Chia sẻ Download
Tài liệu Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt :Tên Bài Dạy : Học vần ôn - ơn
/5 trang
Thành viên idontlove2

Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt :Tên Bài Dạy : Học vần ôn - ơn

- 12 tháng trước
739
Báo lỗi

Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt :Tên Bài Dạy : Học vần ôn - ơn
MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: - HS đọc và viết được: ôn, ơn, con chồn, sơn ca. - Đọc được câu ứng dụng: Sau cơn mưa cả nhà

cá bơi đi, bơi lại bận rộn. - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Mai sau khôn lớn. B. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC dạy - học: -

Tranh minh họa các TN khóa -...

Nội dung

Tên Bài Dạy : Học vần ôn - ơn

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

- HS đọc và viết được: ôn, ơn, con chồn, sơn ca.

- Đọc được câu ứng dụng: Sau cơn mưa cả nhà cá bơi đi, bơi lại bận

rộn.

- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Mai sau khôn lớn.

B. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC dạy - học:

- Tranh minh họa các TN khóa

- Tranh minh họa câu ứng dụng.

- Tranh minh họa phần Luyện nói.

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

I. Ổn định lớp:

II. Bài cũ:

- Gọi HS đọc và viết bài.

- GV nhận xét cho điểm, nhận xét bài cũ.

III. Bài mới:

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

1. Giới thiệu bài: chúng ta học

vần ôn, ơn.

GV viết lên bảng ôn, ơn.

2. Dạy vần:

+ Vần ôn:

a. Nhận diện vần:

- Vần ôn được tạo nên từ: ô và n

- So sánh: ôn với on

b. Đánh vần:

- GV chỉnh sửa phát âm cho HS

- GV hd cho HS đv: ô - nờ - ôn

- Tiếng và TN khóa.

- GV chỉnh sửa nhịp đọc cho HS

c. Viết:

GV viết mẫu: ôn

GV nhận xét và chữa lỗi cho HS

HS đọc theo GV : ôn, ơn

ss: giống nhau: kết thúc bằng n.

Khác nhau: ôn bắt đầu bằng ô.

HS nhìn bảng, phát âm

HS Đánh vần: ô - nờ - ôn

HS trả lời vị trí của chữ và vần

trong trong tiếng khoá: chồn (ch

đứng trước, ôn đứng sau, dấu

huyền trên ôn). HS đv và đọc

trơn từ khóa: ôn, con chồn

HS viết bảng con: ôn, chồn.

+ Vần ơn:

- Vần ơn được tạo nên từ ơ và n

- So sánh ơn và on

- Đánh vần:

- Viết: nét nối giữa ơ và n; giữa

s và ơn. Viết tiếng và TN khóa:

sơn và sơn ca

d. Đọc TN ứng dụng

GV giải thích các TN ứng dụng

GV đọc mẫu

So sánh: giống nhau: kết thúc

bằng n

Khác nhau: ơn bắt đầu bằng ơ

HS đv: ơ - nờ - ơn; sơn, sơn ca.

HS viết bảng con.

2-3 HS đọc các TN ứng dụng.

Tiết 2

3. Luyện tập:

a. Luyện đọc:

Luyện đọc lại vần mới học ở tiết

HS lần lượt phát âm: ôn, chồn,

con chồn và ơn, sơn, sơn ca.

1

Đọc câu ứng dụng:

GV chỉnh sửa lỗi đọc câu ứng

dụng

GV đọc mẫu câu ứng dụng.

b. Luyện Viết:

GV hd HS viết vào vở.

c. Luyện nói:

GV gợi ý theo tranh, HS trả lời

câu hỏi

Trò chơi

HS đọc các TN ứng dụng:

nhóm, CN, cả lớp.

HS nhận xét tranh minh họa của

câu ứng dụng.

HS đọc câu ứng dụng:CN,

nhóm, lớp

HS đọc câu ứng dụng:2-3 HS

HS viết vào vở tập viết: ôn, ơn,

con chồn, sơn ca.

HS đọc tên bài Luyện nói: Mai

sau khôn lớn.

HS trả lời theo gợi ý của GV.

Cho HS thi cài chữ.

4. CỦNG CỐ - DẶN DÒ:

- GV chỉ bảng hoặc SGK cho HS đọc.

- Dặn: HS học bài, làm bài, tự tìm chữ có vần vừa học ở nhà;

xem trước bài 47.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT