Tài liệu

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 37 :THỰC HÀNH : PHÂN TÍCH MỘT KHẨU PHẦN CHO TRƯỚC

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 37113     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 37 :THỰC HÀNH : PHÂN TÍCH MỘT KHẨU PHẦN CHO TRƯỚC - tài liệu, sách iDoc.VnI/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Nắm vững các bước thành lập khẩu phần Biết đánh giá được định mức đáp ứng của mộ
BÀI 37 : THỰC HÀNH : PHÂN TÍCH
MỘT KHẨU PHẦN CHO TRƯỚC
I/ MỤC TIÊU:
1/Kiến thức:
Nắm vững các bước thành lập khẩu phần
Biết đánh giá được định mức đáp ứng của một khẩu phần mẫu .
Biết cách tự xây dựng khẩu phần hợp lí cho bản thân .
2/ Knăng:
Rèn kỹ năng phân tích , kỹ năng tính tóan .
3 . Thái độ :
Giáo dục ý thức bảo vệ sức khỏe , chống suy dinh dưỡng và béo
phì
II/ CHUẨN BỊ:
1/ Giáo viên:
Bảng 1, 2, 3 và đáp án
Thực phẩm Trọng lượng Thành phần dinh
dưỡng
Năng lượng khác
(Kcal)
A A 1 A 2 P L G
Gạo tẻ 400 0 400 31.6 4 304,8
1477,4
Cá chép 100 40 60 9,6 2,16 59,44
Tổng cộng 79,8 33,78
391,7
2295,7
III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:
1 / Ổn định lớp
2 / Kiểm tra bài cũ :
Bữa ăn hợp lí có chất lượng là bữa ăn như thế nào ?
Để nâng cao chất lượng bữa ăn cần những yếu tố nào ?
Khẩu phần là gì ? Nêu nguyên tắc thành lập khẩu phần ?
3 / Các hoạt động dạy và hc:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài
Hoạt động 1:
ớng dẫn
nguyên tắc thành l
ập khẩu
phần .
Mục tiêu:
GV giới thiệu lần
ợc các
bước tiến hành :
GV
ớng dẫn nội dung
bảng 37.1 :
Phân tích d
thực phẩm
đu đủ chín theo 2 bước nh
Bư
ớc 1 : Kẻ bảng tính
tóan theo mẫu
Bước 2 :
+
Điền tên thực phẩm và s
lượng cung cấp A
+
Xác định lư
ợng thải bỏ A1
+
Xác định
ợng thực phẩm
+
+
+
SGK
Lượng cung cấp A
Lượng thải bỏ A1
Lượng thực phẩm ăn đư
ợc
A2
GV dùng b
ảng 2 . Lấy một
ví dụ đề nêu cách tính :
Thành phần dinh dưỡng
Năng lượng
Muối khóang , vitamin
Chú ý :
Hshấp thục của th
với Prôtêin là 60 %
ợng vitamin C thất
thóat là 50%
Ho
ạt động 2: Tập đánh giá
khẩu phần
GV yêu c
ầu học sinh
nghiên c
ứu bảng 2 đlập bảng
số liệu :
ăn đư
ợc A2 : với A2 = A
A1
Bư
ớc 3 : Tính giá tr
từng lọai thực phẩm đ
ã
trong bảng .
Bước 4 :
+
Cộng các số liệu đã liệt kê.
+
Đ
ối chiếu với bảng : “Nhu
cầu dinh
ỡng khuyến nghị
cho người Việt Nam
k
ế họach điều chỉnh hợp
lí .
H
ọc sinh đọc kỹ bảng 2 .
Bảng số liệu khẩu phần .
Tính tóan s
liệu điền
vào các ô d
ấu “? bảng
37 .2
Đại diện nm l
ên trình
bày , nhóm khác nh
ận xét bổ
Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 37 :THỰC HÀNH : PHÂN TÍCH MỘT KHẨU PHẦN CHO TRƯỚC
I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Nắm vững các bước thành lập khẩu phần Biết đánh giá được định mức đáp ứng của một khẩu phần mẫu . Biết cách tự xây dựng khẩu phần hợp lí cho bản thân . 2/ Kỹ năng: Rèn kỹ năng phân tích , kỹ năng tính tóan . 3 . Thái độ : Giáo dục ý thức bảo vệ sức khỏe , chống suy dinh dưỡng và béo phì II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Bảng 1, 2, 3 và đáp án Thực phẩm Trọng lượng Thành phần dinh dưỡng A Gạo tẻ 400 A1 0 A2 400 P 31.6 L 4 G 304,8 1477,4 Năng lượng khác (Kcal)
Nội dung trích xuất từ tài liệu

BÀI 37 : THỰC HÀNH : PHÂN TÍCH

MỘT KHẨU PHẦN CHO TRƯỚC

I/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

� Nắm vững các bước thành lập khẩu phần

� Biết đánh giá được định mức đáp ứng của một khẩu phần mẫu .

� Biết cách tự xây dựng khẩu phần hợp lí cho bản thân .

2/ Kỹ năng:

� Rèn kỹ năng phân tích , kỹ năng tính tóan .

3 . Thái độ :

� Giáo dục ý thức bảo vệ sức khỏe , chống suy dinh dưỡng và béo

phì

II/ CHUẨN BỊ:

1/ Giáo viên:

� Bảng 1, 2, 3 và đáp án

Thực phẩm Trọng lượng Thành phần dinh

dưỡng

Năng lượng khác

(Kcal)

A A 1 A 2 P L G

Gạo tẻ 400 0 400 31.6 4 304,8 1477,4

Cá chép 100 40 60 9,6 2,16 59,44

Tổng cộng 79,8 33,78 391,7 2295,7

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1 / Ổn định lớp

2 / Kiểm tra bài cũ :

� Bữa ăn hợp lí có chất lượng là bữa ăn như thế nào ?

� Để nâng cao chất lượng bữa ăn cần những yếu tố nào ?

� Khẩu phần là gì ? Nêu nguyên tắc thành lập khẩu phần ?

3 / Các hoạt động dạy và học:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

Hoạt động 1: Hướng dẫn

nguyên tắc thành lập khẩu

phần .

Mục tiêu:

––– GV giới thiệu lần lược các

bước tiến hành :

––– GV hướng dẫn nội dung

bảng 37.1 :

––– Phân tích ví dụ thực phẩm

là đu đủ chín theo 2 bước như

––– Bước 1 : Kẻ bảng tính

tóan theo mẫu

––– Bước 2 :

+ Điền tên thực phẩm và số

lượng cung cấp A

+ Xác định lượng thải bỏ A1

+ Xác định lượng thực phẩm

+++

SGK

� Lượng cung cấp A

� Lượng thải bỏ A1

� Lượng thực phẩm ăn được

A2

––– GV dùng bảng 2 . Lấy một

ví dụ đề nêu cách tính :

� Thành phần dinh dưỡng

� Năng lượng

� Muối khóang , vitamin

Chú ý :

� Hệ số hấp thục của cơ thể

với Prôtêin là 60 %

� Lượng vitamin C thất

thóat là 50%

Hoạt động 2: Tập đánh giá

khẩu phần

––– GV yêu cầu học sinh

nghiên cứu bảng 2 để lập bảng

số liệu :

ăn được A2 : với A2 = A

– A1

––– Bước 3 : Tính giá trị

từng lọai thực phẩm đã kê

trong bảng .

––– Bước 4 :

+ Cộng các số liệu đã liệt kê.

+ Đối chiếu với bảng : “Nhu

cầu dinh dưỡng khuyến nghị

cho người Việt Nam “ 

Có kế họach điều chỉnh hợp

lí .

––– Học sinh đọc kỹ bảng 2 .

Bảng số liệu khẩu phần .

––– Tính tóan số liệu điền

vào các ô có dấu “? “ ở bảng

37 .2

––– Đại diện nhóm lên trình

bày , nhóm khác nhận xét bổ

––– Gv yêu cầu học sinh lên

sửa bài

––– GV công bố đáp án đúng

Bảng 37 . 2

––– GV yêu cầu học sinh tự

thay đổi một vài lọai thức ăn

rồi tính tóan lại số liệu cho

phù hợp .

sung .

––– Học sinh tập xác định

một số thay đổi về lọai thức

ăn và khối lượng dựa vào

bữa ăn thực tế rối tính lại số

liệu cho phù hợp .

IV / KIỂM TRA ĐÁNH GÍA :

––– Kết quả bảng 37 . 2 và 37 . 3 là nội dung để đánh giá của một số nhóm

IV / DẶN DÒ:

––– Tập xây dựng một khẩu phần ăn cho bản thân dựa vào nhu cầu dinh

dưỡng khuyến nghị của người Việt Nam và bảng phụ lục dinh dưỡng thức

ăn

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1214 Lượt xem: 59222
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 323 Lượt xem: 37609
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34426
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34426
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 34336
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29949
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 25741
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 16 Lượt xem: 24142