Thành viên idoc2012

Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ

- 10/28/2012
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ

- 10/28/2012
7,914
Báo lỗi

QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ I. MỤC TIÊU: HS hiểu thế nào là quy đồng mẫu nhiều phân số và biết cách quy đồng phân số. Có kỹ năng quy đồng mẫu nhiều phân số. II. CHUẨN BỊ : GV: HS: dụng cụ học tập III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Giới thiệu bài học: GV: chúng ta đã biết rút gọn phân số là 1 ứng dụng của tính chất cơ bản của phân số. Hôm nay ta lại xét một ứng dụng khác của tính chất này. Đó là quy đồng mẫu phân số. Ơû tiểu học ta đã biết quy đồng mẫu hai phân số .hôm nay bằng kiến thức đã học chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu và giải thích cách quy đồng mẫu phân số đã học Hoạt động 2: quy đồng mẫu hai phân số GV: cho hai phân số 3 ; 4 5 . 7 1. quy đồng mẫu nhiều phân số: HS: 3 = 3.7 = 21 ; 4

Nội dung

QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ

I. MỤC TIÊU:

HS hiểu thế nào là quy đồng mẫu nhiều phân số và biết

cách quy đồng phân số.

Có kỹ năng quy đồng mẫu nhiều phân số.

II. CHUẨN BỊ :

GV:

HS: dụng cụ học tập

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: Giới thiệu bài học:

GV: chúng ta đã biết rút gọn phân số là 1 ứng dụng của tính chất cơ bản của

phân số. Hôm nay ta lại xét một ứng dụng khác của tính chất này. Đó là quy

đồng mẫu phân số. Ơû tiểu học ta đã biết quy đồng mẫu hai phân số .hôm nay

bằng kiến thức đã học chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu và giải thích cách quy

đồng mẫu phân số đã học

Hoạt động 2: quy đồng mẫu hai phân số

GV: cho hai phân số 4 3 ;

7 5 .

GV: hãy quy đồng mẫu

hai phân số này?

GV: vậy quy đồng mẫu

hai phân số là gì?

GV: vậy mẫu chung có

quan hệ gì với các mẫu

ban đầu?

GV: tương tự hãy thực

hiện quy đồang mẫu

5 3 ;

8 5

GV: mẫu chung của hai

phân số số là bao nhiêu?

GV: 40 có quan hệ gì

HS: 4 3 =

7.4 7.3 =

28 21 ;

7 5 =

4.7 4.5 =

28 20

HS: quy đồng mẫu hai

phân số là biến đổi hai

phân số đã ch thành hai

phân số tương ứng bằng

nó và có chung mẫu.

HS: MC là BC của các

mẫu

HS: 5 3 =

8.5 8.3 =

40 24

8 5 =

5.8 5.5 =

40 25

HS: MC: 40

HS: MC là BC (5;8)

1. quy đồng mẫu nhiều

phân số:

quy đồng mẫu hai phân

số là biến đổi hai phân

số đã cho thành hai phân

số tương ứng bằng nó và

có chung mẫu.

khi quy đồng mẫu số

mẫu chung phải là bội

của các mẫu. Nhưng để

cho đơn giản ta thường

lấy mẫu chung là BCNN

của các mẫu.

với hai mẫu?

GV: Ta có thể lấy các

mẫu khác được không?

GV: yêu cầu HS: làm

?1

GV: cơ sở của việc quy

đồng mẫu số là gì?

GV: đưa ra nhận xét:

khi quy đồng mẫu số

mẫu chung phải là bội

của các mẫu. Nhưng để

cho đơn giản ta thường

lấy mẫu chung là BCNN

của các mẫu

HS: có thể lấy các mẫu:

80,120… vì các Mc này

đều là BC của mẫu.

HS: làm bài.

HS: cơ sở của việc quy

đồng mẫu số -là tính

chất cơ bàn của phân số

Hoạt động 3: quy đồng mẫu nhiều phân số

GV: yêu cầu HS làm

?2

HS: a. BCNN(2;5;3;8)=

8.5.3= 120

2.quy đồng mẫu nhiều

phân số:

GV: yêu cầu trình bày

trên bảng con .

GV: thu và nậhn xét

bài làm của HS.

GV: chúng ta vừa thực

hiện quy đồng mẫu

nhiều phân số . vậy để

quy đồntg mẫu nhiều

phân số ta thực hiện thế

nào?(mấy bước)

GV: yêu cầu HS làm

b. 2 1 =

60.2 60.1 =

120 60 ;

5 3 =

24.5 24.3 =

120 72 ;

3 2 =

60.2 40.2 =

120 80 ;

8 5 =

15.8 15.5 =

120 45 ;

HS: : 3 bước:

+ bước 1: tìm MC

thường là BCNN.

Bước 2: tìm thừa số phụ

tương ứng: bằng cách

lấy MC chia cho từng

mẫu.

Bước 3: nhân tử và mẫu

của mỗi phân số với

thừa số phụ tương ứng.

HS: thực hiện quy

đồng:

a. quy tắc:

sgk

b. ví dụ:

thực hiện quy đồng:

12 5 và

30 17 ;

- tìm BCNN(12,30)

= 60

- tìm thừa số phụ:

60:12 = 5

60:30=2

- nhân tử và mẫu với

thừ số phụ tươnng

ứng:

12 5 =

5.12 5.5 =

60 25 ;

30 17 =

2.30 2.17 =

60 34

?3 vào phiếu học tập.

Theo từng nhóm.

GV: thu bài lấy bài

đúng nhất trình bày bài

mẫu

12 5 và

30 17 ;

- tìm BCNN(12,30)

= 60

- tìm thừa số phụ:

60:12 = 5

60:30=2

- nhân tử và mẫu với

thừ số phụ tươnng

ứng:

12 5 =

5.12 5.5 =

60 25 ;

30 17 =

2.30 2.17 =

60 34

Hoạt động 4: luyện tập củng cố

1. nêu quy tắc quy đồng mẫu nhiều

phân số có mẫu dương.

2. làm ? 3 b/

3. BT 28 sgk/ 19

GV: lưu ý HS trước khi quy đồng rút

gọn các phân số chưa tối giản.

Hoạt động 5: hướng dẫn về nhà

Học thuộc ácc quy tắc quy đồng nhiều mẫu phân số

Làm các BT còn lại SGK, bài 41, 42, 43 SBT

Chú ý cách trình bày.

Chuẩn bị các BT ở phần luyện tập.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang