Tài liệu

Giáo án lớp 4: Toán: TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2889     Tải về: 7     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 13
Tài liệu Giáo án lớp 4: Toán: TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án lớp 4: Toán: TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN,IMục tiêu :Giúp hs : - Nhận biết được tính chất kết hợp của phép nhân . - Vận dụng tính chất kết hợp và giao hoán của phép nhân vào…
background image

 

Toán (52)                     TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN 

 
 IMục tiêu :Giúp hs : 
- Nhận biết được tính chất kết hợp của phép nhân . 
- Vận dụng tính chất kết hợp và giao hoán của phép nhân vào tính giá trị của biểu thức bằng cách 
thuận tiện nhất  
II Đồ dùng dạy học : 
Bảng phụ có kẻ sẵn bảng số có nội dung : 

(a x b ) x c 

a x ( b x c ) 

 

 

 

 

 

 

III Các hoạt động dạy và học: 

Tg 

Hoạt động của thầy 

Hoạt động của trò 

 

1 Kiểm tra bài cũ :Gọi hai hs trả lời  
- Phát biểu tính chất giao hoán  của phép 
nhân và viết công thứccủa nó. 
- Khi nhân một số với 10, 100, 1000 ta có 
thể làm thế nào ? 
-Khi chia một số tròn chục, tròn trăm , tròn 
nghìn, .. cho10, 100 ,1000, …, ta có thể làm 
thế nào ? 
- Nhận xét. 
2  Bài mới : 
21Giới thiệu bài : 
  Với phép nhân, vừa rồi chúng ta đã được 
học về tính chất giao hoán.Tiết học hôm 
nay chúng ta sẽ được làm quen với một tính 
chất nữa của nó , đó là tính chất kết hợp . 
- Gv ghi đề bài lên bảng 
2.2 Giới thiệu tính chất kết hợp: 
Để tìm hiểu nội dung bài học,chúng ta thực 
hiện các bài tập sau : 
-Gv ghibảng 
1) Tính và so sánh giá tri của hai biểu thức  
( 2 x 3) x 4     và   2 x ( 3 x 4 ) 
-Yêu cầu hs tính giá trị hai biểu thức 
+Em hãy nhận xét bài làm của bạn ? 
+Hãy so sánh giá trị của hai biểu thức này ? 
- Gv ghi (2 x 3 ) x 4 =  2 x ( 3 x 4 ) 
-Gv: Nếu xem 2là a , 3 là b ,4 là c, hai biểu 
thức (2 x 3 ) x 4 và 2 x ( 3 x 4 ) có dạng là 
những biểu thức chứa chữ nào ? 
- Gv nêu : Khi a = 2, b = 3 , c = 4 , hai biểu 

 
- Ba hs lên bảng thực hiện 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hs nghe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hai hs làm bảng, cả lớp làm vở nháp  
- Hs nhận xét  
- Giá trị của hai biểu thứcnày bằng nhau 
 
- Có dạng là (a x b )x c và  a x ( b x c ) 
 
 
- Hs theo dõi 

background image

thức ( a x b) x c ;  a x ( b x c ) có giá 
trịbằng nhau và bằng 24. Còn các trường 
hợp khác của a, b, c, thìgiá trị của chúng 
như thế nào, chúng ta sẽ tìm hiểu bài tập 2: 
- Gv treo bảng phụ đã chuẩn bị sẵn, giới 
thiệu bảng và nêu yêu cầu của bài tập. 
- Hs Tổ1, tổ 2 tính giá trị của biểu thức thứ 
nhất .Tổ 3, tổ 4 tính giá trị của biểu thức hai 
-  Yêu cầu hs nhận xét bài của bạn trên 
bảng. 
- Gv : Hãy so sánh giá trị của hai biểu thức 
khi a= 3, b = 4, c = 5. 
Tương tự cho các trường hợp còn lại 
-Em có nhận xét gì về giá trị của hai biểu 
thức trong ba trường hợp trên?  
- Gv : Ta nhận thấy, giá trị của hai biểu 
thức này luôn luôn bằng nhau  
- Nêu và viết  ( a x b ) x c = a x ( b x c ) 
- (a x b ) x c   là một tích nhân với mộtsố ;  
a x( bx c )  là một số nhân với một tích. 
- Yêu cầu hs phát biểu thành lời 
- Gv dán pa- nô ghi nộidung và công thức 
và nêu : Đây là  tính chất kết hợp của phép 
nhân. 
- Gv: Dựavào tính chất này  có thể tính giá 
trị của biểu thức a x b x c bằng hai cách 
như sau :Gv ghi bảng: 
    a x b x c = (a x b) x c = a x ( b x c) 
2.3Luyện tập : 
Bài 1 : Gọi hs đọc yêu cầu: 
- Đề yêu cầu ta điều gì?  
-Ghi bảng 2 x 5 x 4 = ?  nêu “ Dựa vào tính 
chất kết hợp ta có thể tính giá tri biểu thức 
này bằng hai cách”,và ghi : 
Cách 1:2 x 5 x 4= (2 x 5 ) x 4 = 10x 4  = 40  
Cách 2 :             = 2 x( 5 x 4 )= 2 x 20 = 40 
- Yêu cầu hs làm bài 1a  
 Gv chuyển ý sang bài tập 2, gọi hs đọc yêu 
cầu  
2.Tính bằng cách thuận tiện nhất: 
Gv lưu ý hs vận dụng tính chát giao hoán 
và kết hợp của phép nhân để tính sao cho 
thuận tiệnnhất . 
- Gv nhận xét 
Bài 3 : Gọi hs đọc đề, gv tóm tắt đề  

 
 
 
 
- Trong các trường hợp, hai biểu thức 
đều có giá trị bằng nhau. 
- Hs thực hiện yêu cầuvào nháp , hai hs 
làm bảng 
- Hs nhận xét. 
 
- Giá trị của hai biểu thức bằng nhau 
 
 
- Giá trị của 2 biểu thức luôn bằng nhau 
 
 
 
 
 
 
- Hs xung phong trả lời. 
 
 
 
 
- Hs theo dõi . 
 
 
 
- 1 em đọc yêu cầu đề. 
- Tính bằng hai cách 
 
 
 
 
 
- Hai hs làm bảng, cả lớp làm vở 
 
 
 
 
- Hs làm việc theo nhóm  
- Đại diện nhómtrình bày và giải thích 
cách làm 
 

background image

-Có 8 phòng học . 
  Mỗi phòng         : 15 bộ bàn ghế . 
  Mỗi bộ bàn ghế : 2 hs . 
- Có tất cả ? hs đang ngồi  học. 
Gv :Biết mỗi phòng có 15 bộ bàn ghế , có 8 
phòng như thế , như vậy chúng ta tìm được 
gì ? 
-Đã biết mỗi bộ bàn ghế có 2hs , đã tìm 
được  số bộ bàn ghế trong tất cả 8 phòng. 
Vậy làm thế nào tính được có tất cả bao 
nhiêu hs đang ngồi học ? 
-  Tương tự hdẫn hs giải cách thứhai 
-Yêu cầu hs làm bài theo một trong hai 
cách  
- Chấm chữa . 
3 Củng cố , dặn dò : hs nêu lai tính chất kết 
hợp của phép nhân. 
Trò chơi : Tính nhanh  
Tính nhanh giá trị của các biểu thức bằng 
cách vận dụng tính chất của phép nhân. 
 
 

 
 
 
 
- Tìm được số bộ bàn ghế trong 8 phòng . 
 
 
 
 
- Lấy  2nhân với số bộ bàn ghế tất cả của 
8 phòng . 
 
- 2Hs làm bảng ,mỗi em làm một cách, cả 
lớp làm vở 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án lớp 4: Toán: TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN

IMục tiêu :Giúp hs : - Nhận biết được tính chất kết hợp của phép nhân . - Vận dụng tính chất kết hợp và giao hoán của phép nhân vào tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện nhất II Đồ dùng dạy học : Bảng phụ có kẻ sẵn bảng số có nội dung : a b c (a x b ) x c ax(bxc) 3 4 5 5 2 3 4 6 2 III Các hoạt động dạy và học: Tg Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 Kiểm tra bài cũ :Gọi hai hs trả lời - Phát biểu tính chất giao hoán của phép - Ba hs lên bảng thực hiện nhân và viết công thứccủa nó. - Khi nhân một số với 10, 100, 1000 ta có thể làm thế nào ? -Khi chia một số tròn chục, tròn trăm , tròn nghìn, .. cho10, 100 ,1000, …, ta có thể làm thế nào ? - Nhận xét. 2 Bài mới : 21Giới thiệu bài : - Hs nghe. Với phép nhân, vừa rồi chúng

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 189 Lượt xem: 61543
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 30 Lượt xem: 54434
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 565 Lượt xem: 54282
Có thể bạn quan tâm