Tài liệu

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 48: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6942     Tải về: 9     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 48: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án sinh học lớp 6 - Bài 48: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI,MỤC TIÊU Khi học xong bài này HS: - Nắm được một số VD khác nhau cho thấy thực vật là nguồn cung cấp thức ăn và nơi ở cho động vật.…
Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 48: VAI TRÒ CỦA
THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT
VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI
I. MỤC TIÊU
Khi học xong bài này HS:
- Nm được một số VD khác nhau cho thấy thực
vật là nguồn cung cấp thức ăn và nơi ở cho động vật.
- Hiu được vai trò gián tiếp của thực vật trong
việc cung cấp thức ăn cho con người thông qua VD
cụ thể về dây truyền thức ăn
(Thực vật Động vật Con người).
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Tranh phóng to hình 46.1, sơ đồ trao đổi khí.
- Tranh v hoặc ảnh chụp phóng to vi nội dung
động vật ăn thực vật và động vật sống trên cây.
- HS: + Xem lại hình v đồ trao đổi khí (hình
46.1)
+ Sưu tầm tranh nh với nội dung thực vật là
thức ăn và là nơi sống của động vật.
III.TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY
1. Ổn định tổ chức
2. Kim tra bài cũ
- Vai trò của thực vật trong việc bảo v đất và
nguồn nước?
3. Bài mới
Hoạt động 1: Thc vật cung cấp oxi và thức ăn cho
động vật
Mục tiêu: HS hiểu được vai trò của thực vật trong
việc cung cấp oxi và thức ăn cho động vật.
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
- Yêu c
ầu HS xem
tranh hình 46.1 và tranh
48.1: Thực vật là th
ức ăn
- HS trao đ
ổi, thảo luận
theo 3 câu hỏi ở mục 1.
- HS quan sát đ
Liên hệ quảng cáo

của động vật, làm bài tập
SGK.
+ Lượng oxi mà thực
vật nhả ra ý nghĩa gì
đối với các sinh vật khác?
+ m i tập nêu VD
v động vật ăn thực vật,
điền bảng theo mẫu SGK
và rút ra nhận xét?
- Cho HS th
ảo luận
chung cả lớp.
- Nh
ận xét quan hệ giữa
thực vật động vật l
à
gì?
- GV b
sung, sửa chữa
nếu cần.
trao đổi khí nói v
trò của thực vật th
y
đư
ợc nếu không y
xanh thì động vật (v
à con
người) sẽ chết v
ì không
có oxi.
- HS m các VD v
động vật ăn các bộ phận
khác nhau của y đi
n
đủ 5 cột trong bảng.
- Một v
ài HS trình bày,
HS khác nhânj xét, b
sung.
- Rút ra nh
n xét về
m
i quan h giữa động
vật và thực vật.
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 48: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

MỤC TIÊU Khi học xong bài này HS: - Nắm được một số VD khác nhau cho thấy thực vật là nguồn cung cấp thức ăn và nơi ở cho động vật. - Hiểu được vai trò gián tiếp của thực vật trong việc cung cấp thức ăn cho con người thông qua VD cụ thể về dây truyền thức ăn (Thực vật  Động vật  Con người).

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6942     Tải về: 9     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1142 Lượt xem: 56529
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 315 Lượt xem: 36755
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34079
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34079
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 33989
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29616
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 24457
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 10 Lượt xem: 23219