Tài liệu

Giáo án Sinh 11 (NC) - DẪN TRUYỀN XUNG THẦN KINH TRONG MỘT CUNG PHẢN XẠ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4492     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Giáo án Sinh 11 (NC) - DẪN TRUYỀN XUNG THẦN KINH TRONG MỘT CUNG PHẢN XẠ - tài liệu, sách iDoc.VnKiến thức: - Xác định rõ vai trò của xinap trong sự chuyển xung thần kinh trong một cung phản xạ - Nêu được ví dụ v
Bài 28:
DẪN TRUYỀN XUNG THẦN KINH
TRONG MỘT CUNG PHẢN XẠ
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức: - Xác định rõ vai trò của xinap trong sự chuyển xung thần kinh
trong một cung phản xạ
- Nêu được ví dụ về mã thông tin thần kinh,smã hóa các thông tin và
quá trình gii mã của trung ương thần kinh
2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát suy luận,giải thích lí luận
3. Thái độ: Thấy rõ vai trò của xinap trong sự chuyn xung thần kinh trong một cung
phản xạ
B. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM: Phần I dẫn truyền xung thần kinh trong một cung phản
x
C. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: sgk,sgv,tranh png to 28 sgk và tranh vcấu tạo của ốc tai,nhóm học
tập
2. Học sinh: học bài cũ,sgk,hoạt động nhóm
D. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC: Phương pháp giảng giải minh họa,quan sát đồ
E. TIN TRÌNH TIẾT HỌC:
1. Ổn định:
2. KTBC:u 2,4 sgk
3. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Dẫn truyền xung thần kinh trong
một cung phản xạ đi như thế nào
?
Cho h/s tho luận nhóm, tham
khảo sgk để giải thích:
- Tại sao cung phản xạ chỉ đi
theo 1 chiều nhất định?
- Đường đi của một cung phản
x
- Qua hình 28(T96/sgk) u
được cấu tạo của xinap thần
kinh, xung điện chuyển sang
xung hoá như thế nào?
Sau đó cử đại diện mỗi nhóm
trình bày, g/v nhận xét đồng
thời v hình đường đi của một
cung phản xạ lên bảng cho h/s
quan sát.
I. Dẫn truyền xung thần kinh trong một cung phản xạ
- Trong một cung phản xạ xung thần kinh xuất hiện từ cơ
quan thụ cảm bị kích thích theo nơron cảm giác truyền về
trung ương thần kinh ,qua nơron trung gian chuyển sang
nơron vn động đến cơ quan đáp ứng
- Xung thn kinh được truyền theo 1 chiều nhất định qua
xinap
- Khi xung thần kinh truyền đến tận cùng của mỗi sợi trục
tới các cúc xinap sẽ làm thay đổi tính thấm đối với canxi
làm canxi tràn từ dịch mô tới dịch bào xảy ra tại các cúc
xinap làm vỡ các bọng chứa các chất trung gian hóa học
giải phóng các chất này vào khe xinap từ đó làm thay đổi
tính thấm của màng sau xinap của nơron tiếp theo rồi lại
tiếp tục qua các nơron khác cuối cùng đến quan đáp
ứng
* Chú ý : Sự chuyển giao xung thần kinh qua xinap nhờ
chất trung gian hóa học chỉ theo 1 chiều vì chc cúc
xinap mi có các bọng chứa các chất trung gian hóa học
và chỉ màng sau của xinap mới có các thụ quan tiếp nhận
các chất này.Hình 28/96
Liên hệ quảng cáo

Thông tin thần kinh từ các cơ
quan th cảm khác nhau đều
được truyền đi dưới dạng nào?
Trung ương thần kinh sgiải mã
để nhận biết thông tin theo
những mã nào?
Lưỡi nhận biết và truyền xung
khác với các tế bào th cảm
thính giác?
Phần này g/v chyếu giảng giải
và cho h/s đọc thêm trong sgk.
II. Mã thông tin thần kinh
- Thông tin thn kinh từ các quan thụ cảm khác nhau
đều được truyền đi dưới dạng xung thần kinh
- Nhng thông tin đó được mã hóa và trung ương thần
kinh sgiải mã để nhận biết thông tin,gồm mã tn số
xung,mã biên độ,mã loạt xung
Ví dụ 1: snhận biết các vị đắng,mặn,ngọt,
chua khỉ Macaca là do nhóm tế bào thụ cảm vị giác b
ch thích sphát xung khác nhau sgk
Ví dụ 2: tai người có thể phân biệt được âm cao,thấp là do
vị trí số lượng tế bào thụ cảm thính giác bị hưng phấn và
phát xung khác nhau sgk
4. Củng cố:u 2 và 3 /98 và củng cố theo bảng đóng khung
5. Dặn dò: học bài theo câu hỏi 1,2,3,4/98.Xem bài mới/98
F. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ: y trình bày nhng biến đổi về mặt điện hoá xảy ra trong
phản ứng của cơ thể khi dẵm phải một gai nhn.
G. RÚT KINH NGHIỆM: Nên vẽ trước hình đường đi của một cung phản xạ trên giấy
để cho kịp thời gian.
Liên hệ quảng cáo

Giáo án Sinh 11 (NC) - DẪN TRUYỀN XUNG THẦN KINH TRONG MỘT CUNG PHẢN XẠ
Kiến thức: - Xác định rõ vai trò của xinap trong sự chuyển xung thần kinh trong một cung phản xạ - Nêu được ví dụ về mã thông tin thần kinh,sự mã hóa các thông tin và quá trình giải mã của trung ương thần kinh 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát suy luận,giải thích lí luận 3. Thái độ: Thấy rõ vai trò của xinap trong sự chuyển xung thần kinh trong một cung phản xạ.
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - tiet 31

Bài 28:

DẪN TRUYỀN XUNG THẦN KINH

TRONG MỘT CUNG PHẢN XẠ

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức: - Xác định rõ vai trò của xinap trong sự chuyển xung thần kinh

trong một cung phản xạ

- Nêu được ví dụ về mã thông tin thần kinh,sự mã hóa các thông tin và

quá trình giải mã của trung ương thần kinh

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát suy luận,giải thích lí luận

3. Thái độ: Thấy rõ vai trò của xinap trong sự chuyển xung thần kinh trong một cung

phản xạ

B. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM: Phần I dẫn truyền xung thần kinh trong một cung phản

xạ

C. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: sgk,sgv,tranh phóng to 28 sgk và tranh về cấu tạo của ốc tai,nhóm học

tập

2. Học sinh: học bài cũ,sgk,hoạt động nhóm

D. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC: Phương pháp giảng giải minh họa,quan sát sơ đồ

E. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC:

1. Ổn định:

2. KTBC: Câu 2,4 sgk

3. Bài mới:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

Dẫn truyền xung thần kinh trong

một cung phản xạ đi như thế nào

?

Cho h/s thảo luận nhóm, tham

khảo sgk để giải thích:

- Tại sao cung phản xạ chỉ đi

theo 1 chiều nhất định?

- Đường đi của một cung phản

xạ

- Qua hình 28(T96/sgk) nêu

được cấu tạo của xinap thần

kinh, xung điện chuyển sang

xung hoá như thế nào?

Sau đó cử đại diện mỗi nhóm

trình bày, g/v nhận xét và đồng

thời vẽ hình đường đi của một

cung phản xạ lên bảng cho h/s

quan sát.

I. Dẫn truyền xung thần kinh trong một cung phản xạ

- Trong một cung phản xạ xung thần kinh xuất hiện từ cơ

quan thụ cảm bị kích thích theo nơron cảm giác truyền về

trung ương thần kinh ,qua nơron trung gian chuyển sang

nơron vận động đến cơ quan đáp ứng

- Xung thần kinh được truyền theo 1 chiều nhất định qua

xinap

- Khi xung thần kinh truyền đến tận cùng của mỗi sợi trục

tới các cúc xinap sẽ làm thay đổi tính thấm đối với canxi

làm canxi tràn từ dịch mô tới dịch bào xảy ra tại các cúc

xinap làm vỡ các bọng chứa các chất trung gian hóa học

giải phóng các chất này vào khe xinap từ đó làm thay đổi

tính thấm của màng sau xinap của nơron tiếp theo rồi lại

tiếp tục qua các nơron khác cuối cùng đến cơ quan đáp

ứng

* Chú ý : Sự chuyển giao xung thần kinh qua xinap nhờ

chất trung gian hóa học chỉ theo 1 chiều vì chỉ ở các cúc

xinap mới có các bọng chứa các chất trung gian hóa học

và chỉ màng sau của xinap mới có các thụ quan tiếp nhận

các chất này.Hình 28/96

Thông tin thần kinh từ các cơ

quan thụ cảm khác nhau đều

được truyền đi dưới dạng nào?

Trung ương thần kinh sẽ giải mã

để nhận biết thông tin theo

những mã nào?

Lưỡi nhận biết và truyền xung

khác gì với các tế bào thụ cảm

thính giác?

Phần này g/v chủ yếu giảng giải

và cho h/s đọc thêm trong sgk.

II. Mã thông tin thần kinh

- Thông tin thần kinh từ các cơ quan thụ cảm khác nhau

đều được truyền đi dưới dạng xung thần kinh

- Những thông tin đó được mã hóa và trung ương thần

kinh sẽ giải mã để nhận biết thông tin,gồm mã tần số

xung,mã biên độ,mã loạt xung

Ví dụ 1: sự nhận biết các vị đắng,mặn,ngọt,

chua ở khỉ Macaca là do nhóm tế bào thụ cảm vị giác bị

kích thích sẽ phát xung khác nhau sgk

Ví dụ 2: tai người có thể phân biệt được âm cao,thấp là do

vị trí số lượng tế bào thụ cảm thính giác bị hưng phấn và

phát xung khác nhau sgk

4. Củng cố: câu 2 và 3 /98 và củng cố theo bảng đóng khung

5. Dặn dò: học bài theo câu hỏi 1,2,3,4/98.Xem bài mới/98

F. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ: Hãy trình bày những biến đổi về mặt điện hoá xảy ra trong

phản ứng của cơ thể khi dẵm phải một gai nhọn.

G. RÚT KINH NGHIỆM: Nên vẽ trước hình đường đi của một cung phản xạ trên giấy

để cho kịp thời gian.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1205 Lượt xem: 58667
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 323 Lượt xem: 37482
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34347
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34347
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 34288
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29875
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 25290
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 15 Lượt xem: 23757