Thành viên idoc2012

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Diện tích hình vuông

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Diện tích hình vuông

- 12 tháng trước
4,466
Báo lỗi

Mục tiêu - HS biết được qui tắc tính diện tích hình vuông khi biết số đo một cạnh của nó.Vận dụng qui tắc để giải toán có lời văn. - Rèn KN tính toán cho HS - GD HS chăm học để liên hệ thực tế. B Đồ dùng GV : Hình vuông kích thước 3cm. Bảng phụ HS : SGK C Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy 1/Tổ chức: 2/Bài mới: a)HĐ 1: Xây dựng quy tắc tính DT hình vuông - Lấy hình vuông - Lấy

Nội dung

Diện tích hình vuông

A Mục tiêu

- HS biết được qui tắc tính diện tích hình vuông khi biết số đo một

cạnh của nó.Vận dụng qui tắc để giải toán có lời văn.

- Rèn KN tính toán cho HS

- GD HS chăm học để liên hệ thực tế.

B Đồ dùng

GV : Hình vuông kích thước 3cm. Bảng phụ

HS : SGK

C Các hoạt động dạy học chủ yếu

Hoạt động dạy Hoạt động học

1/Tổ chức:

2/Bài mới:

a)HĐ 1: Xây dựng

quy tắc tính DT

hình vuông

- Lấy hình vuông

- Hát

- Lấy HV và quan sát

- 9 ô vuông

đã chuẩn bị.

- HV ABCD gồm

mấy ô vuông ?

- Làm thế nào để

tìm được?

*HD cách tìm:

Mỗi hàng có 3 ô

vuông, có 3 hàng.

Ta lấy số ô vuông

của 1 hàng nhân

với số hàng. Vậy

tất cả có bao nhiêu

ô vuông?

- Mỗi ô vuông có

DT là bao nhiêu ?

-Vậy diện tích HV

ABCD có diện

tích là bao nhiêu

- Ta lấy 3 x 3 hoặc 3 + 3 + 3

- Hình vuông ABCD có tất cả: 3 x 3 = 9 cm2

- Là 1cm2

- HV ABCD có diện tích là 9cm2

-Vài HS nêu: Muốn tính diện tích HV ta lấy độ dài

của một cạnh nhân với chính nó.

- Tính chu vi và diện tích HV.

- HS nêu

- Lớp làm nháp.

Cạnh 3cm 5cm 10cm

cm2 ?

- Y/c HS đo cạnh

của hình vuôngv ?

+ Vậy: 3cm x 3

cm = 9cm2. 9cm2

là diện tích của

HV ABCD. Muốn

tính diện tích HV

ta lấy độ dài của

một cạnh nhân với

chính nó.

b)HĐ 2: Luyện

tập:

*Bài 1: BT yêu

cầu gì?

- Nêu cách tính

chu vi và diện tích

hình vuông?

HV

CV

HV

3x4=12cm 5x4=20cm 10x4=40cm

DTHV 3x3=

3cm2

5x5=25cm2 10x10=100cm2

- Tính DT HV theo cm2

- Đổi số đo cạnh HV theo đơn vị cm.

-Lớp làm phiếu HT

Bài giải

Đổi: 80mm =8cm

Diện tích của tờ giấy hình vuông là:

8 x 8 = 64 (cm)

Đáp số: 64cm.

- HV có chu vi là 20cm

- Tính DT HV

- HS nêu

- Gọi 1 HS làm

trên bảng

- Chữa bài, nhận

xét.

*Bài 2:

BT yêu cầu gì?

- Muốn tính DT

HV theo cm2, ta

cần làm gì?

- Gọi 1 HS làm

bài.

Tóm tắt

Cạnh dài: 80mm

Diện tích:....cm2

- Chấm bài, nhận

xét.

*Bài 3:BT cho

- Cạnh của hình vuông

- Lấy chu vi chia cho 4

- Lớp làm vở

Bài giải

Số đo cạnh của hình vuông là:

20 : 4 = 5 (cm)

Diẹn tích của hình vuông là:

5 x 5 = 25 ( cm2)

Đáp số: 25 cm2

-HS nêu

biết gì?

- BT hỏi gì?

- Nêu quy tắc tính

DT HV?

- Muốn tính được

DT HV ta phải

biết gì?

- BT cho biết chu

vi HV, làm thế

nào để tính được

độ dài 1 cạnh?

- Gọi 1 HS làm

trên bảng

Tóm tắt

Chu vi: 20cm

Diện tích: ...cm2

- Chấm bài, nhận

xét.

3/Củng cố:

- Nêu quy tắc tính

diện tích hình

vuông?

- Dặn dò: Ôn lại

bài.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang