Tài liệu

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI THỰC HÀNH 4

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1459     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 9
Tài liệu GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI THỰC HÀNH 4 - tài liệu, sách iDoc.Vn
GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI THỰC HÀNH 4
CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN I. Mục tiêu:- HS biết đổi tên và xóa tệp tin - Thực hiện được các thao tác sao chép và di chuyển tệp tin - HS thực hành thành thạo các thao tác với thư mục và tệp tin. II. Chuẩn bị: - Nội dung: Nghiên cứu SGK, SGV - ĐDDH: Phòng máy
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - GA TIN HOC 6 _17_.doc

BÀI THỰC HÀNH 4: CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN

I. Mục tiêu:- HS biết đổi tên và xóa tệp tin

- Thực hiện được các thao tác sao chép và di chuyển tệp tin

- HS thực hành thành thạo các thao tác với thư mục và tệp tin.

II. Chuẩn bị:

- Nội dung: Nghiên cứu SGK, SGV

- ĐDDH: Phòng máy

III. Kiểm tra bài cũ:

?1: Em hãy nêu các thao tác với thư mục và tệp tin?

?2: Em hãy nêu cách đổi tên thư mục, cách tạo thư mục, cách xoá thư mục?

- 2 – 3 HS trả lời. HS khác nhận xét, bổ sung - GV nhận xét cho điểm.

IV. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

* Hoạt động 1: Tổ chức thực hành

- GV chia nhóm HS, mỗi nhóm

3 – 4 HS.

- HS thực hiện chia nhóm

- Yêu cầu mỗi nhóm ngồi một

máy tính như GV đã sắp xếp từ

những tiết thực hành trước.

- Dặn dò HS làm việc nghiêm

túc theo sự hướng dẫn của GV.

- Yêu cầu HS chuẩn bị khởi

động máy tính

- Các nhóm ngồi vào máy của nhóm

mình theo yêu cầu của GV

- HS chú ý

- HS thực hiện khởi động máy

* Hoạt động 2: Thực hành

a) Khởi động My computer:

- GV yêu cầu HS khởi động

My computer (tương tự tiết học

trước)

- Mở một thư mục có chứa ít

nhất 1 tệp tin (My document)

b) Đổi tên tệp tin, xóa tệp tin.

- GV hướng dẫn HS cách đổi

tên tệp tin và xóa tệp tin tương tự

như thư mục.

- HS thực hiện

- HS thực hiện theo y/c của GV

(Nháy đúp chuột vào biểu tượng My

Document)

- HS thực hiện:

+ Nháy phải chuột vào tệp tin

- GV lưu ý HS: Không đổi

phần mở rộng của tệp tin mới.

- GV yêu cầu HS xoá tệp tin

tương tự xóa thư mục.

c) Sao chép tệp tin vào thư

mục khác:

- GV hướng dẫn HS sao chép

tệp tin.

- Yêu cầu HS thực hiện theo

các bước.

d) Di chuyển tệp tin sang thư

mục khác.

- GV hướng dẫn HS thao tác di

chuyển tệp tin.

+ Chọn Rename

+ Gõ tên tệp tin mới

- HS chú ý

- HS thực hiện

- HS thực hiện:

+ Chọn tệp tin cần sao chép

+ Chọn Copy

+ Chuyển đến thư mục sẽ chứa tệp

mới.

+ Chọn Paste

- HS thực hiện:

+ Chọn tệp tin cần di chuyển

- GV lưu ý HS các thao tác này

đối với thư mục cũng tương tự.

e) Xem nội dung tệp và chạy

chương trình:

- GV hướng dẫn HS cách xem

nội dung tệp bằng cách nháy đúp

chuột vào tên hoặc biểu tượng của

tệp tin

- Lưu ý HS: Nếu tệp tin là

chương trình thì khí nháy đúp chuột

chương trình sẽ khởi động.

+ Chọn Cut

+ Chuyển đến thư mục sẽ chứa tệp

mới.

+ Chọn Paste

- HS chú ý

- HS thực hiện:

Mỗi tệp tin sẽ được mở một cửa sổ

riêng.

- HS chú ý

* Hoạt động 3: Tổng kết giờ học – Dặn dò

- Yêu cầu HS các nhóm thực hành lần lượt các thao tác và đổi chéo cho các

thành viên trong nhóm.

- GV yêu cầu HS đóng cửa sổ chương trình rồi tắt máy tính

Vào Start\Turn off Computer\Turn off

- Dặn dò HS về nhà đọc thêm SGK, tiết sau thực hành tiếp.

- Yêu cầu HS dọn vệ sinh phòng TH

Ngày soạn: 09/12/2011

Ngày

dạy:11/12/2011

Tiết 33:

BÀI THỰC HÀNH 4: CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN

I. Mục tiêu:

- HS biết đổi tên và xóa tệp tin

- Thực hiện được các thao tác sao chép và di chuyển tệp tin.

- HS thực hành thành thạo các thao tác với thư mục và tệp tin.

II. Chuẩn bị:

- Nội dung: Nghiên cứu SGK, SGV

- ĐDDH: Phòng máy

III. Kiểm tra bài cũ:

- GV đặt câu hỏi kiểm tra HS:

?1: Em hãy nêu cách sao chép, di chuyển tệp tin?

?2: Hãy thực hiện các thao tác di chuyển tệp tin sang thư mục khác?

- 2 – 3 HS trả lời. HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét cho điểm.

IV. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

* Hoạt động 1: Tổ chức tiết thực hành

- GV chia nhóm HS, mỗi

nhóm 3 – 4 HS. Mỗi nhóm ngồi 1

máy.

- Yêu cầu HS làm việc nghiêm

túc theo sự hướng dẫn của GV.

- Yêu cầu HS chuẩn bị khởi

động máy tính (GV đóng nguồn

điện)

- HS thực hiện, ngồi vào máy của

nhóm mình theo yêu cầu của GV

- HS chú ý

- HS thực hiện khởi động máy

* Hoạt động 2: Thực hành

- GV yêu cầu HS thực hành

các thao tác và GV đã hướng dẫn từ

tiết trước.

- GV đi từng nhóm hướng dẫn

những sai xót cho HS

- Yêu cầu HS làm việc đúng

- HS thực hiện

- HS chú ý

yêu cầu thực hành, không làm việc

khác.

- GV hướng dẫn, uốn nắn cho

HS.

- Yêu cầu HS làm việc nghiêm

túc, đúng với yêu cầu của bài thực

hành.

- Yêu cầu HS làm bài tập tổng

hợp:

- Yêu cầu từng HS làm thực

hành và đổi cho các bạn thành viên

trong nhóm.

- GV hướng dẫn HS các nhóm

làm việc

- Yêu cầu HS chú ý quan sát

- HS làm việc theo yêu cầu của GV.

- HS chú ý, làm việc

- HS làm bài tập tổng hợp:

+ Tạo 2 thư mục với tên là Album cua

em và NgocHa trong thư mục My

Document.

+ Mở một thư mục khác có chứa ít

nhất một tệp tin. Sao chép tệp tin đó vào thư

mục Album cua em.

+ Di chuyển tệp tin từ thư mục

Album cua em sang thư mục NgocHa

+ Đổi tên tệp tin vừa được di chuyển

vào thư mục NgocHa sau đó xoá tệp tin đó.

+ Xoá cả 2 thư mục Album cua em và

thư mục NgocHa.

- HS thực hiện

bạn làm và có nhận xét đánh giá kết

quả của các thành viên trong nhóm.

- GV khuyến khích những HS

thực hành tốt, có khen chê rõ ràng

và có nhận xét kết quả.

- HS chú ý

* Hoạt động 3: Tổng kết bài thực hành – Dặn dò

- GV yêu cầu HS đóng cửa sổ làm việc, tắt máy tính theo lệnh tắt máy:

Vào Start\Turn off Computer\Turn off

- Nhận xét tiết học thực hành, nêu ưu, khuyết điểm của các nhóm.

- Yêu cầu HS dọn vệ sinh phòng TH

- Nhắc nhở HS về nhà ôn tập chuẩn bị cho tiết kiểm tra thực hành và kiểm

tra học kì.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
tìm hiểu hệ điều hành Android Lượt tải: 187 Lượt xem: 8706
Giáo trình môn công nghệ phần mềm Lượt tải: 125 Lượt xem: 8017
Hướng Dẫn Sử Dụng Audacity 1.3.4 Lượt tải: 124 Lượt xem: 5145
Câu hỏi trắc nghiệm hệ điều hành Lượt tải: 58 Lượt xem: 5121