Thành viên thao_van591

GIAO AN LOP GHEP 4+5 TUAN 26

- 12/11/2013
Chia sẻ
/26 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (26 trang)
Thành viên thao_van591

GIAO AN LOP GHEP 4+5 TUAN 26

- 12/11/2013
311
Báo lỗi

Ngày soạn:…./……../…………….Ngày dạy:…./……./……………. NTĐ 4: Đạo đức: TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠONTĐ 5: Tập đọc: NGHĨA THẦY TRÒNTĐ4NTĐ5I. MỤC TIÊU:- Nêu được ví dụ về hoạt động nhân đạo- Thông cảm với bạn và những người gặp khó khăn, hoạn nạn ở lớp , ở trường và cộng đồng- Tích cực tham gia một số hoạt động nhân đạo ở lớp, ở trường ,ở địa phương phù hợp với khả năng và vận dụng bạn bè gia đình cùng tham gia @ HS khá, giỏi: Nêu ý nghĩa của hoạt động nhân đạoKNS:- Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm khi nhận tham gia các hoạt động nhân đạo.- Đọc diễn cảm được bài văn với giọng ca ngợi, tôn kính tấm gương cụ giáo Chu- Hiểu ý nghĩa: Ca ngợi truyền thống tôn sư trọng đạo của nhân dân ta, nhắc nhở mọi người cùng giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp đó (Trả lời các câu hỏi trong SGK)II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:SGK Đạo đức 4SGK+SGVIII. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:Thời gianNTĐ4HĐNTĐ 54 phút- HS: Cán sự nhắc bạn mở SGK xem bài.1- GV: Kiểm tra bài cũ nhận xét, giới thiệu bài ghi tựa, gọi HS nối tiếp nhau đọc, 1 em đọc toàn bài.5 phút- GV: Kiểm tra bài nhận xét, giới thiệu bài và ghi tựa bài nêu nhiệm vụ tiết học. Giao việc.2- HS: Luyện đọc theo nhóm6 phút- HS: thảo luận theo cặp các tình huống trong SGK3- GV: Gọi HS luyện đọc kết hợp chỉnh sửa phát âm cho HS, giáo viên đọc toàn bài.6 phút- GV: Mời đại diện các nhóm trình bày kết thảo luận nhận xét, bổ sung.4- HS: Đọc thầm và tìm hiểu các câu hỏi trong SGK theo nhóm.6 phút- HS: Thảo luận bài tập 1 theo nhóm đôi5- GV: Gọi HS đọc và trả lời các câu hỏi nhận xét, hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm.6 phút- GV: Mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận và bày tỏ ý kiến bằng các thẻ màu.6- HS: Luyện đọc diễn cảm theo nhóm đoạn từ đầu….đến gần 3000 tiến sĩ”4 phút- HS: Thảo luận liên hệ thực tế.7- GV: Gọi HS luyện đọc và tìm hiểu nội dung bài học nhận xét tuyên dương.Dặn dò chung=====================================NTĐ 4: Tập đọc: THẮNG BIỂNNTĐ 5: Toán: NHÂN SỐ ĐO THỜI GIAN VỚI MỘT SỐ NTĐ4NTĐ5I. MỤC TIÊU:- Đọc diễn cảm một đoạn văn với giọng đọc sôi nỗi, bước đầu nhấn giọng các từ gợi tả- Hiểu nội dung: Ca ngợi lòng dũng cảm, ý chí quyết thắng của con người trong cuộc đấu tranh chống thiên tai,bảo vệ con đê, giữ gìn cuộc sống bình yên Trả lời CH 2,3,4 SGK @ HS khá,giỏi trả lời câu hỏi 1GDKNS:- Giao tiếp thể hiện sự cảm thông.- Ra quyết định, ứng phó.- Đảm nhận trách nhiệm.- Biết thực hiện phép nhân số đo thời gian với một số- Vận dụng để giải một số bài toán có nội dung thực tế- BT cần làm: BT1 @ HS khá giỏi làm các BT còn lạiII. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:SGK +SGVSGK+SGVIII. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:Thời gianNTĐ4HĐNTĐ 54 phút- GV: Kiểm tra bài cũ nhận xét, giới thiệu bài ghi tựa, gọi HS nối tiếp nhau đọc, 1 em đọc toàn bài.1- HS: Cán sự cử 1 bạn lên bảng làm bài tập 3 SGK5 phút- HS: Luyện đọc theo nhóm2- GV: Chữa bài tập trên bảng nhận xét, giới thiệu và hình thành kiến thức. Giao việc6 phút- GV: Gọi HS luyện đọc kết hợp chỉnh sửa phát âm cho HS, giáo viên đọc toàn bài.3- HS: Làm VD 2 vào vở. Một bạn lên bảng làm, ở dưới làm vào vở BT6 phút- HS: Đọc thầm và tìm hiểu các câu hỏi trong SGK theo nhóm.4- GV: Cho HS nêu kết quả bài tập 1 chốt lời giải đúng. Giao việc.6 phút- GV: Gọi HS đọc và trả lời các

Nội dung
Ngày soạn: 07/09/2010 Thứ hai, ngày 20 tháng 09 năm 2010

Tröôøng Tieåu hoïc Ninh Thôùi C Tuaàn 26

Ngày soạn:…./……../…………….

Ngày dạy:…./……./…………….

NTĐ 4: Đạo đức: TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO

NTĐ 5: Tập đọc: NGHĨA THẦY TRÒ

NTĐ4

NTĐ5

I. MỤC TIÊU:

- Nêu được ví dụ về hoạt động nhân đạo

- Thông cảm với bạn và những người gặp khó khăn, hoạn nạn ở lớp , ở trường và cộng đồng

- Tích cực tham gia một số hoạt động nhân đạo ở lớp, ở trường ,ở địa phương phù hợp với khả năng và vận dụng bạn bè gia đình cùng tham gia

@ HS khá, giỏi: Nêu ý nghĩa của hoạt động nhân đạo

KNS:

- Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm khi nhận tham gia các hoạt động nhân đạo.

- Đọc diễn cảm được bài văn với giọng ca ngợi, tôn kính tấm gương cụ giáo Chu

- Hiểu ý nghĩa: Ca ngợi truyền thống tôn sư trọng đạo của nhân dân ta, nhắc nhở mọi người cùng giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp đó (Trả lời các câu hỏi trong SGK)

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

SGK Đạo đức 4

SGK+SGV

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

Thời gian

NTĐ4

NTĐ 5

4 phút

- HS: Cán sự nhắc bạn mở SGK xem bài.

1

- GV: Kiểm tra bài cũ nhận xét, giới thiệu bài ghi tựa, gọi HS nối tiếp nhau đọc, 1 em đọc toàn bài.

5 phút

- GV: Kiểm tra bài nhận xét, giới thiệu bài và ghi tựa bài nêu nhiệm vụ tiết học. Giao việc.

2

- HS: Luyện đọc theo nhóm

6 phút

- HS: thảo luận theo cặp các tình huống trong SGK

3

- GV: Gọi HS luyện đọc kết hợp chỉnh sửa phát âm cho HS, giáo viên đọc toàn bài.

6 phút

- GV: Mời đại diện các nhóm trình bày kết thảo luận nhận xét, bổ sung.

4

- HS: Đọc thầm và tìm hiểu các câu hỏi trong SGK theo nhóm.

6 phút

- HS: Thảo luận bài tập 1 theo nhóm đôi

5

- GV: Gọi HS đọc và trả lời các câu hỏi nhận xét, hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm.

6 phút

- GV: Mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận và bày tỏ ý kiến bằng các thẻ màu.

6

- HS: Luyện đọc diễn cảm theo nhóm đoạn từ đầu….đến gần 3000 tiến sĩ”

4 phút

- HS: Thảo luận liên hệ thực tế.

7

- GV: Gọi HS luyện đọc và tìm hiểu nội dung bài học nhận xét tuyên dương.

Dặn dò chung

=====================================

NTĐ 4: Tập đọc: THẮNG BIỂN

NTĐ 5: Toán: NHÂN SỐ ĐO THỜI GIAN VỚI MỘT SỐ

NTĐ4

NTĐ5

I. MỤC TIÊU:

- Đọc diễn cảm một đoạn văn với giọng đọc sôi nỗi, bước đầu nhấn giọng các từ gợi tả

- Hiểu nội dung: Ca ngợi lòng dũng cảm, ý chí quyết thắng của con người trong cuộc đấu tranh chống thiên tai,bảo vệ con đê, giữ gìn cuộc sống bình yên

Trả lời CH 2,3,4 SGK

@ HS khá,giỏi trả lời câu hỏi 1

GDKNS:

- Giao tiếp thể hiện sự cảm thông.

- Ra quyết định, ứng phó.

- Đảm nhận trách nhiệm.

- Biết thực hiện phép nhân số đo thời gian với một số

- Vận dụng để giải một số bài toán có nội dung thực tế

- BT cần làm: BT1

@ HS khá giỏi làm các BT còn lại

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

SGK +SGV

SGK+SGV

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

Thời gian

NTĐ4

NTĐ 5

4 phút

- GV: Kiểm tra bài cũ nhận xét, giới thiệu bài ghi tựa, gọi HS nối tiếp nhau đọc, 1 em đọc toàn bài.

1

- HS: Cán sự cử 1 bạn lên bảng làm bài tập 3 SGK

5 phút

- HS: Luyện đọc theo nhóm

2

- GV: Chữa bài tập trên bảng nhận xét, giới thiệu và hình thành kiến thức. Giao việc

6 phút

- GV: Gọi HS luyện đọc kết hợp chỉnh sửa phát âm cho HS, giáo viên đọc toàn bài.

3

- HS: Làm VD 2 vào vở. Một bạn lên bảng làm, ở dưới làm vào vở BT

6 phút

- HS: Đọc thầm và tìm hiểu các câu hỏi trong SGK theo nhóm.

4

- GV: Cho HS nêu kết quả bài tập 1 chốt lời giải đúng. Giao việc.

6 phút

- GV: Gọi HS đọc và trả lời các câu hỏi nhận xét, hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm.

5

- HS: 1 em lên bảng làm bài tập ; ở dưới làm vào vở nháp

6 phút

- HS: Luyện đọc diễn cảm theo nhóm đoạn 2

6

- GV: Cả lớp và GV chữa bài tập trên bảng gọi HS lên bảng làm bài tập , chữa bài nhận xét chung.

4 phút

- GV: Gọi HS luyện đọc và tìm hiểu nội dung bài học nhận xét tuyên dương.

7

- HS: Làm bài tập vào vở.

Dặn dò chung

===============================

NTĐ 4: Toán: LUYỆN TẬP

NTĐ 5: Đạo đức: EM YÊU HOÀ BÌNH

NTĐ4

NTĐ5

I. MỤC TIÊU:

- Thực hiện được phép chia hai phân số

- Biết tìm thành phần chưa biết trong phép chia, phép nhân phân số

- BT cần làm:BT1, BT2

@ HS khá giỏi làm các BT còn lại

- Nêu được những điều tốt đẹp do hoà bình đem lại cho trẻ em

- Nêu được các biểu hiện hoà bình trong cuộc sống hằng ngày

- Yêu hoà bình, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình phù hợp với khả năng do nhà trường , địa phương tổ chức

@ HS khá giỏi:biết được ý nghĩa của hoà bình; biết trẻ em có quyền được sống trong hoà bình và có trách nhiệm tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình phù hợp với bản thân

*GDKNS:

- Kĩ năng xác định giá trị (nhận thức được giá trị của hòa bình, yêu hòa bình).

- Kĩ năng hợp tác với bạn bè.

- Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm.

- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về các hoạt động bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh ở Việt Nam và trên thế giới.

- Kĩ năng trình bày suy nghĩ/ ý tưởng về hòa bình và bảo vệ hòa bình.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

SGK

SGK+SGV

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

Thời gian

NTĐ4

NTĐ 5

4 phút

- HS: Cán sự kiểm tra bài tập làm ở nhà của bạn.

1

- GV: Kiểm tra bài cũ nhận xét, giới thiệu bài và ghi tựa bài nêu nhiệm vụ tiết học.

5 phút

- GV: HS báo cáo nhận xét, giới thiệu bài và ghi tựa bài, hướng dẫn HS làm bài tập. Giao việc.

2

- HS: Thảo luận nhóm đôi các câu hỏi 1, 2, 3 SGK

6 phút

- HS: Làm bài tập 1 vào vở.

3

- GV: Mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận nhận xét kết luận, tuyên dương.

6 phút

- GV: Cho HS nêu kết quả bài tập 1 nhận xét, hướng dẫn HS làm bài tập 2.

4

- HS: Thảo luận nhóm đôi bài tập 1 SGK

6 phút

- HS: Làm bài tập 2; 2 em lên bảng làm; ở dưới làm vào vở nháp

5

- GV: Mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận cả lớp và GV nhận xét, kết luận.

6 phút

- GV: Chữa bài tập 2 trên bảng nhận xét, gọi HS lên bảng làm bài tập 3 chữa bài nhận xét

6

- HS: Thảo luận nhóm đôi bài tập 2.

4 phút

- HS: Làm bài tập vào vở

7

- GV: Mời đại diện các nhóm trình bày cả lớp và GV nhận xét, kết luận.

Dặn dò chung

===============================

Ngày soạn:…./……../…………….

Ngày dạy:…./……./…………….

NTĐ 4: Chính tả (Nghe – viết): THẮNG BIỂN

NTĐ 5: Mỹ thuật: KẼ KIỂU CHỮ IN HOA NÉT THANH, NÉT ĐẬM

NTĐ4

NTĐ5

I. MỤC TIÊU:

- Nghe – viết đúng và trình bày bài chính tả sạch sẽ, biết trình bày đoạn văn có lời nhân vật; bài viết không mắc quá 5 lỗi.

- Làm đúng bài tập 2b

- Hiểu cách sắp xếp dòng chữ thế nào là hợp lý

- Biết cách kẻ và kẻ được dòng chữ đúng kiểu

- HS khá,giỏi kẻ được dòng chữ: CHĂM HỌC theo đúng mẫu chữ in hoa nét thanh, nét đậm. Tô màu đều, có nền, rõ chữ

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Phiếu khổ to viết nội dung bài tập 2b

SGK+Giấy A0

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

Thời gian

NTĐ4

NTĐ 5

4 phút

- GV: Giới thiệu bài và ghi tựa bài, đọc mẫu bài viết, hướng dẫn HS viết chính tả. Giao việc.

1

- HS: Cán sự nhắc bạn chuẩn bị đồ dùng học tập.

6 phút

- HS: Đọc bài viết và lưu ý các từ thường viết sai chính tả.

2

- GV: Giới thiệu bài và ghi tựa bài. Cho HS quan sát và nhận xét, hướng dẫn HS vẽ.

6 phút

- GV: Đọc mẫu lần 2 và đọc cho HS viết bài 3 câu đầu.

3

- HS: Thực hành vẽ

6 phút

- HS: Dò lại đoạn vừa viết

4

- GV: Quan sát và giúp đỡ

6 phút

- GV: Đọc cho HS viết đoạn bài còn lại chấm chữa bài nhận xét, hướng dẫn HS viết chính tả.

5

- HS: Thực hành vẽ

6 phút

- HS: Đọc thầm và làm bài tập 2.và làm bài tập 2b vào phiếu khổ to.

6

- GV: Cho HS trưng bày bài vẽ theo nhóm nhận xét đánh giá bài vẽ của HS.

6 phút

- GV: Cho HS nêu những từ đã chọn cả lớp và GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

7

- HS: Nhận xét bài vẽ lẫn nhau.

Dặn dò chung

=====================================

NTĐ 4: Lịch sử: CUỘC KHẨN HOANG Ở ĐÀNG TRONG

NTĐ 5: Toán: CHIA SỐ ĐO THỜI GIAN CHO MỘT SỐ

NTĐ4

NTĐ5

I. MỤC TIÊU:

- Biết sơ lược về quá trình khẩn hoang ở Đàng trong :

+ Từ thế kỹ XVI,các Chúa Nguyễn tổ chức khai khẩn đất ở Đàng trong. Những đoàn người khẩn hoang đã tiến vào vùng đất Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long

+ Cuộc khẩn hoang đã mở rộng diện tích canh tác ở những vùng hoang hoá, ruộng đất được khai phá, xóm làng được hình thành và phát triển

- Dùng lược đồ chỉ ra vùng đất khẩn hoang

- Biết :

+ Thực hiện phép chia thời gian cho một số

+ Vận dụng để giải một số bài toán có nội dung thực tế

+ BT cần làm: BT1

@ HS khá giỏi làm các BT còn lại

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Phiếu học tập

SGK+SGV

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

Thời gian

NTĐ4

NTĐ 5

4 phút

- GV: Kiểm tra bài cũ nhận xét, giới thiệu bài và ghi tựa bài, nêu nhiệm vụ tiết học.

1

- HS: Cán sự cử 1 bạn lên bảng làm bài tập 4 (ở nhà)

5 phút

- HS: làm việc với phiếu học tập

Theo nhóm đôi

2

- GV: Chữa bài tập trên bảng nhận xét, giới thiệu và ghi tựa

6 phút

- GV: Quan sát nhắc nhở

3

- HS: Làm bài tập 1; 1 em lên bảng làm bài.

6 phút

- HS: Hoàn thành vào phiếu HT(tình hình nước ta từ sông Gianh đến Quảng Nam)

4

- GV: Cả lớp và GV chữa bài tập trên bảng gọi HS lên bảng làm bài tập 2 nhận xét.

6 phút

- GV: Mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận cả lớp và GV nhận xét.

5

- HS: 1 em lên bảng làm bài tập

6 phút

- HS: Chỉ bản đồ vùng đất khẩn hoang

6

- GV: Cả lớp và GV chữa bài tập trên bảng, nhận xét

4 phút

- GV: Mời đại diện trình bày kết quả cả lớp và GV nhận xét, kết luận.

7

- HS: Làm bài tập vào vở.

Dặn dò chung

===============================

NTĐ 4: Toán: LUYỆN TẬP

NTĐ 5: Lịch sử: CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG

NTĐ4

NTĐ5

I. MỤC TIÊU:

- Thực hiện được phép chia hai phân số, chia số tự nhiên cho phân số

- BT cần làm: BT1; BT2

@ HS khá giỏi làm các BT còn lại

- Biết đến cuối năm 1972, Mỹ dùng máy bay B52 hòng huỷ diệt Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc, âm mưu khuất phục ND ta

- Quân và Dân ta đã lập nên chiến thắng oanh liệt “ Điện Biên Phủ trên không”

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

SGK

Phiếu học tập

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

Thời gian

NTĐ4

NTĐ 5

4 phút

- HS: Cán sự cử 1 bạn lên bảng làm bài tập 3 tiết học trước.

1

- GV: Kiểm tra bài cũ nhận xét, giới thiệu bài và ghi tựa bài, nêu nhiệm vụ tiết học.

5 phút

- GV: Chữa bài tập trên bảng nhận xét, Giới thiệu bài và ghi tựa bài nêu bài toán. Giao việc.

2

- HS: Thảo luận câu hỏi (Âm mưu của Đế quốc Mỹ trong việc dùng máy bay đánh phá Hà Nội?)

6 phút

- HS: Tự giải bài toán; 1 em lên bảng làm

3

- GV: Mời đại diện trình bày kết quả thảo luận nhận xét, bổ sung.

6 phút

- GV: Chữa bài toán trên bảng và cho HS nêu nhận xét như SGK. Hướng dẫn HS làm bài tập.

4

- HS: Thảo luận ( Hãy kể lại trận chiến đấu đêm 26-12-1972 trên bầu trời Hà Nội)

6 phút

- HS: 3 em lên bảng làm bài tập 1 (a,b,c)

5

- GV: Mời đại diện các nhóm trình bày nhận xét, bổ sung.

6 phút

- GV: Chữa bài tập trên bảng, gọi HS lên bảng làm bài tập 2 chữa bài nhận xét chung.

6

- HS: Thảo luận (Tại sao chiến thắng….. được gọi là chiến thắng Điện Biên Phủ trên không?)

4 phút

- HS: Làm bài tập vào vở.

7

- GV: Mời đại diện trình bày nhận xét, bổ sung và gọi HS đọc phần ghi nhớ.

Dặn dò chung

===============================

NTĐ 4: Khoa học: NÓNG LẠNH VÀ NHIỆT ĐỘ ( TT)

NTĐ 5: Khoa học: SỰ SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA

NTĐ4

NTĐ5

I. MỤC TIÊU:

- Biết được chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi

- Nhận biết vật ở gần vật nóng thì thu nhiệt nên nóng lên;vật ở gần vật lạnh thì toả nhiệt nên lạnh đi

- Nhận biết hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa

- Chỉ và nói tên các bộ phận của hoa như nhị và nhuỵ trên tranh vẽ hoặc hoa thật

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

SGK + SGV

Tranh minh hoạ(SGK)

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

Thời gian

NTĐ4

NTĐ 5

4 phút

- GV: Kiểm tra bài cũ nhận xét, giới thiệu bài và ghi tựa bài, nêu nhiệm vụ tiết học. Giao việc.

1

- HS: Cán sự nhắc bạn mở SGK xem bài.

5 phút

- HS: Thảo luận trong nhóm (làm thí nghiệm theo yeu cầu trang 102 SGK, cử thư ký ghi kết quả)

2

- GV: Giới thiệu bài và ghi tựa bài, nêu nhiệm vụ tiết học. Giao việc.

6 phút

- GV: Mời đại diện các nhóm trình bày, cả lớp và GV nhận xét, kết luận.

3

- HS: Quan sát hình 1,hình 2 và trao đổi cùng bạn

6 phút

- HS: Thảo luận theo cặp về thí nghiệm trang 103 SGK

4

- GV: Mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận, cả lớp và GV nhận xét, kết luận.

6 phút

- GV: Mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận cả lớp và GV nhận xét, kết luận.

5

- HS: Quan sát sơ đồ nhị và nhuỵ, trính bày, mô tả lại cho các bạn nhận xét

6 phút

- HS: Thảo luận câu hỏi trang 103 SGK

6

- GV: Mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận cả lớp và GV nhận xét, kết luận.

4 phút

- GV: Mời đại diện các nhóm trình bày kết quả cả lớp và GV nhận xét, bổ sung

7

- HS: chép bài vào vở

Dặn dò chung

================================

NTĐ 4: Mỹ thuật: TT MỸ THUẬT: XEM TRANH CỦA THIẾU NHI

NTĐ 5: Chính tả (Nghe – viết) : LỊCH SỬ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG

NTĐ4

NTĐ5

I. MỤC TIÊU:

- Hiểu vẻ đẹp của tranh phong cảnh.

- Cảm nhận được vẻ đẹp của tranh phong cảnh.

- Biết mô tả các hình ảnh và màu sắc trên tranh.

- HS khá, giỏi: Chỉ ra các hình ảnh và màu sắc trên tranh mà em yêu thích.

- Giáo dục HS biết bảo vệ môi trường để làm cho môi trường tự nhiên trong lành.

- Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn, bài viết không mắc quá 5 lỗi.

- Tìm được các tên riêng theo yêu cầu BT2 và nắm vững quy tắc viết hoa tên riêng nước ngoài, tên ngày lễ

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Tranh ảnh của thiếu nhi( hoặc của HS năm trước)

Phiếu học tập

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

Thời gian

NTĐ4

NTĐ 5

4 phút

- HS: Cán sự nhắc bạn chuẩn bị đồ dùng học tập.

1

- GV: Giới thiệu bài và ghi tựa bài, đọc mẫu bài viết, hướng dẫn HS viết chính tả. Giao việc.

4 phút

- GV: Giới thiệu bài và ghi tựa bài. Cho HS quan sát và nhận xét, hướng dẫn HS vẽ.

2

- HS: Đọc bài và lưu ý các từ, tiếng thường viết sai chính tả

8 phút

- HS: Thực hành xem tranh

3

- GV: Đọc mẫu lần 2 và đọc cho HS viết bài

4 phút

- GV: Mời đại diện trình bày kết quả quan sát tranh nhận xét, bổ sung

4

- HS: Dò lại bài viết

8 phút

- HS: Thực hành xem tranh và nêu đặc điểm của tranh phong cảnh

5

- GV: Đọc cho HS viết đoạn bài còn lại chấm chữa bài nhân xét

5 phút

- GV: Mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận cả lớp và GV nhận xét.

6

- HS: 2 em lên bảng làm bài tập 2 viết vào mô hình cấu tạo vần

4 phút

- HS: Nhận xét về nội dung tranh

7

- GV: Cả lớp và GV chữa bài tập trên bảng nhận xét chung tiết học.

Dặn dò chung

=====================================

Ngày soạn:…./……../…………….

Ngày dạy:…./……./…………….

NTĐ 4: Tập đọc: GA-V-RỐT NGOÀI CHIẾN LUỸ

NTĐ 5: Địa lý : CHÂU PHI(TT)

NTĐ4

NTĐ5

I. MỤC TIÊU:

- Đọc đúng các tên riêng nước ngoài; biết đọc đúng lời đối đáp giữa các nhân vật và phân biệt với lời người dẫn chuyện

- Hiểu ND: Ca ngợi lòng dũng cảm của chú bé Ga-v-rốt

Trả lời các CH trong SGK

GDKNS:

- Tự nhận thức: xác định giá trị cá nhân.

- Đảm nhận trách nhiệm.

- Ra quyết định.

- Mô tả sơ lược vị trí, giới hạn Châu Phi:

+ Châu Phi ở phía nam Châu Âu và phía Tây Nam Châu Á, đường xích đạo đi ngang qua giữa châu lục

- Nêu được một số đặc điểm về địa hình, khí hậu:

+ Địa hình chủ yếu là cao nguyên, khí hậu nóng và khô

+ Đại bộ phận là hoang mạc và xa van .

- Sử dụng quả địa cầu,bản đồ, lược đồ để nhận biết vị trí, giới hạn của lảnh thổ Châu Phi

@ HS khá,giỏi: giải thích vì sao Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới; Dựa vào lược đồ trống ghi tên các châu lục và đại dương giáp với Châu Phi

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

SGK + SGV

Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

Thời gian

NTĐ4

NTĐ 5

4 phút

- GV: Kiểm tra bài cũ nhận xét, giới thiệu bài ghi tựa, gọi HS nối tiếp nhau đọc, 1 em đọc toàn bài.

1

- HS: Cán sự nhắc bạn mở SGK xem bài.

5 phút

- HS: Luyện đọc theo nhóm

2

- GV: Giới thiệu bài và ghi tựa bài, nêu nhiệm vụ tiết học.

6 phút

- GV: Gọi HS luyện đọc kết hợp chỉnh sửa phát âm cho HS, giáo viên đọc toàn bài.

3

- HS: Đọc mục 1 thảo luận câu hỏi SGK

6 phút

- HS: Đọc thầm và tìm hiểu các câu hỏi trong SGK theo nhóm.

4

- GV: Mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận cả lớp và GV nhận xét, bổ sung, kết luận.

6 phút

- GV: Gọi HS đọc và trả lời các câu hỏi nhận xét, hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm.

5

- HS: Đọc thầm mục 2 và làm với phiếu

6 phút

- HS: Luyện đọc diễn cảm theo nhóm

6

- GV: Mời đại diện các nhóm trình bày gọi HS đọc mục 3 và trả lời các câu hỏi của mục 3 nhận xét.

4 phút

- GV: Gọi HS luyện đọc và tìm hiểu nội dung bài học nhận xét tuyên dương.

7

- HS: Chép bài vào vở

Dặn dò chung

====================================

NTĐ 4: Luyện từ và câu: CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀ GÌ?

NTĐ 5: Toán: LUYỆN TẬP

NTĐ4

NTĐ5

- Nhận biết được câu kể Ai là gì ? trong đoạn văn;nêu được tác dụng của câu kể tìm được(BT1); Biết xác định CN, VN trong câu kể Ai là gì? Đã tìm được ở (BT2); Viết được đoạn văn ngắn có dùng câu kể Ai là gì?(BT3)

- HS khá,giỏi: viết được đoạn văn ít nhất 5 câu, theo yêu cầu của BT3

Biết:

- Nhân ,chia số đo thời gian

- Vận dụng để tính giá trị biểu thức và giải các bài toán có nội dung thực tế

- BT cần làm : BT1(c,d); BT2(a,b); BT3; BT4

@ HS khá giỏi làm các BT còn lại

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Bảng phụ kẻ bảng bài tập 1

Giấy khổ to để HS làm bài tập 3, 4

SGK+SGV

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

Thời gian

NTĐ4

NTĐ 5

4 phút

- GV: Kiểm tra bài cũ nhận xét, giới thiệu bài ghi tựa, nêu nhiệm vụ tiết học

1

- HS: Cán sự cử 1 bạn lên bảng làm bài tập 3 tiết học trước.

5 phút

- HS: Đọc yêu cầu bài tập 1 và làm vào giấy khổ to theo nhóm

2

- GV: Chữa bài tập trên bảng nhận xét, giới thiệu và ghi tựa bài hướng dẫn HS làm bài tập.

6 phút

- GV: Mời đại diện các nhóm trình bày cả lớp và GV nhận xét chốt lời giải đúng. Giao việc.

3

- HS: 1 em lên bảng làm bài tập 1; ở dưới làm vào vở nháp.

6 phút

- HS: Làm BT2, BT3 vào giấy khổ to theo nhóm

4

- GV: Cả lớp và GV chữa bài tập trên bảng và cho HS nêu nhận xét

6 phút

- GV: Cho các nhóm dán kết quả bài làm lên bảng chữa bài nhận xét.

5

- HS: 1 em lên bảng làm bài tập 3; ở dưới làm vào vở nháp.

6 phút

- HS: Làm BT4 vào phiếu khổ to

6

- GV: Chữa bài tập trên bảng nhận xét chữa bài.

4 phút

- GV: Cho các nhóm dán kết quả bài làm lên bảng chữa bài nhận xét và cho HS trình bày bài 2

7

- HS: Làm bài tập vào vở.

Dặn dò chung

===============================

NTĐ 4: Toán: LUYỆN TẬP CHUNG

NTĐ 5: Tập đọc: HỘI THÔỈ CƠM THI Ở ĐỒNG VÂN

NTĐ4

NTĐ5

I. MỤC TIÊU:

- Thực hiện được phép chia hai phân số

- Biết cách tính và viết gọn phép chia một phân số cho một số tự nhiên

- Biết tìm phân số của một số

- BT cần làm: BT1(a,b); BT2(a,b); BT4

@ HS khá giỏi làm các BT còn lại

- Đọc rõ ràng, rành mạch ,diễn cảm bài văn,phù hợp nội dung miêu tả

- Hiểu nội dung:Lễ hội thổi cơm thi ở Đồng Vân là nét đẹp văn hoá của dân tộc

Trả lời các CH trong SGK

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

SGK

SGK+SGV

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

Thời gian

NTĐ4

NTĐ 5

4 phút

- HS: Cán sự cử 1 bạn lên bảng làm bài tập 2 tiết học trước.

1

- GV: Kiểm tra bài cũ nhận xét, giới thiệu bài ghi tựa, gọi HS nối tiếp nhau đọc, 1 em đọc toàn bài.

5 phút

- GV: Chữa bài tập trên bảng nhận xét, giới thiệu bài và ghi tựa bài hướng dẫn HS làm bài tập.

2

- HS: Luyện đọc theo nhóm

6 phút

- HS: 1 em lên bảng làm bài tập 1 ở dưới làm vào vở nháp

3

- GV: Gọi HS luyện đọc kết hợp chỉnh sửa phát âm cho HS, giáo viên đọc toàn bài.

6 phút

- GV: Chữa bài tập 1 trên bảng nhận xét, hướng dẫn HS làm bài tập 2

4

- HS: Đọc thầm và tìm hiểu các câu hỏi trong SGK theo nhóm.

6 phút

- HS: 1 em lên bảng làm bài tập 2; ở dưới làm vào vở nháp

5

- GV: Gọi HS đọc và trả lời các câu hỏi nhận xét, hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm.

6 phút

- GV: Chữa bài tập 2 trên bảng và gọi HS lên bảng làm bài tập 3 chữa bài nhận xét.

6

- HS: Luyện đọc diễn cảm theo nhóm

4 phút

- HS: Làm bài tập vào vở

7

- GV: Gọi HS luyện đọc và tìm hiểu nội dung bài học nhận xét tuyên dương.

Dặn dò chung

===============================

NTĐ 4: Địa lý: ÔN TẬP

NTĐ 5: Luyện từ và câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUYỀN THỐNG

NTĐ4

NTĐ5

I. MỤC TIÊU:

- Chỉ hoặc điền được vị trí của động bằng Bắc Bộ,sông Hồng, sông Thái Bình, sông Tiềng, sông Hậu trên bản đồ, lược đồ Việt Nam

- Hệ thống một số được điểm tiêu biểu của ĐB Bắc Bộ, ĐB Nam Bộ

- Chỉ trên BĐ vị trí của thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ và nêu một số đặc điểm của các TP này

@ HS khá, giỏi: Nêu được sự khác nhau về thiên nhiên của ĐB Bắc Bộ và ĐB Nam Bộ về khí hậu, đất đai

- Biết 1 số từ liên quan đến truyền thống dân tộc

- Hiểu nghĩa từ ghép Hán Việt: Truyền thống gồm từ truyền(trao lại, để lại để lại cho người sau) và từ thống (nối tiếp nhau không dứt); làm được các BT1, BT2.BT3

@ HS khá giỏi làm hoàn chỉnh các BT

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Bản đồ tự nhiên Việt Nam

Phiếu khổ to viết nội dung BT2; BT3

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

Thời gian

NTĐ4

NTĐ 5

4 phút

- GV: Kiểm tra bài cũ nhận xét, giới thiệu bài và ghi tựa bài và nêu nhiệm vụ tiết học.

1

- HS: Cán sự nhắc bạn mở SGK xem bài.

5 phút

- HS: Đọc mục 1 và thảo luận câu hỏi SGK(Điền các địa danh như yêu cầu câu 1 SGK)

2

- GV: Kiểm tra bài cũ nhận xét, giới thiệu bài và ghi tựa bài HD HS làm bài tập.

6 phút

- GV: Mời đại diện trình bày và Nhận xét.

3

- HS: Làm bài tập 1 vào vở và làm bài tập 2 vào phiếu khổ to theo nhóm.

6 phút

- HS: Đọc và thảo luận câu hỏi (Nêu một số đặc điểm tiêu biểu của ĐB Bắc Bộ và ĐB Nam Bộ)

4

- GV:Mời đại diện trình bày bài tập 1 và cho các nhóm dán kết quả bài làm lên bảng chữa bài nhận xét.

6 phút

- GV: Mời đại diện các nhóm trình bày nhận xét, bổ sung . Gọi HS đọc mục 2 và trả lời câu hỏi ( Tìm vị trí của thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh trên BĐ) nhận xét

5

- HS: Làm BT 3 vào giấy khổ to theo nhóm

6 phút

- HS: Đọc mục 3 và thảo luận câu hỏi

6

- GV: Gọi HS đọc bài làm vừa viết cả lớp và GV nhận xét, bổ sung

4 phút

- GV: Mời đại diện trình bày kết quả, gọi HS đọc ghi nhớ nhận xét chung.

7

- HS: Làm bài tập vào vở.

Dặn dò chung

===================================

Ngày soạn:…./……../…………….

Ngày dạy:…./……./…………….

NTĐ 4: Kể chuyện: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC

NTĐ 5: Kỹ thuật : LÁP XE BEN (T 2)

NTĐ4

NTĐ5

I. MỤC TIÊU:

- Dựa vào gợi ý SGK, biết chọn và kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc nói về lòng dũng cảm

- Hiểu câu chuyện và hiểu được nội dung chính của câu chuyện.

@ HS khá,giỏi kể được câu chuyện ngoài SGK và nêu ý nghĩa

- Chọn đủ số lượng các chi tiết lắp xe ben

- Biết cách lắp và lắp được xe ben theo mẫu . Xe lắp tương đối chắc chắn, có thể chuyển động được

@ HS khéo tay; Lắp được xe ben chắc chắn ,có thể chuyển động dễ dàng, thùng xe có thể nâng lên,hạ xuống được

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

SGK + SGV

Bộ đồ dùng lắp ráp

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

Thời gian

NTĐ4

NTĐ 5

4 phút

- HS: Cán sự nhắc bạn mở SGK đọc yêu cầu bài tập.

1

- GV: Giới thiệu bài và ghi tựa bài và giới thiệu một số dụng cụ lắp ghép

5 phút

- GV: Giới thiệu bài và ghi tựạ bài ,GV nêu yêu cầu nhiệm vụ tiết học.

2

- HS: Thực hành lắp ghép

6 phút

- HS: Đọc các yêu cầu và trao đổi cùng bạn về câu chuyện định kể

3

- GV: Bao quát lớp

6 phút

- GV: Gọi HS giới thiệu câu chuyện định kể và hướng dẫn HS kể chuyện.

4

- HS: Thực hành

6 phút

- HS: Tập kể câu chuyện trong nhóm .

5

- GV: Mời đại diện các nhóm trình bày sản phẩm

6 phút

- GV: Gọi HS nối tiếp nhau kể chuyện và nêu ý nghĩa câu chuyện nhận xét tuyen dương.

6

- HS: Nhận xét sản phẩm của bạn

4 phút

- HS: Thi kể trong nhóm.

7

- GV: Mời đại diện các nhóm trình bày cả lớp và GV nhận xét, bổ sung.

Dặn dò chung

====================================

NTĐ4:TLV: LUYỆN TẬP XD KẾT BÀI TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI

NTĐ 5: Toán: LUYỆN TẬP CHUNG

NTĐ4

NTĐ5

I. MỤC TIÊU:

- Nắm được 2 cách kết bài ( mở rộng và không mở rộng ) trong bài văn miêu tả cây cối; vận dụng đã biết để bước đầu viết được đoạn kết bài mở rộng cho bài mở rộng cho bài văn miêu tả 1 cây mà em thích

- Biết cộng, trừ, nhân, chia số đo thời gian

- Vận dụng để giải các BT có nội dung thực tế

- BT cần làm: BT1, BT2(a); BT3; BT 4

@ HS khá giỏi hoàn chỉnh các BT

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

SGK- Phiếu học tập

SGK+SGV

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

Thời gian

NTĐ4

NTĐ 5

4 phút

- GV: Kiểm tra bài cũ nhận xét, giới thiệu bài ghi tựa, nêu nhiệm vụ tiết học

1

- HS: Cán sự cử 2 bạn lên bảng làm bài tập 3 tiết học trước

5 phút

- HS: Thảo luận theo cặp BT1

2

- GV: Chữa bài tập trên bảng nhận xét, giới thiệu và ghi tựa bài

6 phút

- GV: Cho HS trình bày kết quả, nhận xét, bổ sung. Gọi HS đọc bài 2 và các gợi ý.Giao việc

3

- HS: Làm BT2(a)

6 phút

- HS: Viết kết bài mở rộng BT3

4

- GV: Cho HS trình bày nhận xét và HD làm BT3

6 phút

- GV: Quan sát nhắc nhở

5

- HS: 1 em lên bảng làm bài tập 2; ở dưới làm vào vở nháp.

6 phút

- HS: Viết đoanh kết bài mở rộng theo yêu cầu BT4

6

- GV: Cả lớp và GV chữa bài tập 4 trên bảng và gọi HS lên bảng làm bài tập 4 chữa bài nhận xét

4 phút

- GV: Gọi HS đọc đoạn kết bài, lớp nhận xét, GV đánh giá

7

- HS: Làm bài tập vào vở.

Dặn dò chung

===============================

NTĐ 4: Toán: LUYỆN TẬP CHUNG

NTĐ 5: Kể chuyện: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC

NTĐ4

NTĐ5

I. MỤC TIÊU:

- Thực hiện được các phép tính với phân số

- BT cần làm: BT1(a,b); BT2(a,b); BT4

@ HS khá giỏi làm các BT còn lại

- Kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc về truyền thống hiếu học hoặc truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam; hiểu nội dung chính của câu chuyện

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

SGK

SGK+SGV

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

Thời gian

NTĐ4

NTĐ 5

4 phút

- HS: Cán sự cử 1 bạn lên bảng làm bài tập 4 tiết học trước

1

- HS: Cán sự nhắc bạn mở SGK đọc yêu cầu bài tập.

5 phút

- GV: Chữa bài tập trên bảng nhận xét, giới thiệu bài và ghi tựa bài hình thành kiến thức cho HS, giao việc.

2

- GV: Giới thiệu bài và ghi tựạ bài ,GV nêu yêu cầu nhiệm vụ tiết học. Gạch chân các từ được nghe, được đọc. Giao việc.

6 phút

- HS: Độc các thông tin 5 gia đình và trao đổi cùng bạn.

3

- HS: Đọc các yêu cầu và trao đổi cùng bạn về câu chuyện định kể

6 phút

- GV: Cho HS trình bày các thông tin như SGK nhận xét, hướng dẫn HS làm bài tập. Giao việc

4

- GV: Gọi HS giới thiệu câu chuyện định kể và hướng dẫn HS kể chuyện.

6 phút

- HS: HS làm bài tập 1 vào vở

5

- HS: Tập kể câu chuyện trong nhóm .

6 phút

- GV: Cho HS nêu kết quả bài tập 1 và gọi HS lên bảng làm bài tập 2 chữa bài nhận xét.

6

- GV: Gọi HS nối tiếp nhau kể chuyện và nêu ý nghĩa câu chuyện nhận xét tuyên dương.

4 phút

- HS: Làm bài tập vào vở

7

- HS: Thi kể trong nhóm.

Dặn dò chung

===============================

NTĐ 4: Khoa học: VẬT DẪN NHIỆT VÀ VẬT CÁCH NHIỆT

NTĐ 5: Khoa học: SỰ SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA

NTĐ4

NTĐ5

I. MỤC TIÊU:

- Kể được tên một số vật dẫn nhiệt tốt và dẫn nhiệt kém

- Các kim loại(đồng ,nhôm…) dẫn nhiệt tốt

- Các vật xốp như bông, len,.. dẫn nhiệt kém.

GD KNS:

- Kĩ năng lựa chọn giải pháp cho các tình huống cần dẫn nhiệt/ cách nhiệt tốt.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề liên quan tới dẫn nhiệt, cách nhiệt.

- Kể tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng, hoa thụ phấn nhờ gió

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Sgk + sgv –

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

Thời gian

NTĐ4

NTĐ 5

4 phút

- GV: Kiểm tra bài cũ nhận xét, giới thiệu bài và ghi tựa bài, nêu nhiệm vụ tiết học.

1

- HS: Cán sự nhắc bạn mở SGK xem bài mới

5 phút

- HS: đọc, tìm hiểu bài

2

- GV: Kiểm tra bài cũ nhận xét, giới thiệu bài và ghi tựa bài, nêu nhiệm vụ tiết học.

6 phút

- GV: Mời đại diện các nhóm trình bày nhận xét, bổ sung.

3

- HS: quan sát tranh, trả lời câu hỏi

6 phút

- HS: Thảo luận câu hỏi

4

- GV: Mời đại diện các nhóm trình bày kết quả cả lớp và GV nhận xét, kết luận.

6 phút

- GV: Mời đại diện trình bày nhận xét, bổ sung.

5

- HS: Thảo luận câu hỏi theo nội dung trong phiếu học tập.

6 phút

- HS: Thảo luận kể ra cách sử dụng nhiệt kế

6

- GV: Mời đại diện các nhóm trình bày kết quả cả lớp và GV nhận xét, kết luận

4 phút

- GV: Mời đại diện trình bày kết quả nhận xét, kết luận.

7

- HS: Thảo luận và liên hệ thực tế.

Dặn dò chung

===================================

NTĐ 4: Kỹ thuật: CÁC CHI TIẾT VÀ DỤNG CỤ LẮP GHÉP MÔ HÌNH KT

NTĐ 5:Tập làm văn: TẬP VIẾT ĐOẠN ĐỐI THOẠI

NTĐ4

NTĐ5

I. MỤC TIÊU:

- Biết tên gọi, hình dạng các chi tiết trong bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật

- Sử dụng được cờ lê, tua-vít, tháo vít

- Biết lắp ráp một số chi tiết với nhau

- Dựa theo truyện Thái Sư Trần Thủ Độ và gợi ý của GV, viết tiếp được lời đối thoại trong màn kịch đúng nội dung văn bản

*GDKNS:

- Thể hiện sự tự tin (đối thoại tự nhiên, hoạt bát, đúng mục đích, đúng đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp).

- Kĩ năng hợp tác (hợp tác để hoàn chỉnh màn kịch).

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Bộ lắp ráp

SGK- SGV

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

Thời gian

NTĐ4

NTĐ 5

4 phút

- HS: Cán sự nhắc bạn chuẩn bị đồ dùng học tập.

1

-GV: Kiểm tra bài cũ nhận xét, giới thiệu bài và ghi tựa bài, giao việc.

5 phút

- GV: Giới thiệu bài và ghi tựa bài cho HS quan sát và nhận xét mẫu. Giao việc.

2

- HS: Làm bài tập 1 vào phiếu khổ to theo nhóm

6 phút

- HS: Quan sát và nhận xét mẫu

3

- GV: Cho các nhóm dán kết quả bài làm lên bảng cả lớp và GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương.

6 phút

- GV: Cho HS báo cáo kết quả quan sát và nhận xét mẫu, hướng dẫn HS thực hành.

4

- HS: viết bài

6 phút

- HS: Thực hành các thao tác kỹ thuật

5

- GV: Quan sát nhắc nhở và giúp đỡ.

6 phút

- GV: Gọi HS trả lời câu hỏi (thế nào là khâu thường) và cho HS lên bảng thực hiện thao tác kỹ thuật.

6

- HS: viết bài vào vở

4 phút

- HS: Thực hành.

7

- GV: Cho các nhóm dán kết quả bài làm lên bảng cả lớp và GV chữa bài nhận xét, tuyên dương.

Dặn dò chung

======================================

Ngày soạn:…./……../…………….

Ngày dạy:…./……./…………….

NTĐ 4: Luyện từ và câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ: DŨNG CẢM

NTĐ 5: Luyện từ và câu: LUYỆN TẬP THAY THẾ TỪ NGỮ ĐỂ LIÊN KẾT

NTĐ4

NTĐ5

I. MỤC TIÊU:

- Mở rộng được một số từ ngữ thuộc chủ điểm Dũng cảm qua việc tìm từ cùng nghĩa, từ trái nghĩa(BT1); biết dùng từ theo chủ điểm để đặt câu hay kết hợp với từ ngữ thích hợp(BT2,BT3), biết được một số thành ngữ nói về lòng dũng cảm và đặt được câu với thành ngữ theo chủ điểm(BT4,BT5)

- Hiểu và nhận biết được những từ ngữ chỉ nhân vật Phù Đổng Thiên Vương và những từ dùng để thay thế trong BT1; thay thế được những từ ngữ lặp lại trong hai đoạn văn theo yêu cầu của BT2; bước đầu viết được đoạn văn theo yêu cầu của BT3

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Phiếu khổ to để HS làm BT1, BT2 phần nhận xét.

- Phiếu khổ to viết ND bài tập 1 phần luyện tập.

VBT Tiếng Việt lớp 5 – Tập I

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

Thời gian

NTĐ4

NTĐ 5

4 phút

- GV: Kiểm tra bài cũ nhận xét, giới thiệu bài và ghi tựa bài, hướng dẫn HS làm bài tập.

1

- HS: Cán sự nhắc bạn mở SGK xem bài.

5 phút

- HS: Trao đổi cùng bạn và làm bài tập 1, bài tập 2 vào phiếu khổ to theo nhóm.

2

- GV: Giới thiệu bài và ghi tựa bài hướng dẫn HS làm bài tập.

6 phút

- GV: Cho các nhóm dán kết quả bài làm lên bảng cả lớp và GV nhận xét chốt lời giải đúng. Giao việc.

3

- HS: Trao đổi cùng bạn và làm bài tập 1, 2 phần nhận xét.

6 phút

- HS: Làm bài tập 1 phần luyện tập vào phiếu khổ to theo nhóm.

4

- GV: Mời đại diện trình bày bài tập 1, 2 cả lớp và GV nhận xét chốt lời giải đúng.

6 phút

- GV: Cho các nhóm dán bài tập 1 lên bảng cả lớp và GV nhận xét, kết luận

5

- HS: Làm bài tập 1, 2 phần luyện tập vào vở bài tập.

6 phút

- HS: Làm bài tập 2 vào vở BT, đặt câu với những từ vừa tìm được.

6

- GV: Cho HS trình bày bài tập 1, 2 kết hợp trình bày bài tập 3, 4 nhận xét chốt lời giải đúng.

4 phút

- GV: Cho HS đặt câu với các từ vừa tìm được nhận xét tuyên dương.

7

- HS: Làm bài tập vào vở.

Dặn dò chung

==================================

NTĐ 4: Tập làm văn: LUYỆN TẬP MIÊU TẢ CÂY CỐI

NTĐ 5: Toán: VẬN TỐC

NTĐ4

NTĐ5

I. MỤC TIÊU:

- Lập được dàn ý sơ lược bài văn tả cây cối nêu trong đề bài

- Dựa vào dàn ý đã lập, bước đầu viết được các đoạn thân bài, mở bài, kết bài cho bài văn miêu tả cây cối đã xác định

- HS thể hiện hiểu biết về môi trường thiên nhiên, yêu thích các loài cây có trong cuộc sống auq thực hiện đề bài: Tả cây có bóng mát( hoặc cây ăn quả, cây hoa) mà em thích

- Có khái niệm ban đầu về vận tốc, đơn vị đo diện tích

- Biết tính vận tốc của một chuyển động đều

- BT cần làm: BT1, BT2

@ HS khá giỏi làm các BT còn lại

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Phiếu khổ to viết nội dung bài tập 1, 2, 3 phần nhận xét.

SGK-SGV

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

Thời gian

NTĐ4

NTĐ 5

4 phút

- GV: Kiểm tra bài cũ nhận xét, giới thiệu bài ghi tựa, nêu nhiệm vụ tiết học

1

- HS: Cán sự cử 1 bạn lên bảng làm bài tập 3 tiết học trước.

5 phút

- HS: Đọc yêu cầu các bài tập và làm vào phiếu khổ to theo nhóm.

2

- GV: Chữa bài tập trên bảng nhận xét, giới thiệu bài và ghi tựa bài và cho HS nêu các kiến thức đã học.

6 phút

- GV: Cho các nhóm dán kết quả bài làm lên bảng cả lớp và Gv nhận xét, chốt lời giải đúng.

3

- HS: Thảo luận nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích.

6 phút

- HS: Viết phần thân bài của đoạn văn theo mẫu.

4

- GV: Cho HS làm bài tập1

6 phút

- GV: Quan sát nhắc nhở.

5

- HS: Làm bài tập 2 ; 1 em lên bảng làm bài.

6 phút

- HS: Viết bài.

6

- GV: Cả lớp và GV chữa bài tập trên bảng và gọi HS lên bảng làm bài tập 3(nếu còn thời gian)

4 phút

- GV: Gọi HS nối tiếp nhau đọc đoạn văn vừa viết cả lớp và GV nhận xét tuyên dương.

7

- HS: Làm bài tập vào vở.

Dặn dò chung

===============================

NTĐ 4: Toán: LUYỆN TẬP CHUNG

NTĐ 5: Tập làm văn: TRẢ BÀI VĂN TẢ ĐỒ VẬT

NTĐ4

NTĐ5

I. MỤC TIÊU:

- Thực hiện được các phép tính với phân số

- Biết giải bài toán có lời văn

- BT cần làm: BT1; BT3(a,c); BT4

@ HS khá giỏi làm các BT còn lại

-Biết rút kinh nghiệm khi viết bài văn tả cảnh (về ý, bố cục, dùng từ, đặt câu,….); nhận biết được lỗi trong bài và tự sửa được lỗi.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

SGK

Bảng lớp viết nội dung đề bài kiểm tra và một số lỗi cần sửa vào bảng phụ

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

Thời gian

NTĐ4

NTĐ 5

4 phút

- HS: Cán sự nhắc bạn mở SGK xem bài

1

- GV: Giới thiệu bài và ghi tựa bài trả bài viết cho HS nhận xét chung về bài viết của học sinh.

5 phút

- GV: Giới thiệu bài và ghi tựa bài, gọi HS đọc và tìm hiểu yêu cầu của đề toán.

2

- HS: Đọc lại bài viết và lời nhận xét của giáo viên

6 phút

- HS: Quan sát biểu đồ trên bảng phụ và trao đổi cùng bạn

3

- GV: Gọi HS lên bảng sửa một số lỗi điển hình về chính tả, nhận xét về bố cục, cách dùng từ đặt câu của HS.

6 phút

- GV: Mời đại diện các nhóm trình bày, cả lớp và GV nhận xét, bổ sung.

4

- HS: Sửa lại cho đúng chính tả

6 phút

- HS: Làm bài tập 1 vào vở

5

- GV: Đọc cho HS nghe đoạn văn, bài văn hay.

6 phút

- GV: Cho HS nêu kết quả bài 1 và gọi HS nêu bài tập 2(a) chữa bài nhận xét

6

- HS: Viết lại 1 đoạn văn cho hay hơn

4 phút

- HS: Làm bài tập vào vở

7

- GV: Gọi HS đọc đoạn văn vừa viết nhận xét, tuyên dương.

Dặn dò chung

===========================================

Duyệt của Tổ trưởng chuyên môn

Duyệt của nhà trường

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang