Tài liệu

Giáo án Sinh học 6 - THAM QUAN THIÊN NHIÊN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4346     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Giáo án Sinh học 6 - THAM QUAN THIÊN NHIÊN - tài liệu, sách iDoc.VnXác định được nơi sống, sự phân bố của các nhóm thực vật chính - Quan sát đặc điểm hình thái để nhận biết đ
§53. THAM QUAN THIÊN NHIÊN
I. Mục tiêu :
1. Kiến thức:
- Xác định được nơi sống, sự phân bố của các nhóm thực vật chính
- Quan sát đặc điểm hình ti đnhận biết đại diện của mt số ngành
thực vật chính.
- Củng cvà mrộng kiến thức vtính đa dạng và thích nghi của thực
vật trong điều kiện sống cụ thể.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng, quan sát thực hành
- Kỹ năng làm việc đặc biệt, bảo vệ cây cối
3. Thái độ hành vi:
- Có lòng yêu thiên nhiên, bo vệ cây cối
II. Phương pháp :
III. Chuẩn Bị Cho Buổi Tham Quan
1. Giáo viên:
- Chuẩn bị địa điểm: Giáo viên trực tiếp tìm địa đim trước
- Dự kiến phân công nm trưởng
2. Học sinh:
- Ôn tập kiến thức có liên quan
- Chuẩn bị dụng cụ (theo nhóm)
+ Dụng cụ đào đất
+ Túi ni lông trắng
+ Kéo cắt cây
+ Kép ép tiêu bản
+ Panh, kính lúp
+ Nhãn ghi tên cây (theo mẫu)
- Kẽ sẵn bảng theo mẫu (tr173)
IV. Các Hoạt Động Trong Buổi Tham Quan
TG
Hoạt động của Giáo Viên Hoạt động của Học Sinh
Hoạt Động 1 : Quan sát ngoài thiên nhiên
-
Giá
o viên yêu c
ầu các hoạt động
theo nhóm
- Nội dung quan sát
- Quan sát hình thái của thực vật,
nhận xét đặc điểm thích nghi của thực
vật
- Nhận dạng thực vật, xếp chúng
vào nhóm
- Thu thập mẫu vật
- Ghi chép ngoài thiên nhiên:
Giáo viên chdẫn các yêu cầu vnội
dung phi ghi chép.
+ Cách thực hiện
a. Quan sát hình thái vmột số thực
vật:
+ Quan sát rể, thân, lá, hoa, quả
+ Quan sát hình thái của các y
sống ở các môi trường: cạn, nước, tìm
đặc điểm thích nghi
+ Ly mẫu cho vào i ni lông:
lưu ý học sinh ly mẫu gồm các bộ
phận:
- Hoa hoặc quả
- Cành nh (đối vi cây)
- Cây (đối với cành nhỏ)
Buộc nhãn tên cây để khỏi
nhm lẫn
(Giáo viên nhc nhở học sinh chỉ
ly mẫu ở cây mọc dại)
b. Nhận dạng thực vật, xếp chúng
vào nhóm:
- Xác định tên một số cây quen
thuộc
Giáo án Sinh học 6 - THAM QUAN THIÊN NHIÊN
Xác định được nơi sống, sự phân bố của các nhóm thực vật chính - Quan sát đặc điểm hình thái để nhận biết đại diện của một số ngành thực vật chính. - Củng cố và mở rộng kiến thức về tính đa dạng và thích nghi của thực vật trong điều kiện sống cụ thể. 2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng, quan sát thực hành - Kỹ năng làm việc đặc biệt, bảo vệ cây cối 3. Thái độ hành vi: - Có lòng yêu thiên nhiên, bảo vệ cây cối
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - Sinh hoc 6 - 59

§53. THAM QUAN THIÊN NHIÊN

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức:

- Xác định được nơi sống, sự phân bố của các nhóm thực vật chính

- Quan sát đặc điểm hình thái để nhận biết đại diện của một số ngành

thực vật chính.

- Củng cố và mở rộng kiến thức về tính đa dạng và thích nghi của thực

vật trong điều kiện sống cụ thể.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng, quan sát thực hành

- Kỹ năng làm việc đặc biệt, bảo vệ cây cối

3. Thái độ hành vi:

- Có lòng yêu thiên nhiên, bảo vệ cây cối

II. Phương pháp :

III. Chuẩn Bị Cho Buổi Tham Quan

1. Giáo viên:

- Chuẩn bị địa điểm: Giáo viên trực tiếp tìm địa điểm trước

- Dự kiến phân công nhóm trưởng

2. Học sinh:

- Ôn tập kiến thức có liên quan

- Chuẩn bị dụng cụ (theo nhóm)

+ Dụng cụ đào đất

+ Túi ni lông trắng

+ Kéo cắt cây

+ Kép ép tiêu bản

+ Panh, kính lúp

+ Nhãn ghi tên cây (theo mẫu)

- Kẽ sẵn bảng theo mẫu (tr173)

IV. Các Hoạt Động Trong Buổi Tham Quan

TG Hoạt động của Giáo Viên Hoạt động của Học Sinh

Hoạt Động 1 : Quan sát ngoài thiên nhiên

- Giáo viên yêu cầu các hoạt động

theo nhóm

- Nội dung quan sát

- Quan sát hình thái của thực vật,

nhận xét đặc điểm thích nghi của thực

vật

- Nhận dạng thực vật, xếp chúng

vào nhóm

- Thu thập mẫu vật

- Ghi chép ngoài thiên nhiên:

Giáo viên chỉ dẫn các yêu cầu về nội

dung phải ghi chép.

+ Cách thực hiện

a. Quan sát hình thái về một số thực

vật:

+ Quan sát rể, thân, lá, hoa, quả

+ Quan sát hình thái của các cây

sống ở các môi trường: cạn, nước, tìm

đặc điểm thích nghi

+ Lấy mẫu cho vào túi ni lông:

lưu ý học sinh lấy mẫu gồm các bộ

phận:

- Hoa hoặc quả

- Cành nhỏ (đối với cây)

- Cây (đối với cành nhỏ)

 Buộc nhãn tên cây để khỏi

nhầm lẫn

(Giáo viên nhắc nhở học sinh chỉ

lấy mẫu ở cây mọc dại)

b. Nhận dạng thực vật, xếp chúng

vào nhóm:

- Xác định tên một số cây quen

thuộc

- Vị trí phân loại: tới lớp: đối với

thực vật hạt kín – tới ngành đối với

các ngành rêu dưỡng xỉ  hạt trần

c. Ghi chép:

- Ghi chép ngay những điều quan

sát được

- Thống kê vào bảng kẽ sẵn

Hoạt Động 2 : Quan sát nội dung tự chọn

* Học sinh có thể tiến hành theo 1

trong 3 nội dung

+ Quan sát biến dạng của rể,

thân, lá

+ Quan sát mối quan hệ giữa

thực vật với thực vật và thực vật với

động vật

+ Nhận xét về sự phân bố của

thực vật trong khu vực tham quan

* Cách thực hiện:

- Giáo viên phân công các

nhóm lựa chọn 1 nội dung quan sát.

Ví dụ: nội dung B: cần quan sát các

vấn đề sau:

+ Hiện tượng cây mọc trên cây:

rêu, lưỡi mèo

+ Hiện tượng cây bóp cổ: cây si,

đa, đế,… mọc trên cây gỗ to.

+ Quan sát thực vật sống ký

sinh: tầm gửi, dây tơ hồng

+ Quan sát hoa thụ phấn nhờ sâu

bọ

 Rút ra nhận xét về mối quan hệ thực

vật với thực vật và thực vật với động

vật.

Hoạt Động 3 : Thảo luận toàn lớp

* Khi còn khoảng thời gian 30 phút,

giáo viên tập trung lớp

* Yêu cầu nhóm đại diện trình

bày kết quả quan sát được  các bạn

khác bổ sung.

* Giáo viên giải đáp các thắc

mắc của học sinh

* Nhận xét đánh giá các nhóm,

tuyên dương các nhóm tích cực

Nhóm đại diện trình bày kết quả quan

sát được

* Yêu cầu học sinh viết báo cáo

thu hoạch theo mẫu SGK (tr173)

Học sinh viết báo cáo thu hoạch

V. Bài Tập Về Nhà:

1. Hoàn thiện báo cáo thu hoạch

2. Lập làm mẫu cây khô

- Dùng mẫu thu hái được để làm mẫu cây khô

- Cách làm: theo hình dạng SGK

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1214 Lượt xem: 59100
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 323 Lượt xem: 37573
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34412
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34412
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 34322
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29932
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 25687
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 16 Lượt xem: 24039