Tài liệu

Giáo án môn sinh lớp 6 Tiết 36: THỤ PHẤN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1991     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Giáo án môn sinh lớp 6 Tiết 36: THỤ PHẤN - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án môn sinh lớp 6 Tiết 36: THỤ PHẤN,Tiết 36: THỤ PHẤN I.Mục tiêu: Kiến thức: - Phát biểu được khái niệm thụ phấn - Nêu được những đặc điểm chính của hoa tự thụ…
Giáo án môn sinh lớp 6 -
Tiết 36: THPHẤN
I.Mục tiêu:
Kiến thức:
- Phát biểu được khái niệm thphấn
- Nêu được những đặc điểm chính của hoa tự thụ
phấn. Phân biệt hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn .
- Nhận biết những đặc điểm chính của hoa thích hợp
với lối thụ phấn nhờ sâu bọ
Kĩ năng:
Rèn luyn và củng cố các kĩ năng:
- Làm việc độc lập và m việc theo nhóm.
- Quan sát mẫu vật, tranh vẽ.
Thái độ:
- Yêu và bo vệ thiên nhiên.
II.Phương tiện:
- Mẫu vật : hoa tự thụ phấn.
hoa thụ phấn nhờ sâu bọ
- Tranh v: cấu tạo hoa đỏ, hoa thụ phấn nhờ u
b
IV.Hoạt động dạy học:
1/Kim tra bài cũ: Không kiểm tra
2/Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1(20’): Tìm hiểu vhoa
t thụ phấn và hoa giao
phấn
- Giáo viên hư
ớng dẫn học
sinh quan sát hình 30.1 sách
giáo khoa trang 99.
- Yêu c
u học sinh thực hiện
lệnh trong sách giáo khoa.
I. Hoa t thụ phấn và hoa
giao phn
- Học sinh quan t H30.1
trang 99 sách giáo khoa.
- Th
ực hiện theo lệnh trong
sách giáo khoa
- H
ọc sinh trả lời, lớp nhận
Liên hệ quảng cáo

- Giáo viên đ
ặt vấn đề: Hoa tự
thụ phấn cần có những điều
kiện nào? Đặc điểm của hoa
tự thụ phấn?
- Giáo viên tiếp tục yêu c
ầu
học sinh đọc thông tin trong
sách giáo khoa, thảo luận và
thực hiện lệnh.
- Giáo viên kết luận: Thế n
ào
là hoa giao phấn?
xét bsung -> Rút ra kết luận
về đặc đim hoa tự thụ phấn.
- H
ọc sinh đọc thông tin trong
sách giáo khoa và thực hiện
thảo luận nhóm trả lời câu hỏi
- H
ọc sinh đại diện nhóm
trình bày, các nhóm khác nhận
xét bsung -> Rút ra kết luận
về đặc điểm của hoa giao phấn
Tiểu kết:
- Thphấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu
nhu
Hoa có ht phấn rơi vào đầu nhuỵ của chính hoa
đó gọi là hoa tự thụ phấn.
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án môn sinh lớp 6 Tiết 36: THỤ PHẤN

Tiết 36: THỤ PHẤN I.Mục tiêu: Kiến thức: - Phát biểu được khái niệm thụ phấn - Nêu được những đặc điểm chính của hoa tự thụ phấn. Phân biệt hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn . - Nhận biết những đặc điểm chính của hoa thích hợp với lối thụ phấn nhờ sâu bọ Kĩ năng: Rèn luyện và củng cố các kĩ năng:

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1991     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1172 Lượt xem: 57375
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 317 Lượt xem: 36984
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34144
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34144
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 34076
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29662
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 24542
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 10 Lượt xem: 23316