Tài liệu

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Hàm số

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2859     Tải về: 8     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Hàm số - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Hàm số,A.Mục tiêu: +HS biết được khái niệm hàm số. +Nhận biết được đại lượng này có phải là hàm số của đại lượng kia hay không trong…
background image

Hàm số  

A.Mục tiêu:  

 

 

 

 

 

+HS biết được khái niệm hàm số. 

+Nhận biết được đại lượng này có phải là hàm số của đại 

lượng kia hay không trong những cách cho cụ thể và đơn giản 

(bằng bảng, bằng công thức). 

+Tìm được giá trị tương ứng của hàm số khi biết giá trị của 

biến số. 

B.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 

-GV: +Bảng phụ ghi bài tập, khái niệm về hàm số. Thước 

thẳng. 

      -HS : Bảng nhóm, giấy trong, bút dạ. 

C.Tổ chức các hoạt động dạy học: 

I.ổn định lớp(1 ph) 

II. Bài cũ  

III.Bài mới 

background image

HĐ của Thầy v

à Trò 

Ghi bảng 

Hoạt động 1: Một số ví dụ về hàm số 

-Trong thực tiễn và trong toán học 

ta thường gặp các đại lượng thay 

đổi phụ thuộc vào sự thay đổi của 

đại lượng khác. 

-GV đưa 2 ví dụ SGK lên bảng phụ. 

-Đọc ví dụ 1 và trả lời: 

-Hãy lập công thức tính khối lượng 

m của thanh kim loại đó.  

-Công thức này cho ta biết m và V 

là hai đại lượng quan hệ như thế nào 

- Hãy tính các giá trị tương ứng của 

m khi V = 1 ; 2; 3; 4. 

-Yêu cầu đọc ví dụ 3.  

-Công thức t = 50/v cho ta biét với 

quãng đường không đổi, thời gian 

+VD1: Theo bảng này, nhiệt độ 

trong ngày cao nhất lúc 12 giờ trưa 

(26

oC) và thấp nhất lúc 4 giờ sáng 

(18

oC). 

+VD2: m = 7,8.V. Tìm giá trị tương 

ứng của m khi V = 1; 2; 3; 4. 

-m và V là hai đại lượng tỉ lệ thuận 

vì công thức có dạng y = kx với k = 

7,8. 

V(cm

3

m(g) 

7,8 

15,6  23,4  31,2 

+VD3: Thời gian và vận tốc là 2 đại 

lượng tỉ lệ nghịch. 

v(km/h) 

10  25  50 

background image

HĐ của Thầy v

à Trò 

Ghi bảng 

và vận tốc là hai đại lượng quan hệ 

thế nào ? 

- Lập bảng các giá trị tương ứng của 

t khi   v = 5; 10; 25; 50. 

-Nhìn vào bảng VD1 em có nhận 

xét gì? 

-Ta nói T là hàm số của t. 

-Tương tự trong VD2 và 3 ta nói m 

là hàm số của V; t là hàm số của v. 

T(h) 

10  5 

*Nhận xét: 

 Nhiệt độ T(

0C) phụ thuộc vào sự 

thay đổi thời gian t (giờ). 

 Với mỗi giá trị của t ta luôn xác 

định được chỉ một giá trị tương 

ứng của T. 

Hoạt động 2: Khái niệm hàm số 

-Giáo viên nêu khái niệm hàm số. 

-Hs nghe và ghi bài 

-Hỏi: Đại lượng nào phụ thuộc vào 

đại lượng nào? 

-Đại lượng y phụ thuộc vào đại 

lượng thay đổi x. 

-Với mỗi x có thể có mấy giá trị của 

*Khái niệm: -Nếu đại lượng y phụ 

thuộc vào đại lượng thay đổi x sao 

cho mỗi giá trị  của x ta luôn xác 

định được chỉ một giá trị tương ứng 

của y thì y được gọi là hàm số của x 

và x gọi là biến số. 

*Chú ý:  

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Hàm số

A.Mục tiêu: +HS biết được khái niệm hàm số. +Nhận biết được đại lượng này có phải là hàm số của đại lượng kia hay không trong những cách cho cụ thể và đơn giản (bằng bảng, bằng công thức). +Tìm được giá trị tương ứng của hàm số khi biết giá trị của biến số. B.Chuẩn bị của giáo viên và học

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm