Tài liệu

Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1463     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ,MỤC TIÊU: - Củng cố các kiến thức: phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số, rút gọn phân số , phân số tối giản. - Rèn luyện…
background image

 

 

LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CƠ BẢN 

CỦA PHÂN SỐ 

I. MỤC TIÊU: 

-  Củng cố các kiến thức: phân số bằng nhau, tính chất cơ bản 

của phân số, rút gọn phân số , phân số tối giản. 

-  Rèn luyện cho HS kĩ năng rút gọn, so sánh, lập phân số  từ 

đẳng thức cho trước, biểu diển phân số bằng đoạn thẳng. 

-  Phát triển tư duy HS 

II. CHUẨN BỊ: 

HS:  dụng cụ học tập, bảng con… 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

 

Hoạt động của GV 

Hoạt động của HS 

Hoạt động 1:  kiễm tra bài cũ 

GV:   nêu quy tắc rút gọn phân 

số ? rút gọn phân số dựa trên cơ 

HS:  muốn rút gọn phân số ta chia cả tử và 

mẫu của phân số cho 1 ước chung (khác 1 

background image

 

 

sở nào? 

 

GV:   thế nào là phân số tối giản 

Làm thế nào để biến đổi một 

phân số thành phân số tối giản ? 

và – 1) của chúng. 

dựa trên tính chất cơ bản của phân số 

HS:  phân số tối giản (hay phân số không 

rút gọn được) là phân số mà tử và mẫu chỉ 

có ƯCLN là 1 và – 1 

b. nhận xét: 

để rút gọn một phân số về dạng tối giản ta 

thực hiện chia tử và mẫu của phân số với 

UCLN của nó. 

 

Hoạt động 2: luyện tập 

1. bài 23 sgk/15 

GV:    gọi HS đọc đề 

GV:   trong các sô 0,-3,5 tử số m 

có thể nhận giá trị nào? 

GV:   mẫu số n có thể nhận 

những giá trị nào? 

GV:   Thành lập các phân số và 

 

 

HS:  tử số m nhận cả ba giá trị:0,-3,5 

 

HS:  mẫu số n chỉ nhận hai giá trị: -3,5 

 

HS:  ta lập được các phân số : 

background image

 

 

viết tập hợp B? 

GV:   gọi 1 hS trình bày 

GV:   nhận xét cho điểm 

2 . bài 25 sgk/15 

GV:   nhận xét phân số 

39

15  đã tối 

giản chưa? 

GV:   vậy đầu tiên ta phải làm 

gì? 

GV:   ta tìm những phân số bằng 

với phân số 

39

15  tức là đi tìm 

những phân số bằng với phân số 

vừa thu gọn . 

GV:   trình bày lại hướng làm 

GV:   yeu cấu 1 HS làm các HS 

làm vào vở 

GV:   nhận xét cho điểm 

 

5

0 ;

3

0

  

3

3

 ;

5

5  

3

5

5

3

  

B= 

3

0

,

3

3

 ,

3

5

5

3

  

HS:  phân số 

39

15  chưa tối giản 

 

HS:  thu gọn đưa về phân số tối giản 

 

 

 

 

HS:  đầu tiên rút gọn phân số 

39

15  thành 

phân số tối giản, tìm những phân số thoả 

điều kiện là tử và mẫu là số tự nhiên có hia 

chữ số bằng v71i phân số tối giản vừa rút 

gọn. 

HS:  

39

15 =

3

:

39

3

:

15

=

13

5  

 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ

MỤC TIÊU: - Củng cố các kiến thức: phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số, rút gọn phân số , phân số tối giản. - Rèn luyện cho HS kĩ năng rút gọn, so sánh, lập phân số từ đẳng thức cho trước, biểu diển phân số bằng đoạn thẳng. - Phát triển tư duy HS II. CHUẨN BỊ: HS: dụng cụ học tập

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm