Tài liệu

Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 44: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA (TT)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1130     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 44: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA (TT) - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 44: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA (TT),Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh nắm được giữa cây xanh với môi trường có mối liên quan chặt chẽ - Khi điều kiện sống thay đổi thì…
background image

Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 44: TỔNG KẾT VỀ 

CÂY CÓ HOA (TT) 

 

I.Mục tiêu: 

Kiến thức: 

-  Học sinh nắm được  giữa cây  xanh  với  môi trường 

có mối liên quan chặt chẽ 

-  Khi  điều  kiện  sống  thay  đổi  thì  cây  xanh  biến  đổi 

thích nghi với đời sống 

-  Thực  vật  thích  nghi  với  đời  sống  nên  nó  phân  bố 

rộng rãi khắp nơi trên trái đất( 

Kĩ năng: 

-  Quan sát, so sánh. 

Thái độ: 

-  Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên. 

II.Phương tiện:

 

background image

-  Tranh vẽ hình 36.2 

-  Mẫu vật: cây bèo tây. 

III.Tiến trình: 

Kiểm tra bài cũ:  không kiểm tra 

Bài mới: 

II. CÂY VỚI MÔI TRƯỜNG 

 

Hoạt động của giáo viên 

Hoạt động của học sinh 

HĐ  1

.(7’):  Tìm  hiểu  các  cây 

sống dưới nước 

- Giáo  viên  thông  tin  cho  học 

sinh  biết  được  cây  sống  dưới 

nước  chịu  một  số  ảnh  hưởng 

của  môi  trường  sống  (Thiếu 

oxi) 

- Yêu  cầu  học  sinh  quan  sát 

I.Các cây sống dưới nước 

- Học  sinh  quan  sát  tranh, 

mẫu vật một số cây sống dưới 

nước. 

- Học sinh đọc lệnh trong sách 

giáo khoa 

  Thảo luận theo yêu cầu. 

- Đại diện nhóm  trình bày kết 

background image

hình 36.2 

- Yêu  cầu  học  sinh  thảo  luận, 

thực  hiện  lệnh sách  giáo khoa 

trang 119. 

 

- Giáo  viên  nhận  xét  kết  quả 

thảo luận của từng nhóm. 

quả thảo luận, các  nhóm  khác 

bổ  sung  hoàn  chỉnh  câu  trả 

lời. 

 

 

-  Học  sinh  rút  ra  kết  luận  về 

đặc  điểm  của  những  cây  sống 

dưới nước. 

 

 Tiểu kết: 

Gồm  hai  nhóm:  nổi  trên  mặt  nước  và  chìm  trong 

nước

 

Hoạt động của giáo viên 

Hoạt động của học sinh 

HĐ2

(8’):  Tìm  hiểu  về  các 

cây sống trên cạn 

Giáo  viên  yêu  cầu  học  sinh 

II.Các cây sống trên cạn 

-  Học sinh đọc thông tin trong 

sách giáo khoa 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 44: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA (TT)

Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh nắm được giữa cây xanh với môi trường có mối liên quan chặt chẽ - Khi điều kiện sống thay đổi thì cây xanh biến đổi thích nghi với đời sống - Thực vật thích nghi với đời sống nên nó phân bố rộng rãi khắp nơi trên trái đất( Kĩ năng: - Quan sát, so sánh. Thái độ: - Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên. II.Phương tiện:

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1130     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 32552
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 32492
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 251 Lượt xem: 28421
Có thể bạn quan tâm
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 251 Lượt xem: 28421
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 28320
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 13 Lượt xem: 23003
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 21805
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 470 Lượt xem: 20215