Tài liệu

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 35 :ÔN TẬP HỌC KÌ I

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3870     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 35 :ÔN TẬP HỌC KÌ I - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 35 :ÔN TẬP HỌC KÌ I,I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Hệ thống hóa kiến thức HK I Nắm chắc các kiến thức cơ bản đã học . 2/ Kỹ năng: Vận dụng kiến thức , khái…
background image

BÀI 35 :  

ÔN TẬP HỌC KÌ I  

 

I/ MỤC TIÊU:  

1/Kiến thức: 

  Hệ thống hóa kiến thức HK I  

  Nắm chắc các kiến thức cơ bản đã học . 

2/ Kỹ năng: 

  Vận dụng kiến thức , khái quát theo chủ đề , họat động nhóm  

II/ CHUẨN BỊ: 

1/ Giáo viên: 

  Tranh : Tế bào , cung phản xạ , cấu tạo xương dài … 

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1/ Ổn định lớp 

2/ Kiểm tra bài cũ: 

 Vitamin có vai trò gì đối với hoạt động sinh lí của cơ thể ? 

 Kể những điều em biết về Vitamin và vai trò của các loại Vitamin 

đó ? 

 Vì sao cần bổ sung thức ăn giàu chất sắt cho các bà mẹ khi mang 

thai ?  

3/ Các hoạt động dạy và học: 

background image

Hoạt động của giáo viên 

Hoạt động của học sinh 

Nội dung ghi bài 

Hoạt  động  1:  Hệ  thống  hóa 

kiến thức  

Mục  tiêu:  Hs  biết  hệ  thống 

hóa  kiến  thức  theo  các  nội 

dung .  

Cách tiến hành: 

– GV : chia lớp thành 6 nhóm 

và  yêu  cầu  các  nhóm  hòan 

thành  bảng  kiến  thức  của 

mình  .  Cụ  thể  :  Nhóm  1  : 

Bảng 35 .1 ; nhóm 2 : bảng 35 

. 2 ; nhóm 3 …. 

– GV sửa bài và ghi ý kiến bổ 

sung  

– Sau khi học sinh thảo luận , 

GV cho học sinh nhắc lại tòan 

bộ các kiến thức đã học . 

Hoạt  động  2:  Thảo  luận  câu 

hỏi :  

 

 

 

 

–  Các  nhóm  tiến  hành 

thảo  luận  theo  nội  dung 

trong  bảng  .  Mỗi  cá  nhân 

phải  vận  dụng  kiến  thức 

của mình để thống nhất câu 

trả  lời    cử  đại  diện  trình 

bày  

–  Các  nhóm  hòan  thiện 

kiến thức  

 

 

 

 

 

Học sinh thảo luận để thống 

 Tòan  bộ  nội 

dung trong bảng 

( từ 35.1  35 . 

6 ) như SGK  

background image

Mục  tiêu  :  HS  vận  dụng  kiến 

thức  để  trả  lời  câu  hỏi  1  cách 

tổng quát .  

–  GV yêu cầu học sinh trả lời 

câu hỏi 1,2,3 SGK trang 112 : 

–  Cho  học  sinh  thảo  luận  và 

nhận xét ý kiến của bạn  

–  Kết luận  hòan thiện kiến 

thức . 

nhất câu trả lời  trình bày 

, nhóm khác bổ sung .  

 

IV / DẶN DÒ: 

–  Ôn tập chuẩn bị thi HK I  

 

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 35 :ÔN TẬP HỌC KÌ I

I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Hệ thống hóa kiến thức HK I Nắm chắc các kiến thức cơ bản đã học . 2/ Kỹ năng: Vận dụng kiến thức , khái quát theo chủ đề , họat động nhóm II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh : Tế bào , cung phản xạ , cấu tạo xương dài … III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2/ Kiểm tra bài cũ: Vitamin có vai trò gì đối với hoạt động sinh lí của cơ thể ? Kể những điều em biết về Vitamin và vai trò của các loại Vitamin đó ? Vì sao cần bổ sung thức ăn giàu chất sắt cho các bà mẹ khi mang thai ? 3/ Các hoạt động dạy và học:

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 32574
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 32518
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 251 Lượt xem: 28512
Có thể bạn quan tâm
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 251 Lượt xem: 28512
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 28346
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 13 Lượt xem: 23028
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 21841
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 473 Lượt xem: 20432