Thành viên idoc2012

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 39: QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 39: QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ

- 12 tháng trước
2,821
Báo lỗi

MỤC TIÊU - Nêu được đặc điểm cấu tạo cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh snả của dương xỉ. - Biết cách nhận dạng một cây thuộc dương xỉ. - Nói rõ được nguồn gốc hình thành các mỏ than đá.

Nội dung

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 39: QUYẾT – CÂY

DƯƠNG XỈ

I. MỤC TIÊU

- Nêu được đặc điểm cấu tạo cơ quan sinh dưỡng

và cơ quan sinh snả của dương xỉ.

- Biết cách nhận dạng một cây thuộc dương xỉ.

- Nói rõ được nguồn gốc hình thành các mỏ than

đá.

II. CHUẨN BỊ ;

- Vật mẫu: Cây dương xỉ.

- Tranh cây dương xỉ, tranh hình 39.2 phóng to.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG :

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

- Nêu cấu tạo cây rêu?

- Tại sao rêu chỉ sống được ở những nơi ẩm ướt?

3. Bài mới

Hoạt động 1: Quan sát cây dương xỉ

a. Quan sát cơ quan sinh dưỡng

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV yêu cầu HS quan

sát kĩ cây dương xỉ và ghi

lại đặc điểm các bộ phận

của cây.

- Tổ chức thảo luận

trên lớp.

- GV bổ sung hoàn

thiện đặc điểm rễ, thân,

lá.

- GV lưu ý: HS dễ

nhầm cuống của lá già là

thân  GV giúp HS phân

biệt.

- HS hoạt động

nhóm và ghi lại:

+ Quan sát cây

dương xỉ  xem có

những bộ phận nào 

so sánh với tranh.

+ Trao đổi nhóm về

đặc điểm rễ, thân, lá

quan sát được (chú ý

đặc điểm lá non).

- HS phát biểu  các

nhóm khác nhận xét,

- Cho HS so sánh các

đặc điểm với cơ quan

sinh dưỡng của rêu.

- GV ghi tóm tắt lên

bảng.

bổ sung.

Tiểu kết:Cơ quan sinh dưỡng gồm:

- Lá già có cuống dài, lá non cuộn tròn.

- Thân ngắn hình trụ

- Rễ thật

- Có mạch dẫn.

b. Quan sát túi bào tử và sự phát triển của cây

dương xỉ

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang