Thành viên idoc2012

Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ

- 09/19/2012
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ

- 09/19/2012
2,843
Báo lỗi

MỤC TIÊU: HS thấy được sự giống và khác của phân số đã học ở tiểu học và khái niệm phân số vừa học. Viết được phân số, biết mọi số nguyên đều là phân số có mẫu là 1. Biết dùng phân số để biểu diễn những nội dung thực tế. II. CHUẨN BỊ : GV: bảng phụ các bài tập củng cố III. TIẾN TRÌNH

Nội dung

MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ

I. MỤC TIÊU:

HS thấy được sự giống và khác của phân số đã học ở tiểu học và

khái niệm phân số vừa học.

Viết được phân số, biết mọi số nguyên đều là phân số có mẫu là 1.

Biết dùng phân số để biểu diễn những nội dung thực tế.

II. CHUẨN BỊ :

GV: bảng phụ các bài tập củng cố

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: giới thiệu chương

GV: ở tiểu học các em

đã học phân số . cho một

VD về phân số?

GV: trong các phân số

trên tử và mẫu đều là

HS: 4 3 ,

5 2 ……

những số tự nhiên khác

0. nếu tử và mẫu là số

nguyên thì có phải là

phân số không? Khái

niệm phân số được mở

rộng như thế nào? Làm

thế nào để so sánh, cộng

hai phân số? … đó là

những nội dung chúng ta

học trong chương này?

Hoạt động 2: khái niệm phân số

GV: yêu cầu HS lấy VD

trong thực tế dùng phân

số 4 3 biểu diễn.?

GV: phân số 4 3 còn là

thương của phép chia 3

cho 4. vậy phân số ở tiểu

HS: nêu VD

1. Khái niệm phân

số:

tổng quát: người ta

gọi b a với a, b Z,

b 0 là một phân số,

a là tử số(tử), b là

học là kết quả của phép

chia 2 số tự nhiên dù số

bị chia có chia hết cho số

chia hay không.

GV: tương tự tìm

thương: –3 : 4?

GV: 5 2 là thương của

phép chia nào?

GV: phân số b a là

thương của phép chia

nào? Điều kiện của b?

GV: vậy thế nào là phân

số?

GV: vậy so với khái

niệm phân số đã học ở

tiểu học thì phân số ở đây

HS: 4 3

HS: là thương của phép

chia –2 cho 5

HS: là thương của của

phép chia a cho b , b 0

HS: phân số có dạng b a với

a, b Z, b 0

HS: ở tiểu học: phân số có

dạng b a với a, b N, b 0

Điểm giống có chung

dạng b a , giống điều kiện b

mẫu số (mẫu) của

phân số

được mở rộng như thế

nào?

GV: yêu cầu HS nêu lại

dạng tổng quát của phân

số.

0

Khác: tử và mẫu không chỉ

là số tự nhiên mà còn là số

nguyên.

Hoạt động 3: ví dụ

GV: cho VD về phân

số? ( có tử bằng 0, tử và

mẫu cùng dấu khác dấu)

GV: yêu cầu HS làm ?1

GV: yêu cầu HS làm ?2

HS: cho VD

HS:

HS: HS trả lời và giải

thích.

a, c là cách viết phân số

2. ví dụ:

3 2 ,

5 3 

….

Nhận xét: số nguyên

a có thể viết là 1 a

GV: 1 4 là 1 phân số, mà

1 4 =4 là 1 số nguyên. Vậy

mọi số nguyên được viết

như thế nào?

GV: đưa ra nhân xét

HS: mọi số nguyên đều

viết được dưới dạng phân

số có mẫu bằng 1

Hoạt động 4: luyện tập củng cố

1. bài 1/SGK

GV: treo bảng phụ các

hình yêu cầu HS: lên

gạch chéo

2. bài 2/SGK

3. bài 5/SGK

HS:

HS: a. 9 2 , b.

4 3 , c.

4 4 , d.

12 1

HS: 7 5 ,

5 7 ,

2 0 

Hoạt động 5: hướng dẫn

về nhà

- Học bài

- Làm các BT còn lại SGK, bài 1,2 , 3 , 4 ,5 , 6, 7 SBT

- Đọc có thể em chưa biết

- Xem lại hai phân số bằng nhau ở tiểu học, xem trước bài 2; hai phân số bằng

nhau

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang