Thành viên idoc2012

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 47: THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 47: THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC

- 12 tháng trước
5,068
Báo lỗi

MỤC TIÊU Khi học xong bài này HS: - Giải thích được nguyên nhân gây ra những hiện tượng xảy ra trong tự nhiên (xói mòn, hạn hán,

Nội dung

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 47: THỰC VẬT

BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC

I. MỤC TIÊU

Khi học xong bài này HS:

- Giải thích được nguyên nhân gây ra những hiện

tượng xảy ra trong tự nhiên (xói mòn, hạn hán,

lũ lụt…), từ đó thấy được vai trò của thực vật trong

việc giữ đất bảo vệ nguồn nước.

- Xác định trách nhiệm bảo vệ thực vật bằng hành

động cụ thể phù hợp với lứa tuổi.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Tranh phóng to hình 47.1.

- Tranh ảnh về lũ lụt hạn hán.

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

- Vai trò của thực vật đối với việc điều hoà khí

hậu?

3. Bài mới

MB: Yêu cầu HS kể tên một số thiên tai trong

những năm gần đây, nguyên nhân và hậu quả của

nó?

Hoạt động 1: Thực vật giúp giữ đất, chống xói

mòn

Mục tiêu: HS hiểu được vai trò của thực vật trong

việc giữ đất chống xói mòn.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- Yêu cầu HS quan sát

tranh (hình 47.1) chú ý

vận tốc nước mưa, suy

nghĩ trả lời câu hỏi:

+ Vì sao khi có mưa

- HS làm việc độc

lập: quan sát tranh, đọc

thông tin và trả lời câu

hỏi:

- 1-2 em phát biểu,

các HS khác nhận xét,

lượng chảy ở hai nơi

khác nhau?

+ Điều gì sẽ xảy ra đối

với đất ở trên đồi trọc khi

có mưa? Giải thích tại

sao?

- Giáo viên bổ sung,

hoàn thiện kiến thức.

- Cung cấp thêm thông

tin về hiện tượng xói mòn

lở ở bờ sông, bờ biển.

- Yêu cầu HS tự rút ra

vai trò của thực vật trong

việc giữ đất.

bổ sung.

+ Lượng chảy của

dòng nước mưa ở nơi

có rừng yếu hơn vì có

tán lá giữ nước lại 1

phần.

+ Đồi trọc khi mưa

đất bị xói mòn vì

không có cây cản bớt

tốc độ nước chảy và

giữ đất.

- HS tự bổ sung kiến

thức và rút ra kết luận

về vai trò của thực vật.

Tiểu kết: - Thực vật, đặc biệt là rừng giúp giữ đất,

chống xói mòn.

Hoạt động 2: Thực vật góp phần hạn chế ngập

lụt, hạn hán

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV yêu cầu HS

nghiên cứu trả lời câu

hỏi:

Nếu đất bị xói mòn ở

vùng đồi trọc thì điều gì

sẽ xảy ra tiếp theo?

- Cho HS thảo luận

nhóm hai vấn đề:

+ Kể một số địa

phương bị ngập úng và

hạn hán ở Việt Nam?

+ Tại sao có hiện

- HS nghiên cứu mục

 SGK và trả lời:

+ Hởu quả: nạn lụt ở

vùng thấp. Hạn hán ở

tại chỗ.

- Các nhóm trình bày

thông tin, hình ảnh đã

sưu tầm được  thảo

luận nguyên nhân hiện

tượng ngập úng và hạn

hán.

 Đại diện nhóm

tượng ngập úng và hạn

hán ở nhiều nơi?

phát biểu ý kiến  các

nhóm khác nhận xét,

bổ sung.

Tiểu kết: - Thực vật đã góp phần hạn chế lũ lụt,

hạn hán.

Hoạt động 3: Thực vật góp phần bảo vệ nguồn

nước ngầm

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- Yêu cầu HS đọc

thông tin SGK, tự rút ra

vai trò bảo vệ nguồn

nước của thực vật?

- GV chốt lại kiến thức.

- HS tự nghiên cứu

thông tin và đưa ra

nhận xét.

- 1 HS trình bày, HS

khác nhận xét, bổ sung.

Tiểu kết: - Thực vật góp phần bảo vệ nguồn nước

ngầm.

4. Củng cố

- GV củng cố lại nội dung bài.

5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Đọc mục “Em có biết”.

- Đọc trước bài 48.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang