Thành viên idoc2012

Giáo án môn sinh lớp 6 Tiết 36: THỤ PHẤN

- 11/18/2012
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án môn sinh lớp 6 Tiết 36: THỤ PHẤN

- 11/18/2012
2,140
Báo lỗi

Tiết 36: THỤ PHẤN I.Mục tiêu: Kiến thức: - Phát biểu được khái niệm thụ phấn - Nêu được những đặc điểm chính của hoa tự thụ phấn. Phân biệt hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn . - Nhận biết những đặc điểm chính của hoa thích hợp với lối thụ phấn nhờ sâu bọ Kĩ năng: Rèn luyện và củng cố các kĩ năng:

Nội dung

Giáo án môn sinh lớp 6 -

Tiết 36: THỤ PHẤN

I.Mục tiêu:

Kiến thức:

- Phát biểu được khái niệm thụ phấn

- Nêu được những đặc điểm chính của hoa tự thụ

phấn. Phân biệt hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn .

- Nhận biết những đặc điểm chính của hoa thích hợp

với lối thụ phấn nhờ sâu bọ

Kĩ năng:

Rèn luyện và củng cố các kĩ năng:

- Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

- Quan sát mẫu vật, tranh vẽ.

Thái độ:

- Yêu và bảo vệ thiên nhiên.

II.Phương tiện:

- Mẫu vật : hoa tự thụ phấn.

hoa thụ phấn nhờ sâu bọ

- Tranh vẽ : cấu tạo hoa bí đỏ, hoa thụ phấn nhờ sâu

bọ

IV.Hoạt động dạy học:

1/Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra

2/Bài mới:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

HĐ 1(20’): Tìm hiểu về hoa

tự thụ phấn và hoa giao

phấn

- Giáo viên hướng dẫn học

sinh quan sát hình 30.1 sách

giáo khoa trang 99.

- Yêu cầu học sinh thực hiện

lệnh trong sách giáo khoa.

I. Hoa tự thụ phấn và hoa

giao phấn

- Học sinh quan sát H30.1

trang 99 sách giáo khoa.

- Thực hiện theo lệnh trong

sách giáo khoa

- Học sinh trả lời, lớp nhận

- Giáo viên đặt vấn đề: Hoa tự

thụ phấn cần có những điều

kiện nào? Đặc điểm của hoa

tự thụ phấn?

- Giáo viên tiếp tục yêu cầu

học sinh đọc thông tin trong

sách giáo khoa, thảo luận và

thực hiện lệnh.

- Giáo viên kết luận: Thế nào

là hoa giao phấn?

xét bổ sung -> Rút ra kết luận

về đặc điểm hoa tự thụ phấn.

- Học sinh đọc thông tin trong

sách giáo khoa và thực hiện

thảo luận nhóm trả lời câu hỏi

- Học sinh đại diện nhóm

trình bày, các nhóm khác nhận

xét bổ sung -> Rút ra kết luận

về đặc điểm của hoa giao phấn

Tiểu kết:

- Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu

nhuỵ

Hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhuỵ của chính hoa

đó gọi là hoa tự thụ phấn.

Hoa có hạt phấn chuyển đến đầu nhuỵ của hoa

khác gọi là hoa giao phấn.

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

HĐ 2(19’): Tìm hiểu về đặc

điểm của hoa phụ phấn nhờ

sâu bọ.

- Giáo viên hướng dẫn học

sinh quan sát mẫu vật và tranh

vẽ

- Yêu cầu học sinh thực hiện

lệnh sách giáo khoa trang 100

- Giáo viên treo tranh một số

hoa thụ phấn nhờ sâu bọ

- Giáo viên nhận xét, bổ sung

-> Đặc điểm chính của hoa

II.Đặc điểm của hoa phụ

phấn nhờ sâu bọ

- Học sinh quan sát mẫu vật +

tranh vẽ hình 30.2 trang 99

- Thảo luận nhóm trả lời câu

hỏi sách giáo khoa trang 100

- Học sinh tiếp tục quan sát

tranh

- Học sinh đại diện nhóm

trình bày kết quả -> lớp nhận

xét bổ sung -> rút ra kết luận

thụ phấn nhờ sâu bọ? về đặc điểm của hoa thụ phấn

nhờ sâu bọ

Tiểu kết:

Những hoa thụ phấn nhờ sâu bọ thường có các đặc

điểm sau:

+ Màu sắc sặc sỡ

+Hương thơm mật ngọt

+Hạt phấn có gai

+Đầu nhuỵ có chất dính

IV.Kiểm tra đánh giá( 5’):

- Đọc kết luận SGK

- Thụ phấn là gì?

- Thế nào là hoa tự thụ phấn? Hoa giao phấn khác

với hoa tự thụ phấn ở điểm nào ?

- Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ ?

V.Hoạt động nối tiếp(1’):

- Chuẩn bị hoa ngô, hoa bí ngô…cho bài học sau

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang