Thành viên idoc2012

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Luyện tập hàm số

- 10/28/2012
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (5 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Luyện tập hàm số

- 10/28/2012
2,180
Báo lỗi

A.Mục tiêu: +Thông qua tiết luyện tập HS được củng cố các kiến thức về khái niệm hàm số, cách viết hàm số bằng bảng hay bằng công thức. +Tính giá trị của hàm số. B.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: -GV: +Bảng phụ (hoặc đèn chiếu, giấy ghi bài tập, thước thẳng. -HS : +Bảng nhóm, giấy trong,

Nội dung

Luyện tập hàm số

A.Mục tiêu:

+Thông qua tiết luyện tập HS được củng cố các kiến thức về

khái niệm hàm số, cách viết

hàm số bằng bảng hay bằng công thức.

+Tính giá trị của hàm số.

B.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

-GV: +Bảng phụ (hoặc đèn chiếu, giấy ghi bài tập, thước

thẳng.

-HS : +Bảng nhóm, giấy trong, bút dạ.

C.Tổ chức các hoạt động dạy học:

I.ổn định lớp(1 ph)

II.Kiểm tra bài cũ(10 ph)

-Câu 1: Nêu khái niệm về hàm số và chữa bài tập 27/64 SGK

-Câu 2: Chữa bài tập 26/64 SGK.

III. Bài mới

HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng

Hoạt động 1: Nhận biết hàm số

-Cho HS đọc và làm bài 35/47 SBT.

Đại lượng y có phải là hàm số của

đại lượng x hay không, nếu bảng giá

trị của chúng là:

(Viết ra bảgn phụ 3 bảng a, b, c).

-HS lần lượt trả lời ba ý a, b, c và

giải thích rõ từng phần.

- Câu c thì ya là hàm của x ta còn

gọi là hàm gì? Vì so?

-y là hàm hằng và khi x thay đổi thì

y luôn nhận giá trị là 1.

*Bài 35/47 SBT:

a,

x -3 -2 -1 3 1

2 1 2

y -4 -6 -12 36 24 6

b,

x 4 4 9 16

y -2 2 3 4

c,

x -2 -1 0 1 2

y 1 1 1 1 1

-Giải: a, Có.

b, Không (vì với x=4 có 2 giá

trị khác nhau của y là y=-2 và y=2).

c, Có.

Hoạt động 2: Tính giá trị của hàm số

HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng

*Cho HS làm bài 29/64 SGK

-Để tính f(2) ta làm thế nào?

-Thay x = 2 vào f(x) = x2 – 2 ta có:

f(2) = 22 – 2 = 2.

-Tương tự hãy tính các giá trị còn

lại.

-Yêu cầu 2 HS lên tính mỗi HS tính

2 ý,

-Hãy nhận xét về giá trị của hàm số

khi x=2 và x = -2.; x = 1 và x = -1 ?

-Khi x = 2 và x = -2 thì y = 2; khi x

= 1 và x = -1 thì y = -1.

-Vậy nếu x = 3 tính được y = 7 thì

có suy ra được ngay y khi x = -3

không?

-Được, y = 7.

*Cho HS đọc bài 28/64 SGK

*Bài 29/64 SGK:

Cho hàm số y = f(x) = x2 – 2. Hãy

tính: f(2); f(1); f(0); f(-1); f(-2).

f(2) = 22 – 2 = 2.

f(1) = 12 – 2 = -1.

f(0) = 0 – 2 = - 2.

f(-1) = (-1)2 – 2 = -1.

f(-2) = (-2)2 – 2 = 2.

*Bài 28/64 SGK:

Cho hàm số y = f(x) = x

12 .

a. Tính f(5) và f(-3)

b. Hãy điền các giá trị tương ứng

của hàm số vào bảng sau:

x -

6

-

4

-

3

2 5 6 1

2

f(x) =

HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng

-1 HS lên tính f(5) và f(-3), HS khác

đồng thời lên điền vào bảng.

-Cả lớp làm sau đó nhận xét bài của

bạn.

-Chú ý cho HS đó là hai cách biểu

thị khác nhau của hàm số: Hàm số

có thể cho bằng công thức hoặc cho

bằng bảng.

*Cho HS hoạt động nhóm bài 31/65

SGK.

-Các nhóm viết ra bảng phụ sau 4

phút thì nộp bài.

-Một nhóm trình bày lời giải bài

toán.

-Giáo viên cùng HS thống nhất lời

giải của bài, cho điểm các nhóm có

bài giải đúng.

x 12

a, f(5) = 5

12 ; f(-3) = -4.

b, Điền: -2; -3; -4; 6; 5

12 ; 2; 1

*Bài 31/65 SGK: Cho hàm số y =

x 3 2 . Điền số thích hợp vào ô trống

trong bảng sau:

x -0,5 4,5 9

y -2 0

-Điền: x = -3; 0.

y = 3 1 ; 3; 6

HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng

Hoạt động 3: Củng cố

Cho HS trả lời miệng bài 30/64

SGK và bài 38, 40/48 SBT để củng

cố kiến thức về khái niệm hàm số và

giá trị hàm số.

IV.Đánh giá bài dạy (2 ph).

-Nắm chắc khái niệm về hàm số và tính toán giá trị của hàm số.

-Bài tập 41, 42, 43/49 SBT.

-Đọc trước bài Mặt phẳng toạ độ.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang