Tài liệu

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập phép chia số có bốn chữ só cho số có một chữ số

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 547     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập phép chia số có bốn chữ só cho số có một chữ số - tài liệu, sách iDoc.Vn- Mục tiêu - Củng cố về thực hiện phép chia số có bốn chữ só cho số có một chữ số, tìm thừa số của phép nhân,
Luyện tập phép chia số có bốn chữ só cho
số có một chữ số
A- Mục tiêu
- Củng cố về thực hiện phép chia số có bốn chữ só cho số có một
chữ số, tìm tha số của phép nhân, giải toán có lời văn, chia nhẩm số
tròn nghìn.
- Rèn KN tính và giải toán cho HS
- GD HS chăm học toán.
B- Đồ dùng
GV : Bảng phụ- Phiếu HT
HS : SGK
C- Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động dạy Hoạt động học
1/ T chức: - hát
2/ Luyện tập:
* Bài 1:- BT yêu cầu gì?
- Gọi 3 HS làm trên bảng
- Chấm, chữa bài.
* Bài 2:- Đọc đề?
- X là thành phần nào của phép
tính?
- Nêu cách tìm X?
- Gọi 2 HS làm trên bảng
- Chữa bài, đánh giá.
- Thực hiện phép chia
- Lp làm phiếu HT
1608 4 2035 5 4218
6
00 402 03 407 01
703
08 35 18
0 0 0
- Tìm X
- thừa số chưa biết
- Lấy tích chia cho thừa số đã biết
- Lp làm nháp
a) X x 7 = 2107 b) 8 x X =
1640
X = 2107 : 7 X =
* Bài 3:- BT cho biết gì?
- BT hỏi gì?
- Muốn tìm số gạo còn lại ta làm
ntn?
- Ta cần tìm gì trước? cách làm?
- Gọi 1 HS làm trên bảng
- Chấm , chữa bài.
* Bài 4: - Đọc đề?
- Nêu cách nhẩm?
- Nhận xét, cho điểm.
1640 : 8
X = 301 X =
205
- HS nêu
- HS nêu
- Lấy số gạo có trừ số gạo đã bán.
- Tìm số gạo đã bán.( lấy số gạo đã
có chia 4)
- Lp làm v
Bài giải
Số gạo đã bán là:
2024 : 4 = 5069 kg)
Cửa hàng còn lại số gạo là:
2024 - 506 = 1518( kg)
Đáp số: 1518 kg
gạo
- Tính nhẩm
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập phép chia số có bốn chữ só cho số có một chữ số
- Mục tiêu - Củng cố về thực hiện phép chia số có bốn chữ só cho số có một chữ số, tìm thừa số của phép nhân, giải toán có lời văn, chia nhẩm số tròn nghìn. - Rèn KN tính và giải toán cho HS - GD HS chăm học toán. B- Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy 1/ Tổ chức: - hát Hoạt động học
Nội dung trích xuất từ tài liệu

Luyện tập phép chia số có bốn chữ só cho

số có một chữ số

A- Mục tiêu

- Củng cố về thực hiện phép chia số có bốn chữ só cho số có một

chữ số, tìm thừa số của phép nhân, giải toán có lời văn, chia nhẩm số

tròn nghìn.

- Rèn KN tính và giải toán cho HS

- GD HS chăm học toán.

B- Đồ dùng

GV : Bảng phụ- Phiếu HT

HS : SGK

C- Các hoạt động dạy học chủ yếu

Hoạt động dạy Hoạt động học

1/ Tổ chức: - hát

2/ Luyện tập:

* Bài 1:- BT yêu cầu gì?

- Gọi 3 HS làm trên bảng

- Chấm, chữa bài.

* Bài 2:- Đọc đề?

- X là thành phần nào của phép

tính?

- Nêu cách tìm X?

- Gọi 2 HS làm trên bảng

- Chữa bài, đánh giá.

- Thực hiện phép chia

- Lớp làm phiếu HT

1608 4 2035 5 4218

6

00 402 03 407 01

703

08 35 18

0 0 0

- Tìm X

- thừa số chưa biết

- Lấy tích chia cho thừa số đã biết

- Lớp làm nháp

a) X x 7 = 2107 b) 8 x X =

1640

X = 2107 : 7 X =

* Bài 3:- BT cho biết gì?

- BT hỏi gì?

- Muốn tìm số gạo còn lại ta làm

ntn?

- Ta cần tìm gì trước? cách làm?

- Gọi 1 HS làm trên bảng

- Chấm , chữa bài.

* Bài 4: - Đọc đề?

- Nêu cách nhẩm?

- Nhận xét, cho điểm.

1640 : 8

X = 301 X =

205

- HS nêu

- HS nêu

- Lấy số gạo có trừ số gạo đã bán.

- Tìm số gạo đã bán.( lấy số gạo đã

có chia 4)

- Lớp làm vở

Bài giải

Số gạo đã bán là:

2024 : 4 = 5069 kg)

Cửa hàng còn lại số gạo là:

2024 - 506 = 1518( kg)

Đáp số: 1518 kg

gạo

- Tính nhẩm

3/ Củng cố:

- Hệ thống nội dung bài ôn.

- Dặn dò: Ôn lại bài.

- Nêu miệng

6000 : 3 =

Nhẩm : 6 nghìn : 3 = 2 nghìn

Vậy : 6000 : 3 = 2000

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 220 Lượt xem: 68604
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 735 Lượt xem: 67331
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 38 Lượt xem: 65440
Có thể bạn quan tâm