Tài liệu

Giáo án Mỹ thuật lớp 6 : Tên bài dạy : TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3757     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Giáo án Mỹ thuật lớp 6 : Tên bài dạy : TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG - tài liệu, sách iDoc.VnTRANG TRÍ HÌNH VUÔNG I )  MỤC TIÊU BÀI HỌC. - HS hiểu được cách trang trí hình vuông cơ bản và ứng dụng. - HS biết s
TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG
I ) MỤC TIÊU BÀI HỌC.
- HS hiểu được cách trang trí hình vuông cơ bản và ng dụng.
- HS biết s dụng các hoạ tiết dân tộc vào trang trí hình vuông.
- HS làm được một bài trang trí hình vuông hay cái thảm.
II) CHUN BỊ.
1 Đồ dùng dạy - học
a Giáo viên.
- Một vài đồ vật dạng hình vuông có trang trí : nắp hộp, khay,
thảm, khăn vuông gạch men,…
- Một vài bài trang trí hình vuông và cái thảm( có cạnh là 20 cm
– 25 cm)
- Một số bài trang trí hình vuông ca HS (lựa chọn các bài làm
đúng và các bài làm chưa đẹp đẻ so sánh).
- Hình minh hoạ các cách sắp xếp trong hình vuông ( phóng to
hay vẽ lên bảng).
- Hình minh hoạ trong sách giáo khoa và ĐDDH MT 6.
b) Học sinh.
Giấy vẽ , bút chì , thước kẻ , com pa , màu…
2 Phương pháp dạy – học
- Phương pháp trực quan và quan sát.
- Trao đổi , vấn đáp.
III) TIẾN TRÌNH DẠY – HC:
1 Tổ chức : ổn định lớp , kiểm tra sĩ số lớp. 5 phút
2 Kiểm tra : bài cũ , đồ dùng hc tập.
3 Nội dung bài mi :
A – HOẠT ĐỘNG I : Quan sát và nhận xét:
TG
Hđ của giáo viên Hđ của học sinh Nội dung
5’ - GV cho HS xem một số hình
trang trí hình vuông ứng
dụng: viên gch hoa, cái khay,
cái khăn và một vài bài trang
trí hình vuông cơ bản.
- Em hãy quan sát và suy nghĩ
xem để thấy được sự giống
HS nghe giảng và
quan sát theo hướng
dẫn của GV và tr
lời.
Trang trí đối xứng
và trang trí có nhiều
mảng hình hotiết
I : Quan s¸t
nhËn xÐt:
- MÉu vËt: viªn
g¹ch hoa, c¸i
khay, c¸i kh¨n,
bµi trang trÝ
h×nh vu«ng c¬
Liên hệ quảng cáo

nhau khác nhau của cách
trang trí hình vuông ntn?ch
sắp xếp hoạ tiết và màu sắc
trong các kiu trang t đó
ntn?
- HS nhận ra skhác nhau về
bcục, hình vẽ, màu sắc giữa
trang trí ứng dụng và trang t
bản, đồng thời cảm thụ
được vẻ đẹp của chúng.
- GV cho HS xem bài trang t
hình vẽ cơ bản và đặt câu hỏi.
Em nhận xét gì vnhng
bài trang trí hình vtrên? v
b cục và màu sc của
chúng.
Các hình hoạ tiết giống nhau
thhiện ntn? Vhình vvà
và màu sắc...
HS quan sát bài
trang trí hình vuông
cơ bản và trả lời câu
hỏi.
Mỗi bài được thể
hiện hình mng hoạ
tiết và màu sắc khác
nhau…
- Các hình giống
nhau vẽ bằng nhau.
- Các hình giống
nhau tô màu như
nhau.
n.
- GV chän mét
sè mÉu vËt
®Ñp vµ mét sè
bµi trang trÝ
®Ñp vÏ trang
trÝ h×nh vu«ng
c¬ b¶n ®Ó HS
quan s¸t.
- GV treo bµi
vÏ ®Ñp vµ chØ
ra cho HS thÊy
®îc c¸ch trang
trÝ vµ mµu
s¾c ®Ñp trong
bµi vÏ.
KÕt luËn:
trang trÝ h×nh
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án Mỹ thuật lớp 6 : Tên bài dạy : TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG
TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG I )  MỤC TIÊU BÀI HỌC. - HS hiểu được cách trang trí hình vuông cơ bản và ứng dụng. - HS biết sử dụng các hoạ tiết dân tộc vào trang trí hình vuông. - HS làm được một bài trang trí hình vuông hay cái thảm. II)  CHUẨN BỊ. 1  Đồ dùng dạy - học a  Giáo viên. - Một vài đồ vật dạng hình vuông có trang trí : nắp hộp, khay,  thảm, khăn vuông gạch men,… - Một vài bài trang trí hình vuông và cái thảm( có cạnh là 20 cm – 25 cm) - Một số bài trang trí hình vuông của HS (lựa chọn các bài làm đúng và các bài làm chưa đẹp đẻ so sánh). - Hình minh hoạ các cách sắp xếp trong hình vuông ( phóng to hay vẽ lên bảng). - Hình minh hoạ trong sách giáo khoa và ĐDDH MT 6. 
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm