Tài liệu

Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : ÔN TẬP CHƯƠNG II TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3365     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : ÔN TẬP CHƯƠNG II TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : ÔN TẬP CHƯƠNG II TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN,MỤC TIÊU: - ôn tập cho HS về tập hợp các số nguyên, giá trị tuyệt đối của số nguyên, các quy tắc cộng trừ nhân hai số nguyên và các…
background image

 

 

ÔN TẬP CHƯƠNG II TẬP HỢP CÁC 

SỐ NGUYÊN 

I. MỤC TIÊU: 

-  ôn tập cho HS về tập hợp các số nguyên, giá trị tuyệt đối của 

số nguyên, các quy tắc cộng trừ nhân hai số nguyên và các 

tính chất cảu phép cộng, phép nhân hai số nguyên. 

-  HS vận dụng các kiến thức trên vào các BT . 

II. CHUẨN BỊ: 

HS:  dụng cụ học tập, bảng con… 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

 

Hoạt động của GV 

Hoạt động của HS 

Hoạt động 1:  lý thuyết 

GV:   yêu cầu HS trả lời các câu 

hỏi 1,2,3 SGK . 

Câu 1:sgk/98   

 

 

HS:  tập Z gồm các số nguyên âm, số 

background image

 

 

hãy viết tập hợp Z các số 

nguyên? Tập Z gồm các bộ phận 

nào? 

GV:   gọi HS trình bày câu 1. 

nhận xét và cho điểm. 

Câu 2: sgk/98 

GV:   yêu cầu HS trả lời câu 2. 

GV:   yêu cầu HS cho VD? 

GV:   nhận xét và cho điểm. 

 

Câu 3: sgk/98 

GV:   yêu cầu HS trả lời câu 3. 

GV:   yêu cầu HS cho VD? 

GV:   nhận xét và cho điểm. 

Câu 4 và 5: sgk/ 98 

GV:   gọi HS trả lời. 

nguyên dương và số 0. 

 

 

 

 

HS:  a. số đối của a là (-a) 

         b. số đối của a có thể là  số nguyên 

âm, số nguyên dương và số 0. 

          c. số 0 là số bằng số đối của nó. 

HS:  a.  

         b. giá trị tuyệt đối  của a có thể là số 

nguyên dương và số 0. 

 

 

HS:   

background image

 

 

Hoạt động 2: luyện tập 

1. bài 107 sgk/98 

GV:   đề bài cho gì?  

GV:   khi cho 1 trục số ta có thể 

xác định được gì?  

GV:   gọi 3 HS lên trình bày3 

câu a, b 

GV:   xác định vị trí các số nhỏ 

hơn? Lớn hơn. 

GV:   gọi 1 HS so sánh 

 

GV:   nhận xét cho điểm. 

2.bài 108sgk /98 

GV:   yêu cầu HS là bài 108 

GV:   hướng dẫn HS chia hai 

trường hợp để tính. 

3.bài 109/ sgk 98 

 

HS:  cho: trục số, các điểm 0,a,b 

HS:  các chiều và điểm gốc. 

 

HS:  xác định các điểm theo yêu cầu. 

HS:  số nhỏ hơn nằm bên trái, lớn hơn nằm 

bên phải. 

HS:  c/ a <0, -a=  =  a

, >0 b= =  b

 

-b<0 

 

 

HS:  với a>0 : -a<a ;–a<0 

Với a<0: -a>a ;–a>0 

 

HS:  -624< -570< -287< 1441< 1596< 

1777> 1850 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : ÔN TẬP CHƯƠNG II TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN

MỤC TIÊU: - ôn tập cho HS về tập hợp các số nguyên, giá trị tuyệt đối của số nguyên, các quy tắc cộng trừ nhân hai số nguyên và các tính chất cảu phép cộng, phép nhân hai số nguyên. - HS vận dụng các kiến thức trên vào các BT . II. CHUẨN BỊ: HS: dụng cụ học tập, bảng con… III. TIẾN TRÌNH

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm