Tài liệu

Giáo án lớp 4 môn LỊCH SỬ THÀNH THỊ THẾ KỶ XVI - XVII

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2421     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Giáo án lớp 4 môn LỊCH SỬ THÀNH THỊ THẾ KỶ XVI - XVII - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án lớp 4 môn LỊCH SỬ THÀNH THỊ THẾ KỶ XVI - XVII Giảm tải: câu hỏi sửa lại: Hãy kể tên các thành thị lớn ở
LỊCH SỬ
THÀNH THTHẾ KỶ XVI - XVII
Giảm tải: câu hỏi sửa lại: Hãy kể tên các thành thị lớn ở nước ta thế kỷ
16 – 17.
I/ Mc tiêu:
- Kiến thức: Học sinh cần nắm ở thế kỷ 16 17 nước ta nổi lên 3
thành thị lớn Thăng Long – Phố Hiến, Hội An.
o Sự phát triển của thành thị chứng tỏ sự phát triển của nền
kinh tế, đặc biệt là thương mại.
- Kĩ năng: Rèn Học sinh kĩ năng suy nghĩ, trình bày chỉ bản đồ.
- Thái độ: giáo dục học sinh niềm tự hào dân tộc.
II/ Chuẩn bị:
- Giáo viên : Sách giáo khoa, tranh v 3 thành thị ở thời đó.
- Học sinh : Sách giáo khoa, tranh sưu tầm (nếu có)
III/ Hoạt động dạy và học:
Các hoạt động của thầy Các hoạt động của
trò
1. n định: (1’)
2. Bài cũ: Cuộc khẩn hoang ở đàng trong.(4’)
- Cuộc khẩn hoang ở đàng trong, đã đem
lại những kết quả gì ?
- Nêu nội dung bài học/SGK -> GV nhận
t – ghi điểm
3. Bài mới: Thành thị ở thế kỷ 16 - 17 (30’)
_ Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta cùng nhau
tìm hiểu bài lịch sử thành thở TK 16 - 17-> Ghi
tựa
Hát
_ Học sinh trả lời
_ Học sinh nêu 2 con
_ Học sinh lắng
nghe.
- Hoạt động 1: Tìm hiểu kiến thức.
Hiểu nội dung bài
Phương pháp : Thảo luận, giải quyết vấn đề, trực
quann
_ Hoạt động nhóm.
Liên hệ quảng cáo

_ Giáo viên treo bản đồ cho học sinh xác định vị
trí Thăng ong, Phố Hiến, Hội An
_ GV Thống kê nhận xét của người nước ngoài
v 3 thành thị lớn của nước ta vào bng.
_ Học sinh chỉ bản
đồ
_ Đại diện nhóm
trình bày.
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án lớp 4 môn LỊCH SỬ THÀNH THỊ THẾ KỶ XVI - XVII
Giáo án lớp 4 môn LỊCH SỬ THÀNH THỊ THẾ KỶ XVI - XVII Giảm tải: câu hỏi sửa lại: Hãy kể tên các thành thị lớn ở nước ta thế kỷ 16 – 17. I/ Mục tiêu: - Kiến thức: Học sinh cần nắm ở thế kỷ 16 – 17 nước ta nổi lên 3 thành thị lớn Thăng Long – Phố Hiến, Hội An. o Sự phát triển của thành thị chứng tỏ sự phát...
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm