Tài liệu

Giáo án lớp 5 môn Đạo Đức: Bài 5 :TÌNH BẠN (tiết 1)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7852     Tải về: 22     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Giáo án lớp 5 môn Đạo Đức: Bài 5 :TÌNH BẠN (tiết 1) - tài liệu, sách iDoc.VnI/ Mục tiêu:Học xong bài này, HS biết:- Ai cũng cần có bạn bè và trẻ em có quyền tự do kết giao bạn bè. - Thực hiện
Bài 5 : TÌNH BẠN (tiết 1)
I/ Mc tiêu: Học xong bài này, HS biết:
-
Ai cũng cần có bạn bè và trẻ em có quyền tự do kết giao bạn bè.
-
Thực hiện đối xử tốt với bạn bè xung quanh trong cuộc sống hàng
ngày.
-
Biết được bạn bè cần phải thân ái, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, nhất
là những khi khó khăn, hoạn nạn.
-
Biết được ý nghĩa của tình bạn.
II/ Đồ dùng dạy học:
-
Bài hát Lớp chúng ta đoàn kết, nhạc và lời : Mộng Lân.
-
Đồ dùng hoá trang để đóng vai theo truyện Đôi bạn trong SGK.
III/ Hoạt động dạy – học:
1.Kiểm tra bài cũ: (3’)
-Nêu ghi nhớ của bài Nhớ ơn tổ tiên.
-GV nhận xét.
2.Bài mới: 37’
T
G
Hoạt động của thầy Hoạt động của
trò
1’
7’
a.Giới thiệu bài: GV ghi đề
b.Hoạt động 1: Thảo luận cả lớp.
MT: HS biết được ý nghĩa của tình bạn
quyền được kết giao bạn bè ca trẻ
em.
Cách tiến hành:
-Hát bài Lớp chúng ta đoàn kết.
-C lớp thảo luận theo các câu hỏi gợi ý
sau:
Bài hát nói lên điều gì?
Lớp chúng ta có vui như vậy không?
Điều gì s xảy ra nếu xung quanh
chúng không có bạn bè?
Trẻ em có quyền tự do kết bạn không?
Em biết điều đó từ đâu?
- HS nhắc lại đề.
-Cả lớp hát.
-HS thảo luận .
-Gọi HS nêu kết quả trả lời.
KL:GV kết luận .
1
2’
c.Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung truyện
Đôi bạn.
MT: HS hiểu được bạn bè cần phải
đoàn kết, giúp đỡ nhau những lúc khó
khăn, hoạn nạn.
Cách tiến hành:
-GV kể chuyện Đôi bạn 2 lần (kết hợp
tranh minh hoạ).
-Gọi HS lên đóng vai theo nội dung truyện.
-GV cho HS thảo luận theo các u hỏi
trang 17, SGK.
-HS lắng nghe.
-4 HS.
-HS thảo luận
theo nhóm 4
trong 3 phút.
1
KL: GV rút ra kết luận.
d.Hoạt động 3: Làm bài tập 2, SGK.
Giáo án lớp 5 môn Đạo Đức: Bài 5 :TÌNH BẠN (tiết 1)
I/ Mục tiêu:Học xong bài này, HS biết:- Ai cũng cần có bạn bè và trẻ em có quyền tự do kết giao bạn bè. - Thực hiện đối xử tốt với bạn bè xung quanh trong cuộc sống hàng ngày. - Biết được bạn bè cần phải thân ái, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là những khi khó khăn, hoạn nạn. - Biết được ý nghĩa của tình bạn. II/ Đồ dùng dạy học: - Bài hát Lớp chúng ta đoàn kết, nhạc và lời : Mộng Lân. - Đồ dùng hoá trang để đóng vai theo truyện Đôi bạn trong SGK. III/ Hoạt động dạy – học: 1.Kiểm tra bài cũ: (3’) -Nêu ghi nhớ của bài Nhớ ơn tổ tiên. -GV nhận xét. 2.Bài mới: 37’
Nội dung trích xuất từ tài liệu

Bài 5 : TÌNH BẠN (tiết 1)

I/ Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết:

- Ai cũng cần có bạn bè và trẻ em có quyền tự do kết giao bạn bè.

- Thực hiện đối xử tốt với bạn bè xung quanh trong cuộc sống hàng

ngày.

- Biết được bạn bè cần phải thân ái, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, nhất

là những khi khó khăn, hoạn nạn.

- Biết được ý nghĩa của tình bạn.

II/ Đồ dùng dạy học:

- Bài hát Lớp chúng ta đoàn kết, nhạc và lời : Mộng Lân.

- Đồ dùng hoá trang để đóng vai theo truyện Đôi bạn trong SGK.

III/ Hoạt động dạy – học:

1.Kiểm tra bài cũ: (3’)

-Nêu ghi nhớ của bài Nhớ ơn tổ tiên.

-GV nhận xét.

2.Bài mới: 37’

T

G

Hoạt động của thầy Hoạt động của

trò

1’

7’

a.Giới thiệu bài: GV ghi đề

b.Hoạt động 1: Thảo luận cả lớp.

� MT: HS biết được ý nghĩa của tình bạn

và quyền được kết giao bạn bè của trẻ

em.

� Cách tiến hành:

-Hát bài Lớp chúng ta đoàn kết.

-Cả lớp thảo luận theo các câu hỏi gợi ý

sau:

� Bài hát nói lên điều gì?

� Lớp chúng ta có vui như vậy không?

� Điều gì sẽ xảy ra nếu xung quanh

chúng không có bạn bè?

� Trẻ em có quyền tự do kết bạn không?

Em biết điều đó từ đâu?

- HS nhắc lại đề.

-Cả lớp hát.

-HS thảo luận .

-Gọi HS nêu kết quả trả lời.

KL:GV kết luận .

1

2’

c.Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung truyện

Đôi bạn.

� MT: HS hiểu được bạn bè cần phải

đoàn kết, giúp đỡ nhau những lúc khó

khăn, hoạn nạn.

� Cách tiến hành:

-GV kể chuyện Đôi bạn 2 lần (kết hợp

tranh minh hoạ).

-Gọi HS lên đóng vai theo nội dung truyện.

-GV cho HS thảo luận theo các câu hỏi ở

trang 17, SGK.

-HS lắng nghe.

-4 HS.

-HS thảo luận

theo nhóm 4

trong 3 phút.

1

KL: GV rút ra kết luận.

d.Hoạt động 3: Làm bài tập 2, SGK.

0’

6’

� MT:HS biết cách ứng xử phù hợp trong

các tình huống có liên quan đến bạn bè.

� Cách tiến hành:

-HS làm bài tập 2 ( làm việc cá nhân).

-GV mời một số HS trình bày cách ứng xử

trong mỗi tình huống và giải thích lí do.

-GV nhận xét và kết luận.

e.Hoạt động 4: Củng cố.

� MT: Giúp HS biết được biểu hiện của

tình bạn đẹp.

� Cách tiến hành:

-GV yêu cầu mỗi HS nêu một biểu hiện của

tình bạn đẹp.

-GV ghi nhanh các ý kiến của HS lên bảng.

-GV kết luận và yêu cầu:

+HS liên hệ những tình bạn đẹp trong lớp,

-HS trao đổi với

bạn bên cạnh.

- HS trình bày .

-Cả lớp nhận xét

, bổ sung.

- HS nêu.

-HS liên hệ.

2’ trong trường mà em biết.

g.Hoạt động 5: Củng cố - dặn dò

- Gọi HS đọc ghi nhớ trong SGK.

- Chuẩn bị bài học sau.

- GV nhận xét tiết học.

-2 HS.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 220 Lượt xem: 68604
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 735 Lượt xem: 67331
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 38 Lượt xem: 65440
Có thể bạn quan tâm