Tài liệu

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 40 :VỆ SINH BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 11028     Tải về: 11     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 40 :VỆ SINH BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 40 :VỆ SINH BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU,I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được các tác nhân gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu và hậu quả của nó . Trình bày được các…
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 40 :VỆ SINH BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được các tác nhân gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu và hậu quả của nó . Trình bày được các thoí quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu và giải thích cơ sở khoa học của chúng . 2/ Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát , nhận xét , liên hệ thực tế Rèn kỹ năng hoạt động nhóm 3 / Thái độ : Có ý thức xây dựng các thoí quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 38 . 1 và 39 – 1 Phiếu học tập Tổn thương của hệ bài tiết nước tiểu Hậu quả

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 749 Lượt xem: 34422
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 299 Lượt xem: 34332
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 33549
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 33549
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 33456
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29164
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 14 Lượt xem: 23933
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 10 Lượt xem: 22717