Thành viên idontlove2

Giáo án lớp 4: NGỮ PHÁP CÂU CẦU KHIẾN – DẤU CHẤM CẢM

- 05/11/2012
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (5 trang)
Thành viên idontlove2

Giáo án lớp 4: NGỮ PHÁP CÂU CẦU KHIẾN – DẤU CHẤM CẢM

- 05/11/2012
1,851
Báo lỗi

Giáo án lớp 4: NGỮ PHÁP CÂU CẦU KHIẾN – DẤU CHẤM CẢM
Giảm tải: Bỏ bài tập 3 (IIA) I/ Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh biết dùng câu để nêu sự việc yêu cầu, sai khiến, đề nghị, đề

nghị người khác làm. 2. Kỹ năng: Rèn học sinh biết đặt câu với những từ ngữ nêu ý câu cầu khiến, nói đúng giọng cầu khiến.

3. Thái...

Nội dung

NGỮ PHÁP

CÂU CẦU KHIẾN – DẤU CHẤM CẢM

Giảm tải: Bỏ bài tập 3 (IIA)

I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức: Học sinh biết dùng câu để nêu sự việc yêu cầu, sai

khiến, đề nghị, đề nghị người khác làm.

2. Kỹ năng: Rèn học sinh biết đặt câu với những từ ngữ nêu ý câu

cầu khiến, nói đúng giọng cầu khiến.

3. Thái độ: Yêu quí Tiếng Việt

II/ Chuẩn bị:

_ Giáo viên: Sách giáo khoa, vở bài tập, bảng phụ

_ Học sinh: Sách giáo khoa + vở bài tập, tìm hiểu bài.

III/ Hoạt động dạy và học:

Các hoạt động của thầy Các hoạt động của trò

1. Ổn định: (1’)

2. Kiểm tra bài cũ: (4’) Câu hỏi – dấu chấm hỏi.

Hát

_ Thế nào là câu hỏi? Cho ví dụ

_ Nêu câu không có từ để hỏi ta căn cứ vào đâu

để xác định đó là câu hỏi?

_ Chấm điểm – Nhận xét

3. Bài mới: Câu cầi khiến – dấu chấm cảm

_ Giới thiệu bài: Hôm nay ta tìm hiểu một loại

câu mới nữa đó là “câu càu khiến. Dấu chấm

cảm” - > ghi tựa (1’)

_ 1 Học sinh

_ 1 Học sinh

_ Học sinh lắng nghe

� Hoạt động 1: Tìm hiểu bài (6’)

a/ Mục tiêu: Biết về câu cầu khiến

b/ Phương pháp: Đàm thoại

c/ Đồ dùng dạy học:Bảng phụ

_ Hoạt động cả lớp

d/ Tiến hành:

_ Giáo viên ghi sẵn ví dụ/ sách giáo khoa vào

bảng lớp

_ 2 học sinh cho ví dụ

_ 2 câu trên nêu lên nội dung gì? _ Nêu việc đòi hỏi

người cháu thực hiện

_ Có gì khác câu kể và câu hỏi -> câu cầu khiến. _ Cuối câu có dấu

chấm. Câu yêu cầu

người khác thực hiện .

Kết luận: Câu cầu khiến nêu việc mong muốn

hoặc đòi hỏi người khác phải làm.

_ Học sinh nhắc lại cho

ví dụ.

� Hoạt động 2: Rút nghi nhớ (8’)

a/ Mục tiêu: Rút ra ghi nhớ

b/ Phương pháp: Đàm thoại

c/ Đồ dùng dạy học:

_ Hoạt động cả lớp

d/ Tiến hành:

_ Câu cầu khiến có cách dùng từ như thế nào? _ Dùng để chỉ ý

khuyên bảo dòi hỏi

hoặc bắt buộc (hãy

đừng nên, phải lên, đi)

_ Nêu ví dụ về câu cầu khiến? _ Học sinh nêu ví dụ.

_ Khi đọc gặp câu cầu khiến ta đọc thế nào? _ Nhấn giọng ở những

chỗ nhằm biểu thị các

mức độ đòi hỏi khác

nhau.

_ Câu cầu khiến có dấu gì ở cuối câu? _ Dấu chấm cảm.

Kết luận: Ghi nhớ sách giáo khoa _ 3 học sinh đọc ghi

nhớ

� Hoạt động 3: Luyện tập (4’)

a/ Mục tiêu: Vận dụng làm đúng các bài tập

b/ Phương pháp: Thực hành

c/ Đồ dùng dạy học:

_ Hoạt động cá nhân

d/ Tiến hành:

Bài 1: Đặt câu kể -> câu cầu khiến. _ Học sinh làm miệng.

Thêm các từ cần, phải,

nên.

Bài 2: Đặt câu kể -> câu cầu khiến với các từ : _ Học sinh đặt yêu cầu.

hãy, đừng, chớ. _ Học sinh làm bài vào

vở.

_ Nhận xét

Bài 3: Đặt câu kể -> câu cầu khiến có từ: hãy,

đừng

_ Học sinh làm vở

4- Củng cố:

_ Đọc ghi nhớ (3 học sinh đọc ghi nhớ)

_ Thi đua: Đặt 1 câu có ý ngăn cấm, khuyên bảo.

5- Dặn dò: (2’)

_ Học thuộc ghi nhớ

_ Chuẩn bị: Câu cảm – Dấu chấm cảm.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang