Tài liệu

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Luyện tập hàm số

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1251     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Luyện tập hàm số - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Luyện tập hàm số,A.Mục tiêu: +Thông qua tiết luyện tập HS được củng cố các kiến thức về khái niệm hàm số, cách viết hàm số bằng bảng hay bằng công…
background image

Luyện tập hàm số 

A.Mục tiêu:  

 

  

+Thông qua tiết luyện tập HS được củng cố các kiến thức về 

khái niệm hàm số, cách viết  

hàm số bằng bảng hay bằng công thức. 

+Tính giá trị của hàm số. 

B.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 

-GV: +Bảng phụ (hoặc đèn chiếu, giấy ghi bài tập, thước 

thẳng. 

      -HS : +Bảng nhóm, giấy trong, bút dạ. 

C.Tổ chức các hoạt động dạy học: 

I.ổn định lớp(1 ph) 

II.Kiểm tra bài cũ(10 ph) 

-Câu 1: Nêu khái niệm về hàm số và chữa bài tập 27/64 SGK 

-Câu 2: Chữa bài tập 26/64 SGK. 

III. Bài mới 

background image

HĐ của Thầy và Trò 

Ghi bảng 

Hoạt động 1: Nhận biết hàm số 

-Cho HS đọc và làm bài 35/47 SBT. 

Đại lượng y có phải là hàm số của 

đại lượng x hay không, nếu bảng giá 

trị của chúng là: 

(Viết ra bảgn phụ 3 bảng a, b, c). 

-HS lần lượt trả lời ba ý a, b, c và 

giải thích rõ từng phần. 

- Câu c thì ya là hàm của x ta còn 

gọi là hàm gì? Vì so? 

-y là hàm hằng và khi x thay đổi thì 

y luôn nhận giá trị là 1. 

 

*Bài 35/47 SBT:  

a, 

-3 

-2 

-1 

3

1  

2

1   2 

-4 

-6  -12  36  24 

b, 

16 

-2 

c, 

-2 

-1 

-Giải: a, Có. 

          b, Không (vì với x=4 có 2 giá 

trị khác nhau của y là y=-2 và y=2). 

          c, Có. 

Hoạt động 2: Tính giá trị của hàm số 

background image

HĐ của Thầy và Trò 

Ghi bảng 

*Cho HS làm bài 29/64 SGK 

-Để tính f(2) ta làm thế nào? 

-Thay x = 2 vào f(x) = x

2 – 2 ta có: 

f(2) = 2

2 – 2 = 2. 

-Tương tự hãy tính các giá trị còn 

lại. 

-Yêu cầu 2 HS lên tính mỗi HS tính 

2 ý, 

-Hãy nhận xét về giá trị của hàm số 

khi x=2 và x = -2.; x = 1 và x = -1 ? 

-Khi x = 2 và x = -2 thì y = 2; khi x 

= 1 và x = -1 thì y = -1. 

-Vậy nếu x = 3 tính được y = 7 thì 

có suy ra được ngay y khi x = -3 

không? 

-Được, y = 7. 

*Cho HS đọc bài 28/64 SGK 

*Bài 29/64 SGK: 

Cho hàm số y = f(x) = x

2 – 2. Hãy 

tính: f(2); f(1); f(0); f(-1); f(-2). 

          f(2) = 2

2 – 2 = 2. 

          f(1) = 1

2 – 2 = -1. 

          f(0) = 0 – 2 = - 2. 

          f(-1) = (-1)

2 – 2 = -1. 

           f(-2) = (-2)

2 – 2 = 2. 

*Bài 28/64 SGK: 

Cho hàm số y = f(x) = 

x

12 . 

a.  Tính f(5) và f(-3) 

b.  Hãy điền các giá trị tương ứng 

của hàm số vào bảng sau: 

-

-

-

2  5  6  1

f(x) = 

 

 

 

 

 

 

 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Luyện tập hàm số

A.Mục tiêu: +Thông qua tiết luyện tập HS được củng cố các kiến thức về khái niệm hàm số, cách viết hàm số bằng bảng hay bằng công thức. +Tính giá trị của hàm số. B.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: -GV: +Bảng phụ (hoặc đèn chiếu, giấy ghi bài tập, thước thẳng. -HS : +Bảng nhóm, giấy trong,

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm