Thành viên idoc2012

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập phép chia số có bốn chữ só cho số có một chữ số

- 12/02/2012
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (4 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập phép chia số có bốn chữ só cho số có một chữ số

- 12/02/2012
569
Báo lỗi

- Mục tiêu - Củng cố về thực hiện phép chia số có bốn chữ só cho số có một chữ số, tìm thừa số của phép nhân, giải toán có lời văn, chia nhẩm số tròn nghìn. - Rèn KN tính và giải toán cho HS - GD HS chăm học toán. B- Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy 1/ Tổ chức: - hát Hoạt động học

Nội dung

Luyện tập phép chia số có bốn chữ só cho

số có một chữ số

A- Mục tiêu

- Củng cố về thực hiện phép chia số có bốn chữ só cho số có một

chữ số, tìm thừa số của phép nhân, giải toán có lời văn, chia nhẩm số

tròn nghìn.

- Rèn KN tính và giải toán cho HS

- GD HS chăm học toán.

B- Đồ dùng

GV : Bảng phụ- Phiếu HT

HS : SGK

C- Các hoạt động dạy học chủ yếu

Hoạt động dạy Hoạt động học

1/ Tổ chức: - hát

2/ Luyện tập:

* Bài 1:- BT yêu cầu gì?

- Gọi 3 HS làm trên bảng

- Chấm, chữa bài.

* Bài 2:- Đọc đề?

- X là thành phần nào của phép

tính?

- Nêu cách tìm X?

- Gọi 2 HS làm trên bảng

- Chữa bài, đánh giá.

- Thực hiện phép chia

- Lớp làm phiếu HT

1608 4 2035 5 4218

6

00 402 03 407 01

703

08 35 18

0 0 0

- Tìm X

- thừa số chưa biết

- Lấy tích chia cho thừa số đã biết

- Lớp làm nháp

a) X x 7 = 2107 b) 8 x X =

1640

X = 2107 : 7 X =

* Bài 3:- BT cho biết gì?

- BT hỏi gì?

- Muốn tìm số gạo còn lại ta làm

ntn?

- Ta cần tìm gì trước? cách làm?

- Gọi 1 HS làm trên bảng

- Chấm , chữa bài.

* Bài 4: - Đọc đề?

- Nêu cách nhẩm?

- Nhận xét, cho điểm.

1640 : 8

X = 301 X =

205

- HS nêu

- HS nêu

- Lấy số gạo có trừ số gạo đã bán.

- Tìm số gạo đã bán.( lấy số gạo đã

có chia 4)

- Lớp làm vở

Bài giải

Số gạo đã bán là:

2024 : 4 = 5069 kg)

Cửa hàng còn lại số gạo là:

2024 - 506 = 1518( kg)

Đáp số: 1518 kg

gạo

- Tính nhẩm

3/ Củng cố:

- Hệ thống nội dung bài ôn.

- Dặn dò: Ôn lại bài.

- Nêu miệng

6000 : 3 =

Nhẩm : 6 nghìn : 3 = 2 nghìn

Vậy : 6000 : 3 = 2000

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang