Tài liệu

giao an on thi vao 10 mon ngu van

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 652     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 90
Tài liệu giao an on thi vao 10 mon ngu van - tài liệu, sách iDoc.Vngiao an on thi vao 10 mon ngu van, Phân phối chương trình:Câu hỏi trắc nghiệmCâu hỏi tự luậnCác đề thiHướng dẫn làm các đề thiPhần I: Khái quát kiến thức cơ bản…
Giáo án ôn thi vào lớp 10 – Môn Ngữ văn
Giáo viên: Nguyễn Thị Thúy Nhung
1
Giáo án ôn thi vào lớp 10 – Môn Ngữ văn
Phân phối chương trình:
- Câu hỏi trắc nghiệm
- Câu hỏi tự luận
- Các đề thi
- Hướng dẫn làm các đề thi
Phần I: Khái quát kiến thức bản tiếng Việt Tập làm văn; Ứng dụng vào việc
giải quyết các câu hỏi trong đề thi: luyện tập viết đoạn văn.
Phần II: Khái quát kiến thức cơ bản tác phẩm – Câu hỏi trắc nghiệm và tự luận.
Phần III: Giơí thiệu các đề thi và hướng dẫn tự học qua một số đề.
Phần I hệ thống lại những kiến thức bản v tiếng Việt, Tập làm văn đã học
trong chương trình THCS, hướng dẫn vận dụng những kiến thức đó để viết đoạn văn
về đề tài thuộc lĩnh vực văn học hoặc xã hội.
Phần II hệ thống lại những kiến thứcbản về các tác phẩm học trong chương
trình Ngữ văn 9, đưa ra hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và tự luận để tự học về mỗi tác
phẩm đó.
Phần III giới thiệu một số đề thi Ngữ văn tuyển sinh vào 10 theo ớng mới,
cập nhật với chủ chương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời ớng dẫn các em tự
giải các đề thi đó; giới thiệu một số đề thi tuyển sinh vào 10 của một số trường trong
một vài năm qua để các em tham khảo.
Trong cuốn ch này các tác giả sưu tầm, tập hợp biên soạn lại một s
đoạn văn củac em học sinh giỏi văn toàn quốc một số tỉnh thành. Vì điều kiện
hạn chế, các tác giả không thể tiếp xúc trực tiếp với từng em nên xin được mạn phép
trích dẫn một số đoạn văn tiêu biểu của các em.
Các tác gi sách hi vọng cuốn sách nhỏ này sgóp phần giúp c em thêm
một người bạn đồng hành trong quá trình tự ôn luyện chương trình Ngữ văn 9 để thi
vào lớp 10 Phổ thông trung học. Rất mong nhận được sự đóng góp của các bạn đồng
nghiệp và của các em học sinh xa gần.
Các tác giả
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
Giáo viên: Nguyễn Thị Thúy Nhung
2
Liên hệ quảng cáo

Giáo án ôn thi vào lớp 10 – Môn Ngữ văn
Các em thân mến!
Các em đang có trong tay một cuốn sách nhỏ bổ ích, một người bạn đồng hành
trong quá trình tự ôn luyện chương trình Ngữ văn 9 để thi vào lớp 10 Phổ thông trung
học. Việc thi tuyển vào lớp 10 nhằm kiểm tra những kiến thức kĩ năng mỗi
em đã tích luỹ được qua quá trình học tập ở trường Trung học cơ sở, đặc biệt tập trung
vào chương trình lớp 9, lớp cuối cấp.
Cuốn sách này cấu trúc ba phần:
Phần I: Khái quát kiến thức cơ bản tiếng Việt và Tập làm văn; Ứng dụng vào việc
giải quyết các câu hỏi trong đề thi: luyện tập viết đoạn văn.
Phần II: Khái quát kiến thức cơ bản tác phẩm – Câu hỏi trắc nghiệm và tự luận.
Phần III: Giơí thiệu các đề thi và hướng dẫn tự học qua một số đề.
Qua cấu trúc này các em sẽ hình dung ra quá trình tự học của mình với một
phương pháp học tập hợp lí mà hiệu quả.
Trước hết, các em sxem lại phần khái quát kíên thức cơ bản của cả ba mảng:
tiếng Việt, Tập làm văn Văn bản (tác phẩm) lớp 9. Đây những kíên thức nền,
những ên thức bản cần nắm thật chắc. Xem lại phần này, nếu thấy chỗ nào bản
thân mình còn chưa rõ, chưa chắc chắn, còn lơt ngay lập tức, xin bạn hãy dành
thời gịan để củng cố lại bằng ch này hay ch khác: tự nghiên cứu lại sách giáo
khoa, hỏi bạn , hỏi thầy gịáo dang dạy mình,…Khi xem phần này, các bạn tự
chia thành các hệ thống nhỏ là các nhóm kiến thức về các phân môn để học cho .
Thí d như phần tiếng Việt, có các nhóm kiến thức v cấu tạo tự, nghĩa từ, các biện
pháp tu từ ( về ngữ âm,về từ, về câu), các kiểu câu chia theo cấu tạo, các kiểu câu chia
theo mục đích nói, cac phương tiện liên kết câu,…
Tiếp theo, các em sẽ vận dụng những kíên thức đã học đó vào việc giải quyết
các nội dung nhỏ, cụ thể của đề thi. Thí dụ, luyện viết các đoạn văn mà nội dung gắn
với các tác phẩm cụ thể trong chương trình; hình thức đoạn văn theo mô nh cấu
trúc nhất định, kèm theo các yêu cầu về viết câu, liên kết câu cụ thể. Khi viết
đoạn văn, các em sẽ phải tuân thủ theo một sthao tác nhất định. Cụ thể là các em s
định nh đoạn văn sviết theo mônh cấu trúc nào; xác định vị tcâu chủ đề đoạn,
định dạng câu chủ đề đó, nếu câu chủ đkhông đứng đầu đoạn tđịnh hình câu mở
đoạn rồi khai triển các câu thân đoạn, chú ý viết câu kết đoạn cho tương hợp với câu
mở đoạn và toàn đoạn văn. Nếu viết đoạn văn có yêu cầu về sử dụng phương tiện liên
kết, kiểu câu, biện pháp tu từ,…thì các em sẽ xác định các yêu cầu đó sau khi thực
hiện thao tác về mô hình cấu trúc đoạn.
Những câu hỏi trắc nghiệm của từng văn bản nhằm kiểm tra kiến thức nhớ -
biết của các em về tác giả, tác phẩm. Đây những dữ liệu để các em hiểu tác
phẩm, từ đó viết đoạn văn, bài văn nên không thể bỏ qua. Những câu hỏi trắc
nghiệm không đòi hỏi nhiều thời gian khi làm; tuy vậy, không nên và không thể làm
Giáo viên: Nguyễn Thị Thúy Nhung
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

giao an on thi vao 10 mon ngu van

 Phân phối chương trình:Câu hỏi trắc nghiệmCâu hỏi tự luậnCác đề thiHướng dẫn làm các đề thiPhần I: Khái quát kiến thức cơ bản tiếng Việt và Tập làm văn; Ứng dụng vào việc giải quyết các câu hỏi trong đề thi: luyện tập viết đoạn văn.Phần II: Khái quát kiến thức cơ bản tác phẩm – Câu hỏi trắc nghiệm và tự luận. Phần III: Giơí thiệu các đề thi và hướng dẫn tự học qua một số đề.Phần I hệ thống lại những kiến thức cơ bản về tiếng Việt, Tập làm văn đã học trong chương trình THCS, hướng dẫn vận dụng những kiến thức đó để viết đoạn văn về đề tài thuộc lĩnh vực văn học hoặc xã hội.Phần II hệ thống lại những kiến thức cơ bản về các tác phẩm học trong chương trình Ngữ văn 9, đưa ra hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và tự luận để tự học về mỗi tác phẩm đó.Phần III giới thiệu một số đề thi Ngữ văn tuyển sinh vào 10 theo hướng mới, cập nhật với chủ chương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời hướng dẫn các em tự giải các đề thi đó; giới thiệu một số đề thi tuyển sinh vào 10 của một số trường trong một vài năm qua để các em tham khảo.Trong cuốn sách này các tác giả có sưu tầm, tập hợp và biên soạn lại một số đoạn văn của các em học sinh giỏi văn toàn quốc và một số tỉnh thành. Vì điều kiện hạn chế, các tác giả không thể tiếp xúc trực tiếp với từng em nên xin được mạn phép trích dẫn một số đoạn văn tiêu biểu của các em. Các tác giả sách hi vọng cuốn sách nhỏ này sẽ góp phần giúp các em có thêm một người bạn đồng hành trong quá trình tự ôn luyện chương trình Ngữ văn 9 để thi vào lớp 10 Phổ thông trung học. Rất mong nhận được sự đóng góp của các bạn đồng nghiệp và của các em học sinh xa gần. Các tác giảHƯỚNG DẪN TỰ HỌC Các em thân mến! Các em đang có trong tay một cuốn sách nhỏ bổ ích, một người bạn đồng hành trong quá trình tự ôn luyện chương trình Ngữ văn 9 để thi vào lớp 10 Phổ thông trung học. Việc thi tuyển vào lớp 10 là nhằm kiểm tra những kiến thức và kĩ năng mà mỗi em đã tích luỹ được qua quá trình học tập ở trường Trung học cơ sở, đặc biệt tập trung vào chương trình lớp 9, lớp cuối cấp.Cuốn sách này cấu trúc ba phần: Phần I: Khái quát kiến thức cơ bản tiếng Việt và Tập làm văn; Ứng dụng vào việc giải quyết các câu hỏi trong đề thi: luyện tập viết đoạn văn.Phần II: Khái quát kiến thức cơ bản tác phẩm – Câu hỏi trắc nghiệm và tự luận. Phần III: Giơí thiệu các đề thi và hướng dẫn tự học qua một số đề.Qua cấu trúc này các em sẽ hình dung ra quá trình tự học của mình với một phương pháp học tập hợp lí mà hiệu quả. Trước hết, các em sẽ xem lại phần khái quát kíên thức cơ bản của cả ba mảng: tiếng Việt, Tập làm văn và Văn bản (tác phẩm) lớp 9. Đây là những kíên thức nền, những kíên thức cơ bản cần nắm thật chắc. Xem lại phần này, nếu thấy chỗ nào bản thân mình còn chưa rõ, chưa chắc chắn, còn lơ mơ thì ngay lập tức, xin bạn hãy dành thời gịan để củng cố lại bằng cách này hay cách khác: tự nghiên cứu lại sách giáo khoa, hỏi bạn bè, hỏi thầy cô gịáo dang dạy mình,…Khi xem phần này, các bạn tự chia thành các hệ thống nhỏ là các nhóm kiến thức về các phân môn để học cho kĩ. Thí dụ như phần tiếng Việt, có các nhóm kiến thức về cấu tạo tự, nghĩa từ, các biện pháp tu từ ( về ngữ âm,về từ, về câu), các kiểu câu chia theo cấu tạo, các kiểu câu chia theo mục đích nói, cac phương tiện liên kết câu,…Tiếp theo, các em sẽ vận dụng những kíên thức đã học đó vào việc giải quyết các nội dung nhỏ, cụ thể của đề thi. Thí dụ, luyện viết các đoạn văn mà nội dung gắn với các tác phẩm cụ thể trong chương trình; hình thức đoạn văn theo mô hình cấu trúc nhất định, có kèm theo các yêu cầu về viết câu, liên kết câu cụ thể. Khi viết đoạn văn, các em sẽ phải tuân thủ theo một số thao tác nhất định. Cụ thể là các em sẽ định hình đoạn văn sẽ viết theo mô hình cấu trúc nào; xác định

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 652     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 56 Lượt xem: 161570
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 262 Lượt xem: 112977
Có thể bạn quan tâm