Thành viên idoc2012

Giáo án sinh học lớp 7 - Tiết 51 : SỰ ĐA DẠNG CỦA THÚ (TIẾP) BỘ ĂN SÂU BỌ, BỘ GẶM NHẤM, BỘ ĂN THỊT

- 11/05/2012
Chia sẻ
/9 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (9 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án sinh học lớp 7 - Tiết 51 : SỰ ĐA DẠNG CỦA THÚ (TIẾP) BỘ ĂN SÂU BỌ, BỘ GẶM NHẤM, BỘ ĂN THỊT

- 11/05/2012
1,438
Báo lỗi

MỤC TIÊU . 1. Kiến thức : - Học sinh nắm được cấu tạo thích nghi với đời sống của bộ thú ăn sâu bọ, bộ thú gặm nhấm và bộ thú ăn thịt. - Học sinh phân biệt được từng bộ thú thông qua những đặc điểm cấu tạp đặc trưng.

Nội dung

Giáo án sinh học lớp 7 - Tiết 51 : SỰ ĐA DẠNG

CỦA THÚ (TIẾP)

BỘ ĂN SÂU BỌ, BỘ GẶM NHẤM, BỘ ĂN THỊT

I. MỤC TIÊU . 1. Kiến thức :

- Học sinh nắm được cấu tạo thích nghi với đời sống

của bộ thú ăn sâu bọ, bộ thú gặm nhấm và bộ thú ăn

thịt.

- Học sinh phân biệt được từng bộ thú thông qua

những đặc điểm cấu tạp đặc trưng.

2. Kĩ năng :Rèn kĩ năng quan sát, tìm kiếm kiến

thức.

- Kĩ năng thu thập thông tin và kĩ năng hoạt động

nhóm.

3. Thái độ : Giáo dục ý thức tìm hiểu thế giới động

vật để bảo vệ loài có lợi.

II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC

- Tranh chân, răng chuột chù.

- Tranh sóc, chuột đồng và bộ răng chuột.

- Tranh bộ răng và chân của mèo.

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

1. Kiểm tra bài cũ

- Nêu đặc điểm của dơi, cá voi phù hợp với điều

kiện sống ?

2. Bài mới

Hoạt động 1: Bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm và bộ ăn

thịt..

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV yêu cầu HS đọc

các thông tin của SGK

trang 162, 163, 164,

quan sát hình vẽ 50.1;

50.2; 50.3 SGK và

- Cá nhân HS tự đọc SGK

và thu thập thông tin, trao

đổi nhóm, quan sát kĩ

tranh và thống nhất ý kiến.

- Yêu cầu:

hoàn thành bài tập.

- GV treo bảng 1 để

HS tự điền vào các

mục (bằng số).

- GV cho HS thảo luận

toàn lớp về những ý

kiến của các nhóm.

- GV cho HS quan sát

bảng 1 với kiến thức

đúng.

Phân tích rõ cách bắt mồi,

cấu tạo chân, răng.

- Nhiều nhóm lên bảng ghi

kết quả của nhóm vào

bảng 1

- Các nhóm theo dõi, bổ

sung nếu cần.

- HS tự điều chỉnh những

chỗ chưa phù hợp (nếu

có).

Bảng 1: Bộ ăn sâu bọ, bộ ăn thịt và bộ gặm nhấm

Bộ thú Đại

diện

Môi

trường

sống

Lối

sống

Cấu

tạo

răng

Cách

bắt

mồi

Chế

độ

ăn

Cấu

tạo

chân

Ăn -

sâu bọ Chuột

chù

-

Chuột

chũi

Gặm

nhấm

-

Chuột

đồng

- Sóc

Ăn

thịt

- Báo

- Sói

Những

câu trả

lời lựa

chọn

1-

Trên

mặt

đất

2-

1-

Đơn

độc

2-

Sống

1-

Răng

nanh

dài

nhọn,

răng

1-

Đuổi

bắt

mồi

2-

1-

Ăn

thực

vật

2-

1-

Chi

trước

ngắn,

bàn

rộng,

Trên

mặt

đất và

trên

cây

3-

Trên

cây

4-

Đào

hang

trong

đất

đàn hàm

dẹp

bên,

sắc

2- Các

răng

đều

nhọn

3-

Răng

cửa

lớn, có

khoảng

trống

hàm

Rình,

vồ

mồi

3-

Tìm

mồi

Ăn

động

vật

3-

Ăn

tạp

ngón

to,

khoẻ

2-

Chi

to,

khoẻ,

các

ngón

vuốt

sắc

nhọn,

dưới

nệm

thịt

dày.

- Ngoài nội dung trong bảng chúng ta

còn biết thêm gì về đại diện của 3 bộ thú

này?

- HS trả lời

câu hỏi.

Hoạt động 2: Đặc điểm cấu tạo phù hợp với đời

sống của

bộ gặm nhấm, bộ ăn sâu bọ và bộ ăn thịt

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV yêu cầu HS sử

dụng nội dung bảng 1,

quan sát lại hình và trả

lời câu hỏi:

- Dựa vào cấu tạo của

bộ răng phân biệt bộ ăn

sâu bọ, bộ ăn thịt và bộ

- Cá nhân HS xem lại

thông tin bảng, quan sát

chân, răng của các đại

diện.

- Trao đổi nhóm và hoàn

thành câu hỏi.

gặm nhấm?

- Đặc điểm cấu tạo chân

báo, sói phù hợp với

việc săn mồi và ăn thịt

như thế nào?

- Nhận biết bộ thú ăn

thịt, thú ăn sâu bọ, thú

gặm nhấm nhờ cách bắt

mồi như thế nào?

- Chân chuột chũi có

đặc điểm gì phù hợp với

việc đào hang trong

đất?

- Thảo luận toàn lớp về

đáp án, nhận xét, bổ sung.

- Rút ra các đặc điểm cấu

tạo thích nghi với đời

sống của từng bộ.

Kết luận:

- Bộ thú ăn thịt

+ Răng cửa sắc nhọn, răng nanh dài nhọn, răng

hàm có mấu dẹp sắc.

+ Ngón chân có vuốt cong, dưới có đệm thịt êm.

- Bộ thú ăn sâu bọ:

+ Mõm dài, răng nhọn

+ Chân trước ngắn, bàn rộng, ngón tay to khoẻ

để đào hang.

- Bộ gặm nhấm:

+ Răng cửa lớn luôn mọc dài, thiếu răng nanh.

4. Củng cố

Câu 1: Hãy lựa chọn những đặc điểm của bộ thú ăn

thịt trong các đặc điểm sau:

a. Răng cửa lớn, có khoảng trống hàm.

b. Răng nanh dài, nhọn, răng hàm hẹp hai bên,

sắc.

c. Rình và vồ mồi.

e. Ngón chân có vuốt cong, nhọn sắc, nệm thịt

dày.

g. Đào hang trong đất.

Câu 2: Những đặc điểm cấu tạo sau của bộ thú nào?

a. Răng cửa lớn, có khoảng trống hàm.

b. Răng cửa mọc dài liên tục

c. Ăn tạp

5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK

- Đọc mục “Em có biết”. Tìm hiểu đặc điểm

sống của trâu, bò, khỉ…

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang