Thành viên idoc2012

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI THỰC HÀNH 4

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/9 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (9 trang)
Thành viên idoc2012

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI THỰC HÀNH 4

- 12 tháng trước
1,576
Báo lỗi

CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN I. Mục tiêu:- HS biết đổi tên và xóa tệp tin - Thực hiện được các thao tác sao chép và di chuyển tệp tin - HS thực hành thành thạo các thao tác với thư mục và tệp tin. II. Chuẩn bị: - Nội dung: Nghiên cứu SGK, SGV - ĐDDH: Phòng máy

Nội dung
Microsoft Word - GA TIN HOC 6 _17_.doc

BÀI THỰC HÀNH 4: CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN

I. Mục tiêu:- HS biết đổi tên và xóa tệp tin

- Thực hiện được các thao tác sao chép và di chuyển tệp tin

- HS thực hành thành thạo các thao tác với thư mục và tệp tin.

II. Chuẩn bị:

- Nội dung: Nghiên cứu SGK, SGV

- ĐDDH: Phòng máy

III. Kiểm tra bài cũ:

?1: Em hãy nêu các thao tác với thư mục và tệp tin?

?2: Em hãy nêu cách đổi tên thư mục, cách tạo thư mục, cách xoá thư mục?

- 2 – 3 HS trả lời. HS khác nhận xét, bổ sung - GV nhận xét cho điểm.

IV. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

* Hoạt động 1: Tổ chức thực hành

- GV chia nhóm HS, mỗi nhóm

3 – 4 HS.

- HS thực hiện chia nhóm

- Yêu cầu mỗi nhóm ngồi một

máy tính như GV đã sắp xếp từ

những tiết thực hành trước.

- Dặn dò HS làm việc nghiêm

túc theo sự hướng dẫn của GV.

- Yêu cầu HS chuẩn bị khởi

động máy tính

- Các nhóm ngồi vào máy của nhóm

mình theo yêu cầu của GV

- HS chú ý

- HS thực hiện khởi động máy

* Hoạt động 2: Thực hành

a) Khởi động My computer:

- GV yêu cầu HS khởi động

My computer (tương tự tiết học

trước)

- Mở một thư mục có chứa ít

nhất 1 tệp tin (My document)

b) Đổi tên tệp tin, xóa tệp tin.

- GV hướng dẫn HS cách đổi

tên tệp tin và xóa tệp tin tương tự

như thư mục.

- HS thực hiện

- HS thực hiện theo y/c của GV

(Nháy đúp chuột vào biểu tượng My

Document)

- HS thực hiện:

+ Nháy phải chuột vào tệp tin

- GV lưu ý HS: Không đổi

phần mở rộng của tệp tin mới.

- GV yêu cầu HS xoá tệp tin

tương tự xóa thư mục.

c) Sao chép tệp tin vào thư

mục khác:

- GV hướng dẫn HS sao chép

tệp tin.

- Yêu cầu HS thực hiện theo

các bước.

d) Di chuyển tệp tin sang thư

mục khác.

- GV hướng dẫn HS thao tác di

chuyển tệp tin.

+ Chọn Rename

+ Gõ tên tệp tin mới

- HS chú ý

- HS thực hiện

- HS thực hiện:

+ Chọn tệp tin cần sao chép

+ Chọn Copy

+ Chuyển đến thư mục sẽ chứa tệp

mới.

+ Chọn Paste

- HS thực hiện:

+ Chọn tệp tin cần di chuyển

- GV lưu ý HS các thao tác này

đối với thư mục cũng tương tự.

e) Xem nội dung tệp và chạy

chương trình:

- GV hướng dẫn HS cách xem

nội dung tệp bằng cách nháy đúp

chuột vào tên hoặc biểu tượng của

tệp tin

- Lưu ý HS: Nếu tệp tin là

chương trình thì khí nháy đúp chuột

chương trình sẽ khởi động.

+ Chọn Cut

+ Chuyển đến thư mục sẽ chứa tệp

mới.

+ Chọn Paste

- HS chú ý

- HS thực hiện:

Mỗi tệp tin sẽ được mở một cửa sổ

riêng.

- HS chú ý

* Hoạt động 3: Tổng kết giờ học – Dặn dò

- Yêu cầu HS các nhóm thực hành lần lượt các thao tác và đổi chéo cho các

thành viên trong nhóm.

- GV yêu cầu HS đóng cửa sổ chương trình rồi tắt máy tính

Vào Start\Turn off Computer\Turn off

- Dặn dò HS về nhà đọc thêm SGK, tiết sau thực hành tiếp.

- Yêu cầu HS dọn vệ sinh phòng TH

Ngày soạn: 09/12/2011

Ngày

dạy:11/12/2011

Tiết 33:

BÀI THỰC HÀNH 4: CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN

I. Mục tiêu:

- HS biết đổi tên và xóa tệp tin

- Thực hiện được các thao tác sao chép và di chuyển tệp tin.

- HS thực hành thành thạo các thao tác với thư mục và tệp tin.

II. Chuẩn bị:

- Nội dung: Nghiên cứu SGK, SGV

- ĐDDH: Phòng máy

III. Kiểm tra bài cũ:

- GV đặt câu hỏi kiểm tra HS:

?1: Em hãy nêu cách sao chép, di chuyển tệp tin?

?2: Hãy thực hiện các thao tác di chuyển tệp tin sang thư mục khác?

- 2 – 3 HS trả lời. HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét cho điểm.

IV. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

* Hoạt động 1: Tổ chức tiết thực hành

- GV chia nhóm HS, mỗi

nhóm 3 – 4 HS. Mỗi nhóm ngồi 1

máy.

- Yêu cầu HS làm việc nghiêm

túc theo sự hướng dẫn của GV.

- Yêu cầu HS chuẩn bị khởi

động máy tính (GV đóng nguồn

điện)

- HS thực hiện, ngồi vào máy của

nhóm mình theo yêu cầu của GV

- HS chú ý

- HS thực hiện khởi động máy

* Hoạt động 2: Thực hành

- GV yêu cầu HS thực hành

các thao tác và GV đã hướng dẫn từ

tiết trước.

- GV đi từng nhóm hướng dẫn

những sai xót cho HS

- Yêu cầu HS làm việc đúng

- HS thực hiện

- HS chú ý

yêu cầu thực hành, không làm việc

khác.

- GV hướng dẫn, uốn nắn cho

HS.

- Yêu cầu HS làm việc nghiêm

túc, đúng với yêu cầu của bài thực

hành.

- Yêu cầu HS làm bài tập tổng

hợp:

- Yêu cầu từng HS làm thực

hành và đổi cho các bạn thành viên

trong nhóm.

- GV hướng dẫn HS các nhóm

làm việc

- Yêu cầu HS chú ý quan sát

- HS làm việc theo yêu cầu của GV.

- HS chú ý, làm việc

- HS làm bài tập tổng hợp:

+ Tạo 2 thư mục với tên là Album cua

em và NgocHa trong thư mục My

Document.

+ Mở một thư mục khác có chứa ít

nhất một tệp tin. Sao chép tệp tin đó vào thư

mục Album cua em.

+ Di chuyển tệp tin từ thư mục

Album cua em sang thư mục NgocHa

+ Đổi tên tệp tin vừa được di chuyển

vào thư mục NgocHa sau đó xoá tệp tin đó.

+ Xoá cả 2 thư mục Album cua em và

thư mục NgocHa.

- HS thực hiện

bạn làm và có nhận xét đánh giá kết

quả của các thành viên trong nhóm.

- GV khuyến khích những HS

thực hành tốt, có khen chê rõ ràng

và có nhận xét kết quả.

- HS chú ý

* Hoạt động 3: Tổng kết bài thực hành – Dặn dò

- GV yêu cầu HS đóng cửa sổ làm việc, tắt máy tính theo lệnh tắt máy:

Vào Start\Turn off Computer\Turn off

- Nhận xét tiết học thực hành, nêu ưu, khuyết điểm của các nhóm.

- Yêu cầu HS dọn vệ sinh phòng TH

- Nhắc nhở HS về nhà ôn tập chuẩn bị cho tiết kiểm tra thực hành và kiểm

tra học kì.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang