Tài liệu

Giáo án lớp 2 môn Mỹ Thuật: Vẽ theo mẫu: VẼ CON VẬT

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 799     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Giáo án lớp 2 môn Mỹ Thuật: Vẽ theo mẫu: VẼ CON VẬT - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án lớp 2 môn Mỹ Thuật: Vẽ theo mẫu: VẼ CON VẬT,Giáo án lớp 2 môn Mỹ Thuật: Vẽ theo mẫu: VẼ CON VẬT I. Mục tiêu: - Hs hiểu hình dáng, đặc điểm một số con vật quen thuộc. - Biết cách…
background image

Vẽ theo mẫu: VẼ CON VẬT 

I. Mục tiêu: 

- Hs hiểu hình dáng, đặc điểm một số con vật quen thuộc. 

- Biết cách vẽ con vật. 

- Vẽ đựơc con vật theo trí nhớ. 

- Yêu mến các con vật có ý thức chăm sóc các con vật nuôi. 

II. §å dïng vµ ph­¬ng ph¸p d¹y hoc chñ yÕu : 

           1.§å dïng: 

                            GV                                                             HS 

- Tranh, ảnh 1 số con vật. 

- Vở tập vẽ 2. 

- Vẽ được con vật theo ý thích. 

- Bút chì, tẩy, màu vẽ… 

 

- Sưu tầm tranh con vật. 

          2.Ph­¬ng ph¸p d¹y häc: 

-  Trùc quan, VÊn ®¸p, LuyÖn tËp, Nhãm. 

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: 

          1. KiÓm tra bµi cò:  §å dïng häc tËp cña HS 

 

2. D¹y bµi míi: 

          - Giíi thiÖu bµi. 

          - C¸c ho¹t ®éng häc tËp. 

NỘI DUNG 

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 

background image

1- Hoạt động 1: Quan sát nhận xét: 

 - Em  hãy kể tên những con  vật  mà em 

biết? 

 - Các con  vật đó  đem  lại cho chúng ta 

điều gì? 

 

 

 - Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu 

thêm về các con vật khác nữa. 

 - GV treo tranh 2: 

  + Tranh vẽ con vật gì? 

  + Các con vật đều có chung những đặc 

điểm gì? 

  + Hình  dáng  và đặc điểm của các con 

vật như thế nào? 

 

 

 

 

 

 

-  Con  mèo,  con  gà,  con  chó,  con  lợn, 

con vịt… 

-  Các  con  vật  đó  mang  lại  lợi  ích  cho 

con người như: con gà cho ta trứng, gáy 

đánh  thức  buổi  sáng;  con  lợn,  con  vịt, 

… cho ta thịt… 

 

 

 

- Con voi, con trâu, con thỏ. 

- Các con vật đều có các bộ phận chính 

là: đầu, mình, chân, đuôi… 

-  Con  voi  thì  có  thân,  mình  to,  4  chân 

to,  khoẻ,  2  tai  to  như  2  cánh  quạt,  đặc 

biệt có vòi, có 2 ngà… 

- Con trâu cũng có thân  to, 4 chân cao, 

to, có 2 sừng có màu đen… 

- Con thỏ thì giống như mèo chỉ khác là 

tai  dài  hơn  và  đuôi  ngắn…  có  màu 

background image

*  Có  rất  nhiều  con  vật  quen  thuộc  các 

em hãy chọn cho mình 1 con vật mà em 

thích để vẽ. 

2- Hoạt động 2: Cách vẽ 

 -  Tương  tự  các  bài  vẽ  con  vật  đã  học, 

chúng  ta  tiến  hành  vẽ  theo  các  bước 

như thế nào? 

 - Có thể vẽ thêm hình ảnh phụ cho sinh 

động như cây, cỏ, hoa… 

3- Hoạt động 3: Thực hành 

 - GV cho hs xem 1 số bài hs vẽ. 

 - Gv quan sát, gợi ý cho hs vẽ. 

 -  Hình  vẽ  vừa  phải,  rõ  đặc  điểm,  có 

thêm hình ảnh phụ. 

 4- Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá: 

 - GV chọn 1 số bài để hs cùng xem: 

  + Em có nhận xét gì? 

 

   

  + Em thích bài nào nhất? Vì sao? 

trắng. 

- Chọn con vật định vẽ. 

 

 

 

- Vẽ các bộ phận lớn trước, nhỏ sau. 

- Vẽ chi tiết cho đúng, rõ đặc diểm con 

vật. 

- Vẽ màu theo ý thích. 

 

 

- Chọn con vật và thực hành vẽ. 

 

 

 

 

 

- Hs nhận xét: 

 + Hình vẽ. 

 + Màu sắc. 

Liên hệ quảng cáo

Giáo án lớp 2 môn Mỹ Thuật: Vẽ theo mẫu: VẼ CON VẬT

Giáo án lớp 2 môn Mỹ Thuật: Vẽ theo mẫu: VẼ CON VẬT
I. Mục tiêu: - Hs hiểu hình dáng, đặc điểm một số con vật quen thuộc. - Biết cách vẽ con vật. - Vẽ đựơc con vật theo trí nhớ. - Yêu mến các con vật có ý thức chăm sóc các con vật nuôi. II. GV - Tranh, ảnh 1 số con vật. - Vẽ được con vật theo ý thích. - Vở tập vẽ 2. -...

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 188 Lượt xem: 61243
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 565 Lượt xem: 54116
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 30 Lượt xem: 54023
Có thể bạn quan tâm