Tài liệu

Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1681     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ - tài liệu, sách iDoc.VnMỤC TIÊU: - Củng cố các kiến thức: phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số, rút gọn phân số , phân số t
LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CƠ BẢN
CỦA PHÂN SỐ
I. MỤC TIÊU:
- Củng cố các kiến thức: phân số bằng nhau, tính chất cơ bản
của phân số, rút gọn phân số , phân số tối giản.
- Rèn luyn cho HS năng rút gọn, so sánh, lập phân số từ
đẳng thức cho trước, biểu diển phân số bằng đoạn thẳng.
- Phát triển tư duy HS
II. CHUN BỊ:
HS: dụng cụ học tập, bảng con
III. TIẾN TRÌNH DY HỌC:
Hot động của GV Hot động của HS
Hot động 1: kiễm tra bài cũ
GV: nêu quy tắc rút gọn phân
số ? rút gọn phân số dựa trên
HS: muốn rút gọn phân số ta chia cả tử và
mẫu của phân số cho 1 ước chung (khác 1
sở nào?
GV: thế nào là phân stối giản
?
Làm thế nào để biến đổi một
phân số thành phân số tối giản ?
và – 1) của chúng.
dựa trên tính chất cơ bản của phân số
HS: phân số tối giản (hay phân số không
rút gọn được) là phân số mà tử và mẫu ch
có ƯCLN là 1 và – 1
b. nhận xét:
để rút gọn một phân số về dạng tối giản ta
thực hiện chia tử và mẫu của phân số với
UCLN của nó.
Hot động 2: luyện tập
1. bài 23 sgk/15
GV: gi HS đọc đề
GV: trong các sô 0,-3,5 tử số m
có thể nhận giá trị nào?
GV: mu số n có thể nhận
nhng giá trị nào?
GV: Thành lp các phân số và
HS: tử số m nhận cả ba giá trị:0,-3,5
HS: mẫu số n chỉ nhận hai giá trị: -3,5
HS: ta lập được các phân số :
Liên hệ quảng cáo

viết tập hợp B?
GV: gọi 1 hS trình bày
GV: nhận t cho điểm
2 . bài 25 sgk/15
GV: nhận t phân số
39
15
đã tối
giản chưa?
GV: vậy đầu tiên ta phải làm
gì?
GV: ta tìm những phân số bằng
với phân số
39
15
tức là đi tìm
nhng phân số bằng với phân số
vừa thu gọn .
GV: tnh bày lại hướng làm
GV: yeu cấu 1 HS làm các HS
làm vào v
GV: nhận t cho điểm
5
0
;
3
0
3
3
;
5
5
3
5
;
5
3
B=
3
0
,
3
3
,
3
5
;
5
3
HS: phân s
39
15
chưa tối giản
HS: thu gọn đưa về phân số tối giản
HS: đầu tiên rút gọn phân số
39
15
thành
phân số tối giản, tìm những phân số tho
điều kiện là tử và mẫu là số tự nhiên có hia
chữ số bằng v71i phân số tối giản vừa rút
gọn.
HS:
39
15
=
3
:
39
3:15
=
13
5
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ
MỤC TIÊU: - Củng cố các kiến thức: phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số, rút gọn phân số , phân số tối giản. - Rèn luyện cho HS kĩ năng rút gọn, so sánh, lập phân số từ đẳng thức cho trước, biểu diển phân số bằng đoạn thẳng. - Phát triển tư duy HS II. CHUẨN BỊ: HS: dụng cụ học tập
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm