Tài liệu

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2504     Tải về: 5     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính. - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính.,- Mục tiêu - HS có biểu tượng về hình tròn, tâm, dường kính, bán kính. Bước đầu biết vẽ hình tròn có tâm và bán kính cho trước. -…
background image

Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính. 

 

 

A- Mục tiêu 

- HS có biểu tượng về hình tròn, tâm, dường kính, bán kính. Bước 

đầu biết vẽ hình tròn có tâm và bán kính cho trước. 

- Rèn KN nhận biết hình tròn và vẽ hình tròn. 

- GD HS chăm học. 

B- Đồ dùng 

GV : Com pa, một số đồ  vật ( mô hình) có hình tròn. 

HS : SGK 

C- Các hoạt động dạy học chủ yếu 

Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

1/ Tổ chức: 

2/ Bài mới: 

a) HĐ 1: GT hình tròn. 

- Đưa ra một số mô hình đã học. 

- Hát 

 

 

 

background image

- Gọi tên các hình? 

- Chỉ vào mô hình hình tròn: Đầy 

là hình tròn. 

- Đưa một số đồ vật có mặt là hình 

tròn. 

- Nêu tên hình? 

b) HĐ 2: GT tâm, đường kính, bán 

kính

- vẽ hình tròn ghi rõ tâm, ĐK, BK 

như SGK: 

- Chỉ vào tâm của hình tròn và GT: 

Điểm này gọi là tâm của hình tròn( 

tên là O) 

- Đoạn thẳng đi qua tâm O và cắt 

hình tròn ở hai điểm A và B gọi là 

đường kính AB. 

- Từ tâm O vẽ đoạn thẳng đi qua 

- Hình tam giác, tứ giác, tam 

giác.... 

- Đọc : Hình tròn. 

 

- Hình tròn. 

 

 

 

 

- Đọc : Tâm O 

 

 

- Đọc: Đường kính AB 

 

- Đọc: Bán kính OM có độ dài 

bằng một nửa độ dài AB. 

 

background image

tâm O cắt hình tròn ở điểm m gọi 

là bán kính OM của hình tròn tâm 

O. 

c) HĐ 3: Cách vẽ hình tròn bằng 

compa

- GT chiếc compa. 

+ Xác định độ dài bán kính trên 

compa. Đặt đầu nhọn của compa 

trùng điểm O trên thước, mở dần 

compa cho đến khi bút chì chạm 

vào vạch số 2cm. 

+ Đặt đầu nhọn của com pa và chỗ 

muốn đặt tâm hình tròn, giữ chặt 

đầu nhọn và quay đầu bút chì 1 

vòng, ta dược hình tròn tâm O bán 

kính 2cm. 

d) HĐ 4: Luyện tập 

- quan sát 

- thực hành theo HD của GV: 

+ Xác định bán kính. 

+ Xác định tâm hình tròn 

+ Vẽ hình tròn 

 

 

 

 

 

 

- Quan sát và trả lời: 

a) Hình tròn tâm O, ĐK là MN, 

PQ, các BK là: OM, ON, OP, OQ. 

b) Hình tròn tâm O, ĐK là AB, bán 

kính là OA, OB. 

- CD không là đường kính vì CD 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính.

- Mục tiêu - HS có biểu tượng về hình tròn, tâm, dường kính, bán kính. Bước đầu biết vẽ hình tròn có tâm và bán kính cho trước. - Rèn KN nhận biết hình tròn và vẽ hình tròn. - GD HS chăm học. B- Đồ dùng GV : Com pa, một số đồ vật ( mô hình) có hình tròn. HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy 1/ Tổ chức: 2/ Bài mới: a) HĐ 1: GT hình tròn. - Đưa ra một số mô hình đã học

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 195 Lượt xem: 62187
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 31 Lượt xem: 55575
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 566 Lượt xem: 54712
Có thể bạn quan tâm