Tài liệu

giao an mam non chu de ban than

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3759     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 44
Tài liệu giao an mam non chu de ban than - tài liệu, sách iDoc.Vn[b]CHỦ ĐỀ : [/b][b]BẢN THÂN[/b]   THỜI GIAN THỰC HIỆN: 4 TUẦNTỪ NGÀY..................ĐẾN NGÀY.................   [b]    
Tr ng MN H i Ph ngươ ươ
CH Đ : B N THÂN
TH I GIAN TH C HI N: 4 TU NT NGÀY..................Đ N NGÀY.................
I. M c tiêu
1.M c tiêu v chăm sóc s c kh e n n p thói quen ế
- Cho tr ăn s ch, u ng s ch và đ ch t dinh d ng ưỡ
- Nh c nh tr ph i ăn m c qu n áo dài tay, ph i đi gu c, dép, gi đôi chân
s ch s , đ i nũ khi đ n l p ho c khi đi ra ngoài tr i ế
- Nh c nh tr v sing cá nhân, qu n áo s ch s , đ u tóc g n gành khi t i
l p
- Có thói quen chào h i m i ng i, đoàn k t v i b n bè, bi t c m n, xin ườ ế ế ơ
l i khi c n thi t ế
- Có n n p ra vào l p, bi t gi tay khi phát bi u ế ế ơ
- Bi t đi đ i ti u ti n đúng n i quy đ nhế ơ
- Bi t r a tay tr c khi ăn và sau khi đi v sinhế ướ
2. M c tiêu v giáo d c
a) Phát tri n th ch t
- Phát tri n m t s v n đ ng c b n ơ
- m t s k năng v n đ ng đ s d ng đ dùng trong sinh ho t hàng
ngày
- Bi t gi gìn v sinh môi tr ng, v sinh thân th , tay chân, răng mi ng ế ườ
qu n áo s ch s
- Ăn u ng h p lý đúng gi
- Bi t m c, đ i mũ nón phù h p khi đ i th i ti tế ế
b) Phát tri n ngôn ng
- Tr bày t nhu c u mong mu n c a mình băng ngôn ng
- Bi t l ng nghe, đ t câu h i và tr l i câu h iế
c) Phát tri n nh n th c
- Tr m t s hi u bi t v b n thân, bi t mình gi ng khác b n qua ế ế
m t s đ c đi m cá nhân, kh năng, s thích riêng, gi i tính.....
- Bi t tên g i m t s hi u bi t v tác d ng c a các b ph n trên cế ế ơ
th , cách gi n v sinh và chăm sóc các b ph n đó
- m t s ni u bi t v m t s th c ph m khác nhaul i ích c a chúng ế
đ i v i s c kh e
d) Phát tri n tình c m xã h i
- Tr bi t yêu th ng g n gũi, giúp đ m i ng xung quanh ế ươ ườ
- Hi u đ c kh năng c a b n thân, bi t coi tr ng và làm theo các quy đ nh ư ế
chung c a gia đình và l p h c
- Bi t cách ng x v i b n bè và ng i l n, phù h p v i gi i tính c a mìnhế ư
e) Phát tri n th m m
- Tr bi t c m nh n v đ p trong thiên nhiên ế
- Có kh năng th hi n c m xúc, sáng t o trong các ho t đ ng âm nh c, t o
hình
GV: Lê Th Thanh Thúy
1
Tr ng MN H i Ph ngươ ươ
II. Chu n b
- Tranh nh, truy n, các bài th bài hát v b n thân ơ
- Bút màu, v v , đ t n n....
- Đ ch i xây d ng, cây xanh, hàng rào,các kh i g hình vuông, tam giác, ch ơ
nh t
- Bóng, đ ch i tô nh có kích th c khác nhau ơ ướ
- Ch u c nh, l , khuân cát....
- Đ ch i xây d ng, bác s , n u ăn, bán hàng..... ơ
III. M ng n i dung
- Bi t đ c đi m nhân ( h , tên, tu i, ngày sinh nh t, gi i tính....) nh ng ng iế ườ
thân trong gia đình và b n bè l p
- Bi t ý nghĩa c a ngày sinh nh tế
- Có c m xúc khác nhau, có nh ng ng x phù h p
- Có nh ng s thích khác nhau v ăn u ng, trang ph c, giao ti p, k t b n ế ế ế
- Bi t đ c nh ng công vi c h ngế ượ
ngày l p m u giáo, nhà.....
- C th c a tôi do các b ph n h pơ
thành
- Tác d ng c a các b ph n
- Cách gi gìn c th kh e m nh ơ
- Phân bi t 5 giác quan trên c th ơ
- Phân bi t 4 nhóm th c ph m c n
thi t cho s c kh e b n thânế
- Ích l i c a vi c ăn u ng đ y đ
ch t. Bi t ích l i c a gi c ng ho t ế
đ ng h p lý
- Gi gìn c th , qu n áo s ch s ơ
luy n t p th ng xuyên ườ
- Bi t gi gìn môi tr ng trong s chế ườ
- Tình yêu th ng chăm sóc c aươ
ng i l nườ
IV. M NG HO T Đ NG
GV: Lê Th Thanh Thúy
Tôi là ai
B n Thân
Tôi c n gì đ
l n lên và kh e
m nh
C th c a ơ
tôi
2
Tr ng MN H i Ph ngươ ươ
- Gi i thi u v mình
và làm quen v i các b n
- T chuy n: c th ơ
g m nhi u b ph n khác
nhau
- T chuy n v các
b n, các b ph n c th , ơ
nhím th c ph m dinh
d ngưỡ
- Nghe đ c th : ơ
i, ch i ngoan, th bông bơ ơ
m, đôi m t c a bé, mi ng
xinh
- Nghe đ c chuy n: m i
ng i m i vi c, chú v tườ
xám, c u bé mũi dài
- Đi theo đ ng d p,ườ
trèo lên c u v nhà
- Ném xa
- Trèo cây hái qu
- Chuy n bóng
- Trò ch i: b t tr c t oơ ướ
dáng, gieo h t n y m n
- Phân lo i và bi t ế
l i ích c a các lo i th c
ph m, nhu c u dinh d ng ưỡ
đ i v i s c kh e
- Phân bi t phía
tr c– phía sau, phía trên–ướ
phía d i, tay trái –ướ tay
ph i
- Th c hành đo chi u
cao, so sánh ai cao h n, aiơ
th p h n ơ
- Cân ai n ng h n, ai ơ
nh h n ơ
- Đ m đ dùng đế
ch i, so sánh nhi u h n, ítơ ơ
h nơ
- D y hát bài: hãy xoay nào, xòe bàn
tay n m ngón tay, tóm đ c r i ượ
- V n đ ng v tay theo ti t t u, v n ế
đ ng minh h a theo nh c
- Nghe bài hát: hãy xoay nào, ru con, cây
trúc xinh
- Trò ch i: tai ai tinh, b n đâu, ơ
màu tranh trai, gái, v n cây ănườ
qu .....
- C t dán làm tranh nh t ng b n
- Xé dán, n n các lo i hoa qu , cây xanh
- Làm đ ch i em ơ
- Trò chuy n qua tranh, quan sát
th c t th c hành nh ng tình c m c m ế
xúc qua trò ch i: m con, phòng khám đaơ
khoa, c a hàng th c ph m
- Trò chuy n v nh ng ng i thân, ườ
b n bè, yêu quý ng i thân ườ
- Xây d ng công viên, v n cây, ườ
yêu quý thiên nhiên
- Th c hi n các quy đ nh c a tr ng ườ
l p
GV: Lê Th Thanh Thúy
Phát tri n ngôn ng
Phát tri n th
ch t
Phát tri n nh n
th c
Phát tri n th m m
Phát tri n tình c m
xã h i
B n Thân
3
giao an mam non chu de ban than
[b]CHỦ ĐỀ : [/b][b]BẢN THÂN[/b]   THỜI GIAN THỰC HIỆN: 4 TUẦNTỪ NGÀY..................ĐẾN NGÀY.................   [b]            I.      [/b][b]Mục tiêu[/b] 1.[u]Mục tiêu về chăm sóc sức khỏe nề nếp thói quen[/u] -         Cho trẻ ăn sạch, uống sạch và đủ chất dinh dưỡng -         Nhắc nhở trẻ phải ăn mặc quần áo dài tay, phải đi guốc, dép, giữ đôi chân sạch sẽ, đội nũ khi đến lớp hoặc khi đi ra ngoài trời -         Nhắc nhở trẻ vệ sing cá nhân, quần áo sạch sẽ, đầu tóc gọn gành khi tới lớp -         Có thói quen chào hỏi mọi người, đoàn kết với bạn bè, biết cảm ơn, xin lỗi khi cần thiết -         Có nề nếp ra vào lớp, biết giơ tay khi phát biểu -         Biết đi đại tiểu tiện đúng nơi quy định -         Biết rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh          2. [u]Mục tiêu về giáo dục[/u]
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3759     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 218 Lượt xem: 68379
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 730 Lượt xem: 66889
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 37 Lượt xem: 65334
Có thể bạn quan tâm