Tài liệu

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 37 :THỰC HÀNH : PHÂN TÍCH MỘT KHẨU PHẦN CHO TRƯỚC

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 36934     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 37 :THỰC HÀNH : PHÂN TÍCH MỘT KHẨU PHẦN CHO TRƯỚC - tài liệu, sách iDoc.VnI/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Nắm vững các bước thành lập khẩu phần Biết đánh giá được định mức đáp ứng của mộ
BÀI 37 : THỰC HÀNH : PHÂN TÍCH
MỘT KHẨU PHẦN CHO TRƯỚC
I/ MỤC TIÊU:
1/Kiến thức:
Nắm vững các bước thành lập khẩu phần
Biết đánh giá được định mức đáp ứng của một khẩu phần mẫu .
Biết cách tự xây dựng khẩu phần hợp lí cho bản thân .
2/ Knăng:
Rèn kỹ năng phân tích , kỹ năng tính tóan .
3 . Thái độ :
Giáo dục ý thức bảo vệ sức khỏe , chống suy dinh dưỡng và béo
phì
II/ CHUẨN BỊ:
1/ Giáo viên:
Bảng 1, 2, 3 và đáp án
Thực phẩm Trọng lượng Thành phần dinh
dưỡng
Năng lượng khác
(Kcal)
A A 1 A 2 P L G
Gạo tẻ 400 0 400 31.6 4 304,8
1477,4
Cá chép 100 40 60 9,6 2,16 59,44
Tổng cộng 79,8 33,78
391,7
2295,7
III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:
1 / Ổn định lớp
2 / Kiểm tra bài cũ :
Bữa ăn hợp lí có chất lượng là bữa ăn như thế nào ?
Để nâng cao chất lượng bữa ăn cần những yếu tố nào ?
Khẩu phần là gì ? Nêu nguyên tắc thành lập khẩu phần ?
3 / Các hoạt động dạy và hc:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài
Hoạt động 1:
ớng dẫn
nguyên tắc thành l
ập khẩu
phần .
Mục tiêu:
GV giới thiệu lần
ợc các
bước tiến hành :
GV
ớng dẫn nội dung
bảng 37.1 :
Phân tích d
thực phẩm
đu đủ chín theo 2 bước nh
Bư
ớc 1 : Kẻ bảng tính
tóan theo mẫu
Bước 2 :
+
Điền tên thực phẩm và s
lượng cung cấp A
+
Xác định lư
ợng thải bỏ A1
+
Xác định
ợng thực phẩm
+
+
+
SGK
Lượng cung cấp A
Lượng thải bỏ A1
Lượng thực phẩm ăn đư
ợc
A2
GV dùng b
ảng 2 . Lấy một
ví dụ đề nêu cách tính :
Thành phần dinh dưỡng
Năng lượng
Muối khóang , vitamin
Chú ý :
Hshấp thục của th
với Prôtêin là 60 %
ợng vitamin C thất
thóat là 50%
Ho
ạt động 2: Tập đánh giá
khẩu phần
GV yêu c
ầu học sinh
nghiên c
ứu bảng 2 đlập bảng
số liệu :
ăn đư
ợc A2 : với A2 = A
A1
Bư
ớc 3 : Tính giá tr
từng lọai thực phẩm đ
ã
trong bảng .
Bước 4 :
+
Cộng các số liệu đã liệt kê.
+
Đ
ối chiếu với bảng : “Nhu
cầu dinh
ỡng khuyến nghị
cho người Việt Nam
k
ế họach điều chỉnh hợp
lí .
H
ọc sinh đọc kỹ bảng 2 .
Bảng số liệu khẩu phần .
Tính tóan s
liệu điền
vào các ô d
ấu “? bảng
37 .2
Đại diện nm l
ên trình
bày , nhóm khác nh
ận xét bổ
Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 37 :THỰC HÀNH : PHÂN TÍCH MỘT KHẨU PHẦN CHO TRƯỚC
I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Nắm vững các bước thành lập khẩu phần Biết đánh giá được định mức đáp ứng của một khẩu phần mẫu . Biết cách tự xây dựng khẩu phần hợp lí cho bản thân . 2/ Kỹ năng: Rèn kỹ năng phân tích , kỹ năng tính tóan . 3 . Thái độ : Giáo dục ý thức bảo vệ sức khỏe , chống suy dinh dưỡng và béo phì II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Bảng 1, 2, 3 và đáp án Thực phẩm Trọng lượng Thành phần dinh dưỡng A Gạo tẻ 400 A1 0 A2 400 P 31.6 L 4 G 304,8 1477,4 Năng lượng khác (Kcal)
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1194 Lượt xem: 57866
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 322 Lượt xem: 37112
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34189
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34189
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 34137
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29700
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 24586
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 13 Lượt xem: 23378