Tài liệu

Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2136     Tải về: 3     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ,MỤC TIÊU: HS thấy được sự giống và khác của phân số đã học ở tiểu học và khái niệm phân số vừa học. Viết được phân số, biết…
background image

 

 

MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ 

I. MỤC TIÊU: 

HS thấy được sự giống và khác của phân số đã học ở tiểu học và 

khái niệm phân số vừa học. 

Viết được phân số, biết mọi số nguyên đều là phân số có mẫu là 1. 

Biết dùng phân số để biểu diễn những nội dung thực tế. 

II. CHUẨN BỊ : 

GV:   bảng phụ các bài tập củng cố 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

 

Hoạt động của GV 

Hoạt động của HS 

Nội dung ghi bảng 

Hoạt động 1: giới thiệu chương 

GV:   ở tiểu học các em 

đã học phân số . cho một 

VD về phân số? 

GV:   trong các phân số 

trên tử và mẫu đều là 

HS:  

4

3 , 

5

2 …… 

 

 

background image

 

 

những số tự nhiên khác 

0. nếu tử và mẫu  là số 

nguyên thì có phải là 

phân số không? Khái 

niệm phân số được mở 

rộng như thế nào? Làm 

thế nào để so sánh, cộng 

hai phân số? … đó là 

những nội dung chúng ta 

học trong chương này? 

Hoạt động 2: khái niệm phân số 

GV:   yêu cầu HS lấy VD 

trong thực tế dùng phân 

số 

4

3  biểu diễn.? 

GV:   phân số 

4

3  còn là 

thương của phép chia 3 

cho 4. vậy phân số ở tiểu 

HS:  nêu VD 

 

 

 

 

 

 

1. Khái niệm phân 

số: 

tổng quát: người ta 

gọi 

b

 với a, b Z, 

b   0 là một phân số, 

a là tử số(tử), b là 

background image

 

 

học là kết quả của phép 

chia 2 số tự nhiên  dù số 

bị chia có chia hết cho số 

chia hay không. 

GV:   tương tự tìm 

thương: –3 : 4? 

GV:   

5

2

là thương của 

phép chia nào? 

GV:  phân số 

b

 là 

thương của phép chia 

nào? Điều kiện của b? 

GV:   vậy thế nào là phân 

số? 

 

GV:   vậy so với khái 

niệm phân số đã học ở 

tiểu học thì phân số ở đây 

 

 

 

HS:  

4

3

  

 

HS:  là thương của phép 

chia –2 cho 5 

HS:  là thương của của 

phép chia a cho b , b  0 

 

HS:  phân số có dạng

b

với 

a, b Z, b   0 

HS:  ở tiểu học: phân số có 

dạng

b

với a, b N, b  0 

Điểm giống có chung 

dạng

b

, giống điều kiện b  

mẫu số (mẫu) của 

phân số 

 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ

MỤC TIÊU: HS thấy được sự giống và khác của phân số đã học ở tiểu học và khái niệm phân số vừa học. Viết được phân số, biết mọi số nguyên đều là phân số có mẫu là 1. Biết dùng phân số để biểu diễn những nội dung thực tế. II. CHUẨN BỊ : GV: bảng phụ các bài tập củng cố III. TIẾN TRÌNH

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm