Thành viên idontlove2

Giáo án lớp 2 môn Luyện Từ Và Câu: BÀI 28 : TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI. ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI...

- 05/07/2012
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (4 trang)
Thành viên idontlove2

Giáo án lớp 2 môn Luyện Từ Và Câu: BÀI 28 : TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI. ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI...

- 05/07/2012
791
Báo lỗi

Giáo án lớp 2 môn Luyện Từ Và Câu: BÀI 28 : TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI. ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI...
I. Mục tiêu :   -Mở rộng vốn từ về cây cối. -Biết đặt và trả lời câu hỏi với cụm từ “Để làm gì ?”.-On luyện cách dùng dấu chấm và dấu phẩy. II. Đồ dùng dạy học : GV : Bảng phụ ghi nội dung BT3 HS : Vở bài tập. III. Các hoạt động dạy học : 1. Khởi...
 

Nội dung

BÀI 28 : TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI. ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI

ĐỂ LÀM GÌ ? DẤU CHẤM, DẤU PHẨY

I. Mục tiêu :

 -Mở rộng vốn từ về cây cối.

 -Biết đặt và trả lời câu hỏi với cụm từ “Để làm gì ?”.

-On luyện cách dùng dấu chấm và dấu phẩy.

II. Đồ dùng dạy học :

GV : Bảng phụ ghi nội dung BT3

HS : Vở bài tập.

III. Các hoạt động dạy học :

1. Khởi động : (1 phút) Hát

2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)

- Nhận xét bài kiểm tra.

3. Bài mới :

a)Giới thiệu bài : “Từ ngữ vềacay cối. Đặt và trả lời câu hỏi

Để làm gì ?. Dấu chấm, dấu phẩy”

b) Các hoạt động dạy học :

Tl Hoạt động DẠY Hoạt động HỌC

15

ph

* Hoạt động1: Hướng dẫn làm

BT 1,2

Mục tiêu : Hs biết kể tên các loài

cây, biết hỏi đáp trả lời để làm gì

?.

Bài tập 1 : Kể tên các loài cây

mà em biết theo nhóm :

-GV hướng dẫn mẫu.

-Nhận xét kết luận : Nhóm cây

lương thực, thực phẩm : …,

nhóm cây ăn quả :… ; nhóm cây

lấy gỗ : … ; nhóm cây bóng mát

Bài tâp 2 : Dưụa vào kết quả ở

-Hs đọc yêu cầu.

-Thảo luận nhóm.

-Đại diện nhóm trình bày

các loại cây theo từng

nhóm.

-Hs đọc yêu cầu.

-Hs trao đổi nhóm đôi.

10

ph

bài tập 1, hỏi – đáp theo mẫu sau

:

- Gv hướng dẫn mẫu.

-Nhận xét.

* Hoạt động2: Hướng dẫn làm

BT 3.

Mục tiêu : Hs biết đặt dấu phẩy,

dấu chấm.

Bài tâp 3 : Điền dấu chám hay

dấu phẩy vào ô trống

-GV cho hs đọc đoạn văn ở bảng

phụ.

-Chấm chữa bài

Bài tâp 4 : Dựa theo cách giải

thích trong truyện Sơn Tinh,

-Hs nêu miệng

-Hs đọc yêu cầu. đọc

-Hs làm vào VBT.

-1 hs lên bảng điền.

-Hs đọc yêu cầu

-Lớp làm vào VBT.

-2 hs lên bảng làm.

Thuỷ Tinh trả lời các câu hỏi sau

:

-Gợi đính 2 câu vản lên bảng.

-Chấm chữa bài.

4.Củng cố : ( 4 phút)

- Cho hs đọc lại đoạn văn vừa làm

IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút)

- Nhận xét – Xem lại bài.

-Xem và chuẩn bị bài “ Từ ngữ về cây cối. Đặt và trả lời câu

hỏi Để làm gì ?“

- Rút kinh nghiệm:

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang