Tài liệu

Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : ÔN TẬP CHƯƠNG II

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5636     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : ÔN TẬP CHƯƠNG II - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : ÔN TẬP CHƯƠNG II,MỤC TIÊU: - củng cố cho HS các quy tắc cộng, nhân hai số nguyên, các tính chất của phép cộng và phép nhân. Oân tập các quy tắc chuyển…
background image

 

 

ÔN TẬP CHƯƠNG II 

I. MỤC TIÊU: 

-  củng cố cho HS các quy tắc cộng, nhân hai số nguyên, các 

tính chất của phép cộng và phép nhân. Oân tập các quy tắc 

chuyển vế, dấu ngặoc, tìm bội ước một số nguyên. 

-  Rèn luyện kĩ năng thực hiện phép tính, tìm x, tìm bội ước. 

-  Rèn luyện khả năng tính nhanh chính xác cho HS 

II. CHUẨN BỊ: 

HS:  dụng cụ học tập, bảng con… 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

 

Hoạt động của GV 

Hoạt động của HS 

Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ 

1/ phát biểu quy tắc dấu ngoăc  

và quy tắc chuyển vế. 

2/ nêu các tính chất của phép 

HS:  nêu quy tắc 

 

HS:   

background image

 

 

nhân? 

Hoạt động 2: luyện tập 

1. bài 116 sgk/99 

GV:   yêu cấu hS nêu lại quy tắc 

dấu? 

GV:   gọi HS lên làm bài tập 

 

 

 

GV:   nhân xét 

2. bài 117 sgk/99 

tính: 

GV:   gọi HS lên bảng tính 

 

3. bài 118 sgk/99 

GV:   hướng dẫn cả lớp làm bài 

a. 

 

HS:  +.+ -> +     

(-) .(- )-> + 

         +.(-) ->( )- (-) .+ -> - 

HS:  a. (-4).(-5).(-6) = 20.(-6) = -120 

b. (-3+6).(-4) = 3.(-4) = -12 

c. (-3 –5) .(-3 +5) = -8.2 = -16  

d. (-5 – 13) : ( -6) = -18 : (-6) =3 

 

 

HS:  a. =(-343).(16)= -5488 

b. 625.16 = 10000. 

HS:  a. x=25 

b. x=-5 

c. x=1        

 

background image

 

 

-  chuyển vế –35 

-  tìm thừa số chưa biết 

GV:   gọi HS giải trên bảng 

4. bài 112 sgk/99 

GV:   yêu cầu HS làm theo 

nhóm. 

GV:   nhận xét bài từng nhóm 

GV:   cho HS thử lại kết quả 

 

 

5. bài 119sgk/100 

GV:   ta có thể tính bằng những 

cách nào? 

 

GV:   nêu các tính chất của phép 

nhân? 

GV:   yêu cầu HS tính. 

 

 

HS:  thảo luận theo nhóm đưa ra ra kết quả 

a – 10 = 2a –5  

-10 +5 = 2a –a 

-5 =a 

hay a = -5 

vậy hai số cần tìm là –5, -10 

HS:  C1: thực hiện theo thứ tự phép tính  

C2: áp dụng các tính chất của phép nhân 

để tính nhanh 

HS:  tính gaio hoán, kết hợp, nhân với 1, 

phân phối. 

a. c1: = 180 –150 =30 

c2: = 15.12 – 15.10=15(12 – 10) = 

15.2=30 

b. c1: 45 – 9.18 = 45 – 162 =  - 117 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : ÔN TẬP CHƯƠNG II

MỤC TIÊU: - củng cố cho HS các quy tắc cộng, nhân hai số nguyên, các tính chất của phép cộng và phép nhân. Oân tập các quy tắc chuyển vế, dấu ngặoc, tìm bội ước một số nguyên. - Rèn luyện kĩ năng thực hiện phép tính, tìm x, tìm bội ước. - Rèn luyện khả năng tính nhanh chính xác cho HS II.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm