Tài liệu

Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6599     Tải về: 5     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ,QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ I. MỤC TIÊU: HS hiểu thế nào là quy đồng mẫu nhiều phân số và biết cách quy đồng phân số. Có kỹ năng…
background image

 

 

QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ

 

I. MỤC TIÊU: 

HS hiểu thế nào là quy đồng mẫu nhiều  phân số và biết 

cách quy đồng phân số. 

Có kỹ năng quy đồng mẫu nhiều phân số. 

 

II. CHUẨN BỊ : 

GV: 

HS:  dụng cụ học tập 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

 

Hoạt động của GV 

Hoạt động của HS 

Nội dung ghi bảng 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài học: 

GV:   chúng ta đã biết rút gọn phân số  là 1 ứng dụng của tính chất cơ bản của 

phân số. Hôm nay ta lại xét một ứng dụng khác của tính chất này. Đó là quy 

đồng mẫu phân số. Ơû tiểu học ta đã biết quy đồng mẫu hai phân số .hôm nay 

bằng kiến thức đã học chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu và giải thích cách quy 

đồng mẫu phân số đã học 

background image

 

 

Hoạt động 2: quy đồng mẫu hai phân số  

GV:   cho hai phân số 

4

3 ; 

7

5 .  

GV:   hãy quy đồng mẫu 

hai phân số này? 

GV:   vậy quy đồng mẫu 

hai phân số là gì? 

 

GV:   vậy mẫu chung có 

quan hệ gì với các mẫu 

ban đầu? 

GV:   tương tự hãy thực 

hiện quy đồang mẫu 

5

3

 ;

8

5

  

GV:   mẫu chung của hai 

phân số số là bao nhiêu? 

GV:   40 có quan hệ gì 

 

 

HS:  

4

3 = 

7

.

4

7

.

3

=

28

21 ; 

7

5 =

4

.

7

4

.

5

=

28

20  

HS:  quy đồng mẫu hai 

phân số là biến đổi hai 

phân số đã ch thành hai 

phân số tương ứng bằng 

nó và có chung mẫu. 

HS:  MC là BC của các 

mẫu 

HS:  

5

3

 = 

8

.

5

8

.

3

=

40

24

 

8

5

 = 

5

.

8

5

.

5

40

25

 

HS:  MC: 40 

HS:  MC là BC (5;8) 

 

1. quy đồng mẫu nhiều 

phân số: 

quy đồng mẫu hai phân 

số là biến đổi hai phân 

số đã cho thành hai phân 

số tương ứng bằng nó và 

có chung mẫu. 

khi quy đồng mẫu số 

mẫu chung phải là bội 

của các mẫu. Nhưng để 

cho đơn giản ta thường 

lấy mẫu chung là BCNN 

của các mẫu. 

 

background image

 

 

với hai mẫu? 

GV:   Ta có thể lấy các 

mẫu khác được không? 

GV:   yêu cầu HS:  làm 

?1 

GV:   cơ sở của việc quy 

đồng mẫu số là gì? 

GV:   đưa ra nhận xét: 

khi quy đồng mẫu số 

mẫu chung phải là bội 

của các mẫu. Nhưng để 

cho đơn giản ta thường 

lấy mẫu chung là BCNN 

của các mẫu 

 

HS:  có thể lấy các mẫu: 

80,120… vì các Mc này 

đều là BC của mẫu. 

HS:  làm bài. 

HS:  cơ sở  của việc quy 

đồng mẫu số -là tính 

chất cơ bàn của phân số 

 

 

 

Hoạt động 3: quy đồng mẫu nhiều phân số   

GV:   yêu cầu HS làm 

?2 

HS:  a. BCNN(2;5;3;8)= 

8.5.3= 120 

2.quy đồng mẫu nhiều 

phân số: 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ

QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ I. MỤC TIÊU: HS hiểu thế nào là quy đồng mẫu nhiều phân số và biết cách quy đồng phân số. Có kỹ năng quy đồng mẫu nhiều phân số. II. CHUẨN BỊ : GV: HS: dụng cụ học tập III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Giới thiệu bài học: GV: chúng ta đã biết rút gọn phân số là 1 ứng dụng của tính chất cơ bản của phân số. Hôm nay ta lại xét một ứng dụng khác của tính chất này. Đó là quy đồng mẫu phân số. Ơû tiểu học ta đã biết quy đồng mẫu hai phân số .hôm nay bằng kiến thức đã học chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu và giải thích cách quy đồng mẫu phân số đã học Hoạt động 2: quy đồng mẫu hai phân số GV: cho hai phân số 3 ; 4 5 . 7 1. quy đồng mẫu nhiều phân số: HS: 3 = 3.7 = 21 ; 4

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm