Tài liệu

Giáo án môn sinh lớp 6 Tiết 36: THỤ PHẤN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2043     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Giáo án môn sinh lớp 6 Tiết 36: THỤ PHẤN - tài liệu, sách iDoc.VnTiết 36: THỤ PHẤN I.Mục tiêu: Kiến thức: - Phát biểu được khái niệm thụ phấn - Nêu được những đặc điểm chính
Giáo án môn sinh lớp 6 -
Tiết 36: THPHẤN
I.Mục tiêu:
Kiến thức:
- Phát biểu được khái niệm thphấn
- Nêu được những đặc điểm chính của hoa tự thụ
phấn. Phân biệt hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn .
- Nhận biết những đặc điểm chính của hoa thích hợp
với lối thụ phấn nhờ sâu bọ
Kĩ năng:
Rèn luyn và củng cố các kĩ năng:
- Làm việc độc lập và m việc theo nhóm.
- Quan sát mẫu vật, tranh vẽ.
Thái độ:
- Yêu và bo vệ thiên nhiên.
II.Phương tiện:
- Mẫu vật : hoa tự thụ phấn.
hoa thụ phấn nhờ sâu bọ
- Tranh v: cấu tạo hoa đỏ, hoa thụ phấn nhờ u
b
IV.Hoạt động dạy học:
1/Kim tra bài cũ: Không kiểm tra
2/Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1(20’): Tìm hiểu vhoa
t thụ phấn và hoa giao
phấn
- Giáo viên hư
ớng dẫn học
sinh quan sát hình 30.1 sách
giáo khoa trang 99.
- Yêu c
u học sinh thực hiện
lệnh trong sách giáo khoa.
I. Hoa t thụ phấn và hoa
giao phn
- Học sinh quan t H30.1
trang 99 sách giáo khoa.
- Th
ực hiện theo lệnh trong
sách giáo khoa
- H
ọc sinh trả lời, lớp nhận
- Giáo viên đ
ặt vấn đề: Hoa tự
thụ phấn cần có những điều
kiện nào? Đặc điểm của hoa
tự thụ phấn?
- Giáo viên tiếp tục yêu c
ầu
học sinh đọc thông tin trong
sách giáo khoa, thảo luận và
thực hiện lệnh.
- Giáo viên kết luận: Thế n
ào
là hoa giao phấn?
xét bsung -> Rút ra kết luận
về đặc đim hoa tự thụ phấn.
- H
ọc sinh đọc thông tin trong
sách giáo khoa và thực hiện
thảo luận nhóm trả lời câu hỏi
- H
ọc sinh đại diện nhóm
trình bày, các nhóm khác nhận
xét bsung -> Rút ra kết luận
về đặc điểm của hoa giao phấn
Tiểu kết:
- Thphấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu
nhu
Hoa có ht phấn rơi vào đầu nhuỵ của chính hoa
đó gọi là hoa tự thụ phấn.
Giáo án môn sinh lớp 6 Tiết 36: THỤ PHẤN
Tiết 36: THỤ PHẤN I.Mục tiêu: Kiến thức: - Phát biểu được khái niệm thụ phấn - Nêu được những đặc điểm chính của hoa tự thụ phấn. Phân biệt hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn . - Nhận biết những đặc điểm chính của hoa thích hợp với lối thụ phấn nhờ sâu bọ Kĩ năng: Rèn luyện và củng cố các kĩ năng:
Nội dung trích xuất từ tài liệu

Giáo án môn sinh lớp 6 -

Tiết 36: THỤ PHẤN

I.Mục tiêu:

Kiến thức:

- Phát biểu được khái niệm thụ phấn

- Nêu được những đặc điểm chính của hoa tự thụ

phấn. Phân biệt hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn .

- Nhận biết những đặc điểm chính của hoa thích hợp

với lối thụ phấn nhờ sâu bọ

Kĩ năng:

Rèn luyện và củng cố các kĩ năng:

- Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

- Quan sát mẫu vật, tranh vẽ.

Thái độ:

- Yêu và bảo vệ thiên nhiên.

II.Phương tiện:

- Mẫu vật : hoa tự thụ phấn.

hoa thụ phấn nhờ sâu bọ

- Tranh vẽ : cấu tạo hoa bí đỏ, hoa thụ phấn nhờ sâu

bọ

IV.Hoạt động dạy học:

1/Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra

2/Bài mới:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

HĐ 1(20’): Tìm hiểu về hoa

tự thụ phấn và hoa giao

phấn

- Giáo viên hướng dẫn học

sinh quan sát hình 30.1 sách

giáo khoa trang 99.

- Yêu cầu học sinh thực hiện

lệnh trong sách giáo khoa.

I. Hoa tự thụ phấn và hoa

giao phấn

- Học sinh quan sát H30.1

trang 99 sách giáo khoa.

- Thực hiện theo lệnh trong

sách giáo khoa

- Học sinh trả lời, lớp nhận

- Giáo viên đặt vấn đề: Hoa tự

thụ phấn cần có những điều

kiện nào? Đặc điểm của hoa

tự thụ phấn?

- Giáo viên tiếp tục yêu cầu

học sinh đọc thông tin trong

sách giáo khoa, thảo luận và

thực hiện lệnh.

- Giáo viên kết luận: Thế nào

là hoa giao phấn?

xét bổ sung -> Rút ra kết luận

về đặc điểm hoa tự thụ phấn.

- Học sinh đọc thông tin trong

sách giáo khoa và thực hiện

thảo luận nhóm trả lời câu hỏi

- Học sinh đại diện nhóm

trình bày, các nhóm khác nhận

xét bổ sung -> Rút ra kết luận

về đặc điểm của hoa giao phấn

Tiểu kết:

- Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu

nhuỵ

Hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhuỵ của chính hoa

đó gọi là hoa tự thụ phấn.

Hoa có hạt phấn chuyển đến đầu nhuỵ của hoa

khác gọi là hoa giao phấn.

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

HĐ 2(19’): Tìm hiểu về đặc

điểm của hoa phụ phấn nhờ

sâu bọ.

- Giáo viên hướng dẫn học

sinh quan sát mẫu vật và tranh

vẽ

- Yêu cầu học sinh thực hiện

lệnh sách giáo khoa trang 100

- Giáo viên treo tranh một số

hoa thụ phấn nhờ sâu bọ

- Giáo viên nhận xét, bổ sung

-> Đặc điểm chính của hoa

II.Đặc điểm của hoa phụ

phấn nhờ sâu bọ

- Học sinh quan sát mẫu vật +

tranh vẽ hình 30.2 trang 99

- Thảo luận nhóm trả lời câu

hỏi sách giáo khoa trang 100

- Học sinh tiếp tục quan sát

tranh

- Học sinh đại diện nhóm

trình bày kết quả -> lớp nhận

xét bổ sung -> rút ra kết luận

thụ phấn nhờ sâu bọ? về đặc điểm của hoa thụ phấn

nhờ sâu bọ

Tiểu kết:

Những hoa thụ phấn nhờ sâu bọ thường có các đặc

điểm sau:

+ Màu sắc sặc sỡ

+Hương thơm mật ngọt

+Hạt phấn có gai

+Đầu nhuỵ có chất dính

IV.Kiểm tra đánh giá( 5’):

- Đọc kết luận SGK

- Thụ phấn là gì?

- Thế nào là hoa tự thụ phấn? Hoa giao phấn khác

với hoa tự thụ phấn ở điểm nào ?

- Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ ?

V.Hoạt động nối tiếp(1’):

- Chuẩn bị hoa ngô, hoa bí ngô…cho bài học sau

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1214 Lượt xem: 59100
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 323 Lượt xem: 37573
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34412
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34412
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 34322
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29932
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 25687
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 16 Lượt xem: 24039