Chia sẻ Download
Tài liệu Giáo án môn Hóa học lớp 11
/164
Thành viên leduyphuong

Giáo án môn Hóa học lớp 11

- 12 tháng trước
1,471
Báo lỗi
[i][u][b][u]Bài 2[/u][/b][b] : cân bằng phản ứng oxh-khử sau bằng pp electron[/b] [b]a.Al + HNO[/b]3[b] = Al(NO[/b]3[b])[/b]3[b] + N[/b]2[b]O + H[/b]2[b]O[/b] [b]b.Fe[/b]x[b]O[/b]y[b] + HNO[/b]3[b] = Fe(NO[/b]3[b])[/b]3[b] + NO + H[/b]2[b]O[/b] [b]c.KNO[/b]3[b] + S + C =K[/b]2[b]S + N[/b]2[b] + CO[/b]2 [b]d. NaOH + Cl[/b]2[b] = NaCl + NaClO[/b]3[b] + H[/b]2[b]O[/b] [b]e. Zn + HNO[/b]3[b] =Zn(NO[/b]3[b])[/b]2[b] + NH[/b]4[b]NO[/b]3[b] + N[/b]2[b]+ H[/b]2[b]O[/b] [b]                            tỷ lệ mol         2           :   3[/b][/u][/i]
Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT