Tài liệu

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 16 : TUẦN HOÀN MÁU và LƯU THÔNG BẠCH HUYẾT

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 8919     Tải về: 3     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 8
Tài liệu Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 16 : TUẦN HOÀN MÁU và LƯU THÔNG BẠCH HUYẾT - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 16 : TUẦN HOÀN MÁU và LƯU THÔNG BẠCH HUYẾT,I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được các thành phần cơ bản của hệ tuần hoàn và vai trò củachúng Trình bày được các thành phần…
background image

BÀI 16 : TUẦN HOÀN MÁU và LƯU THÔNG BẠCH HUYẾT 

 

I/ MỤC TIÊU:  

1/Kiến thức: 

Trình bày được các thành phần cơ bản của hệ tuần hoàn và vai trò của 

chúng 

Trình  bày  được các thành  phần cấu  tạo hệ  bạch  huyết  và vai  trò  của 

chúng 

2/ Kỹ năng: 

Nhận  biết  được  đường  đi  của  máu  trong  2  vòng  tuần  hoàn  và  chức 

năng của từng vòng 

Nhận biết được đường đi của bạch huyết và chức năng của hạch bạch 

huyết 

3/ Thái độ: 

II/ CHUẨN BỊ: 

1/ Giáo viên: 

Tranh phóng to hình 16.1 – 2 SGK 

Phiếu bài tập 

Sơ đồ sự luân chuyển bạch huyết trong mỗi phân hệ 

2/ Học sinh 

background image

-   

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1/ Ổn định lớp 

2/ Kiểm tra bài cũ: 

Tiểu cầu tham gia bảo vệ cơ thể chống mất máu như thế nào? 

Tại sao nhóm máu O gọi là nhóm chuyên cho nhóm AB lại được gọi 

là nhóm máu chuyên nhận?  

3/ Các hoạt động dạy và học: 

a)  Mở bài: 

Hệ tuần hoàn gồm có những cơ quan nào? Mỗi cơ quan có chức năng 

gì? Để hiểu rõ chúng ta tìm hiểu ở bài 16 này 

b)  Hoạt động dạy và học: 

Hoạt động của giáo viên 

Hoạt động của học sinh 

Nội dung ghi bài 

Hoạt  động  1:  Tìm  hiểu  khái 

quát về hệ tuần hoàn máu 

Mục tiêu: HS nắm được. 

Cách tiến hành: 

-  GV treo tranh 16.1  

-  GV giới thiệu đây là sơ đồ 

cấu tạo hệ tuần hoàn máu 

 

 

 

 

-  HS  quan  sát  tranh  và 

đọc thông tin 

-  HS  thảo  luận    nhóm 

I/ Tuần hoàn máu: 

-  Hệ  tuần  hoàn 

máu gồm tim và hệ 

mạch  tạo  thành 

vòng  tuần  hoàn 

nhỏ  và  vòng  tuần 

hoàn lớn 

background image

-  Hệ  tuần  hoàn  máu  gồm 

những cơ quan nào? 

-  Gv  hướng  dẫn  HS  mô  tả 

đường  đi  của  vòng  tuần  hoàn 

máu trong vòng tuần hoàn 

-  Hãy  mô  tả  đường  đi  của 

máu trong vòng tuần hoàn lớn 

và nhỏ? 

-  Phân biệt vai trò của tim và 

hệ mạch trong vòng tuần hoàn 

lớn và nhỏ? 

-  Hãy nhận xét vai trò của hệ 

tuần hoàn máu? 

-  GV chốt lại ý chính và nói 

rõ hơn về vai trò của tim và hệ 

mạch  tạo  thành  vòng  tuần 

hoàn  lớn  và  vòng  tuần  hoàn 

nhỏ 

Hoạt  động  2:  Tìm  hiểu  về  hệ 

bạch huyết 

trả lời các câu hỏi 

-  HS lên bảng trình bày 

-  HS khác  nhận xét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Hs trả lời 

-  Vòng  tuần  hoàn 

nhỏ:  máu  đỏ  tươi 

từ tâm thất phải  

động mạch phổi  

phổi  trao  đổi  khí 

thành  máu  đỏ  tươi 

  tĩnh  mạch  phổi 

 tâmnhĩ trái 

-  Vòng  tuần  hoàn 

lớn:  Máu  đỏ  tươi 

từ  tâm  tất  trái   

động  mạch  chủ   

cơ  quan  trao  đổi 

khí và trao đổi chất 

thành máu đỏ thẫm 

  tĩnh  mạch  chủ 

tâm nhĩ trái 

 

 

II/  Lưu  thông  bạch 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 16 : TUẦN HOÀN MÁU và LƯU THÔNG BẠCH HUYẾT

I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được các thành phần cơ bản của hệ tuần hoàn và vai trò củachúng Trình bày được các thành phần cấu tạo hệ bạch huyết và vai trò của chúng 2/ Kỹ năng: Nhận biết được đường đi của máu trong 2 vòng tuần hoàn và chứcnăng của từng vòng Nhận biết được đường đi của bạch huyết và chức năng của hạch bạch

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 32686
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 32608
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 253 Lượt xem: 28835
Có thể bạn quan tâm
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 253 Lượt xem: 28835
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 28396
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 14 Lượt xem: 23099
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 10 Lượt xem: 21919
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 493 Lượt xem: 21402