Tài liệu

GIÁO ÁN MẦM NON: HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2545     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 91
Tài liệu GIÁO ÁN MẦM NON: HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI - tài liệu, sách iDoc.VnGIÁO ÁN MẦM NON: HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI,Mục tiêu : 1, Phát triển về thể chất - Rèn luyện các cơ nhỏ của đôi bàn tay thông qua các hoạt động khác nhau - Rèn luyện các cơ lớn…
background image

Tr

ng M m Non H i Ph

ng

ườ

ươ

                      
            

CH  Đ  1:TR

NG M M NON

Ủ Ề

ƯỜ

-T T TRUNG THU

 

CH  Đ  CHÍNH:TR

NG M M NON

Ủ Ề

ƯỜ

Th i gian th c hi n:    4tu n.

ầ  T  ngày         đ n ngày

ế

I.

M c tiêu

 

 :

1, Phát tri n v  th  ch t

ể ề ể ấ

- Rèn luy n các c  nh  c a đôi bàn tay thông qua các ho t đ ng khác nhau 

ơ ỏ ủ

ạ ộ

- Rèn luy n các c  l n qua các bài t p v n đ ng,các trò ch i v n đ ng

ơ ớ

ậ ậ ộ

ơ ậ ộ

- Rèn luy n s  ph i h p gi a tay và m t 

ệ ự ố ợ

- Rèn luy n các giác quan thông qua vi c s  d ng và tìm hi u các s  v t

ệ ử ụ

ự ậ  

hi n t

ng khác nhau

ệ ượ

2, Phát tri n ngôn ng  

- M  r ng k  năng giao ti p nh :Trò chuy n ,k  chuy n...

ở ộ

ế

ư

- Hi u ý nghĩa c a m t s  t  m i,phát âm đúng ,không nói ng ng,m nh d n

ộ ố ừ ớ

ạ  

giao ti p v i nh ng ng

i xung quanh 

ế ớ

ườ

- Bi t bi u l  c m xúc c a b n thân

ế ể ộ ả

ủ ả

3, Phát tri n nh n th c

- Có nh ng hi u bi t v  m t s  s  v t g n gũi tr  

ế ề ộ ố ự ậ ầ

- Bi t đ

c đ c đi m c a tr

ng m m non,ý nghĩa c a vi c đ n tr

ng và

ế ượ ặ

ườ

ệ ế

ườ

 

có h ng thú đi h c

4, Phát tri n th m m

- Tr  nh n bi t đ

c cái đ p c a tr

ng l p...

ẻ ậ

ế ượ

ẹ ủ ườ

5, Phát tri n tình c m _xã h i

- Nh n bi t đ

c các m i quan h  gi a ng

i v i ng

i gi a ng

i v i đ

ế ượ

ệ ữ

ườ ớ

ườ

ườ ớ ồ 

v t,đ c bi t là m i quan h  gi a tr  v i m i ng

i trong tr

ng,trong l p

ậ ặ

ệ ữ ẻ ớ ọ

ườ

ườ

- Bi t kính tr ng cô giáo ,nh ng ng

i l n tu i trong tr

ng

ế

ườ ớ

ườ

- Bi t yêu quý ,gi  gìn đ  dùng,đ  ch i c a l p,c a tr

ng,bi t c t đ  dùng

ế

ồ ơ ủ ớ ủ ườ

ế ấ ồ

 

đ  ch i đúng ch .

ồ ơ

II. Chu n b

- Góc sách:Tranh  nh v  tr

ng l p,các ho t đ ng c a cô và tr ,tranh v

ề ườ

ạ ộ

ề 

v

n hoa ,v

n tr

ng

ườ

ườ

ườ

- Góc t o hình:Bút màu gi y màu,sách v

- Góc xây d ng ,h c t p:đ  ch i xây d ng,l p ghép,các tranh luy n t p

ọ ậ ồ ơ

ệ ậ

- Góc tr  đóng vai:đ  ch i đ  tr  đóng vai,đ  ch i n u ăn...

ồ ơ ể ẻ

ồ ơ ấ

- Góc thiên nhiên:cây c nh,ô doa t

i cây...

ướ

      K  m ng ch  đ  chính_n i dung:

ẻ ạ

ủ ề

- Tên g i và đ c đi m c a tr

ng

ủ ườ

                    

Gv:  Lê Th  Thanh Thúy

1

GIÁO ÁN MẦM NON: HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

Mục tiêu : 1, Phát triển về thể chất - Rèn luyện các cơ nhỏ của đôi bàn tay thông qua các hoạt động khác nhau - Rèn luyện các cơ lớn qua các bài tập vận động,các trò chơi vận động - Rèn luyện sự phối hợp giữa tay và mắt - Rèn luyện các giác quan thông qua việc sử dụng và tìm hiểu các sự vật hiện tượng khác nhau 2, Phát triển ngôn ngữ - Mở rộng kỹ năng giao tiếp như:Trò chuyện ,kể chuyện... - Hiểu ý nghĩa của một số từ mới,phát âm đúng ,không nói ngọng,mạnh dạn giao tiếp với những người xung quanh - Biết biểu lộ cảm xúc của bản thân

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 188 Lượt xem: 61063
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 565 Lượt xem: 54012
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 30 Lượt xem: 53780
Có thể bạn quan tâm