Thành viên idoc2012

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Hàm số

- 10/28/2012
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Hàm số

- 10/28/2012
4,836
Báo lỗi

A.Mục tiêu: +HS biết được khái niệm hàm số. +Nhận biết được đại lượng này có phải là hàm số của đại lượng kia hay không trong những cách cho cụ thể và đơn giản (bằng bảng, bằng công thức). +Tìm được giá trị tương ứng của hàm số khi biết giá trị của biến số. B.Chuẩn bị của giáo viên và học

Nội dung

Hàm số

A.Mục tiêu:

+HS biết được khái niệm hàm số.

+Nhận biết được đại lượng này có phải là hàm số của đại

lượng kia hay không trong những cách cho cụ thể và đơn giản

(bằng bảng, bằng công thức).

+Tìm được giá trị tương ứng của hàm số khi biết giá trị của

biến số.

B.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

-GV: +Bảng phụ ghi bài tập, khái niệm về hàm số. Thước

thẳng.

-HS : Bảng nhóm, giấy trong, bút dạ.

C.Tổ chức các hoạt động dạy học:

I.ổn định lớp(1 ph)

II. Bài cũ

III.Bài mới

HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng

Hoạt động 1: Một số ví dụ về hàm số

-Trong thực tiễn và trong toán học

ta thường gặp các đại lượng thay

đổi phụ thuộc vào sự thay đổi của

đại lượng khác.

-GV đưa 2 ví dụ SGK lên bảng phụ.

-Đọc ví dụ 1 và trả lời:

-Hãy lập công thức tính khối lượng

m của thanh kim loại đó.

-Công thức này cho ta biết m và V

là hai đại lượng quan hệ như thế nào

?

- Hãy tính các giá trị tương ứng của

m khi V = 1 ; 2; 3; 4.

-Yêu cầu đọc ví dụ 3.

-Công thức t = 50/v cho ta biét với

quãng đường không đổi, thời gian

+VD1: Theo bảng này, nhiệt độ

trong ngày cao nhất lúc 12 giờ trưa

(26oC) và thấp nhất lúc 4 giờ sáng

(18oC).

+VD2: m = 7,8.V. Tìm giá trị tương

ứng của m khi V = 1; 2; 3; 4.

-m và V là hai đại lượng tỉ lệ thuận

vì công thức có dạng y = kx với k =

7,8.

V(cm3

)

1 2 3 4

m(g) 7,8 15,6 23,4 31,2

+VD3: Thời gian và vận tốc là 2 đại

lượng tỉ lệ nghịch.

v(km/h) 5 10 25 50

HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng

và vận tốc là hai đại lượng quan hệ

thế nào ?

- Lập bảng các giá trị tương ứng của

t khi v = 5; 10; 25; 50.

-Nhìn vào bảng VD1 em có nhận

xét gì?

-Ta nói T là hàm số của t.

-Tương tự trong VD2 và 3 ta nói m

là hàm số của V; t là hàm số của v.

T(h) 10 5 2 1

*Nhận xét:

 Nhiệt độ T(0C) phụ thuộc vào sự

thay đổi thời gian t (giờ).

 Với mỗi giá trị của t ta luôn xác

định được chỉ một giá trị tương

ứng của T.

Hoạt động 2: Khái niệm hàm số

-Giáo viên nêu khái niệm hàm số.

-Hs nghe và ghi bài

-Hỏi: Đại lượng nào phụ thuộc vào

đại lượng nào?

-Đại lượng y phụ thuộc vào đại

lượng thay đổi x.

-Với mỗi x có thể có mấy giá trị của

*Khái niệm: -Nếu đại lượng y phụ

thuộc vào đại lượng thay đổi x sao

cho mỗi giá trị của x ta luôn xác

định được chỉ một giá trị tương ứng

của y thì y được gọi là hàm số của x

và x gọi là biến số.

*Chú ý:

HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng

y?

-Với mỗi x có duy nhất một y.

Cho Hs đọc chú ý SGK và lấy ví dụ

về hàm hằng, đồng thời cho HS viết

kí hiệu về hàm số và giá trị của hàm

số đối với hàm số cụ thể.

 Khi x thay đổi mà y luôn nhận

một giá trị thì y được gọi là hàm

hằng.

 Hàm số có thể cho bằng bảng

hoặc công thức.

 Khi y là hàm của x ta có thể viết

y=f(x), ta có thể thay cho câu

“khi x=3 thì y bằng 9” ta viết:

f(3) = 9.

Hoạt động 3: củng cố-luyện tập

-Nêu lại khái niệm hàm số và viết

công thức của hàm số.

-Cho Hs làm bài 24/63 SGK

Bảng viết ra bảng phụ

-Yêu cầu Hs trả lời miệng bài toán.

-Hs đọc đề trên bảng phụ bài toán.

-Nghiên cứu và trả lời câu hỏi.

*Bài 24/63 SGK:

-Đại lượng y là hàm số của đại

lượng x vì khi x thay đổi luôn có chỉ

một giá trị tương ứng của y.

*Bài tập: x, y cho bởi bảng sau:

x 1 1 2 3

y -1 1 4 9

HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng

-Đại lượng y không phải là hàm số

của đại lượng x vì với x = 1 thì có

hai giá trị khác nhau của y là y = -1

và y = 1.

- Cho HS làm bài 25/64 SGK:

-Muốn tính f( 2 1 ) ta làm như thế nào?

-Ta thay x = 2 1 vào f(x) và tính.

-Yêu cầu 3 HS đồng thời lên tính

trên bảng, các HS khác làm ra vở

sau đó nhận xét .

Đại lượng y có phải là hàm số của

đại lượng x không? Vì sao?

*Bài 25/64 SGK.

Cho hàm số y = f(x) = 3x2 + 1. Tính

f( 2 1 ); f(1); f(3).

Thay các giá trị của x ta có:

- f( 2 1 ) = 3.(

2 1 )2 + 1 = 3.

4 1 + 1

= 4 31 .

- f(1) = 3.(1)2 + 1 = 3 + 1 = 4.

- f(3) = 3.(3)2 + 1 = 27 + 1 = 28.

IV. Đánh giá bài dạy (2 ph).

-Nắm chắc Định nghĩa về hàm số, biết khi nào thì đại lượng y là

hàm số của đại lượng x.

-Khi nào hàm số được gọi là hàm hằng, khái niệm giá trị hàm số

và cách tính giá trị của một hàm số.

-BTVN: Bài 26, 27, 28, 29,30/64 SGK.

Bài 35/47 và 36,37,38,40/48 SBT.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang