Thành viên idoc2012

Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 44: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA (TT)

- 12/22/2012
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (7 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 44: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA (TT)

- 12/22/2012
1,578
Báo lỗi

Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh nắm được giữa cây xanh với môi trường có mối liên quan chặt chẽ - Khi điều kiện sống thay đổi thì cây xanh biến đổi thích nghi với đời sống - Thực vật thích nghi với đời sống nên nó phân bố rộng rãi khắp nơi trên trái đất( Kĩ năng: - Quan sát, so sánh. Thái độ: - Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên. II.Phương tiện:

Nội dung

Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 44: TỔNG KẾT VỀ

CÂY CÓ HOA (TT)

I.Mục tiêu:

Kiến thức:

- Học sinh nắm được giữa cây xanh với môi trường

có mối liên quan chặt chẽ

- Khi điều kiện sống thay đổi thì cây xanh biến đổi

thích nghi với đời sống

- Thực vật thích nghi với đời sống nên nó phân bố

rộng rãi khắp nơi trên trái đất(

Kĩ năng:

- Quan sát, so sánh.

Thái độ:

- Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên.

II.Phương tiện:

- Tranh vẽ hình 36.2

- Mẫu vật: cây bèo tây.

III.Tiến trình:

Kiểm tra bài cũ: không kiểm tra

Bài mới:

II. CÂY VỚI MÔI TRƯỜNG

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

HĐ 1.(7’): Tìm hiểu các cây

sống dưới nước

- Giáo viên thông tin cho học

sinh biết được cây sống dưới

nước chịu một số ảnh hưởng

của môi trường sống (Thiếu

oxi)

- Yêu cầu học sinh quan sát

I.Các cây sống dưới nước

- Học sinh quan sát tranh,

mẫu vật một số cây sống dưới

nước.

- Học sinh đọc lệnh trong sách

giáo khoa

 Thảo luận theo yêu cầu.

- Đại diện nhóm trình bày kết

hình 36.2

- Yêu cầu học sinh thảo luận,

thực hiện lệnh sách giáo khoa

trang 119.

- Giáo viên nhận xét kết quả

thảo luận của từng nhóm.

quả thảo luận, các nhóm khác

bổ sung hoàn chỉnh câu trả

lời.

- Học sinh rút ra kết luận về

đặc điểm của những cây sống

dưới nước.

 Tiểu kết:

Gồm hai nhóm: nổi trên mặt nước và chìm trong

nước

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

HĐ2(8’): Tìm hiểu về các

cây sống trên cạn

Giáo viên yêu cầu học sinh

II.Các cây sống trên cạn

- Học sinh đọc thông tin trong

sách giáo khoa

nghiên cứu thông tin trong

sách giáo khoa.

- Giáo viên đặt câu hỏi gợi ý:

+ Ở nơi khô hạn, vì sao rễ cây

lại ăn sâu lan rộng?

+ Lá cây thường có đặc điểm

thích nghi như thế nào?

+ Các cây mọc trong vùng

thung lũng hay rừng có đặc

điểm gì? Tại sao?

- Giáo viên nhận xét câu trả

lời của học sinh -> chỉnh sửa

hoàn thiện các ý

- Học sinh trả lời các câu hỏi

gợi ý của giáo viên.

- 1, 2 học sinh trả lời, các học

sinh còn lại nhận xét bổ sung.

-> Rút ra kết luận về đặc điểm

của cây sống ở môi trường cạn

 Tiểu kết:

Các cây sống trên cạn luôn phụ thuộc vào các yếu

tố: nước, khí hậu, các loại đất

Gồm hai nhóm: cây ưa sáng và cây ưa bóng

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

HĐ 3(8’): Tìm hiểu về các

cây sống trong những môi

trường đặc biệt

- Yêu cầu học sinh đọc thông

tin trong sách giáo khoa và

quan sát hình 36.4

- Đặt câu hỏi gợi ý:

+ Thế nào là môi trường sống

đặt biệt?

+ Kể tên những cây sống ở

những môi trường này mà em

biết?

+ Phân tích đặc điểm phù hợp

III.Các cây sống trong

những môi trường đặc biệt

- Học sinh đọc thông tin trong

sách giáo khoa và quan sát

hình 36.4

- Học sinh thảo luận, trả lời

các câu hỏi gợi ý của giáo

viên.

- Đại diện nhóm trình bày ->

các nhóm khác nhận xét bổ

với môi trường sống ở những

cây này?

- Yêu cầu học sinh rút ra kết

luận chung về sự thống nhất

giữa cơ thể thực vật và môi

trường.

sung

-> rút ra kết luận chung về sự

thống nhất giữa cơ thể thực

vật và môi trường.

 Tiểu kết:

Các cây sống trong những môi trường đặc biệt rễ,

thân và lá có những biến đổi đảm nhận các chức

năng khác nhau

IV.Kiểm tra – đánh giá (5’):

- Học sinh đọc phần kết luận chung trong sách giáo

khoa.

- Đọc mục “Em có biết?”

V.Hoạt động nối tiếp(1’):

- Học bài

- Hoàn thành các bài tập còn lại trong sách bài tập

- Xem trước bài “Tảo”

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang