Tài liệu

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 39: QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2296     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 39: QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án sinh học lớp 6 - Bài 39: QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ,MỤC TIÊU - Nêu được đặc điểm cấu tạo cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh snả của dương xỉ. - Biết cách nhận dạng một cây thuộc…
background image

 

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 39: QUYẾT – CÂY 

DƯƠNG XỈ

 

I. MỤC TIÊU 

-  Nêu  được  đặc  điểm  cấu  tạo  cơ  quan  sinh  dưỡng 

và cơ quan sinh snả của dương xỉ. 

- Biết cách nhận dạng một cây thuộc dương xỉ. 

-  Nói  rõ  được  nguồn  gốc  hình  thành  các  mỏ  than 

đá. 

II. CHUẨN BỊ ; 

- Vật mẫu: Cây dương xỉ. 

- Tranh cây dương xỉ, tranh hình 39.2 phóng to. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG : 

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ 

- Nêu cấu tạo cây rêu? 

- Tại sao rêu chỉ sống được ở những nơi ẩm ướt? 

background image

 

3. Bài mới 

Hoạt động 1: Quan sát cây dương xỉ 

a. Quan sát cơ quan sinh dưỡng 

Hoạt động của GV 

Hoạt động của HS 

- GV  yêu cầu  HS quan 

sát kĩ cây dương xỉ và ghi 

lại  đặc  điểm  các  bộ  phận 

của cây. 

-  Tổ  chức  thảo  luận 

trên lớp. 

-  GV  bổ  sung  hoàn 

thiện  đặc  điểm  rễ,  thân, 

lá. 

-  GV  lưu  ý:  HS  dễ 

nhầm cuống của lá già là 

thân  GV giúp HS phân 

biệt. 

-  HS  hoạt  động 

nhóm và ghi lại: 

+  Quan  sát  cây 

dương  xỉ    xem  có 

những  bộ  phận  nào   

so sánh với tranh. 

+  Trao  đổi  nhóm  về 

đặc  điểm  rễ,  thân,  lá 

quan  sát  được  (chú  ý 

đặc điểm lá non). 

 

- HS phát biểu  các 

nhóm  khác  nhận  xét, 

background image

 

-  Cho  HS  so  sánh  các 

đặc  điểm  với  cơ  quan 

sinh dưỡng của rêu. 

-  GV  ghi  tóm  tắt  lên 

bảng. 

bổ sung. 

Tiểu kết:Cơ quan sinh dưỡng gồm: 

- Lá già có cuống dài, lá non cuộn tròn. 

- Thân ngắn hình trụ 

- Rễ thật 

- Có mạch dẫn. 

b. Quan sát túi bào tử và sự phát triển của cây 

dương xỉ

 

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 39: QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ

MỤC TIÊU - Nêu được đặc điểm cấu tạo cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh snả của dương xỉ. - Biết cách nhận dạng một cây thuộc dương xỉ. - Nói rõ được nguồn gốc hình thành các mỏ than đá.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2296     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 32552
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 32492
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 251 Lượt xem: 28421
Có thể bạn quan tâm
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 251 Lượt xem: 28421
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 28320
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 13 Lượt xem: 23003
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 21805
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 470 Lượt xem: 20215