Thành viên idontlove2

Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt :Tên Bài Dạy : Học vần iêc, ươc

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống
Thành viên idontlove2

Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt :Tên Bài Dạy : Học vần iêc, ươc

- 12 tháng trước
1,203
Báo lỗi

Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt :Tên Bài Dạy : Học vần iêc, ươc
MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: - HS đọc và viết được: iêc, ươc, xem xiếc, rước đèn. - Đọc được câu ứng dụng. - Phát triển lời nói

tự nhiên theo chủ đề: xiếc, múa rối, ca nhạc. B. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Tranh ảnh biểu diễn: xiếc, múa rối, ca nhạc. -

Thanh chữ gắn bài hoặc...

Nội dung

Tên Bài Dạy : Học vần iêc, ươc

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

- HS đọc và viết được: iêc, ươc, xem xiếc, rước đèn.

- Đọc được câu ứng dụng.

- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: xiếc, múa rối, ca nhạc.

B. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

- Tranh ảnh biểu diễn: xiếc, múa rối, ca nhạc.

- Thanh chữ gắn bài hoặc gắn nam châm.

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

I. Ổn định lớp:

II. Bài cũ: GV lựa chọn: viết từ - đọc sgk. Tìm từ mới.

III. Bài mới:

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

1. Giới thiệu bài:

2. Dạy vần:

+ Vần iêc: GV Giới thiệu vần

mới và viết lên bảng: iêc.

- GV viết bảng: xem xiếc.

+ Vần ươc:

- GV Giới thiệu vần mới và viết

lên bảng: ươc.

- Hỏi HS: vần mới thứ hai có gì

khác với vần mới thứ nhất ?

- GV viết bảng: rước.

- GV hỏi theo mô hình: tranh vẽ

gì ?

- GV viết bảng: rước đèn.

- GV dạy từ và câu ứng dụng.

GV viết bảng: cá diếc, công

việc, cái lược, thước kẻ.

HS đv, đọc trơn, phân tích vần:

iêc.

HS viết bảng con: iêc.

HS viết thêm vào vần iêc chữ x

và dấu sắc để tạo thành tiếng

mới: xiếc.

HS đv, đọc trơn, phân tích tiếng:

xiếc

HS đọc trơn: iếc, xiếc, xem xiếc.

HS đv, đọc trơn, phân tích vần:

ươc. HS viết bảng con: ươc.

HS viết thêm vào vần ươc chữ r

và dấu sắc để tạo thành tiếng

mới: rước.

HS đv, đọc trơn, phân tích: rước.

HS đọc trơn: ươc, rước, rước

đèn.

HS đọc thầm, phát hiện và gạch

chân các tiếng có chứa vần mới

trên bảng.

HS đọc trơn tiếng và từ.

Tiết 2

3. Luyện tập:

a. Luyện đọc:

Luyện đọc toàn bài trong SGK.

b. Luyện Viết: iêc, ươc.

- GV viết mẫu trên bảng lớp.

- Hd viết từ: xem xiếc, rước đèn.

c. Luyện nói theo chủ đề: xiếc,

múa rối, ca nhạc.

GV hd, gợi ý HS trả lời theo

tranh.

- HS quan sát và nhận xét bức

tranh: 1, 2, 3. HS đọc thầm đoạn

thơ ứng dụng; tìm tiếng mới.

- HS đọc trơn đoạn thơ ứng

dụng.

- HS nhận biết các nét nối đã

học ở các bài trước. Nét từ i

sang ê, nét nối trong từ: ươc.

- HS viết bảng con.

- HS quan sat tranh thảo luận

d. Hd HS làm bài tập.

Em thích tiết mục nào nhất ?

nhóm và nội dung bức tranh, sau

đó lên Giới thiệu trước lớp.

- HS trả lời theo gợi ý của GV.

- HS làm BT vào vở BTTV.

4. CỦNG CỐ - DẶN DÒ:

- Vận dụng các trò chơi các bài trên.

- GV khen ngợi HS; Tổng kết tiết học.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang