Tài liệu

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 40 :VỆ SINH BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 11503     Tải về: 12     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 40 :VỆ SINH BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU - tài liệu, sách iDoc.VnI/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được các tác nhân gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu và hậu quả của nó . Trìn
BÀI 40 : V SINH BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
I/ MỤC TIÊU:
1/Kiến thức:
Trình bày được các tác nhân gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu và
hậu quả của nó .
Trình bày được các thquen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết
nước tiểu và giải thích cơ sở khoa học của chúng .
2/ Knăng:
Rèn luyện kỹ năng quan sát , nhận xét , liên hệ thực tế
Rèn kỹ năng hoạt động nhóm
3 / Thái độ :
ý thức xây dựng các thoí quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài
tiết nước tiểu
II/ CHUẨN BỊ:
1/ Giáo viên:
Tranh phóng to hình 38 . 1 và 39 – 1
Phiếu học tập
Tổn thương của hệ bài tiết
nước tiểu
Hậu quả
Cầu thần bị viêm suy
thoái
Quá trình lọc máu bị trì tr
thể bị
nhiễm độc .
Ong thận bị tổn thương
hay làm việc kém hiệu quả
Quá trình hấp thụ lại và bài tiết giảm
môi trường trong bị biến đổi .
Ống thận bị tổn thương
ớc tiểu hoà
vào máu
đầu độc cơ thể
Đường dẫn nước tiểu bị
nghẽn
Gây bí tiểu
Nguy hiểm đến nh mạng
.
Bảng 40
Các thoí quen sống khoa học Cơ sở khoa học
1 . Thường xuyên giữ vệ sinh cho
toàn cơ thể cũng như cho hệ bài tiết
nước tiểu
Hạn chế tác hại của vi sinh vật gây
bệnh
2 . Khẩu phần ăn uống hợp lí :
Không ăn quá nhiều Prôtêin , quá
nặm , quá chua , quá nhiều chất tạo
sỏi
Không ăn thức ăn thưà ôi thiu và
nhiễm chất độc hại .
Uống đủ nước
Tránh cho thận làm việc quá nhiều
và hạn chế khả năng tạo sỏi
Hận chế tác hại của các chất độc
Tạo điều kiện cho quá trình lọc
máu được thuận lợi
3 .Đi tiểu đúng lúc , không nên nhịn
tiểu lâu
Hạn chế khả năng tạo so
III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:
1/ Ổn định lớp
2 / Kiềm tra bài cũ :
+
Nước tiểu được tạo thành như thế nào ?
+
Trình bày sự bài tiết nước tiểu ?
3 / Các hoạt động dạy và học:
a)
Mở bài: Hoạt động bài tiết có vai trò rất quan trọng đối với cơ thể . Làm
thế nào để có 1 hệ bài tiết nước tiểu khoẻ mạnh . Đó là nội dung của bài
mới :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ni dung ghi bài
Ho
ạt động 1 : Một số tác nhân
chyếu y hại cho hệ bài ti
ết
nước tiểu .
Mục tiêu: Hs hiểu đư
ợc các
tác nhân gây hại cho hệ bài ti
ết
nước tiểu và hậu quả của nó .
GV yêu cầu học sinh nghi
H
ọc sinh thu nhận thông
I/ M
ột số tác nhân
ch
yếu gây hại
cho h bài ti
ết
nước tiểu :
Các tác nhân
gây hại cho hệ b
ài
tiết nước tiểu
Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 40 :VỆ SINH BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được các tác nhân gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu và hậu quả của nó . Trình bày được các thoí quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu và giải thích cơ sở khoa học của chúng . 2/ Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát , nhận xét , liên hệ thực tế Rèn kỹ năng hoạt động nhóm 3 / Thái độ : Có ý thức xây dựng các thoí quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 38 . 1 và 39 – 1 Phiếu học tập Tổn thương của hệ bài tiết nước tiểu Hậu quả
Nội dung trích xuất từ tài liệu

BÀI 40 : VỆ SINH BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

I/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

� Trình bày được các tác nhân gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu và

hậu quả của nó .

� Trình bày được các thoí quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết

nước tiểu và giải thích cơ sở khoa học của chúng .

2/ Kỹ năng:

� Rèn luyện kỹ năng quan sát , nhận xét , liên hệ thực tế

� Rèn kỹ năng hoạt động nhóm

3 / Thái độ :

� Có ý thức xây dựng các thoí quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài

tiết nước tiểu

II/ CHUẨN BỊ:

1/ Giáo viên:

� Tranh phóng to hình 38 . 1 và 39 – 1

� Phiếu học tập

Tổn thương của hệ bài tiết

nước tiểu

Hậu quả

––– Cầu thần bị viêm và suy

thoái

� Quá trình lọc máu bị trì trệ  cơ thể bị

nhiễm độc .

––– Ong thận bị tổn thương

hay làm việc kém hiệu quả

� Quá trình hấp thụ lại và bài tiết giảm 

môi trường trong bị biến đổi .

� Ống thận bị tổn thương  nước tiểu hoà

vào máu  đầu độc cơ thể

––– Đường dẫn nước tiểu bị

nghẽn

� Gây bí tiểu  Nguy hiểm đến tính mạng

.

Bảng 40

Các thoí quen sống khoa học Cơ sở khoa học

1 . Thường xuyên giữ vệ sinh cho

toàn cơ thể cũng như cho hệ bài tiết

nước tiểu

� Hạn chế tác hại của vi sinh vật gây

bệnh

2 . Khẩu phần ăn uống hợp lí :

––– Không ăn quá nhiều Prôtêin , quá

nặm , quá chua , quá nhiều chất tạo

sỏi

––– Không ăn thức ăn thưà ôi thiu và

nhiễm chất độc hại .

––– Uống đủ nước

� Tránh cho thận làm việc quá nhiều

và hạn chế khả năng tạo sỏi

� Hận chế tác hại của các chất độc

� Tạo điều kiện cho quá trình lọc

máu được thuận lợi

3 .Đi tiểu đúng lúc , không nên nhịn

tiểu lâu

� Hạn chế khả năng tạo soỉ

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1/ Ổn định lớp

2 / Kiềm tra bài cũ :

+ Nước tiểu được tạo thành như thế nào ?

+ Trình bày sự bài tiết nước tiểu ?

3 / Các hoạt động dạy và học:

a) Mở bài: Hoạt động bài tiết có vai trò rất quan trọng đối với cơ thể . Làm

thế nào để có 1 hệ bài tiết nước tiểu khoẻ mạnh . Đó là nội dung của bài

mới :

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

Hoạt động 1 : Một số tác nhân

chủ yếu gây hại cho hệ bài tiết

nước tiểu .

Mục tiêu: Hs hiểu được các

tác nhân gây hại cho hệ bài tiết

nước tiểu và hậu quả của nó .

––– GV yêu cầu học sinh nghiên

––– Học sinh thu nhận thông

I/ Một số tác nhân

chủ yếu gây hại

cho hệ bài tiết

nước tiểu :

––– Các tác nhân

gây hại cho hệ bài

tiết nước tiểu

cứu thông tin  và trả lời câu

hỏi ;

+ Có những tác nhân nào gây

hại cho hệ bài tiết nước tiểu ?

––– GV điều khiển trao đồỉ toàn

lớp  Học sinh rút ra kết luận

––– GV nghiên cứu kỹ thông tin

. quan sát tranh hình 38 .1 và

39 . 1  hoàn thành phiếu học

tập .

––– Gv treo phiếu học tập

––– GV tập hợp ý kiến các

nhóm và đưa ra đáp án .

Hoạt động 2: Xây dựng các

thói quen sống khoa học để

bảo vệ hệ bài tiết .

Mục tiêu : Trình bày được cơ

sở khoa học và thoí quen sống

khoa học . Tự đề ra kế hoạch

hình thành thoí quen sống

tin , vận dụng hiểu biết của

mình , liệt kê các tác nhân

gây hại .

––– Một vài học sinh phát

biểu , lớp bổ sung  nêu

được 3 nhóm tác nhân gây

hại .

––– Cá nhân tự đọc thông tin

SGK kết hợp quan sát tranh

 ghi nhớ kiến thức .

––– Trao đổi nhóm hoàn

thành phiếu học tập .

+++ Các vi khuẩn

gây bệnh .

+++ Các chất độc

trong thức ăn .

+++ Khẩu phần ăn

không hợp lí .

khoa học .

––– GV yêu cầu học sinh đọc

lại thông tin mục 1  hoàn

thành bảng 40

––– GV tập hợp ý kiến đúng

của các nhóm

––– thông báo đáp án đúng

––– Từ bảng trên yêu cầu học

sinh đưa ra kế hoạch hình

thành thoí quen sống khoa học

.

––– Kết luận chung : Học sinh

đọc kết luận SGK .

––– HS tự suy nghiã câu trả lời

, nhóm thống nhất điền bảng

40

––– Đại diện nhóm trình bày ,

nhóm khác bổ sung .

IV/ CỦNG CỐ:

––– Em hãy nêu các thoí quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước

tiểu ? Em đã có thoí quen nào chưa ?

V/ DẶN DÒ:

––– Học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài .

––– Đọc mục em có biết .

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1208 Lượt xem: 58878
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 323 Lượt xem: 37534
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34380
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34380
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 34312
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29886
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 25545
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 15 Lượt xem: 23864