Thành viên thuhuyen1

Giáo án lớp 5 môn Lịch Sử- HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống
Thành viên thuhuyen1

Giáo án lớp 5 môn Lịch Sử- HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

- 12 tháng trước
3,732
Báo lỗi

Giáo án lớp 5 môn Lịch Sử: HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

A . MỤC TIÊU : Học xong bài này , học sinh nêu được :- Những nét chính về cuộc bầu cử và những kì họp đầu tiên của Quốc hội khoá VI ( Quốc hội thống nhất ) .- Kì họp đầu tiên của Quốc hội khoá VI đánh dấu sự thống nhất đất nước về mặt nhà nước .

Nội dung

1

LỊCH SỬ :

HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC



A . MỤC TIÊU :

Học xong bài này , học sinh nêu được :

- Những nét chính về cuộc bầu cử và những kì họp đầu tiên của Quốc hội khoá VI ( Quốc

hội thống nhất ) .

- Kì họp đầu tiên của Quốc hội khoá VI đánh dấu sự thống nhất đất nước về mặt nhà nước .

B . ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :

- Các hình minh hoạ sách giáo khoa phóng to .

- Học sinh sưu tầm các tranh ảnh , tư liệu về cuộc bầu cử Quốc hội khoá VI ở địa phương .

C . MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

I.Kiểm tra Bài cũ : 5’.

- Giáo viên gọi 3 học sinh lên bảng về các

câu hỏi về nội dung bài cũ , sau đó nhận xét

và cho điểm .

-

- 3 học sinh lần lượt lên bảng trả lời các câu

hỏi sau : Hãy kể lại sự kiện xe tăng của ta tiến

vào Dinh Độc Lập .

+ Thái độ của Dương Văn Minh và chính

quyền sài Gòn như thế nào khi quân giải phóng

đánh chiếm Dinh Độc Lập ?

+ Tại sao nói : Ngày 30 -4-1975 là mốc quan

trọng trong lịch sử dân tộc ta ?

II. Bài mới : 30’.

1. Giới thiệu bài : 1’.

Hoạt động dạy Hoạt động học

2

- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát hình

minh họa 1,2 trong sách giáo khoa và hỏi :

+ Hai tấm ảnh gợi cho các em nhớ sự kiện

lịch sử nào của dân tộc ta ?

+ Năm 1956 vì sao ta không tiến hành được

Tổng tuyển cử trên toàn quốc ?

+ Các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội :

 Khoá 1 ngày 6-1-1946 lần đầu tiên nhân dân

cả nước đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội lập ra

Nhà nước của chính mình .

 Sau năm 1954 ,do Mĩ phá hoại Hiệp định

Giơ-ne-vơ nên cuộc tổng tuyển cử mà ta dự

định thc tháng 19 -1956 không thực hiện được

.

Giáo viên nêu : Từ 11 giờ 30 ngày 30 tháng 4 năm 1975 , miền Nam được giải phóng , nước ta

đã được thống nhất về mặt lãnh thổ . Nhưng chúng ta chưa có một nhà nước chung do nhân dân

cả nước bầu ra . Nhiệm vụ đặt cho nhân dân ta lúc này là phải thống nhất về mặt nhà nước , tức

là phải lập ra Quốc hội chung . bài học hôm nay sẽ giúp các em về ngày toàn dân bầu cử Quốc

hội thống nhất ( Quốc hội khoá VI ).

2.Hoạt động 1:

CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ NGÀY 25-4-1976

Hoạt động dạy Hoạt động học

- Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc cá nhân

, đọc sách giáo khoa và tả lại không khí của

ngày Tổng tuyển cử Quốc hội khoá VI theo

các câu hỏi gợi ý :

+ Ngày 25-4-1976 ,trên đất nước ta diễn ra sự

kiện lịch sử gì ?

+ Quang cảnh Hà Nội , Sài Gòn và khắp nơi

trên đất nước trong ngày này như thế nào ?

+ Tinh thần của nhân dân ta trong ngày này ra

- Học sinh đọc sách giáo khoa và tự rút ra câu

trả lời :

Kết quả làm việc tốt là :

+ Ngày 25-4-1976 ,Cuộc Tổng tuyển cử bầu

Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước .

+ Hà Nội ,Sài Gòn ,và khắp nơi trên cả nước

tràn ngập cờ hoa , biểu ngữ .

3

sao ?

+ Kết quả của cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc

hội chung trên cả nước ngày 25-4-1976 .

– Giáo viên tổ chức cho học sinh trình bày

diễn biến của cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc

hội chung trong cả nước .

- Giáo viên hỏi học sinh : Vì sao nóingày 25-

4-1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta ?

+ Nhân dân cả nước phấn khởi thực hiện quyền

công dân của mình . Các cụ già có tuổi , sức

yếu vẫn đến tận trụ sở bầu cử cùng con cháu .

Các cụ muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình . Lớp

thanh niên 18 tuổi thể hiện niềm vui sướng vì

lần đầu tiên được vinh dự cầm lá phiếu bầu

Quốc hội thống nhất .

+ Chiều 25-4-1976 , cuộc bầu cử kết thúc tốt

đẹp , cả nước có 98,8 % tổng số cử tri đi bầu

cử .

- 2 học sinh lần lượt trình bày trước lớp , học

sinh cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến .

- Học sinh nêu : Vì ngày này là ngày dân tộc ta

hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước sau

boa năm dài chiến tranh gian khổ .

3.Hoạt động 2

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CỦA KÌ HỌP THỨ NHẤT

QUỐC HỘI KHÓA VI

Ý NGHĨA CỦA CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI THỐNG NHẤT NĂM 1976

Hoạt động dạy Hoạt động học

- Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc

theo nhóm để tìm hiểu những quyết định quan

trọng nhất của kì họp đầu tiên , Quốc hội khoá

VI . Quốc hội thống nhất .

- Học sinh làm việc theo nhóm , cùng đọc sách

giáo khoa và rút ra kết luận : Kì họp đầu tiên

Quốc hội khoá VI đã quyết định :

 Tên nước ta là : Cộng hoà Xã hội Chủ

nghĩa Việt Nam .

 Quyết định quốc huy .

4

- Giáo viên gọi học sinh trình bày kết quả

thảo luận .

- Giáo viên tổ chức cho học sinh cả lớp trao

đổi về ý nghĩa của cuộc Tổng tuyển cử Quốc

hội chung trên cả nước :

+ Sự kiện bầu cử Quốc hội khoá VI gợi nhớ

cho ta nhớ đến sự kiện lịch sử nào trước đó ?

+ Những quyết định của kì họp đầu tiên

,Quốc hội khoá VI thể hiện điều gì ?

- Giáo viên nhấn mạnh sau cuộc bầu cử Quốc

hội thống nhất và kì họp thứ nhất của Quốc

hội thống nhất nước ta có một bộ máy nhà

nước chung thống nhất , tạo điều kiện để cả

nước cùng đi lên xã hội chủ nghĩa.

 Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng .

 Quốc ca là bài Tiến quân ca .

 Thủ đô là Hà Nội .

 Đổi tên thành phố Sài Gòn – Gia Định là

Thành phố Hồ Chí Minh .

- 1 học sinh trình bày trước lớp , học sinh cả

lớp theo dõi và bổ sung ý kiến .

- Học sinh nghe câu hỏi của GV ,trao đối với

nhau và nêu ý kiến . Mỗi câu hỏi 1 học sinh

nêu ý kiến , các học sinh khác theo dõi và bổ

sung ý kiến .

+ Sự kiện bầu cử Quốc hội khoá VI gợi cho ta

nhớ ngày Cách mạng tháng Tám thành công ,

Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập , khai

sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà .

Sau đó ngày 6-1-1946 toàn dân ta đi bầu Quốc

hội khoá I , lập ra Nhà nước của chính mình +

Những quyết định của kì họp đầu tiên , Quốc

hội khoá VI thể hiện sự thống nhất đất nước cả

về mặt lãnh thổ và nhà nước .

5

III.Củng cố dặn dò .

- Giáo viên tổ chức cho học sinh cả lớp chia sẻ thông tin , tranh ảnh về cuộc bầu cử Quốc hội

khoá VI ở địa phương mình .

- Giáo viên nhận xét tiết học , dặn dò học sinh về nhà học thuộc bài và sưu tầm các thông tin

,tranh ảnh về Nhà máy thủy điện Hòa Bình .

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang