Thành viên idoc2012

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 42: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 42: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM

- 12 tháng trước
6,108
Báo lỗi

ỤC TIÊU Khi học xong bài này HS: - Phân biệt một số đặc điểm hình thái của cây thuộc lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm (về kiểu rễ, kiểu gân lá, số lượng cánh hoa). - Căn cứ vào các đặc điểm để có thể nhận dạng nhanh một cây thuộc lớp hai lá mầm hay một lá mầm. II. CHUẨN BỊ :

Nội dung

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 42: LỚP HAI LÁ

MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM

I. MỤC TIÊU

Khi học xong bài này HS:

- Phân biệt một số đặc điểm hình thái của cây

thuộc lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm (về kiểu rễ,

kiểu gân lá, số lượng cánh hoa).

- Căn cứ vào các đặc điểm để có thể nhận dạng

nhanh một cây thuộc lớp hai lá mầm hay một lá mầm.

II. CHUẨN BỊ :

- Vật mẫu: Cây lúa, hành, huệ, cỏ.

Cây bưởi con, lá rầm bụt.

- Tranh rễ cọc, rễ chùm, các kiểu gân lá.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG :

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

- So sánh đặc điểm của cây hạt kín và cây hạt trần?

3. Bài mới

Hoạt động 1: Cây hai lá mầm và cây một lá mầ

Mục tiêu: HS nắm được các đặc điểm phânbiệt cây

hai lá mầm và cây một lá mầm.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV yêu cầu HS nhắc lại

kiến thức cũ về kiểu rễ, kiểu

gân lá kết hợp với quan sát

tranh.

+ Các đặc điểm này gặp ở

các cây khác nhau trong lớp

hai lá mầm và lớp một lá

mầm.

- Yêu cầu HS quan sát

tranh, hình 42.1, GV giới

thiệu một cây một lá mầm

- HS chỉ trân tranh

và trình bày được:

+ Các loại rễ,

thân, lá.

+ Đặc điểm chung

của rễ, thân, lá.

- HS hoạt động

theo nhóm, quan sát

kĩ cây một lá mầm

và cây hai lá mầm,

ghi các đặc điểm

và một cây hai lá mầm điển

hình. HS tự nhận biết.

(Làm bài tập mục 1).

- Tổ chức thảo luận trên

lớp.

- Phát biểu các đặc điểm

phân biệt cây hai lá mầm và

cây một lá mầm?

- Yêu cầu HS nghiên cứu

đoạn thông tin mục 1.

+ Còn những dấu hiệu

nào để phânbiệt lớp hai lá

mầm và lớp một lá mầm?

- Yêu cầu HS lên bảng

điền:

Đặc

điểm

Lớp

một lá

Lớp

hai lá

quan sát được vào

bảng trống (SGK

trang 137).

- Đại diện nhóm

báo cáo kết quả, các

nhóm khác nhận xét,

bổ sung.

- HS căn cứ đặc

điểm của rễ, lá, hoa

 phânbiệt cây 1 lá

mầm và cây hai lá

mầm.

- HS đọc thông

tin, tự nhận biết hai

dấu hiệu nữa là số lá

mầm của phôi và đặc

mầm mầm

Rễ

(gân)

Thân

Hạt

điểm thân.

- Gọi 2 HS lên

bảng tự ghi. Các

nhóm khác nhận xét,

bổ sung.

Tiểu kết:

Đặc

điểm

Lớp một lá mầm Lớp hai lá mầm

Rễ

(gân)

Thân

Hạt

- Rễ chùm

- Gân song song

- Thân cỏ, cột

- Phôi có một lá

mầm.

- Rễ cọc

- Gân lá hình

mạng

- Thân gỗ, cỏ

leo

- Phôi có hai lá

Hoạt động 2: Đặc điểm phân biệt giữa lớp 2 lá mầm

và lớp 1 lá mầm

Mục tiêu: HS thấy được đặc điểm để phân biệt lớp

2 lá mầm với lớp 1 lá mầm.

- GV yêu cầu HS quan sát các cây

mang đi và hoàn thành bảng:

Thuộc lớp Tên

cây

R

Thân Gân

lá 1lám

ầm

2 lá

mầm

- HS quan sát mẫu

mang theo.

- Hoàn thành bảng.

Tiểu kết:- Lớp một lá mầm và lớp hai lá mầm phân

biệt nhau chủ yếu ở số lá mầm trong phôi.

mầm

- Ngoài ra còn một vài dấu hiệu phân biệt như: kiểu

rễ, kiểu gân lá, số cánh hoa…

4. Củng cố

- GV củng cố lại nội dung bài.

- Đánh giá giờ.

5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Đọc mục “Em có biết”.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang