Tài liệu

Giáo án Mỹ thuật lớp 7 : Tên bài dạy : Lọ hoa và quả (Tiết 1- Vẽ hình )

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2531     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Giáo án Mỹ thuật lớp 7 : Tên bài dạy : Lọ hoa và quả (Tiết 1- Vẽ hình ) - tài liệu, sách iDoc.Vn Lọ hoa và quả (Tiết 1- Vẽ hình ) A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Giúp học sinh biết  được cách bày mẫu như thế  nào
Lhoa và qu (Tiết 1- Vẽ hình )
A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Giúp học sinh biết được cách bày mu như thế
nào là hợp lí, biết được cách vẽ một số lọ hoa và quả đơn gi
ản.
2. Kỹ năng : HS vẽ được hình gần với mẫu
3. Thái độ: Yêu quý v đẹp của những vật mẫu qua bố cục
đường nét, màu sắc.
B. PHƯƠNG PHÁP
-Quan sát, vấn đáp, trực quan
-Luyện tập, thực hành
C.CHUN BỊ:
1.GV:
- Đồ dùng dy học tự làm
- Bài mẫu vẽ lọ hoa và qucủa học sinh lớp trước
- Bài mẫu của hoạ sĩ
2.HS : giấy, chì, màu, tẩy
D.TIẾN HÀNH
I.ổn định tổ chức (1'):Kiểm tra sĩ số
II.Kiểm tra bài cũ (2'): Kiểm tra đồ dùng h
ọc tập của HS
III.Bài mi (36'):
1.Đặt vấn đề : Màu sắc là một yếu tố quan trọng làm nên v đẹp
của đồ vật nói chung ,thông qua những bài vẽ tĩnh vật màu đã
nói lên vẻ đẹp của đồ vật đồng thời thể hiện cảm xúc của con
người .(gv ghi bảng)
2. Triển khai bài
Hoạt đng 1 : Quan sát nhận xét
GV yêu cu HS 4 nhóm lên
bày 4 bộ mẫu sao cho hợp lí
?Khung hình chung của mẫu là
khung hình gì
?Khung hình riêng của lọ và
quả là khung hình gì
?Nêu v trí của lọ và qu
?Tỉ lệ của quả so với lọ
-Bày mu có xa gần và thuận
mắt, hợp lí
-Khung hình : ch nhật đứng
-Lọ hình CNĐ, quả hình cầu
-Quả nằm trước lọ
? ánh sáng chiếu lên mu từ
hướng nào
? Độ đậm nhạt trên mỗi vật
mẫu chuyển như thế nào
?Vật nào đậm nhất, vật nào
sáng nhất
-T phải sang trái
-Chuyển nh nhàng
-Lọ đậm hơn quả
Hoạt động 2 : Cách vẽ
? Trình bày cách vẽ của bài v
theo mẫu
- GV minh hoạ bảng, hoặc treo
đồ dùng dạy học
B1- Dựng khung hình chung
và riêng
B2- Xác định tỉ lệ bphận
B3-Phác hình bng nét thẳng
B4- Vẽ chi tiết
Giáo án Mỹ thuật lớp 7 : Tên bài dạy : Lọ hoa và quả (Tiết 1- Vẽ hình )
 Lọ hoa và quả (Tiết 1- Vẽ hình ) A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Giúp học sinh biết  được cách bày mẫu như thế  nào là hợp lí, biết được cách vẽ một số lọ hoa và quả đơn gi 2. Kỹ năng :     HS vẽ được hình gần với mẫu         3. Thái độ: Yêu quý vẻ đẹp của những vật mẫu qua bố cục  đường nét, màu sắc. B. PHƯƠNG PHÁP -Quan sát, vấn đáp, trực quan -Luyện tập, thực hành C.CHUẨN BỊ: 1.GV: - Đồ dùng dạy học tự làm - Bài mẫu vẽ lọ hoa và quả của học sinh lớp trước - Bài mẫu của hoạ sĩ 2.HS : giấy, chì, màu, tẩy D.TIẾN HÀNH 
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm