kiềm tra bài cũ :
+
Em hãy nêu cấu tạo và chức năng của Da ?
3 / Các hoạt động dạy và hc:
a)
Mở bài: Nêu cấu tạo và chức năng của da. Cần làm gì để da thực hiện
tốt các chức năng đó
Vào bài mới
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài
Hoạt động 1 : Bảo vệ da
Mục tiêu: xây dựng thái độ v
à
hành vi baỏ vệ da.
GV yêu c
ầu học sinh trả lời
các câu ho:
+
Da bẩn có hại như thế nào ?
+
Da bxây xát có hại nth
ế
nào ?
+
Giữ da sạch bằng cách nào ?
Hoạt động 2: Rèn luyện da .
Mục tiêu : Học sinh hiểu đư
ợc
nguyên tắc v
à phương pháp rèn
luyện da . Có hành vi rèn luy
ện
thân thể 1 cách hợp
GV phân tích m
ối quan hệ
Cá nhân t
ự đọc thông tin
và trả lời câu hỏi
Một vài học sinh tr
bày , lớp nhận xét và b
sung
H
ọc sinh đề ra c biện
pháp như :
Tắm giặc thường xuyên
Không nên n
ặn mụn
trứng cá
H
ọc sinh ghi nhớ thông
tin
I/ Bảo vệ da :
Da bẩn l
à môi
trư
ờng cho vi
khu
ẩn phát triển
h
ạn chế hoạt
đ
ộng của tuyến
mồ hôi
Da b
xây xát
dễ nhiễm trùng
C
ần giữ da sạch
và tránh b
ị xây xát
II . Rèn luyện da
thể là m
t
hk
ối thống nhất
nên rèn luyện c
ơ
th là rèn luy
ện
các h c
ơ quan
Liên hệ quảng cáo

giữa rèn luyện thân thể với r
èn
luyện da.
GV yêu c
ầu học sinh thảo
luận nhóm hoàn thành bài t
ập
mục
GV chốt lại đáp án đúng
GV lưu ý cho học sinh h
ình
thức tắm nước lạnh phải :
+
Được rèn luyện thư
ờng
xuyên
+
Trư
ớc khi tắm phải khởp
động ?
+
Không tắm lâu
Hoạt động 3 : Phòng ch
ống
bệnh ngoài da .
GV yêu cầu hc sinh ho
àn
thành bảng 42.2 :
GV ghi bảng
GV s
dụng 1 số tranh ảnh ,
Hc sinh đọc kỹ bài t
ập
, thảo luận trong
nhóm ,
th
ống nhất ý kiến đánh dấu
vào bảng 42.1 và bài t
ập
trang 135 .
1 vài nhóm đ
ọc kết quả ,
các nhóm khác b sung
H
ọc sinh vận dụng hiểu
biết của mình : Tóm t
ắc biểu
hiện của bệnh
Cách phòng bệnh
1 vài học sinh đọc b
ài
trong đó có da
Các hình th
ức
rèn luy
ện da : (
SGK )
Nguyên tắc r
èn
luy
ện da : ( SGK )
III . Phòng ch
ống
bệnh ngoài da :
Các b
ệnh
ngoài da
+
+
+
Do vi khu
ẩn ,
do n
ấm , bỏng
nhi
ệt , bỏng hoá
chất
Phòng b
ệnh :
gi
vệ sinh thân
th
ể , giữ vệ sinh
môi trư
ờng , tránh
đ
da bị xây xát ,
Liên hệ quảng cáo

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 42 :VỆ SINH DA

I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được cơ sở khoa học của các biện pháp bảo vệ da, rèn luyện da Có ý thức vệ sinh, phòng tránh các bệnh về da 2/ Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát và liên hệ thực tế Rèn kỹ năng hoạt động nhóm 3 / Thái độ : Có thái độ và hành vi vệ sinh cá nhân II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh các bệnh ngoài da III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2 / Kiềm tra bài cũ :

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1170 Lượt xem: 57289
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 317 Lượt xem: 36968
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34144
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34144
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 34073
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29660
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 24539
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 10 Lượt xem: 23307