Tài liệu

Giáo án sinh 9 - Bài 33: GÂY ĐỘT BIẾN NHÂN TẠO TRONG CHỌN GIỐNG

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 874     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Giáo án sinh 9 - Bài 33: GÂY ĐỘT BIẾN NHÂN TẠO TRONG CHỌN GIỐNG - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án sinh 9 - Bài 33: GÂY ĐỘT BIẾN NHÂN TẠO TRONG CHỌN GIỐNG,Kiến thức: -Hs trình bày được: +Sự cần thiết để chọn tác nhân cụ thể gây đột biến. +Phương pháp sử dụng tác nhân vật lý hóa…
background image

Tiết 36. 

Bài 33: GÂY ĐỘT BIẾN NHÂN TẠO TRONG CHỌN GIỐNG

 

 

I. Mục tiêu: 

 1. Kiến thức:  

  -Hs trình bày được: 

          +Sự cần thiết để chọn tác nhân cụ thể gây đột biến. 

          +Phương pháp sử dụng tác nhân vật lý hóa học để gây đột biến. 

  -Hs giải thích được sự giớng và khác nhau trong việc sử dụng các 

thể đột biến trong chọn giống vi sinh vật và thực vật. 

 2. Kỷ năng: Rèn kỷ năng : 

  -So sánh, phân tích tổng hợp. 

  Khái quát hóa, hoạt động nhóm. 

 3Thái độ: 

     Giáo dục ý thức tìm hiểu thành tựu khoa học, lòng yêu thích bộ môn. 

III. Phương tiện dạy học: 

   Tư liêụ về chọn giống, thành tựu sinh học. 

III. Phương tiện dạy học: 

 1. Kiểm tra bài cũ:   Không kiểm tra  (sửa bài thi)    10p 

 2. Bài mới: 

background image

   a. Hoạt động 1:    Gây đột biến nhân tạo bằng tác nhân vật lí. 

 Mục tiêu: Hs trình bày được phương pháp, kết quả và ứng dụng của tác 

nhân vật lý sử dụng để gây đột biến. 

 

TG     Hoạt động giáo viên 

     Hạt động học sinh 

     Nội dung 

5p 

 

 

 

 

 

 

3p 

-Gv hỏi: 

 +Tia phóng xạ có khả 

năng gây đột biến? 

 +Tia tử ngoại có được 

dùng để xử lí các đối 

tượng có kích thước 

nhỏ? 

 +Gv nhận xét ý đúng 

chốt ghi lên bảng. 

-Hs nghiên cứu thông tin 

ghi nhớ kiến thức -> trả 

lời câu hỏi: 

-Đại diện 1 vài em trả lời 

lớp nhận xét bổ sung. 

-Hs rút ra kết luận. 

 

 

 

 

 

KL: 

1. Tia phóng xạ: 

-Tia X, tia gama, tia 

bêta…gây đột biến gen 

(xử lí ở mầm hạt dinh 

trưỡng). 

2. Tia tử ngoại:gây đột 

biến gen (xử lí ở hạt 

phấn, bào tử). 

3. Sốc nhiệt: Tăng, 

background image

giảm đột ngột nhiệt độ 

-> gây đột biến số 

lượng NST ( đa bội ở 

cây trồng). 

b. Hoạt động 2:  Gây đột biến nhân tạo bằng tác nhân hóa học. 

    Mục tiêu:  Hs nắm được phương pháp vá kết quả của tác nhân lí hóa học. 

TG     Hoạt động giáo viên 

     Hạt động học sinh 

     Nội dung 

5p 

 

 

 

 

4p 

-Gv cho hs nghiên cứu 

và trả lời câu hỏi mục  

sgk tr 97. 

 

 

-Gv nhận xét giúp hs 

hoàn thiện kiến thức. 

-Hs nghiên cứu sgk ghi 

nhớ kiến thức. 

-Thảo luận nhóm để trả lời 

câu hỏi. 

-Một vài hs trình bày đáp 

án, hs khác theo dõi bổ 

sung. 

-Hs tổng hợp kiến thức 

 

 

 

 

 

 

KL: 

-Hóa chất: EMS, 

MNU, NEU, Cosisin. 

-Phương pháp: ngâm 

hạt vào dung dịch hóa 

chất, tiêm vào bầu 

nhuỵ . 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án sinh 9 - Bài 33: GÂY ĐỘT BIẾN NHÂN TẠO TRONG CHỌN GIỐNG

Kiến thức: -Hs trình bày được: +Sự cần thiết để chọn tác nhân cụ thể gây đột biến. +Phương pháp sử dụng tác nhân vật lý hóa học để gây đột biến. -Hs giải thích được sự giớng và khác nhau trong việc sử dụng các thể đột biến trong chọn giống vi sinh vật và thực vật. 2. Kỷ năng: Rèn kỷ năng : -So sánh, phân tích tổng hợp. Khái quát hóa, hoạt động nhóm. 3Thái độ: Giáo dục ý thức tìm hiểu thành tựu khoa học, lòng yêu thích bộ môn.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 32686
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 32608
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 253 Lượt xem: 28835
Có thể bạn quan tâm
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 253 Lượt xem: 28835
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 28396
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 14 Lượt xem: 23099
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 10 Lượt xem: 21919
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 493 Lượt xem: 21402