Thành viên idoc2012

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 39 :BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

- 11/18/2012
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (5 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 39 :BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

- 11/18/2012
7,892
Báo lỗi

I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được quá trình tạo thành nước tiểu , thực chất quá trình tạo thành nước tiểu , quá trình bài tiết nước tiểu . Phân biệt được : Nước tiểu đầu và huyết tương , Nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức 2/ Kỹ năng: Phát triển kỷ năng quan sát , phân tích hình Rèn kỹ năng hoạt động nhóm 3 / Thái độ : Giáo dục ý thức giữ vệ sinh cơ quan bài tiết . II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 39 – 1 Phiếu học tập Bảng so sánh nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức Đặc điểm – Nồng độ các chât – Nước tiểu đầu Lõang Nước tiểu chính thức

Nội dung

BÀI 39 : BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

I/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

� Trình bày được quá trình tạo thành nước tiểu , thực chất quá trình

tạo thành nước tiểu , quá trình bài tiết nước tiểu .

� Phân biệt được : Nước tiểu đầu và huyết tương , Nước tiểu đầu và

nước tiểu chính thức

2/ Kỹ năng:

� Phát triển kỷ năng quan sát , phân tích hình

� Rèn kỹ năng hoạt động nhóm

3 / Thái độ :

� Giáo dục ý thức giữ vệ sinh cơ quan bài tiết .

II/ CHUẨN BỊ:

1/ Giáo viên:

� Tranh phóng to hình 39 – 1

� Phiếu học tập

Bảng so sánh nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức

Đặc điểm Nước tiểu đầu Nước tiểu chính thức

––– Nồng độ các chât � Lõang +++ Đậm đặc

hòa tan

––– Chất độc chất cạn

––– Chất dinh dưỡng

� Có ít

� Có nhiều

+++ Có nhiều

+++ Gần như không

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1/ Ổn định lớp

2 / Kiềm tra bài cũ :

+ Bài tiết có vai trò quan trọng như thế nào đối với đời sống ?

+ Bài tiết ở cơ thể người do các cơ quan nào thực hiện ?

+ Hệ bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào ?

3 / Các hoạt động dạy và học:

a) Mở bài: Mỗi quả thận chứa khỏang 1 triệu đơn vị chức năng để lọc máu

và hình thành nước tiểu , quá trình đó diễn ra như thế nào ?  Bài học

hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu :

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

Hoạt động 1 : Tạo thành nước

tiểu

Mục tiêu: Hs trình bày được sự

tạo thành nước tiểu . Đồng thời

chỉ ra được sự khác nhau giữa

I/ Tạo thành nước

tiểu:

––– Sự tạo thành

nước tiểu gồm 3

quá trình :

nước tiểu đầu với huyết tương

và nước tiểu đầu với nước tiểu

chính thức.

Cách tiến hành:

––– GV yêu cầu học sinh quan

sát hình 39.1  tìm hiểu quá

trình hình thành nước tiểu

––– Yêu cầu các nhóm thảo lụân

:

+ Sự tạo thành nước tiểu gồm

những quá trình nào ? Diễn ra

ở đâu ?

––– GV tổng hợp các ý kiến .

––– GV yêu cầu học sinh đọc lại

chú thích hình 39.1  thảo

luận :

+ Thành phần nước tiểu đầu

khác với máu ( huyết tương )

ở điểm nào ?

+ Hòan thành bảng so sánh

––– Học sinh thu nhận và xử

lí thông tin mục + quan sát

hình 39 . 1, trao đổi nhóm

thống nhất câu trả lời

––– Quá trình tạo thành

nước tiểu gồm 3 quá trình .

––– Các nhóm bổ sung

––– Học sinh thảo luận

nhóm:

+ Nước tiểu đầu không có

tế bào và Prôtêin

+ Học sinh hoàn thành

bảng so sánh

––– Đại diện các nhóm trình

bày

+++ Quá trình lọc

máu : Ở cầu thận

 tạo ra nước tiểu

đầu .

+++ Quá trình hấp

thụ lại ở ống thận

+++ Quá trình bài

tiết :

� Hấp thụ lại

chất cần thiết

� Bài tiết ti61p

chất thừa , chất

thải  Tạo

thành nước tiểu

chính thức .

II . Bài tiết nước

nước tiểu đầu và nước tiểu

chính thức

––– GV gọi học sinh lên sửa và

bổ sung

––– GV chốt lại kiến thức

Hoạt động 2: Bài tiết nước tiểu

Mục tiêu :

Cách tiến hành:

––– GV yêu cầu học sinh nghiên

cứu thông tin  trả lời câu hỏi

:

+++ Sự bài tiết n .tiểu diễn ra

như thế nào ?

+++ Thực chất của quá trình tạo

thành nước tiểu là gì ?

––– GV yêu cầu học sinh tự rút

ra kết luận

+ Vì sao sự tạo thành nước

tiểu diễn ra liên tục mà sự bài

––– HS tự thu nhập thông tin

để trả lời

+++ Mô tả đường đi của nước

tiểu

+++ Thực chất quá trình tạo

thành nước tiểu là lọc máu

và thải chất cặn bã , chất độc

, chất thừa ra khỏi cơ thể

––– Học sinh trình bày , lớp

bổ sung để hòan chỉnh đáp

án .

––– Học sinh nêu được :

+ Máu tùan hòan liên tục

qua cầu thận  nước tiểu

được hình thành liên tục

tiểu:

––– Nước tiểu

chính thức  bể

thận  Ống dẫn

nước tiểu  tích

trữ ở bòng đái 

Ong đái  ngoài

tiết nước tiểu lại gián đọan ?

Kết luận : Học sinh đọc kết

luận cuối bài trong SGK

+ Nước tiểu được tính trữ ở

bóng đái khi lên tới 200ml ,

đủ áp lực gây cảm giác buồn

tiểu  Bài tiết ra ngòai

IV/ CỦNG CỐ:

––– Nước tiểu được tạo thành như thế nào ?

––– Trình bày sự bài tiết nước tiểu ?

V/ DẶN DÒ:

––– Học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài .

––– Đọc mục em có biết .

––– Tìm hiểu các tác nhân gây hại cho hệ bài tiết .

––– Chuẩn bị bài 39 : ” Vệ sinh hệ Bài tiết nước tiểu “

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang