Thành viên idoc2012

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 44: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIỚI THỰC VẬT

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 44: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIỚI THỰC VẬT

- 12 tháng trước
4,347
Báo lỗi

MỤC TIÊU Khi học xong bài này HS: - Hiểu được quá trình phát triển của giới thực vật từ thấp đến cao gắn liền với sự chuyển từ đời sống dưới nước lên cạn. Nêu được ba giai đoạn phát triển chính của giới thực vật.

Nội dung

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 44: SỰ PHÁT

TRIỂN CỦA GIỚI THỰC VẬT

I. MỤC TIÊU

Khi học xong bài này HS:

- Hiểu được quá trình phát triển của giới thực vật

từ thấp đến cao gắn liền với sự chuyển từ đời sống

dưới nước lên cạn. Nêu được ba giai đoạn phát triển

chính của giới thực vật.

- Nêu rõ được mối quan hệ giữa điều kiện sống với

các giai đoạn phát triển của thực vật và sự thích nghi

của chúng.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Tranh phóng to: sơ đồ phát triển của thực vật

(hình 44.1)

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

- Kể tên các ngành thực vật đã học và nêu đặc điểm

chính của mỗi ngành đó?

3. Bài mới

MB: GV nêu vấn đề: Thực vật từ tảo tới hạt kín

không xuất hiện cùng một lúc mà phải trải qua một

quá trình lâu dài từ thấp đến cao liên quan đến điều

kiện sống.

Hoạt động 1: Quá trình xuất hiện và phát triển của

giới thực vật

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV yêu cầu HS quan

sát hình 44.1, đọc kĩ các

chú thích. Sắp xếp lại trật

tự các câu cho đúng.

- Gọi HS đọc lại trật tự

các câu, chỉnh lại nếu cần.

- Sau khi có trật tự

- HS hoạt động cá

nhân.

+ Quan sát kĩ hình,

đọc chú thích, sắp xếp

lại trật tự.

- HS đọc lần lượt

từng câu theo trật tự

đúng, cho 1-2 HS đọc lại

đoạn câu đã sắp xếp.

- Tổ chức cho HS thảo

luận 3 vấn đề:

+ Tổ tiên của thực vật

là gì? Xuất hiện ở đâu?

+ Giới thực vật đã tiến

hoá như thế nào về đặc

điểm cấu tạo và sinh sản?

+ Nhận xét gì về sự xuất

hiện các nhóm thực vật

mới với điều kiện môi

trường sống thay đổi?

- Nếu HS gặp khó khăn

trong vấn đề 2, 3 GV gợi ý

bằng các câu hỏi nhỏ.

+ Vì sao thực vật lên

đúng: 1a, 2d, 3b, 4g,

5c, 6e.

- HS thảo luận nhóm,

trao đổi ý kiến để trả

lời 3 câu hỏi, ghi ra

nháp.

- Đại diện nhóm phát

biểu ý kiến,các nhóm

khác nhận xét, bổ sung.

Vấn đề 1: Tổ tiên

chung của thực vật là

cơ thể sống đầu tiên có

cấu tạo rất đơn giản,

xuất hiện ở nước.

Vấn đề 2: Giới thực

vật phát triển từ đơn

giản đến phức tạp.

cạn? Chúng có cấu tạo

như thế nào để thích nghi

với điều kiện sống mới?

+ Các nhóm thực vật đã

phát triển hoàn thiện dần

như thế nào?

- GV bổ sung, hoàn

thiện giúp HS thấy rõ quá

trình xuất hiện và phát

triển của giới thực vật.

VD: Sự hoàn thiện

của một số cơ quan: rễ

giả  rễ thật, thân chưa

phân nhánh  phân

nhánh, sinh sản bằng

bào tử  sinh sản bằng

hạt.

Vấn đề 3: Khi điều

kiện môi trường thay

đổi  thực vật có

những biến đổi thích

nghi.

VD: Thực vật

chuyển từ nước lên cạn

 xuất hiện thực vật có

rễ, thân, lá (thích nghi

với điều kiện ở cạn).

- HS tự rút ra kết luận.

Tiểu kết:- Tổ tiên chung của thực vật là cơ thể sống

đầu tiên.

- Xuất hiện dần từ dạng đơn giản nhất  phức tạp

nhất, có cùng nguồn gốc và có quan hệ họ hàng.

- Khi điều kiện sống thay đổi, những thực vật nào

không thích nghi sẽ bị đào thải và thay thế bởi những

dạng thích nghi hoàn hảo hơn, do đó tiến hoá hơn.

Hoạt động 2: Các giai đoạn phát triển của giới thực

vật

Mục tiêu: HS thấy được 3 giai đoạn phát triển của

thực vật liên quan đến điều kiên sống.

- GV yêu cầu HS qs hình

44.1 và trả lời :

+ Ba giai đoạn phát triển

của TV là gì?

- GV phân tích:

+ Giai đoạn 1: Đại

- HS nêu tên 3 giai

đoạn phát triển của

thực vật, gọi HS bổ

sung.

dương là chủ yếu  tảo có

cấu tạo đơn giản thích nghi

với môi trường nước.

+ Giai đoạn 2: Các lục

địa mới xuấthiện thực

vật lên cạn, có rễ, thân, lá.

+ GĐ 3: Khí hậu khô hơn,

mặt trời chiếu sáng liên tục

thực vật hạt kín có đực

điểm tiến hoá hơn hẳn

(noãn được bảo vệ trong

bầu).

- HS lắng nghe và

tiếp thu kiến thức.

Tiểu kết:- Giai đoạn 1: Xuất hiện thực vật ở nước.

- Giai đoạn 2: Các thực vật ở cạn lần lượt xuất hiện

- Giai đoạn 3: Sự xuất hiện và chiếm ưu thế của

thực vật hạt kín.

4. Củng cố

5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Đọc trước bài 45.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang