Thành viên idoc2012

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 40 :VỆ SINH BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

- 11/18/2012
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (5 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 40 :VỆ SINH BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

- 11/18/2012
13,924
Báo lỗi

I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được các tác nhân gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu và hậu quả của nó . Trình bày được các thoí quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu và giải thích cơ sở khoa học của chúng . 2/ Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát , nhận xét , liên hệ thực tế Rèn kỹ năng hoạt động nhóm 3 / Thái độ : Có ý thức xây dựng các thoí quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 38 . 1 và 39 – 1 Phiếu học tập Tổn thương của hệ bài tiết nước tiểu Hậu quả

Nội dung

BÀI 40 : VỆ SINH BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

I/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

� Trình bày được các tác nhân gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu và

hậu quả của nó .

� Trình bày được các thoí quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết

nước tiểu và giải thích cơ sở khoa học của chúng .

2/ Kỹ năng:

� Rèn luyện kỹ năng quan sát , nhận xét , liên hệ thực tế

� Rèn kỹ năng hoạt động nhóm

3 / Thái độ :

� Có ý thức xây dựng các thoí quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài

tiết nước tiểu

II/ CHUẨN BỊ:

1/ Giáo viên:

� Tranh phóng to hình 38 . 1 và 39 – 1

� Phiếu học tập

Tổn thương của hệ bài tiết

nước tiểu

Hậu quả

––– Cầu thần bị viêm và suy

thoái

� Quá trình lọc máu bị trì trệ  cơ thể bị

nhiễm độc .

––– Ong thận bị tổn thương

hay làm việc kém hiệu quả

� Quá trình hấp thụ lại và bài tiết giảm 

môi trường trong bị biến đổi .

� Ống thận bị tổn thương  nước tiểu hoà

vào máu  đầu độc cơ thể

––– Đường dẫn nước tiểu bị

nghẽn

� Gây bí tiểu  Nguy hiểm đến tính mạng

.

Bảng 40

Các thoí quen sống khoa học Cơ sở khoa học

1 . Thường xuyên giữ vệ sinh cho

toàn cơ thể cũng như cho hệ bài tiết

nước tiểu

� Hạn chế tác hại của vi sinh vật gây

bệnh

2 . Khẩu phần ăn uống hợp lí :

––– Không ăn quá nhiều Prôtêin , quá

nặm , quá chua , quá nhiều chất tạo

sỏi

––– Không ăn thức ăn thưà ôi thiu và

nhiễm chất độc hại .

––– Uống đủ nước

� Tránh cho thận làm việc quá nhiều

và hạn chế khả năng tạo sỏi

� Hận chế tác hại của các chất độc

� Tạo điều kiện cho quá trình lọc

máu được thuận lợi

3 .Đi tiểu đúng lúc , không nên nhịn

tiểu lâu

� Hạn chế khả năng tạo soỉ

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1/ Ổn định lớp

2 / Kiềm tra bài cũ :

+ Nước tiểu được tạo thành như thế nào ?

+ Trình bày sự bài tiết nước tiểu ?

3 / Các hoạt động dạy và học:

a) Mở bài: Hoạt động bài tiết có vai trò rất quan trọng đối với cơ thể . Làm

thế nào để có 1 hệ bài tiết nước tiểu khoẻ mạnh . Đó là nội dung của bài

mới :

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

Hoạt động 1 : Một số tác nhân

chủ yếu gây hại cho hệ bài tiết

nước tiểu .

Mục tiêu: Hs hiểu được các

tác nhân gây hại cho hệ bài tiết

nước tiểu và hậu quả của nó .

––– GV yêu cầu học sinh nghiên

––– Học sinh thu nhận thông

I/ Một số tác nhân

chủ yếu gây hại

cho hệ bài tiết

nước tiểu :

––– Các tác nhân

gây hại cho hệ bài

tiết nước tiểu

cứu thông tin  và trả lời câu

hỏi ;

+ Có những tác nhân nào gây

hại cho hệ bài tiết nước tiểu ?

––– GV điều khiển trao đồỉ toàn

lớp  Học sinh rút ra kết luận

––– GV nghiên cứu kỹ thông tin

. quan sát tranh hình 38 .1 và

39 . 1  hoàn thành phiếu học

tập .

––– Gv treo phiếu học tập

––– GV tập hợp ý kiến các

nhóm và đưa ra đáp án .

Hoạt động 2: Xây dựng các

thói quen sống khoa học để

bảo vệ hệ bài tiết .

Mục tiêu : Trình bày được cơ

sở khoa học và thoí quen sống

khoa học . Tự đề ra kế hoạch

hình thành thoí quen sống

tin , vận dụng hiểu biết của

mình , liệt kê các tác nhân

gây hại .

––– Một vài học sinh phát

biểu , lớp bổ sung  nêu

được 3 nhóm tác nhân gây

hại .

––– Cá nhân tự đọc thông tin

SGK kết hợp quan sát tranh

 ghi nhớ kiến thức .

––– Trao đổi nhóm hoàn

thành phiếu học tập .

+++ Các vi khuẩn

gây bệnh .

+++ Các chất độc

trong thức ăn .

+++ Khẩu phần ăn

không hợp lí .

khoa học .

––– GV yêu cầu học sinh đọc

lại thông tin mục 1  hoàn

thành bảng 40

––– GV tập hợp ý kiến đúng

của các nhóm

––– thông báo đáp án đúng

––– Từ bảng trên yêu cầu học

sinh đưa ra kế hoạch hình

thành thoí quen sống khoa học

.

––– Kết luận chung : Học sinh

đọc kết luận SGK .

––– HS tự suy nghiã câu trả lời

, nhóm thống nhất điền bảng

40

––– Đại diện nhóm trình bày ,

nhóm khác bổ sung .

IV/ CỦNG CỐ:

––– Em hãy nêu các thoí quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước

tiểu ? Em đã có thoí quen nào chưa ?

V/ DẶN DÒ:

––– Học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài .

––– Đọc mục em có biết .

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang