Thành viên idoc2012

Giáo án sinh học lớp 7 - TIẾT 63: VẬT QUÝ HIẾM

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/10 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Giáo án sinh học lớp 7 - TIẾT 63: VẬT QUÝ HIẾM

- 12 tháng trước
1,982
Báo lỗi

Học sinh nắm được khái niệm về động vật quý hiếm. - Thấy được mức độ tuyệt chủng của các động vật quý hiếm ở Việt Nam. - Đề ra các biện pháp bảo vệ động vật quý hiếm.

Nội dung

Giáo án sinh học lớp 7 - TIẾT 63: ĐỘNG

VẬT QUÝ HIẾM

I. MỤC TIÊU . Kiến thức:

- Học sinh nắm được khái niệm về động vật quý

hiếm.

- Thấy được mức độ tuyệt chủng của các động vật

quý hiếm ở Việt Nam.

- Đề ra các biện pháp bảo vệ động vật quý hiếm.

2. Kĩ năng :Rèn kĩ năng so sánh, phân tích, tổng hợp.

- Kĩ năng hoạt động nhóm.

3. Thái độ : Giáo dục ý thức bảo vệ động vật quý

hiếm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC

- Tranh một số động vật quý hiếm.

- Một số tư liệu về động vật quý hiếm.

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

1. Kiểm tra bài cũ

- Các biện pháp đấu tranh sinh học?

2. Bài mới

VB: Trong tự nhiên có một số loài động vật có

giá trị đặc biệt nhưng lại có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Đó là những động vật như thế nào?

Hoạt động 1: Thế nào là động vật quý hiếm?

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV cho HS nghiên

cứu SGk và trả lời câu

hỏi:

- Thế nào gọi là động

vật quý hiếm?

- HS đọc thông tin trong

SGK trang 196, thu nhận

kiến thức.

- Yêu cầu nêu được:

+ Động vật quý hiếm có

giá trị kinh tế.

- Kể tên một số động

vật quý hiếm mà em

biết?

- GV lưu ý phân tích

thêm về động vật quý

hiếm: vừa có nhiều giá

trị và có số lượng ít.

- GV thông báo thêm

cho HS về động vật

quý hiếm như: sói đỏ,

bướm phượng cánh

đuôi nheo, phượng

hoàng đất…

- Yêu cầu HS rút ra kết

luận.

+ Kể 5 loài.

- HS lắng nghe.

- Đại diện HS trình bày,

các HS khác nhận xét, bổ

sung.

Kết luận:

- Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị

nhiều mặt và có số lượng giảm sút.

Hoạt động 2: Ví dụ minh hoạ các cấp độ tuyệt

chủng

của động vật quý hiếm ở Việt Nam

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV yêu cầu HS đọc

các câu lựa chọn, quan

sát hình SGK trang 197

và hoàn thành bảng 1: “

Một số động vật quý

hiếm ở Việt Nam”

- GV kẻ bảng 1 để HS

chữa bài.

- Nên gọi nhiều HS để

phát huy tính tích cực

- HS hoạt động độc lập

với SGK, hoàn thành

bảng 1, xác định các giá

trị chính của các động

vật quý hiếm ở Việt

Nam.

- Một vài HS lên ghi kết

quả để hoàn thành bảng

1.

- HS khác theo dõi, nhận

của HS.

- GV thông báo ý kiến

đúng, phân tích kiến

thức để HS lựa chọn cho

đúng.

xét, bổ sung.

- Sửa chữa nếu cần.

Bảng 1: Một số động vật quý hiếm ở Việt Nam

STT

Tên động

vật quý

hiếm

Cấp độ đe

doạ tuyệt

chủng

Giá trị của động vật quý

hiếm

1

2

3

4

5

6

Ốc xà cừ

Tôm hùm

đá

Cà cuống

Cá ngựa

gai

Rất nguy

cấp

Nguy cấp

Sẽ nguy

cấp

Sẽ nguy

Kỹ nghệ khảm trai

Thực phẩm ngon, xuất

khẩu

Thực phẩm, đặc sản gia

vị

Dược liệu chữa bệnh

7

8

9

10

Rùa núi

vàng

Gà lôi

trắng

Khướu

đầu đen

Sóc đỏ

Hươu xạ

Khỉ vàng

cấp

Nguy cấp

Ít nguy

cấp

Ít nguy

cấp

Ít nguy

cấp

Rất nguy

cấp

Ít nguy

cấp

hen

Dược liệu, đồ kĩ nghệ

Động vật đặc hữu, làm

cảnh

Động vật đặc hữu, làm

cảnh

Thẩm mĩ, làm cảnh

Dược liệu sản xuất nước

hoa

Giá trị dược liệu, vật

mẫu trong y học.

Qua bảng này yêu cầu HS

cho biết:

- Động vật quý hiếm có giá

- Cá nhân dựa vào bảng

1 đã hoàn thành, yêu

cầu nêu được:

+ Giá trị nhiều mặt của

quá trình sống.

trị gì?

- Em có nhận xét gì về cấp

độ đe doạ tuyệt chủng của

động vật quý hiếm?

- Hãy kể thêm động vật quý

hiếm khác mà em biết?

- GV yêu cầu HS rút ra kết

luận.

+ Một số loài có nguy

cơ tuyệt chủng rất cao,

tuỳ vào giá trị sử dụng

của con người.

+ Sao la, tê giác một

sừng, phượng hoàng

đất.

Kết luận:

- Cấp độ tuyệt chủng của động vật quý hiếm ở

Việt Nam được biểu thị: rất nguy cấp, nguy cấp, ít

nguy cấp và sẽ nguy cấp.

Hoạt động 3: Bảo vệ động vật quý hiếm

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV nêu câu hỏi:

- Vì sao phải bảo vệ

động vật quý hiếm?

- Cần có những biện

pháp gì để bảo vệ

động vật quý hiếm?

- GV yêu cầu HS liên

hệ bản thân: phải làm

gì để bảo vệ động vật

quý hiếm?

- GV cho HS rút ra

kết luận.

- Cá nhân tự hoàn thiện

câu trả lời, yêu cầu nêu

được:

+ Bảo vệ động vật quý

hiếm vì chúng có nguy cơ

tuyệt chủng.

+ Cấm săn bắn, bảo vệ môi

trường sống của chúng…

- Một số HS trả lời, HS

khác nhận xét, bổ sung.

- Yêu cầu:

+ Tuyên truyền giá trị của

các động vật quý hiếm.

+ Thông báo nguy cơ tuyệt

chủng của động vật quý

hiếm.

Kết luận:

- Các biện pháp bảo vệ động vật quý hiếm:

+ Bảo vệ môi trường sống

+ Cấm săn bắn, buôn bán, giữ trái phép động vật

quý hiếm.

+ Chăn nuôi, chăm sóc đầy đủ.

+ Xây dựng khu dự trữ thiên nhiên.

4. Củng cố

- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

+ Thế nào là động vật quý hiếm?

+ Phải bảo vệ động vật quý hiếm như thế nào?

5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Đọc mục “Em có biết”.

- Tìm hiểu động vật có giá trị kinh tế ở địa

phương.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang