Thành viên idoc2012

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính.

- 04/20/2013
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (5 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính.

- 04/20/2013
3,710
Báo lỗi

- Mục tiêu - HS có biểu tượng về hình tròn, tâm, dường kính, bán kính. Bước đầu biết vẽ hình tròn có tâm và bán kính cho trước. - Rèn KN nhận biết hình tròn và vẽ hình tròn. - GD HS chăm học. B- Đồ dùng GV : Com pa, một số đồ vật ( mô hình) có hình tròn. HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy 1/ Tổ chức: 2/ Bài mới: a) HĐ 1: GT hình tròn. - Đưa ra một số mô hình đã học

Nội dung

Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính.

A- Mục tiêu

- HS có biểu tượng về hình tròn, tâm, dường kính, bán kính. Bước

đầu biết vẽ hình tròn có tâm và bán kính cho trước.

- Rèn KN nhận biết hình tròn và vẽ hình tròn.

- GD HS chăm học.

B- Đồ dùng

GV : Com pa, một số đồ vật ( mô hình) có hình tròn.

HS : SGK

C- Các hoạt động dạy học chủ yếu

Hoạt động dạy Hoạt động học

1/ Tổ chức:

2/ Bài mới:

a) HĐ 1: GT hình tròn.

- Đưa ra một số mô hình đã học.

- Hát

- Gọi tên các hình?

- Chỉ vào mô hình hình tròn: Đầy

là hình tròn.

- Đưa một số đồ vật có mặt là hình

tròn.

- Nêu tên hình?

b) HĐ 2: GT tâm, đường kính, bán

kính.

- vẽ hình tròn ghi rõ tâm, ĐK, BK

như SGK:

- Chỉ vào tâm của hình tròn và GT:

Điểm này gọi là tâm của hình tròn(

tên là O)

- Đoạn thẳng đi qua tâm O và cắt

hình tròn ở hai điểm A và B gọi là

đường kính AB.

- Từ tâm O vẽ đoạn thẳng đi qua

- Hình tam giác, tứ giác, tam

giác....

- Đọc : Hình tròn.

- Hình tròn.

- Đọc : Tâm O

- Đọc: Đường kính AB

- Đọc: Bán kính OM có độ dài

bằng một nửa độ dài AB.

tâm O cắt hình tròn ở điểm m gọi

là bán kính OM của hình tròn tâm

O.

c) HĐ 3: Cách vẽ hình tròn bằng

compa.

- GT chiếc compa.

+ Xác định độ dài bán kính trên

compa. Đặt đầu nhọn của compa

trùng điểm O trên thước, mở dần

compa cho đến khi bút chì chạm

vào vạch số 2cm.

+ Đặt đầu nhọn của com pa và chỗ

muốn đặt tâm hình tròn, giữ chặt

đầu nhọn và quay đầu bút chì 1

vòng, ta dược hình tròn tâm O bán

kính 2cm.

d) HĐ 4: Luyện tập

- quan sát

- thực hành theo HD của GV:

+ Xác định bán kính.

+ Xác định tâm hình tròn

+ Vẽ hình tròn

- Quan sát và trả lời:

a) Hình tròn tâm O, ĐK là MN,

PQ, các BK là: OM, ON, OP, OQ.

b) Hình tròn tâm O, ĐK là AB, bán

kính là OA, OB.

- CD không là đường kính vì CD

* Bài 1:

- Vẽ hình như SGK

- Gọi HS vừa chỉ vừa trả lời câu

hỏi.

- Vì sao CD không gọi là đường

kính của Hình tròn?

* Bài 2:

- Gọi 2 HS lên bảng tự vẽ.

- Quan sát , HD HS vẽ.

- Chữa bài, nhận xét.

* Bài 3:

- Vẽ hình tròn tâm O, đường kính

CD, bán kính OM vào vở?

- Gọi HS chỉ ra câu nào đúng, câu

nào sai?

không đi qua tâm O.

- HS tự vẽ hình vào nháp

- Thực hành vẽ vào vở.

+ Độ dài đoạn thẳng OC dài hơn

độ dài đoạn thẳng OD(Sai. Vì OC

và OD đều là bán kính)

+ Độ dài đoạn thẳng OC ngắn hơn

độ dài đoạn thẳng OM(Sai. Vì OC

và OM đều là bán kính)

+ Độ dài đoạn thẳng OC bằng một

phần hai độ dài đoạn thẳng

CD(Đúng. Vì và bán kính có độ dài

bằng 1/2 dường kính)

3/ Củng cố:

- Độ dài bán kính hình tròn bằng

một phần mấy độ dài đường kính

của HT?

- Độ dài đường kính gấp mấy lần

độ dài bán kính?

+ Dặn dò: Ôn lại bài.

- Bằng 1/2

- Gấp 2 lần

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang