Thành viên idoc2012

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 16 : TUẦN HOÀN MÁU và LƯU THÔNG BẠCH HUYẾT

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/8 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 16 : TUẦN HOÀN MÁU và LƯU THÔNG BẠCH HUYẾT

- 12 tháng trước
11,588
Báo lỗi

I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được các thành phần cơ bản của hệ tuần hoàn và vai trò củachúng Trình bày được các thành phần cấu tạo hệ bạch huyết và vai trò của chúng 2/ Kỹ năng: Nhận biết được đường đi của máu trong 2 vòng tuần hoàn và chứcnăng của từng vòng Nhận biết được đường đi của bạch huyết và chức năng của hạch bạch

Nội dung

BÀI 16 : TUẦN HOÀN MÁU và LƯU THÔNG BẠCH HUYẾT

I/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

- Trình bày được các thành phần cơ bản của hệ tuần hoàn và vai trò của

chúng

- Trình bày được các thành phần cấu tạo hệ bạch huyết và vai trò của

chúng

2/ Kỹ năng:

- Nhận biết được đường đi của máu trong 2 vòng tuần hoàn và chức

năng của từng vòng

- Nhận biết được đường đi của bạch huyết và chức năng của hạch bạch

huyết

3/ Thái độ:

II/ CHUẨN BỊ:

1/ Giáo viên:

- Tranh phóng to hình 16.1 – 2 SGK

- Phiếu bài tập

- Sơ đồ sự luân chuyển bạch huyết trong mỗi phân hệ

2/ Học sinh

-

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1/ Ổn định lớp

2/ Kiểm tra bài cũ:

- Tiểu cầu tham gia bảo vệ cơ thể chống mất máu như thế nào?

- Tại sao nhóm máu O gọi là nhóm chuyên cho nhóm AB lại được gọi

là nhóm máu chuyên nhận?

3/ Các hoạt động dạy và học:

a) Mở bài:

- Hệ tuần hoàn gồm có những cơ quan nào? Mỗi cơ quan có chức năng

gì? Để hiểu rõ chúng ta tìm hiểu ở bài 16 này

b) Hoạt động dạy và học:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái

quát về hệ tuần hoàn máu

Mục tiêu: HS nắm được.

Cách tiến hành:

- GV treo tranh 16.1

- GV giới thiệu đây là sơ đồ

cấu tạo hệ tuần hoàn máu

- HS quan sát tranh và

đọc thông tin

- HS thảo luận nhóm

I/ Tuần hoàn máu:

- Hệ tuần hoàn

máu gồm tim và hệ

mạch tạo thành

vòng tuần hoàn

nhỏ và vòng tuần

hoàn lớn

- Hệ tuần hoàn máu gồm

những cơ quan nào?

- Gv hướng dẫn HS mô tả

đường đi của vòng tuần hoàn

máu trong vòng tuần hoàn

- Hãy mô tả đường đi của

máu trong vòng tuần hoàn lớn

và nhỏ?

- Phân biệt vai trò của tim và

hệ mạch trong vòng tuần hoàn

lớn và nhỏ?

- Hãy nhận xét vai trò của hệ

tuần hoàn máu?

- GV chốt lại ý chính và nói

rõ hơn về vai trò của tim và hệ

mạch tạo thành vòng tuần

hoàn lớn và vòng tuần hoàn

nhỏ

Hoạt động 2: Tìm hiểu về hệ

bạch huyết

trả lời các câu hỏi

- HS lên bảng trình bày

- HS khác nhận xét

- Hs trả lời

- Vòng tuần hoàn

nhỏ: máu đỏ tươi

từ tâm thất phải 

động mạch phổi 

phổi trao đổi khí

thành máu đỏ tươi

 tĩnh mạch phổi

 tâmnhĩ trái

- Vòng tuần hoàn

lớn: Máu đỏ tươi

từ tâm tất trái 

động mạch chủ 

cơ quan trao đổi

khí và trao đổi chất

thành máu đỏ thẫm

 tĩnh mạch chủ

tâm nhĩ trái

II/ Lưu thông bạch

Cách tiến hành:

- Nước mô là gì?

- Thế nào là bạch huyết?

- GV treo tranh hình 16.2

- Hệ bạch huyệt gồm những

phân hệ nào?

- Phân hệ lớn và phân hệ

nhỏ thu nhận bạch huyết từ

những vùng nào của cơ thể?

- Phân hệ lớn và phân hệ

nhỏ gồm những thành phần

cấu tạo nào?

- GV treo sơ đồ luân chuyển

bạch huyết trong mỗi phân hệ

- Sự luân chuyển bạch huyết

trong mỗi phân hệ đều qua

những thành phần cấu tạo

nào?

- Nhận xét về vai trò của hệ

bạch huyết?

- HS quan sát tranh

- Hs đọc thông tin

- HS thảo luận nhóm

trả lời các câu hỏi

- HS khác nhân xét –

bổ sung

-

huyết

- Hệ bạch huyết

gồm 2 phân hệ

- Phân hê lớn: thu

nhận bạch huyết

từ phần trên bên

trái và phân

dưới cơ thể

- Phân hệ nhỏ:

Thu nhận bạch

huyết từ phần

trên bân phải

- Sơ đồ lưu

chuyển bạch

huyết:

 Mao mạch bạch

huyết  mạch

bạch huyết 

Hạch bạch huyết

 Mạch bạch

huyết lớn  Ong

bạch huyết  Tĩnh

mạch

IV/ CỦNG CỐ:

- Chọn câu trả lời đúng nhất

1. Máu mang các chất dinh dưỡng và oxi đi nuôi cơ thể được xuất phát

từ ngăn nào của tim?

a. Tâm nhĩ phải b. Tâm thất phải

b. Tâm nhĩ trái c. Tâm Thất trái

2. Hệ bạch huyết có vai trò gì trong đời sống?

V/ DẶN DÒ:

- Học sơ đồ 16.1 – 2 SGK – Học ghi nhớ

- Chuẩn bị bài mới: “Tim và mạch máu”

Tuần : 9 Tiết 17 Ngày :

BÀI 17 : TIM VÀ HỆ MẠCH

I/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

- HS nhận biết vị tr1i, hình dạng, cấu tạo bên ngoài và bên trong của tim (

cấu tạo thành cơ và van tim)

- Sự khác nhau căn bản giữa cấu tạo của động mạch, tĩnh mạch và mao

mạch

- Các pha trong 1 chu kỳ co dãn của tim từ đó hiểu được tại sao cơ thể làm

việc suốt đời

- Mối liên quan giữa cấu trúc và chức năng

2/ Kỹ năng:

- Rèn luyện kỷ năng tư duy, tự đoá

3/ Thái độ:

II/ CHUẨN BỊ:

1/ Giáo viên:

- Tranh phóng to: 16.1 – 17.1 – 2 –3 – 4

- Các bảng 17.1 –2

- Phiếu học tập

2/ Học sinh

-

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1/ Ổn định lớp

2/ Kiểm tra bài cũ:

- Hệ tuần hoàn máu gồm những thành phần cấu tạo nào?

- Vai trò của hệ bạch huyết và hệ tuần hoàn máu?

3/ Các hoạt động dạy và học:

b) Mở bài:

Tim có cấu tạo như thế nào để thực hiện tốt vai trò “bơm” tạo lực đẩy

máu trong hệ tuần hoàn? Đẩ hiểu rõ chúng ta tìm hiểu ở bài hôm nay

b) Hoạt động dạy và học:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

- Hoạt động 1:

- Mục tiêu: HS nắm được.

- Cách tiến hành:

- Hoạt động 2:

- Mục tiêu : Hs biết được

- Cách tiến hành:

- Hoạt động 3:

- Mục tiêu: HS nắm được

- Cách tiến hành

-

IV/ CỦNG CỐ:

V/ DẶN DÒ:

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang