Thành viên idoc2012

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 48: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

- 11/18/2012
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 48: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

- 11/18/2012
7,178
Báo lỗi

MỤC TIÊU Khi học xong bài này HS: - Nắm được một số VD khác nhau cho thấy thực vật là nguồn cung cấp thức ăn và nơi ở cho động vật. - Hiểu được vai trò gián tiếp của thực vật trong việc cung cấp thức ăn cho con người thông qua VD cụ thể về dây truyền thức ăn (Thực vật  Động vật  Con người).

Nội dung

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 48: VAI TRÒ CỦA

THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT

VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

I. MỤC TIÊU

Khi học xong bài này HS:

- Nắm được một số VD khác nhau cho thấy thực

vật là nguồn cung cấp thức ăn và nơi ở cho động vật.

- Hiểu được vai trò gián tiếp của thực vật trong

việc cung cấp thức ăn cho con người thông qua VD

cụ thể về dây truyền thức ăn

(Thực vật  Động vật  Con người).

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Tranh phóng to hình 46.1, sơ đồ trao đổi khí.

- Tranh vẽ hoặc ảnh chụp phóng to với nội dung

động vật ăn thực vật và động vật sống trên cây.

- HS: + Xem lại hình vẽ sơ đồ trao đổi khí (hình

46.1)

+ Sưu tầm tranh ảnh với nội dung thực vật là

thức ăn và là nơi sống của động vật.

III.TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

- Vai trò của thực vật trong việc bảo vệ đất và

nguồn nước?

3. Bài mới

Hoạt động 1: Thực vật cung cấp oxi và thức ăn cho

động vật

Mục tiêu: HS hiểu được vai trò của thực vật trong

việc cung cấp oxi và thức ăn cho động vật.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- Yêu cầu HS xem

tranh hình 46.1 và tranh

48.1: Thực vật là thức ăn

- HS trao đổi, thảo luận

theo 3 câu hỏi ở mục 1.

- HS quan sát sơ đồ

của động vật, làm bài tập

SGK.

+ Lượng oxi mà thực

vật nhả ra có ý nghĩa gì

đối với các sinh vật khác?

+ Làm bài tập nêu VD

về động vật ăn thực vật,

điền bảng theo mẫu SGK

và rút ra nhận xét?

- Cho HS thảo luận

chung cả lớp.

- Nhận xét quan hệ giữa

thực vật và động vật là

gì?

- GV bổ sung, sửa chữa

nếu cần.

trao đổi khí  nói về vai

trò của thực vật  thấy

được nếu không có cây

xanh thì động vật (và con

người) sẽ chết vì không

có oxi.

- HS tìm các VD về

động vật ăn các bộ phận

khác nhau của cây  điền

đủ 5 cột trong bảng.

- Một vài HS trình bày,

HS khác nhânj xét, bổ

sung.

- Rút ra nhận xét về

mối quan hệ giữa động

vật và thực vật.

- GV đưa thông tin về

thực vật gây hại cho động

vật (như SGK).

Tiểu kết: - Thực vật cung cấp oxi và thức ăn cho

động vật.

Hoạt động 2: Thực vật cung cấp nơi ở và nơi sinh

sản cho động vật

Mục tiêu: Thấy được vai trò của thực vật cung cấp

nơi ở và sinh sản cho động vật.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- Cho HS quan sát

tranh thực vật là nơi sinh

sống của động vật.

+ Rút ra nhận xét gì?

+ Trong tự nhiên có

động vật nào lấy cây làm

- HS hoạt động nhóm.

+ HS nhận xét được

thực vật là nơi ở, làm tổ

của động vật.

+ HS trình bày tranh

ảnh đã sưu tầm về động

nhà nữa không?

- GV cho HS trao đổi

chung ở lớp.

- GV bổ sung, sửa chữa

nếu cần.

vật sống trên cây.

- HS khác bổ sung.

- HS tự tổng kết và rút

ra nhận xét về vai trò thực

vật cung cấp nơi ở cho

động vật.

Tiểu kết: - Thực vật cung cấp nơi ở và nơi sinh sản

cho động vật.

4. Củng cố

- GV củng cố lại nội dung bài.

- Yêu cầu HS làm bài tập 3 SGK.

- Đánh giá giờ.

5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Đọc mục “Em có biết”.

- Đọc trước bài 48 phần tiếp.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang