Thành viên idoc2012

Giáo án sinh học lớp 7 - Bài 36: THỰC HÀNH QUAN SÁT CẤU TẠO TRONG CỦA ẾCH ĐỒNG

- 11/18/2012
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (7 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án sinh học lớp 7 - Bài 36: THỰC HÀNH QUAN SÁT CẤU TẠO TRONG CỦA ẾCH ĐỒNG

- 11/18/2012
8,953
Báo lỗi

MỤC TIÊU - HS nhận dạng các cơ quan của ếch trên mẫu mổ. - Tìm những cơ quan, hệ cơ quan thích nghi với đời sống mới chuyển lên cạn. - Rèn kĩ năng quan sát tranh và mẫu vật. - Kĩ năng hoạt động nhóm. - Có thái độ nghiêm túc trong học tập.

Nội dung

Giáo án sinh học lớp 7 - Bài 36: THỰC HÀNH

QUAN SÁT CẤU TẠO TRONG CỦA ẾCH

ĐỒNG TRÊN MẪU MỔ

I. MỤC TIÊU

- HS nhận dạng các cơ quan của ếch trên mẫu mổ.

- Tìm những cơ quan, hệ cơ quan thích nghi với đời

sống mới chuyển lên cạn.

- Rèn kĩ năng quan sát tranh và mẫu vật.

- Kĩ năng hoạt động nhóm.

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC

- Mẫu mổ ếch đủ cho các nhóm.

- Mẫu mổ sọ hoặc mô hình não ếch.

- Bộ xương ếch.

- Tranh cấu tạo trong của ếch.

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

1. Kiểm tra bài cũ

- Đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời

sống ở nước và ở cạn?

3. Bài mới

Hoạt động 1: Quan sát bộ xương ếch

- GV hướng dẫn HS quan

sát hình 36.1 SGK và nhận

biết các xương trong bộ

xương ếch.

- GV yêu cầu HS quan sát

mẫu bộ xương ếch, đối

chiếu hình 36.1 xác định

các xương trên mẫu.

- GV gọi HS lên chỉ trên

mẫu tên xương.

- HS tự thu nhận thông tin

và ghi nhớ vị trí, tên

xương: xương đầu, xương

cột sống, xương đai và

xương chi.

- 1 HS lên bảng chỉ.

- GV yêu cầu HS thảo luận:

- Bộ xương ếch có chức

năng gì?

- GV chốt lại kiến thức.

- Đại diện nhóm phát

biểu, các nhóm khác nhận

xét, bổ sung.

Kết luận:

- Bộ xương: xương đầu, xương cột sống, xương đai

(đai vai và đai hông), xương chi (chi trước và chi

sau).

- Chức năng:

+ Tạo bộ khung nâng đỡ cơ thể.

+ Là nơi bám của cơ  di chuyển.

+ Toạ thành khoang bảo vệ não, tuỷ sống và nội

quan.

Hoạt động 2: Quan sát da và các nội quan trên mẫu

mổ

a. Quan sát da

- GV hướng dẫn HS:

+ Sờ tay lên bề mặt da,

quan sát mặt bên trong da

và nhận xét.

- GV cho HS thảo luận và

nêu vai trò của da.

- HS thực hiện theo

hướng dẫn:

+ Nhận xét: da ếch ẩm

ướt, mặt bên trong có hệ

mạch máu dưới da.

- 1 HS trả lời, các HS

khác nhận xét bổ sung.

Kết luận:

- Ếch có da trần (trơn, ẩm ướt) mặt trong có

nhiều mạch máu giúp trao đổi khí.

b. Quan sát nội quan

- GV yêu cầu HS quan sát

hình 36.3 đối chiếu với

mẫu mổ và xác định các

- HS quan sát hình, đối

chiếu với mẫu mổ và xác

định vị trí các hệ cơ quan.

cơ quan của ếch (SGK).

- GV đến từng nhóm yêu

cầu HS chỉ từng cơ quan

trên mẫu mổ.

- GV yêu cầu HS nghiên

cứu bảng đặc điểm cấu

tạo trong của ếch trang

118, thảo luận và trả lời

câu hỏi:

- Hệ tiêu hoá của ếch có

đặc điểm gì khác so với

cá?

- Vì sao ở ếch đã xuất

hiện phổi mà vẫn trao đổi

khí qua da?

- Tim của ếch khác cá ở

điểm nào? Trình bày sự

- Đại diện nhóm trình

bày, các nhóm khác nhận

xét. GV và cả lớp bổ

sung, uốn nắn sai sót.

- HS thảo luận, thống

nhất câu trả lời.

- Yêu cầu nêu được:

+ Hệ tiêu hoá: lưỡi phóng

ra bắt mồi, dạ dày, gan

mật lớn, có tuyến tuỵ.

+ Phổi cấu tạo đơn giản,

hô hấp qua da là chủ yếu.

+ Tim 3 ngăn, 2 vòng

tuần hoàn.

tuần hoàn máu của ếch?

- Yêu cầu HS quan sát

mô hình bộ não ếch, xác

định các bộ phận của não.

- GV chốt lại kiến thức.

- GV cho HS thảo luận:

- Trình bày những đặc

điểm thích nghi với đời

sống trên cạn thể hiện ở

cấu tạo trong của ếch?

- HS thảo luận xác định

được các hệ cơ tiêu hoá,

hô hấp, tuần hoàn thể

hiện sự thích nghi với đời

sống chuyển lên trên cạn.

Kết luận:

- Cấu tạo trong của ếch: Bảng đặc điểm cấu tạo

trong trang 118 SGK.

4. Củng cố

- GV nhận xét tinh thần, thái độ của HS trong

giờ thực hành.

- Nhận xét kết quả quan sát của các nhóm.

- Cho HS thu dọn vệ sinh.

5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và hoàn thành thu hoạch theo mẫu SGK

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang