Thành viên idoc2012

Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : ÔN TẬP CHƯƠNG II

- 10/28/2012
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (5 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : ÔN TẬP CHƯƠNG II

- 10/28/2012
7,509
Báo lỗi

MỤC TIÊU: - củng cố cho HS các quy tắc cộng, nhân hai số nguyên, các tính chất của phép cộng và phép nhân. Oân tập các quy tắc chuyển vế, dấu ngặoc, tìm bội ước một số nguyên. - Rèn luyện kĩ năng thực hiện phép tính, tìm x, tìm bội ước. - Rèn luyện khả năng tính nhanh chính xác cho HS II.

Nội dung

ÔN TẬP CHƯƠNG II

I. MỤC TIÊU:

- củng cố cho HS các quy tắc cộng, nhân hai số nguyên, các

tính chất của phép cộng và phép nhân. Oân tập các quy tắc

chuyển vế, dấu ngặoc, tìm bội ước một số nguyên.

- Rèn luyện kĩ năng thực hiện phép tính, tìm x, tìm bội ước.

- Rèn luyện khả năng tính nhanh chính xác cho HS

II. CHUẨN BỊ:

HS: dụng cụ học tập, bảng con…

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ

1/ phát biểu quy tắc dấu ngoăc

và quy tắc chuyển vế.

2/ nêu các tính chất của phép

HS: nêu quy tắc

HS:

nhân?

Hoạt động 2: luyện tập

1. bài 116 sgk/99

GV: yêu cấu hS nêu lại quy tắc

dấu?

GV: gọi HS lên làm bài tập

GV: nhân xét

2. bài 117 sgk/99

tính:

GV: gọi HS lên bảng tính

3. bài 118 sgk/99

GV: hướng dẫn cả lớp làm bài

a.

HS: +.+ -> + (-) .(- )-> +

+.(-) ->( )- (-) .+ -> -

HS: a. (-4).(-5).(-6) = 20.(-6) = -120

b. (-3+6).(-4) = 3.(-4) = -12

c. (-3 –5) .(-3 +5) = -8.2 = -16

d. (-5 – 13) : ( -6) = -18 : (-6) =3

HS: a. =(-343).(16)= -5488

b. 625.16 = 10000.

HS: a. x=25

b. x=-5

c. x=1

- chuyển vế –35

- tìm thừa số chưa biết

GV: gọi HS giải trên bảng

4. bài 112 sgk/99

GV: yêu cầu HS làm theo

nhóm.

GV: nhận xét bài từng nhóm

GV: cho HS thử lại kết quả

5. bài 119sgk/100

GV: ta có thể tính bằng những

cách nào?

GV: nêu các tính chất của phép

nhân?

GV: yêu cầu HS tính.

HS: thảo luận theo nhóm đưa ra ra kết quả

a – 10 = 2a –5

-10 +5 = 2a –a

-5 =a

hay a = -5

vậy hai số cần tìm là –5, -10

HS: C1: thực hiện theo thứ tự phép tính

C2: áp dụng các tính chất của phép nhân

để tính nhanh

HS: tính gaio hoán, kết hợp, nhân với 1,

phân phối.

a. c1: = 180 –150 =30

c2: = 15.12 – 15.10=15(12 – 10) =

15.2=30

b. c1: 45 – 9.18 = 45 – 162 = - 117

GV: nhận xét

6. bài 120sgk/ 110

GV: khi nào a là bội của b , b

là ước của a?

GV: nêu 3 tính chất chia hết

trong Z?

GV: yêu cầu HS làm bài

c2: 45-19.3 –45 = -19.3= - 117

c. c1:29.6 – 19.16 = 174 – 304 = 130

c2: 29.19-13.29-29.19+19.13= 13(19-

29)

=13.-10 = -130

HS: khi a chia hết cho b

HS: a/ ab và b c => ac

b/ ab =>amb (mZ)

c/ ac và bc => (a+b) c

-2 4 -6 8

3 -6 12 -18 24

-5 10 -20 30 -40

7 -14 28 -42 56

a. có 12 tích

b. có 6 tích > 0, 6 tích < 0

GV: nhậân xét

7.bài 113/99

GV: (hướng dẫn) : tính tổng 9 số

đề cho? Tổng này chia đều cho

3 hàng. Vậy tổng mỗi hàng ?

GV: yêu cầu HS làm bài toán

nhanh chấm lấy điểm 5 bài

nhanh nhất.

GV: sửa bài

c. bội của 6: -6; 12; -18 ; 24; 30; -42

d. ước của 20: 10; -20

HS: tổng 9 số: 9

Vậy tổng 3 số một dòng: 9:3=3

2 3 -2

-3 1 5

4 -1 4

Hoạt động 3: hướng dẫn về nhà

Xem lại các kiến thức đã ôn tập trong 2 tiết qua

Tiết sau kiểm tra một tiết .

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang