Thành viên idontlove2

Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 05 : BẠN CỦA NAI NHỎ

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống
Thành viên idontlove2

Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 05 : BẠN CỦA NAI NHỎ

- 12 tháng trước
2,902
Báo lỗi

Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 05 : BẠN CỦA NAI NHỎ
I .MỤC TIÊU: - Nắm được ý nghĩa các từ mới : ngăn cản, hích vai, thông minh… Hiểu nội dung bài : đức tính tốt của bạn Nai

nhỏ “liều mình cứu người”. - Đọc trơn toàn bài, ngắt nghỉ hơi sau dấu chấm, đáu phẩy và giữa các cụm từ. Đọc đúng từ ngữ

khó : ngăn...

Nội dung

Bài 05 : BẠN CỦA NAI NHỎ

I .MỤC TIÊU:

- Nắm được ý nghĩa các từ mới : ngăn cản, hích vai, thông minh…

Hiểu nội dung bài : đức tính tốt của bạn Nai nhỏ “liều mình cứu

người”.

- Đọc trơn toàn bài, ngắt nghỉ hơi sau dấu chấm, đáu phẩy và giữa

các cụm từ. Đọc đúng từ ngữ khó : ngăn cản, hích vai, lao tới,…

- Giáo dục hs biết giúp đỡ người khác.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

GV: Tranh minh họa. SGK

HS : SGK

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Khởi động : (1 phút ) Hát

2. Bài cũ: (4 phút)

-Cho 3 hs đọc lại bài “Làm việc thật là vui” và trả lời câu hỏi.

-GV nhận xét ghi điểm.

3. Bài mới :

a)Giới thiệu bài: Bạn của Nai nhỏ (Dùng tranh giới thiệu bài)

b)Các hoạt động dạy hoc :

TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC

10ph

*Hoạt động 1: Luyện đọc

Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài

 Giáo viên đọc mẫu lần 1

-Y/C hs đọc nối tiếp câu .

+Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó,

gv ghi bảng : ngăn cản, hích vai, lao

tới,…

-Y/C đọc nối tiếp đoạn :

+Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng :

ngăn cản, hích vai, thông minh, hung

ác,…

-Hướng dẫn luyện đọc câu

-Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc.

-Hs theo dõi

- Đọc nối tiếp

-Hs đọc từ khó cá

nhân+đồng thanh

-Đọc nối tiếp.

-Đọc, giải nghĩa từ.

-Hs đọc

-Hs trong nhóm đọc với

nhau

-Đại diện nhóm thi đọc.

-Nhận xét tuyên dương.

-Cả lớp đồng thanh toàn bài

TIẾT 2 (Chuyển tiết)

TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC

15

ph

15

ph

*Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài

Mục tiêu :Hs biết được những đức tính

tốt của bạn Nai nhỏ.

-Y/C hs đọc thầm toàn bài.

-Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời.

+Nội dung bài nói lên điều gì ?

-Nhận xét chốt ý.

-Giáo dục hs biết giúp đỡ người khác.

*Hoạt động 3 : Luyện đọc lại

Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài

theo vai.

-Hs đọc.

-Đọc bài và trả lời câu

hỏi

-Hs trả lời.

 GV đọc lại bài.

-Cho hs đọc lại bài.

-Nhận xét tuyên dương.

- Hs đọc theo nhóm.

-Thi đọc toàn bài

4. Củng cố : (4 phút)

+Bài văn muốn nói với chúng ta điều gì? (Nói lên đức tính tốt

của bạn Nai nhỏ dám liều mình để cứu người .)

IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1pht)

-Dặn dò- nhận xét

-Rút kinh nghiệm

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang